Bitva u Kulikova

z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Přejít na navigaci Přejít na hledání
Bitva u Kulikova
Hlavní konflikt: Boj o svržení mongolsko-tatarského jha
Adolf Yvon. "Bitva u Kulikovo". 1859 rok
Adolf Yvon . "Bitva u Kulikovo". 1859 rok
datum 8. září 1380
Místo Kulikovo pole (nyní Tulská oblast )
Výsledek Rozhodující vítězství Rusů
(Mamaiina ztráta politického vlivu v Hordě ve prospěch Tokhtamyshe [1] [2] )
Odpůrci

Moskevské knížectví
Vladimirské velkovévodství

Horda Mamaev [3] (Horda Západního Volhy [4] )

velitelé

Dmitrij Ivanovič
Dmitrij Bobrok
Vladimír Andrejevič
Andrey Olgerdovich
Dmitrij Olgerdovič

Maminka
Bulak

Síly stran

20 tisíc vojáků [5] , 40-70 tisíc [6]

30 tisíc vojáků [5] , 90 [7] - 150 tisíc [8]

Ztráty

do 20 tisíc [9]

8/9 celkem vojáků [10]

Logo Wikimedia Commons Mediální soubory na Wikimedia Commons

Kulikovova bitva ( Mamaevo nebo Donská bitva ) - velká bitva mezi sjednocenou ruskou armádou vedenou velkovévodou vladimirským a moskevským knížetem Dmitrijem Ivanovičem a armádou vládce části Zlaté hordy Mamai [11] , která se místo 8. září 1380 v oblasti jižně od soutoku řeky Nepryadvy v Donu , na poli Kulikovo (jihovýchodně od Tulské oblasti ). Rozhodující vítězství ruských vojsk v bitvě u Kulikova bylo důležitým krokem k obnovení jednoty Ruska a budoucímu svržení jha Zlaté hordy , které v éře, která následovala po bitvě u Kulikova, výrazně změnilo jeho charakter. k větší nezávislosti velkých moskevských knížat.

Den vojenské slávy, který se v Rusku slaví od roku 1995 21. září, je načasován k výročí bitvy u Kulikova [12] .

Pozadí

V 60. letech 14. století probíhalo posilování moskevského knížectví v severovýchodním Rusku a temnik Mamai ve Zlaté hordě téměř současně a sjednocení Hordy pod vládou Mamai bylo usnadněno ruskými knížaty svými vítězstvími nad Tagai. poblíž Shishevského lesa v roce 1365, přes Bulat-Timur na řece. Opilý v roce 1367 a tažení na střední Volhu v roce 1376.

Když v roce 1371 Mamai dal štítek velké vladimírské vládě Michaila Alexandroviče Tverskoye , řekl Dmitrij Ivanovič velvyslanci Achikhozhovi : „ Nepůjdu do štítku, nenechám prince Michaila vládnout v zemi Vladimir, ale pro vás velvyslanče, cesta je jasná “, což byl zlom ve vztazích mezi Moskvou a Hordou. V roce 1374 Dmitrij odmítl vzdát hold a shromáždil své příznivce na kongresu v Pereslavl-Zalessky .

V roce 1374/1375, velvyslanci z Mamai, vedené Murza Sarayka, a více než tisíc vojáků dorazila v Nižním Novgorodu. Na příkaz prince byli strážci zabiti a velvyslanec Sarayka a jeho osobní stráž byli uvězněni v pevnosti. Poté, co byl asi rok uvězněn, se Murza pokusil o útěk, ale byl zabit spolu se služebnictvem. Na jaře roku 1376 vtrhla ruská armáda vedená D.M.Bobrok-Volynskym do střední Volhy, převzala 5000 rublů od maminých nohsledů a uvěznila zde ruské celníky .

