Evropa

z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Přejít na navigaci Přejít na hledání
Evropa
Evropa ortografická Kavkaz hranice Uralu.svg
Území 10,2 [1] milionu km²
Počet obyvatel 746,419 milionů (2018) lidí
Hustota 72,9 lidí / km²
Jména obyvatel Evropané
Zahrnuje 50 ( seznam ) států
Jazyky Jazyky Evropy
Časová pásma UTC – UTC + 6
Internetové domény .eu ( Evropská unie )
.su ( postsovětský prostor [2] )
Největší města Moskva , Istanbul , Londýn , Petrohrad , Berlín , Paříž
Logo Wikimedia Commons Mediální soubory na Wikimedia Commons

Evropa - jedna z nejmenších částí světa na severní polokouli Země , kterou na západě omývá Atlantský oceán , na severu Severní ledový oceán , má rozlohu asi 10 milionů km². Spolu s Asií tvoří Evropa obrovský kontinent Eurasie . S rozlohou asi 10,3 milionů kilometrů čtverečních je Evropa jedním z nejmenších světadílů na světě, o něco větší než Oceánie . Evropa je domovem něco málo přes 700 milionů lidí, což z ní činí třetí nejlidnatější kontinent po Asii a Africe . V Evropě je 51 zemí.

Evropa z vesmíru

Jméno Europa pravděpodobně pochází od hrdinky starověké řecké mytologie Europa , unesené Zeusem , který na sebe vzal podobu býka. Podle jiné teorie pochází název z fénického slova ereb [3] .

Etymologie

Jméno Evropa pravděpodobně pochází ze jména hrdinky starověké řecké mytologie Evropy , fénické princezny, unesené Diem a odvezené na Krétu (zatímco přídomek Evropa mohl být také spojován s Hero a Demeter ). Původ samotného tohoto názvu, jak dochází k závěru francouzského lingvisty P. Chantrain, není znám [4] . Nejpopulárnější etymologické hypotézy v moderní literatuře byly navrženy ve starověku (spolu s mnoha dalšími), ale jsou kontroverzní: například jedna etymologie je vykládá z řeckých kořenů ευρύς (Euris) - široký a όψις (opsis) - oko, “ s vykulenýma očima[5] ; podle lexikografa Hesychia , jméno Europia znamená " země západu slunce nebo temnoty " [6] , což bylo pozdějšími lingvisty srovnáváno se západním sem. 'rb "západ slunce" [7] nebo akkad . erebu se stejným významem ( M. West odhadl tuto etymologii jako velmi slabou [8] ).

Hranice

Rozdílné vnímání evropsko-asijské hranice

Název Evropa pro část světa ve starověké řecké literatuře chybí (v homérském hymnu na Apollóna Pýthiana [9] je Evropa pojmenována pouze severní Řecko) a poprvé jej zaznamenal v „Popisu Země“ Hecateus z Milétu. (konec 6. století př. n. l.), jehož první kniha věnovaná Evropě.

Staří Řekové zpočátku považovali Evropu za samostatný kontinent, oddělený od Asie Egejským aČerným mořem a od Afriky Středozemním mořem . Přesvědčeni, že Evropa je jen malou částí rozlehlého kontinentu , který se nyní nazývá Eurasie , začali starověcí autoři kreslit východní hranici Evropy podél řeky Don (takové myšlenky již najdeme u Polybia a Straba ). Tato tradice dominuje téměř dvě tisíciletí. Konkrétně u Mercatoru vede hranice Evropy podél Donu a od jeho pramene - výhradně na sever k Bílému moři [10] .

V 15. století se Evropa na krátkou dobu stala téměř synonymem křesťanského světa, v současnosti však většina křesťanů žije mimo její území [11] . V 19. století se téměř celý světový průmysl nacházel v Evropě; dnes se většina produktů vyrábí mimo něj.

VN Tatishchev v roce 1720 navrhl nakreslit východní hranici Evropy podél hřebene pohoří Ural a dále podél řeky Yaik (dnešní Ural) až k ústí, které se vlévá do Kaspického moře . Postupně se nová hranice stala obecně akceptovanou, nejprve v Rusku a poté za jeho hranicemi. V současnosti je hranice Evropy nakreslena: na severu - podél Severního ledového oceánu ; na západě - přes Atlantský oceán ; na jihu - podél Středozemního moře , Egejské moře , Marmara ,Černé moře ; na východě - podél východního úpatí pohoří Ural, pohoří Mugodzharam , podél řeky Embe do Kaspického moře , z ní podél řek Kume a Manychu ( proláklina Kumo-Manych ) k ústí Donu (zejména, podle encyklopedií: Velká sovětská encyklopedie [12] a Encyklopedie Britannica [13] ) nebo méně často podél kavkazského hřebene k Černému moři [14] [15] ). Další průchod hranice mezi Evropou a Asií podélČerného moře a Černomořské úžiny podporují všechny zdroje. K Evropě patří i nedaleké ostrovy a souostroví [12] , zatímco řada řeckých ostrovů ležících poblíž pobřeží turecké Anatolie patří do Asie.

Používá OSN

Vzhledem k těmto okolnostem je zařazení Ázerbájdžánu [16] a Gruzie [17] na seznam evropských zemí založeno především na politických, ekonomických a kulturních úvahách a také na někdy rozlišované dílčí geografické poloze, která není jednoznačná.