V roce 1376 chán Modré hordy Arapsha , který šel do služeb Mamai z levého břehu Volhy, zdevastoval Novosilské knížectví a vyhnul se bitvě s moskevskou armádou, která šla za Oka , v roce 1377 na řece. . Opilý porazil moskevsko-suzdalskou armádu, která se nestihla připravit na bitvu, a zpustošil Nižnij Novgorod a Rjazaňské knížectví.

V roce 1378 se Mamai přesto rozhodl pro přímý střet s Dmitrijem, ale armáda, kterou vyslal pod velením Murzy Begiche, utrpěla na řece drtivou porážku. Vedoucí . Rjazaňské knížectví bylo okamžitě znovu zničeno Mamai, ale v letech 1378-1380 Mamai ztratil svou pozici na dolní Volze ve prospěch Tokhtamyshe .

Rovnováha a rozmístění sil

Projev ruské armády v bitvě u Kulikova (stará miniatura)

ruská vojska

Novoskoltsev A. N. „Reverend Sergius žehná Dmitriji, aby bojoval s Mamai“

V roce 1380 se princ Dmitrij dozvěděl o Mamaiově spojenectví s Yagailem a Olegem Rjazanem od Zakharyho Tyutcheva , který byl poslán do Mamai se zlatem k jednání. Proto byli vysláni poslové, aby shromáždili jednotky a první hlídač v čele s Vasilijem Tupikem byl vyslán do stepi s úkolem zjistit informace o přípravě nepřítele na bitvu. Když svůj návrat zdržovala, vyslali druhého hlídače a nařídili mu, aby se rychle vrátil. Oba hlídači se setkali. Potvrdily se informace o Mamaiově spojenectví s Yagailem a Olegem a vešel ve známost i očekávaný čas invaze – podzim.

Sbírka ruských vojsk byla jmenována v Kolomně 15. srpna 1380. Z Moskvy do Kolomny se jádro ruské armády vydalo na tři části po třech cestách. Samostatně procházely nádvořím samotného Dmitrije, odděleně pluky jeho bratrance Vladimíra Andreeviče Serpukhovského a odděleně pluky pomocníků knížat Belozersk, Jaroslavl a Rostov.

Ve středověkých pramenech se skladba účastníků rozšiřovala s tím, jak se rozšiřovaly majetky moskevských knížat [13] . Podle některých zdrojů (pozdější Nikon Chronicle a S.M. Solovjov , který přijal její verzi) se shromáždění zúčastnil dokonce i Tverský pluk , přivedený synovcem Michaila Alexandroviče Ivanem Vsevolodovičem , a také Novgorodci, kteří se přidali těsně před bitvou, ale historici [13] [14] subjekt pochybují o pravdivosti těchto informací. Ve skutečnosti se na shromáždění podílely síly z výrazně menších území. Ruský historik A. A. Gorskij provedl podrobnou srovnávací analýzu vojenské sbírky z roku 1380 s podobnou sbírkou z roku 1375 pro tažení proti Tveru a 1386 pro tažení proti Novgorodu [15] . Zejména bojovníci Nižněnovgorodsko-suzdalského knížectví se podle jeho závěrů nezúčastnili sběru z roku 1380 (ačkoli se sběru z roku 1375 a 1386 účastnili) a Tverové se tažení rovněž vyhýbali, přestože že podle smlouvy z roku 1375 se zavázali účastnit se takových kampaní... Z Rjazaňských zemí povoluje účast vojáků Pronského knížectví, ze Smolenska - Vjazemského, i když podle jiných zdrojů [16] , Olgerdovo tažení do smolenských zemí v roce 1375 bylo reakcí na účast Smolenska. kníže ve sbírce 1375. Moskevská armáda zahrnovala jak knížecí dvory, tak městské pluky vladimirského a moskevského velkovévodství.

Již v Kolomně se zformovala primární bitevní formace: Dmitrij vedl velký pluk ; Vladimir Andreevich s lidem Jaroslavl - pluk pravé ruky; Velitelem levostranného pluku byl jmenován Gleb Bryanskiy ; vedoucí pluk tvořili Koloments.

Epizoda s požehnáním armády Sergiem, která si získala velkou slávu díky životu Sergia z Radoneže , není v raných pramenech zmíněna o bitvě u Kulikova [17] . Existuje také verze ( V.A.Kuchkin ), podle které se příběh o životě o požehnání Sergia z Radoneže Dmitriji Donskoymu do boje s Mamai nevztahuje na bitvu u Kulikova, ale na bitvu na řece Vozha (1378 ) a je spojen v „Legendě o masakru Mamay“ a dalších pozdějších textech s bitvou u Kulikova později, stejně jako s větší událostí [18] , nicméně většina zdrojů epizodu požehnání nezpochybňuje.

Bezprostředním formálním důvodem nadcházejícího střetu bylo Dmitrijovo odmítnutí žádat Mamai, aby navýšila vyplácený tribut na částku, ve které byla zaplacena za Janibeka . Mamai počítal se spojením sil s litevským velkovévodou Jagailem a Olegem Rjazanským proti Moskvě, přičemž doufal, že Dmitrij se neodváží stáhnout svá vojska přes Oku, ale zaujme obranné postavení na jejím severním břehu, jako to učinil v r. 1373 a 1379... Spojenecké síly na jižním břehu Oky byly plánovány na 14. září.

Dmitrij Donskoy na cestě na Kulikovo pole. Lícová letopisná klenba , 16. stol

Dmitrij si však uvědomil nebezpečí sjednocení protivníků a 26. srpna pohotově vedl armádu k ústí Lopasnya a provedl přechod přes Oku k hranicím Rjazaně. Dmitrij vedl armádu k Donu nikoli nejkratší cestou, ale obloukem na západ od centrálních oblastí Rjazaňského knížectví, přičemž nařídil, aby ryazanskému občanovi nespadl z hlavy ani vlas. " Zadonshchina " také zmiňuje 70 ryazanských bojarů mezi zabitými na poli Kulikovo [19] . Rozhodnutí překročit Oka bylo nečekané nejen pro Mamai. V ruských městech, která poslala své pluky do sbírky Kolomna, bylo překročení řeky Oka s opuštěním strategické rezervy v Moskvě považováno za hnutí k jisté smrti [20] :

" A když slyšeli ve městě Moskvě, v Pereyaslavlu, v Kostromě a ve Vladimiru a ve všech městech velkovévody a všech ruských knížat, že velký princ odešel za Oku, nastal velký zármutek přišel do Moskvy a do všech jejích hranic a ozval se hořký výkřik a zvuk vzlyků se rozléhal. "
Ruská města posílají vojáky do Moskvy. Detail ikony Jaroslavl "Sergius z Radoneže se svým životem"

Na cestě k Donu, v traktu Berezui, se k ruské armádě připojily pluky litevských knížat Andreje a Dmitrije Olgerdoviče. Andrej byl guvernérem Dmitrije v Pskově a Dmitrij byl v Pereslavl-Zalessky , nicméně podle některých verzí přivedli také jednotky ze svých bývalých domén, které byly součástí Litevského velkovévodství - Polotsk , Starodub a Trubchevsk , resp. . Pluk pravé ruky, vytvořený v Kolomně, v čele s Vladimírem Andrejevičem, pak v bitvě plnil roli přepadového pluku, s výjimkou Jaroslavlů, kteří stáli na levém křídle, Andrej Olgerdovič vedl pluk pravého ruku v bitvě, poté, co také dostal Rostovity pod své velení, o možných přeskupení v přední linii a velkých regálech nejsou známy. Historik vojenského umění Razin E.A. poukazuje na to, že ruská armáda se v té době skládala z pěti pluků, nicméně pluk vedený Dmitrijem Olgerdovičem nepovažuje za součást pluku pravé ruky, ale za šestý pluk, soukromý záloha v týlu velkého pluku.

Počet

Ruské jednotky se skládaly z knížecích oddílů a oddílů městských milicí . Druzhinniki tvořili kavalérii a milice byly rekrutovány do pěchoty [21] .