Země a území, které jsou mimo výše popsané fyzické hranice Evropy, ale jsou s Evropou spojeny politicky, ekonomicky a kulturně, mohou na Evropu odkazovat v té či oné souvislosti.

Dějiny

Evropa během studené války. „železná opona“ je označena černou barvou. Modré země patřily k NATO, červené k Varšavské smlouvě. Zelená Jugoslávie byla součástí Hnutí nezúčastněných a země v šedé barvě byly neutrální

Kulturní dědictví Evropy je založeno zejména na starověkém Řecku , římské říši a křesťanství na Blízkém východě. Historie starověkého Řecka sahá až do roku 700 před naším letopočtem. Římská říše se začala rozvíjet již v roce 753 př. n. l., ale doba jejího největšího rozkvětu se datuje na začátek 100. století našeho letopočtu. Na vrcholu svého rozvoje byla Římská říše v roce 117. Rozpadem Římské říše v Evropě začalo Velké stěhování národů [18] . Přesto se v klášterech zachovaly tradice raných dob. Počínaje 7. stoletím arabští kočovníci dobývali východní a jižní části Evropy [19] . Karel Veliký , korunovaný římským císařem v roce 800, vládl rozsáhlým oblastem západní a střední Evropy. Byl nazýván „otcem Evropy“. Po rozpadu jeho království byla založena Svatá říše římská [20] .

Ve středověku se model feudální společnosti rozšířil z Francie do zbytku Evropy. V Británii vedl spor mezi šlechtou a králem o rozdělení moci k sepsání Magna Charta a vytvoření parlamentu. Moc papeže rostla, Evropa vstoupila do křížové výpravy a inkvizice se postavila proti herezím [21] .

Zlom v umění, kultuře a dějinách myšlenek - renesance znamenala začátek nové éry v 15. století. Počínaje evropskými říšemi 15. století, zejména Španělskem (bývalá Kastilie ), Portugalskem a poté Nizozemskem , Francií a Spojeným královstvím (bývalá Anglie ) vytvořily velkou koloniální říši v Africe , Severní a Jižní Americe a Asii .

Průmyslová revoluce začala v Evropě na konci 18. století a zvýšila poptávku po surovinách a trzích. S industrializací venkova a továren se lidé začali stěhovat za prací do měst. Města byla velmi hustě osídlena a ve velkých městech byly běžné smrtelné epidemie. Většina továren navíc musela pracovat uprostřed prachu a sazí.

Osvícenské hnutí , které obhajovalo racionalismus a individuální svobodu, získalo širokou popularitu v 18. století. Předpokládá se, že moderní demokracie začala během francouzské revoluce na konci 18. století. Nadvláda začala postupně přecházet z panovníků na buržoazii . První francouzský konzul Napoleon I. na počátku 19. století usiloval o to, aby se celá Evropa stala jediným státem, podmanil si své sousedy [21] . V 19. století získal význam nacionalismus a dělnické hnutí se rozšířilo z Británie do celé Evropy. Na některých místech to dokonce vedlo k občanským válkám. Mnoho států se osamostatnilo a na druhé straně se některá malá knížectví sloučila do větších národních států. Zejména v chudých a těžkých časech proudili migranti z Evropy, zejména do Spojených států a Kanady .

Jak bohatství ve 20. století rostlo, soupeření o zdroje a koloniální nadvláda vedly k ozbrojeným konfliktům, z nichž největší byly první světová válka v letech 1914–1918 a druhá světová válka v letech 1939–1945. První světová válka v Evropě vedla k ekonomickému kolapsu a nespravedlivé mírové dohodě ve Versailles a v několika zemích se diktátoři vrátili k moci. To nakonec vedlo ke druhé světové válce, která se stala nejničivější válkou v dějinách lidstva.

Důležitou etapou evropských dějin je také politická situace po druhé světové válce. Během studené války byla Evropa rozdělena na dva hlavní politické a ekonomické bloky: socialistické státy ve východní Evropě a kapitalistické státy v západní Evropě . Hospodářský růst a rozvoj demokracie byly rychlé, zejména v kapitalistických zemích. Na začátku 90. let se zhroutil Sovětský svaz i východní blok. Zároveň došlo ke sjednocení východního a západního Německa . V 90. letech 20. století nabyla Evropská unie dnešní podoby, ale zároveň se na Balkáně vedly jugoslávské války . Na druhou stranu se také mnohé země bývalého východního bloku demokratizovaly a mnohé z nich v 21. století také vstoupily do Evropské unie a NATO . Od roku 2002 přešlo mnoho členských států Evropské unie na jednotnou měnu – euro .

Zeměpis

Biomy Evropy:
____ - tundra , ____ - alpská tundra , ____ - tajga , ____ - horské lesy , ____ - listnatý les , ____ - středomořské lesy , ____ - skutečné stepi , ____ - pouštní stepi .

Evropu omývá Atlantský a Severní ledový oceán a jejich moře.

Rozloha Evropy je 10,2 milionů km², přičemž na ostrovech je asi 730 tisíc km². Délka od severu k jihu je 3900 km a od západu na východ - 5200 km. Z hlediska území je jen o málo větší než Kanada , ale mnohem menší než Rusko . Poloostrov tvoří asi 1/4 území Evropy ( kolský , skandinávský , iberský , apeninský , balkánský atd.).