Popis bitvy, počínaje „ Zadonshchina “, byl naplněn mnoha mýty, včetně počtu ruských vojáků [22] [23] .

Ruské kroniky citují následující údaje o velikosti ruské armády: „ Kronický příběh bitvy u Kulikova “ – 100 tisíc vojáků Moskevského knížectví a 50–100 tisíc vojáků spojenců, „ Legenda o masakru Mamajeva “, také napsáno na základě historického pramene – 260 tisíc. nebo 303 tisíc, kronika Nikon – 400 tisíc (existují odhady počtu jednotlivých jednotek ruské armády: 30 tisíc Belozertů, 7 nebo 30 tisíc Novgorodianů, 7 nebo 70 tisíc Litevců, 40-70 tisíc v přepadovém pluku). Je však třeba mít na paměti, že čísla uváděná ve středověkých pramenech jsou většinou extrémně nadsazená. Pozdější výzkumníci (EARazin a další), kteří vypočítali celkovou populaci ruských zemí, s přihlédnutím k principu obsazení jednotek a době přechodu ruské armády (počet mostů a doba přechodu přes ně ), zastavilo se u toho, co se pod praporem Dmitrije shromáždilo 50–60 tisíc vojáků (to souhlasí s údaji V. N. Tatiščeva asi 60 tisíc), z nichž pouze 20–25 tisíc tvoří vojáci samotného moskevského knížectví . Významné síly pochází z území ovládaných velkého vévodství Litvy , ale v období 1374-1380 se stal spojenci Moskvě ( Bryansk , Smolensk , Drutsk , Dorogobuzh , Novosil , Tarusa , Obolensk , pravděpodobně Polotsk , Starodub , Trubchevsk ).

S. B. Veselovskij ve svých raných dílech věřil, že na Kulikovském poli bylo asi 200-400 tisíc lidí, ale postupem času dospěl k názoru, že v bitvě může ruská armáda čítat jen 5-6 tisíc lidí [24] .

Vojenský historik starověkého Ruska V.V. Kargalov , na základě údajů „ Legendy o bitvě u Mamaeva “ a výpočtů akad. BA Rybakov odhadl počet Mamaiovy armády na „300 tisíc vojáků“ a ruskou armádu – na „asi 150 tisíc lidí“ [25] .

Podle A. Bulyčeva mohla ruská armáda (stejně jako Zlatá horda ) tvořit asi 6-10 tisíc lidí s 6-9 tisíci koňmi (tj. šlo především o jezdeckou bitvu profesionálních jezdců). S jeho názorem souhlasí i vedoucí archeologických výprav na Kulikovském poli: O. V. Dvurečenskij a M. I. Gonyany. Bitva u Kulikova byla podle jejich názoru především bitvou na koních, které se na obou stranách zúčastnilo asi 5-10 tisíc lidí, a byla to bitva krátkodobá: asi 20-30 minut místo kroniky 3 hodiny.

OV Dvurechensky se domnívá, že počet ruské armády byl 8 tisíc lidí, vojska Mamai - 7 tisíc lidí [26] . Podle V.V. Lukoshnikova se počet ruských vojáků pohyboval od 35 do 40 tisíc lidí, počet armády Hordy - od 50 do 60 tisíc lidí. [27]

Historik V.V. Penskoy poznamenává, že ruské jednotky podnikly dlouhé kampaně pouze v koňských oddílech a počet ruských jednotek v bitvě nepřesáhl 12 tisíc jezdců. Nejméně 12 tisíc lidí byl také vozový vlak se služebnictvem [23] .

Moderní věda se drží čísla 20 tisíc ruských vojáků [5] .

Vyzbrojení

Вооружение русских ратников включало сабли, мечи, шестоперы, копья, луки. Применялись боевые ножи (до 85 см), топоры, рогатины - короткие массивные копья с длинным острием. Защитное вооружение составляли шлемы, кольчуги, зерцала на груди и спине, пластинчатые доспехи, щиты [28] .