Průměrná výška je asi 300 m, maximální (pokud kreslíte evropskou hranici podél prolákliny Kumo-Manych ) - 4808 m, Mont Blanc , nebo (když kreslíte evropskou hranici podél kavkazského hřebene) - 5642 m, Elbrus , minimum je aktuálně cca... −27 metrů ( Kaspické moře ) a mění se spolu s kolísáním hladiny tohoto moře.

Převládají roviny (velká - východoevropská , středoevropská , střední a dolní Dunaj , pařížská pánev ), pohoří zabírají asi 17 % území (hlavní jsou Alpy , Kavkaz , Karpaty , Krym , Pyreneje , Apeniny , Ural , Skandinávská pohoří , hory Balkánského poloostrova ) ... Na Islandu a ve Středozemním moři jsou aktivní sopky .

Na většině území je podnebí mírné (na západě - oceánské, na východě - kontinentální, se zasněženými a mrazivými zimami), na severních ostrovech - subarktické a arktické, v jižní Evropě - Středomoří, v Kaspické nížině - polopoušť. Na ostrovech Arktidy , Islandu , skandinávských horách , Alpách - zalednění (rozloha přes 116 tisíc km²).

Hlavní řeky jsou Volha , Dunaj , Ural , Dněpr , Západní Dvina , Don , Pečora , Kama , Oka , Belaya , Dněstr , Rýn , Elba , Visla , Tahoe , Loire , Odra , Neman , Ebro .

Velká jezera: Ladoga , Onega , Chudskoe , Venern , Balaton , Geneva .

Na ostrovech Arktidy a podél pobřeží Severního ledového oceánu jsou arktické pouště a tundra , na jihu - lesní tundra, tajga, smíšené a listnaté lesy, lesostep , stepi , subtropické středomořské lesy a křoviny; na jihovýchodě jsou polopouště.

Крупнейшая в Европе песчаная пустыня Рын-пески (40 000 км²) расположена в междуречье Волги и Урала (на территории Казахстана и России), в Западной Европе к близкому к полупустынному типу сообществ иногда причисляют массив Табернас в Испании, а также Ногайскую степь в России на пограничье Калмыкии, Дагестана и Чечни. Кроме того имело место опустынивание обширных территорий в Калмыкии , Россия , произошедшее в результате человеческой деятельности по промышленному забору воды из естественных источников и нерациональному использованию земель [22] . В зоне сухих степей на востоке Европы имеется ряд песчаных массивов в России на нижнем Дону ( Арчединско-Донские пески , Цимлянские пески и пр.), а также на территории Украины ( Алешковские пески ).

Андреас Каплан считает, что Европа представляет собой регион с максимальным культурным разнообразием при относительно небольших географических размерах [23] .

Экономика

ВВП (ППС) на душу населения в европейских странах

В 2008 году Европа была самым богатым континентом в мире с точки зрения активов под управлением, в общей сложности более 32,7 триллионадолларов США по сравнению с 27,1 триллионом долларов США в Северной Америке [24] . В 2009 году общие активы под управлением в Европе составляли треть мировых активов. Однако финансовый кризис 2007—2008 годов ослабил кредитные рейтинги многих стран и стал причиной долгового кризиса еврозоны . До кризиса ВВП Европы был на пике [25] .

Уровень благосостояния в Европе сильно различается. Самые богатые страны в основном расположены в Западной и Северной Европе, более бедные находятся во многих странах Восточной Европы и на Балканах. По данным Всемирного банка (2011—2018 гг.), Самыми богатыми странами Европы с точки зрения ВВП (ППС) на душу населения являются Люксембург , Ирландия , Норвегия , Швейцария и Нидерланды . Беднейшими странами являются Молдова , Украина , Босния и Герцеговина , Албания и Сербия [26] .

По данным Международного валютного фонда (2018), четыре европейские страны входят в десятку крупнейших экономик мира по валовому внутреннему продукту: Германия , Великобритания , Франция и Италия [27] . Общий европейский ВВП на душу населения в 2016 году составил 21 767 долларов США [28] .

В 2002 году в общей сложности 12 стран-членов Европейского Союза приняли единую валюту, евро . Сегодня евро используется в 19 странах ЕС, а также в четырёх карликовых странах, не входящих в ЕС [29] .

Главные финансовые центры Европы — Лондон , Цюрих , Женева и Франкфурт .

В 2018 году крупнейшей европейской компанией по обороту была голландско-британская энергетическая компания Royal Dutch Shell , третья по величине компания в мире с оборотом более 396 миллиардов долларов США [30] . Другими европейскими компаниями в 20 крупнейших компаниях мира в том же году были британская нефтегазовая компания BP [31] , немецкая автомобильная компания Volkswagen AG [32] , швейцарская горнодобывающая и сырьевая компания Glencore [33] , немецкая автомобильная компания Daimler AG [34] и французская нефтяная компания Total [35] .

Население

В настоящее время в Европе проживает около 740 миллионов человек. Европа — относительно густонаселённый континент: в Европе в среднем на квадратный километр проживает более 70 человек. К особо густонаселённым странам относятся Англия , Нидерланды , Бельгия и Германия . Напротив, в Восточной и Северной Европе плотность населения во многих местах низкая.

Рост населения в Европе медленный по сравнению с другими частями света из-за, среди прочего, низкого уровня рождаемости . Напротив, старение населения происходит быстро: в 2005 г. доля людей старше 65 лет составляла 16 %, а к 2050 г., по оценкам, она увеличится до 28 % [36] .

У европейцев высокая ожидаемая продолжительность жизни . Примерно в половине европейских стран она превышает 80 лет. Самая длинная — в Швейцарии, Италии и Испании (более 83 лет) и самая короткая — в Молдавии, на Украине, в России и Казахстане (около 72-73 лет) [37] .

Языки

Основные европейские алфавиты      латинский алфавит      кириллический алфавит      греческий алфавит      латинский алфавит и кириллический алфавит      греческий алфавит и латинский алфавит

В Европе говорят на 230 языках, что составляет всего 3 % языков мира [38] . Более 90 процентов говорят на индоевропейских языках . Самыми крупными индоевропейскими языковыми группами являются славянские , германские и романские языки . На славянских языках говорят, особенно в Восточной Европе, включая русский , польский и сербохорватский . С другой стороны, на германских языках говорят, прежде всего, в Центральной и Северной Европе, включая английский , немецкий и шведский языки . С другой стороны, романские языки более сконцентрированы в южных частях Европы, включая французский , испанский и итальянский . Меньшие индоевропейские языковые группы включают, например, кельтские и балтийские языки . Греческий и албанский также являются индоевропейскими языками.

Неиндоевропейские языки, на которых говорят в Европе, включают, например, несколько уральских языков , таких как финский , эстонский и венгерский , а также баскский , который является одним из изолированных языков, и турецкий , который является частью алтайских языков .

Религии

Около 75 % европейцев — христиане и 8 % мусульмане . Около 17 % европейцев не исповедуют никакой религии. Евреев меньше одного процента.

Большинство жителей Юго-Западной Европы — католики . Центральная Европа является домом для большого количества католиков и протестантов во многих местах. В странах Северной Европы и Великобритании большинство населения составляют протестанты, тогда как в Восточной Европе больше православных . Большинство мусульман проживает в европейских частях России и Турции, Боснии и Герцеговине, Албании и Косово [39] .

Страны Европы

44 государства имеют признание большинства членов ООН [ источник не указан 1426 дней ] , 7 государств (территории) имеют ограниченное признание или не признаны. 5 государств лишь частично расположены в Европе.

Западная Европа Восточная Европа Северная Европа Южная Европа
Австрия Белоруссия Дания Албания
Бельгия Болгария Исландия Андорра
Великобритания Венгрия Латвия Босния и Герцеговина
Германия Молдавия Литва Ватикан
Ирландия Польша Норвегия Греция
Лихтенштейн Россия ( Европейская часть) [40] [41] Финляндия Испания
Люксембург Румыния Эстония Италия
Монако Словакия Швеция Северная Македония
Нидерланды Чехия Мальта
Франция Украина Португалия
Швейцария Сан-Марино
Сербия
Словения
Хорватия
Черногория

Трансконтинентальные государства, частично относимые к Европе

Большей частью в Азии [42] [43]

Государства, чей трансконтинентальный статус зависит от варианта проведения границы Европа-Азия

Существует вариант проведения границы Европа-Азия , принятый преимущественно в самой Европе, согласно которому граница этих частей света проходит по Кумо-Манычской впадине , что оставляет в Азии весь Кавказ — Северный Кавказ и Закавказье (также именуемое Южным Кавказом).

В Америке распространён вариант проведения границы Европа-Азия по водоразделу Большого Кавказа ; при таком варианте проведения границ частей света весь Северный Кавказ относится к Европе, в том числе и небольшие части территорий Азербайджана и Грузии, располагающиеся к северу от Большого Кавказа, что может придавать Азербайджану и Грузии статус трансконтинентальных государств.

Государства Азии, иногда относимые к Европе

Деление

Европу обычно делят на Северную и Южную , Западную и Восточную , а также Центральную . Деление это довольно условно, тем более, что здесь вступают в действие не только чисто географические, но и политические факторы. Некоторые страны, в зависимости от точки зрения, могут причисляться к различным группам государств [ источник не указан 3665 дней ] .

В советское время деление Европы на Восток и Запад имело зачастую политическую окраску — к Восточной Европе относили ГДР , Польшу , Чехословакию , Венгрию , Румынию , Болгарию , Албанию , Югославию и СССР — страны социалистические, или, как их ещё называли, «страны народной демократии». К Западной Европе относились все остальные государства. При этом Испания , Португалия , юг Франции , Италия , Мальта , Кипр , Греция и Турция также назывались Южной Европой , а Исландия , Норвегия , Швеция , Дания и ФинляндияСеверной .

В настоящее время, после распада СССР, Югославии и Чехословакии, к Центральной Европе относят Австрию , Швейцарию и ранее включавшиеся в Восточную Европу Польшу , Чехию , Словакию , страны бывшей Югославии , Румынию , Венгрию , иногда страны Прибалтики (последние чаще включают в Северную Европу). К Восточной Европе — физико-географически Россию (в Европе только часть), Украину , Белоруссию , Казахстан (в Европе только часть), Молдавию , включая непризнанное Приднестровье . Иногда, по политическим причинам в Восточную Европу включают страны Закавказья ( Азербайджан , Армению , Грузию [52] ). К Западной ЕвропеВеликобританию , Ирландию , Францию и другие страны, включая физико-географически центрально-европейскую Германию [ источник не указан 3665 дней ] . В некоторых источниках сохраняется старое деление.

Политическая ситуация

В период после Второй мировой войны до 1989—1991 Европа была центральной ареной холодной войны между западным ( капиталистическим ) и восточным ( социалистическим ) блоками. Большинство стран Западной Европы в это время в военно-политическом плане объединились в рамках НАТО . Социальную и правовую интеграцию обеспечивал Совет Европы , экономическую — Европейское экономическое сообщество . На востоке континента военной интеграционной структурой выступала Организация Варшавского договора , экономической — Совет экономической взаимопомощи ; в обеих доминирующую роль играл СССР .

После крушения социалистических режимов ситуация заметно изменилась. Большинство стран бывшего «социалистического лагеря» переориентировались на западные структуры. В настоящее время более половины государств Европы входят в состав Европейского союза и НАТО, практически все остальные заявляют о желании вступить в эти организации. С одной стороны, это создало предпосылки для превращения ЕС в политического игрока подлинно глобального масштаба. С другой стороны, неоднородность состава Союза отрицательно сказывается на его способности вырабатывать общие позиции по тем или иным вопросам.

Лидерами политических процессов в Европе являются Германия, Франция, Великобритания и Италия. Заметную роль в интеграционных процессах играют малые страны Западной Европы (страны Бенилюкса , скандинавские государства, Ирландия), в значительной мере выигравшие от развития ЕС. Особое место занимают бывшие социалистические страны, рассчитывающие поправить своё экономическое положение за счёт участия в Евросоюзе. Очагом нестабильности остаётся Балканский полуостров , где до настоящего времени не урегулированы конфликтные ситуации, возникшие при распаде Югославии . Пока что неясным остаётся политическое и экономическое будущее бывших советских республик, в том числе на Кавказе . Неоднозначно отношение в Европе и стремление преимущественно мусульманской Турции к большему участию в европейских делах.

Совет ЕвропыШенгенская зонаЕвропейская ассоциация свободной торговлиЕвропейская экономическая зонаЕврозонаЕвропейский союзТаможенный союз Европейского союзаСоглашение с ЕС по использованию евроГУАМЦентрально-европейская ассоциация свободной торговлиСеверный советБалтийская ассамблеяБенилюксВишеградская группаen:Common Travel AreaОрганизация черноморского экономического сотрудничестваСоюзное государство России и БелоруссииШвейцарияИсландияНорвегияЛихтенштейнШвецияДанияФинляндияПольшаЧехияВенгрияСловакияГрецияЭстонияЛатвияЛитваБельгияНидерландыЛюксембургИталияФранцияИспанияАвстрияГерманияПортугалияСловенияМальтаРеспублика КипрИрландияВеликобританияХорватияРумынияБолгарияТурцияМонакоАндорраСан-МариноВатиканГрузияУкраинаАзербайджанМолдавияАрменияРоссияБелоруссияСербияАлбанияЧерногорияСеверная МакедонияБосния и ГерцеговинаМиссия ООН в КосовеКазахстан
Участие стран в европейских договорах и организациях.

Основные международные объединения в Европе

Страны Европы являются членами различных международных организаций, большая часть которых организации экономического и политического характера. Основные международные объединения в Европе перечислены ниже.

Совет Европы

Совет Европы является единственной панъевропейской организацией, членами которой являются практически все страны Европы. В настоящее время членами Совета Европы являются 47 государств. Целями Совета Европы являются программы по сглаживанию противоречий между законодательными базами европейских стран в таких сферах, как права человека, гражданство, международное частное право, защита окружающей среды и культурного наследия, охрана прав национальных меньшинств и тому подобное.

Европейский союз

Флаг ЕС и Совета Европы

Европейский союз , сокращённое название ЕС — наднациональное объединение 27 государств Европы. В рамках Союза курируется множество программ. В рамках ЕС действует единый рынок, включающий в себя таможенный союз, валютный союз (единая европейская валютаевро , действует на территории 19 из 27 членов Евросоюза), общую политику в области сельского хозяйства и рыболовства. Европейский союз также предпринимает меры к координации действий стран-членов в области политики. Также существуют тенденции к координации действий в области обороны и общей внешней политике. Союз постепенно эволюционирует из экономической организации в наднациональную. В настоящее время совместный ВВП Евросоюза является крупнейшим в мире и составляет 15,849 триллионадолларов США .

Также в рамках Европы существуют следующие объединения:

Содружество Независимых Государств

Флаг СНГ

Содружество Независимых Государств — организация, состоящая из 9 бывших республик Советского Союза (кроме стран Прибалтики, Украины и Грузии). СНГ не обладает наднациональными полномочиями и является в большей степени символической организацией, действующей в сфере координации взаимодействия между странами-участницами Содружества [53] . Главными целями СНГ являются осуществление сотрудничества в политической, экономической, экологической, гуманитарной, культурной и иных областях; мирное решение споров; межгосударственная кооперация и интеграция; защита прав и свобод граждан стран-членов. Главными темами обсуждения остаются планы по созданию единого рынка наподобие ЕС, а также борьба с трансграничной преступностью.

НАТО

Флаг НАТО

Организация Североатлантического договора является военным союзом, членами которого являются в основном страны Европы, а также США и Канада . НАТО создавалась как организация для сплочения западноевропейских стран под командованием США против Союза Советских Социалистических Республик и его союзников. Основой организации является договор о коллективной обороне в случае нападения на любое из государств-членов.

ОБСЕ

Эмблема ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — крупнейшая региональная организация по безопасности, в состав которой входят 56 государств Европы, Средней и Центральной Азии , а также Северной Америки .

Организация нацелена на предотвращение возникновения конфликтов в регионе, урегулирование кризисных ситуаций, ликвидацию последствий конфликтов.

Северный совет

Северный совет (основан в 1952 г.) и Северный совет министров (основан в 1971 г.) — организация для координации сотрудничества между парламентами и правительствами стран Северной Европы. Страны-члены: Дания, Финляндия (с 1956), Исландия, Норвегия, Швеция. Руководящие органы находятся в Копенгагене.

ЦЕАСТ

Флаг ЦЕАСТ

Центрально-европейская ассоциация свободной торговли — международная организация являющееся преемником Вишеградского соглашения между странами, не являющимися членами ЕС подписанного 21 декабря 1992 года. На данный момент членами данной организации являются: Албания , Босния и Герцеговина , Хорватия , Северная Македония , Молдавия , Черногория , Сербия , Республика Косово . До вступления в ЕС членами организации являлись: Болгария , Чехия , Венгрия , Польша , Румыния , Словакия и Словения .

Бенилюкс

Флаг Бенилюкса

Бенилю́кс — политический, экономический и таможенный союз Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, созданный 3 февраля 1958 года. Имеет свой парламент и суд, куда входят представители трёх государств.

ГУАМ

Организация создана в 1997 году четырьмя странами: Грузия , Украина , Азербайджан , Молдавия ( ГУАМ ). Главная контора находится в столице Украины — Киеве . С апреля 1999 года по 2006 год в состав организации входил также Узбекистан и она носила название ГУУАМ .

ЕАЭС

Эмблема ЕАЭС

Евразийский экономический союз — международная экономическая организация ряда постсоветских государств, занимающаяся формированием общих внешних таможенных границ, выработкой единой внешнеэкономической политики, тарифов, цен и других составляющих функционирования общего рынка.

ОДКБ

Флаг ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности — в состав организации входят Россия , Белоруссия , Армения , Казахстан , Киргизия , Таджикистан .

В рамках ОДКБ проходят совместные военные учения. Цель организации — совместное отражение агрессии при нападении на любое государство-участника договора.

Арктический совет

Арктический совет — международная организация, созданная в 1989 году по инициативе Финляндии для защиты уникальной природы северной полярной зоны. В Арктический совет входят восемь приарктических стран: Дания, Финляндия, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, Швеция, США. Страны-наблюдатели: Великобритания, Франция, ФРГ, Нидерланды, Польша, Испания.

Балтийская ассамблея

Балти́йская ассамбле́я — совещательный орган по сотрудничеству между парламентами Эстонии, Латвии и Литвы, основанный в 1991 году. Ассамблея координирует действия, консультирует парламенты трёх стран и декларирует согласованные позиции в виде резолюций, решений и рекомендаций.

Совет государств Балтийского моря

Эмблема Совета государств Балтийского моря

Совет государств Балтийского моря — был учреждён 5—6 марта 1992 года в Копенгагене на конференции министров иностранных дел стран Балтийского моря. В него вошли Германия, Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия, Финляндия, Швеция, Эстония, а также Комиссия европейских сообществ.

Совет Баренцева/Евроарктического региона

Форум регионального сотрудничества. Был учреждён в 1993 г. Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). В него вошли на правах постоянных членов Дания, Исландия, Норвегия, Россия, Финляндия и Швеция, а также Комиссия Европейских сообществ (КЕС). Девять государств — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Нидерланды, Польша, Франция, США, Япония — имеют статус наблюдателей.

Союзное государство России и Белоруссии

Конфедеративный союз Российской Федерации и Республики Беларусь с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным, культурным пространством.

УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций — организация, управляющая футболом в Европе и некоторых западных регионах Азии. Она объединяет национальные футбольные ассоциации европейских стран. УЕФА занимается организацией всех европейских соревнований клубов и сборных, распределяет доходы от рекламы и трансляций между клубами и национальными ассоциациями, входящими в её состав.

Помимо перечисленных выше стран, в УЕФА также входит Израиль ( Израильская футбольная ассоциация ), полностью расположенный в Азии.

Континентальная Европа

Континентальная Европа

Континентальная Европа — это термин, который относится к материковой её части.

Исключаются: острова Греции, Кипр, Мальта, Сицилия, Сардиния, Корсика, Балеарские острова, Великобритания, Ирландия, Новая земля, Шпицберген, Мадейра, Азорские острова, Исландия, часть Дании и Фарерские острова.

Иногда исключаются скандинавские страны (Швеция и Норвегия), потому что их связь с остальной частью континента осуществляется через Балтийское и Северное моря (не считая длинного пути сначала на север в Финляндию, а затем на юг в Центральную Европу).

Существует старое представление о континентальной Европе («ядро Европы», «Kerneuropa»): это территория империи Каролингов (нынешние Франция, Италия и Германия) и Бенилюкс (исторический регион Австразия).

Примечания

 1. Романова Э. П., Никишин А. М. и др. ЕВРОПА . bigenc.ru . Дата обращения: 19 декабря 2019. // Большая российская энциклопедия . Электронная версия (2017). Дата обращения: 30.11.2019.
 2. Кроме стран Прибалтики
 3. Europe Архивировано 31 октября 2009 года. MSN Encarta Encyclopedia
 4. Chantraine P. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. Paris, 1968. P.388
 5. Гудианов этимологик ( Лосев А. Ф. Мифология греков и римлян. М., 1996. С. 223
 6. цит. по: Лосев А. Ф. Мифология греков и римлян. М., 1996. С. 223
 7. Тантлевский И. Р. История Израиля и Иудеи до разрушения Первого Храма. СПб, 2005. С. 9, со ссылкой на: Astour MC Hellenosemitica: An Ethnic and Cultural Study in West Semitic Impact on Mycenaean Greece. Leiden, 1967. P. 128
 8. «phonologically, the match between Europa's name and any form of the Semitic word is very poor» ( West ML The east face of Helicon: west Asiatic elements in Greek poetry and myth. Oxford, 1997. P. 451 . books.google.com . Дата обращения: 19 декабря 2019. )
 9. Гимны Гомера II 73 = II 113; Любкер Ф. Реальный словарь классических древностей. В 3 т. Т. 1. М., 2001. С. 565
 10. Мурзаев Э. М. Где же проводить географическую границу Европы и Азии? Изв. АН СССР, сер. геогр., 4, 1963.
 11. Христианство . www.etnolog.ru . Дата обращения: 19 декабря 2019.
 12. 1 2 Европа // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров . — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
 13. Британника. Европа . www.britannica.com . Дата обращения: 19 декабря 2019.
 14. Энциклопедия Ларусса. Европа (фр.) . www.larousse.fr . Дата обращения: 19 декабря 2019.
 15. National Geographic Atlas of the World (7th ed.). Washington, DC: National Geographic. 1999. ISBN 0-7922-7528-4 . (стр. 68, 90)
 16. При проведении границы по Главному Кавказскому хребту в Европе оказывается расположена северо-восточная часть Республики Азербайджан
 17. При проведении границы по Главному Кавказскому хребту в Европе оказываются расположены такие части территории Грузии, как верховья Терека , верховья Аргуна (часть Хевсуретии ), Тушетия
 18. Walter Pohl.Walter Goffart. Barbarian Tides: The Migration Age and the Later Roman Empire. (The Middle Ages Series.) Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 2006. Pp. x, 372. $69.95Reviews of BooksEurope: Ancient and Medieval (англ.) // The American Historical Review. — 2007-06-01. — Vol. 112 , iss. 3 . — P. 912–913 . — ISSN 0002-8762 . — doi : 10.1086/ahr.112.3.912-a .
 19. World History Timeline: 8th Century (701 to 800) . www.fsmitha.com . Дата обращения: 8 ноября 2020.
 20. History com Editors. Charlemagne (англ.) . HISTORY . Дата обращения: 8 ноября 2020.
 21. 1 2 history of Europe | Summary, Wars, Ideas, & Colonialism (англ.) . Encyclopedia Britannica . Дата обращения: 8 ноября 2020.
 22. июнь 2006 № 6 «В МИРЕ НАУКИ» (недоступная ссылка) . Дата обращения: 2 октября 2017. Архивировано 6 декабря 2016 года.
 23. Kaplan, Andreas M. (2014) European management and European business schools: Insights from the history of business schools, European Management Journal, 32(4), 529—534.
 24. World - Bloomberg Business . web.archive.org (28 января 2015). Дата обращения: 27 ноября 2020.
 25. Global Wealth Stages a Strong Comeback, but Wealth Managers Still See Performance Declines and Challenges Ahead, Says Study by The Boston Consulting Group Assets Under Management Rebound by 11.5 Percent to $111.5 Trillion, Just Shy of 2007 Peak; the Number of Millionaire Households Jump by 14 Percent; but Wealth Managers Grapple With Falling Revenues and Shrinking Margins . web.archive.org (20 мая 2011). Дата обращения: 27 ноября 2020.
 26. GDP per capita, PPP (current international $) | Data . data.worldbank.org . Дата обращения: 27 ноября 2020.
 27. World Economic Outlook Database October 2018 (англ.) . IMF . Дата обращения: 27 ноября 2020.
 28. World Economic Outlook Database April 2017 (англ.) . IMF . Дата обращения: 27 ноября 2020.
 29. Euro area (англ.) . European Commission - European Commission . Дата обращения: 27 ноября 2020.
 30. Royal Dutch Shell | 2020 Global 500 (англ.) . Fortune . Дата обращения: 27 ноября 2020.
 31. BP | 2020 Global 500 (англ.) . Fortune . Дата обращения: 27 ноября 2020.
 32. Volkswagen | 2020 Global 500 (англ.) . Fortune . Дата обращения: 27 ноября 2020.
 33. Glencore | 2020 Global 500 (англ.) . Fortune . Дата обращения: 27 ноября 2020.
 34. Daimler | 2020 Global 500 (англ.) . Fortune . Дата обращения: 27 ноября 2020.
 35. Total | 2020 Global 500 (англ.) . Fortune . Дата обращения: 27 ноября 2020.
 36. Архивированная копия (недоступная ссылка) . Дата обращения: 28 августа 2021. Архивировано 3 декабря 2008 года.
 37. 2019 Human Development Index Ranking | Human Development Reports (недоступная ссылка) . hdr.undp.org . Дата обращения: 9 ноября 2020. Архивировано 27 мая 2020 года.
 38. National Virtual Translation Center — FBI
 39. Muslims in Europe BBC, 2005
 40. Большая часть населения в Европе, большая часть территории в Азии
 41. В случае проведения границы Европа-Азия по Уралу и Кумо-Манычской впадине , европейская часть России составляет около 22 % её территории или условно 3 756 588 км² из 17 098 246 км² общей территории РФ. В административных границах — включает территории регионов СЗФО , ЦФО , ПФО и ЮФО (полностью без Краснодарского края и Адыгеи ) общей площадью 3711747 км² или 21,7 %, а при исключении южной части Ростовской области и западной части Калмыкии (их части к югу от Кумо-Маныча общей площадью около 22000 км²) — 3689747 км² или 21,6 %. В случае проведения границы Европы и Азии по Большому Кавказу европейская часть России (все регионы СЗФО , ЦФО , ПФО , ЮФО и СКФО ) составляет 3965463 км² или 23,2 %.
 42. большая часть территорий и населения этих стран находится в Азии
 43. Трансконтинентальный статус Азербайджана и Грузии является спорным, в зависимости от прохождения границ частей света.
 44. При проведении границы между Европой и Азией по Эмбе в Европе расположено до 14 % территории Казахстана; по реке Урал с 1964 года (XX Конгресс Международного Географического Союза в Лондоне) границу не проводят (см.: Кафедра физической географии и геоэкологии. Естественно-географический факультет ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» (ФГБОУ ВПО «ВГСПУ») Интересные факты о географии: Где проходит граница Европы и Азии? . Архивировано 23 апреля 2014 года. )
 45. Русское географическое общество. А. А. Чибилёв. Евро-Азиатская граница: история вопроса и современные представления. Феномен Евразии: две части света на одном материке (недоступная ссылка) . Архивировано 17 апреля 2013 года.
 46. При проведении границы между Европой и Азией (в пределах Казахстана) по реке Эмба , европейская часть к западу от неё включает территории: Западно-Казахстанской области (полностью, более 151300 км² ); Атырауской области (всего 118600 км²; без южной части Жылыойского районаоколо 103000 км² ); северо-западная часть Актюбинской области (всего 300600 км²; без Шалкарского (62200 км²), Иргизского (41500 км²), Айтекебийского районов (31300 км²), без южной и средней частей Байганинского района (около 40000 км² из 61000 км²) — около 126 000 км² ). Суммарная площадь территорий западнее рек Эмба и Орьоколо 380 000 км² или более 13,9 % от общей территории страны (2724902 км²)
 47. По границе между проливами Босфор и Дарданеллы , европейская часть включает илы Турции: Эдирне (ок. 6300 км²), Кыркларели (ок. 6550 км²), Текирдаг (ок. 6300 км²), 25 районов ила Стамбул (более 3200 км², включая европейскую часть города Стамбул ), 3 района ила Чанаккале (ок.1600 км²). Суммарная площадь составляет около 23 900 км² или около 3 % от общей площади Турции в 783 562 км², см. Восточная Фракия .
 48. Согласно классификации стран, принятой, в частности, ЦРУ . www.cia.gov . Дата обращения: 19 декабря 2019. , Азербайджан относится к Юго-Западной Азии. Лишь небольшая часть страны находится севернее Главного Кавказского хребта, одного из принятых вариантов границы Европа-Азия.
 49. Севернее Большого Кавказа находятся районы Азербайджана: Шабранский (1739 км²), Кусарский (1542 км²), Хачмасский (1063 км²), Сиазаньский (759 км²), Кубинский (2610 км²) и северная часть Хызынского района (весь район — 1711 км²). Суммарная площадь: 9424 км² (с полностью Хызынским районом , частично — около 8600 км² или около 10 % от общей площади Азербайджана (86 600 км², включая НКР ).
 50. Согласно классификации стран, принятой, в частности, ЦРУ ( см. . www.cia.gov . Дата обращения: 19 декабря 2019. ), Грузия относится к Юго-Западной Азии. Лишь небольшая часть страны находится севернее Главного Кавказского хребта, одного из принятых вариантов границы Европа-Азия.
 51. Севернее Большого Кавказа находятся районы ( муниципалитеты ) Грузии: Казбегский (1082 км²), северная часть Душетского муниципалитета (весь — 2207 км²), северная часть Ахметского муниципалитета (весь — 2982 км²). Суммарная площадь всех трёх муниципалитетов — 6271 км², из них севернее Большого Кавказа — около 3700 км² или около 5 % от общей площади Грузии (69 700 км², включая РЮО и РА ).
 52. Организация Объединенных Наций, ДГАКУ . www.un.org . Дата обращения: 20 июля 2020.
 53. Р. В. Манекин :: Неотвратимые объятия памяти. Извечное стремление России на Запад обретает в XXI веке мессианский смысл. Политический класс. Журнал политической жизни России. № 7 (43). 2008

Литература

Ссылки