Войско Мамая

Критическая ситуация, в которой оказался Мамай после битвы на реке Воже и наступления Тохтамыша из-за Волги к устью Дона, заставила Мамая использовать все возможности для сбора максимальных сил. Приводится такой факт, что советники Мамая говорили ему: «Орда твоя оскудела, сила твоя изнемогла; но у тебя много богатства, пошли нанять генуэзцев , черкес , ясов и другие народы» [29] . Также в числе наёмников названы мусульмане и буртасы . По одной из версий [30] , весь центр боевого порядка золотоордынцев на Куликовом поле составляла наёмная генуэзская пехота, а татарская конница стояла на флангах. По мнению историка и военного реконструктора К. А. Жукова , пехота вообще не участвовала в этом сражении, тем более генуэзская [31] .

По сообщению Московского летописного свода конца XV века , Мамай шёл «съ всѣми князи Ординьскими и со всею силою Татарьскою и Половецкою . наипаче же к симъ многи рати понаимовалъ: Бесермены и Армены , Ѳрязы и Черкасы и Буртасы , с нимъ же вкупѣ въ единои мысли и князь велики Литовъскыи Ягаило Олгердовичь со всею силою Литовъскою и Лятьскою , с ними же въ единачествѣ и князь Олегъ Ивановичь Рязанъскыи » [32] .

В XIV веке встречаются численности золотоордынского войска в 3 тумена ( битва при Синих Водах 1362 году), 4 тумена (поход войск Узбека в Галицию в 1340 году), 5 туменов (разгром Твери в 1328 году, битва на Воже в 1378 году). Мамай правил лишь в западной половине Орды, в битве на Воже и в Куликовской битве потерял почти всё своё войско. Для сравнения в 1385 году для похода на Тавриз Тохтамыш со всей территории Золотой Орды собрал армию в 90 тысяч человек. Мамай наблюдал с холма за ходом Куликовской битвы с тремя тёмными князьями. «Сказание о Мамаевом побоище» называет численность его армии в 800 тыс. человек.

Современные учёные дали свою оценку численности золотоордынского войска: Б. Ц. Урланис считал, что у Мамая было 60 тыс. человек. М. Н. Тихомиров , Л. В. Черепнин и В. И. Буганов полагали, что русским противостояло 100—150 тысяч ордынцев.

Современная наука придерживается цифры в 30 тыс. ордынских воинов [5] .

Битва

Место битвы

Реставрированный план Куликовской битвы к «Историческому обозрению Тульской губернии» И. Афремова

Точное местонахождение непосредственного боевого столкновения на текущее время остаётся спорным и представлено в научных работах несколькими версиями ( С. Д. Нечаева / И. Ф. Афремова ; В. А. Кучкина [33] / К. П. Флоренского [34] ; А. Е. Петрова [35] ; С. Н. Азбелева ).

Из летописных источников известно, что битва происходила «на Дону усть Непрядвы ».

По одной из версий, при помощи методов палеогеографии учёные установили, что «на левом берегу Непрядвы в то время находился сплошной лес». Принимая во внимание, что в описаниях битвы упоминается конница , учёные выделили безлесный участок близ слияния рек на правом берегу Непрядвы, который ограничен с одной стороны реками Доном, Непрядвой и Смолкой, а с другой — оврагами и балками, вероятно, существовавшими уже в те времена. Экспедиция оценила размер участка боевых действий в «два километра при максимальной ширине восемьсот метров». В соответствии с размерами найденного участка пришлось скорректировать и гипотетическую численность участвующих в битве войск. Была предложена концепция об участии в битве конных формирований по 5-10 тысяч всадников с каждой стороны (такое количество, сохраняя способность маневрировать, могло бы разместиться на указанном участке). В московском войске это были в основном княжьи служилые люди и городовые полки [36] .

Долгое время одной из загадок являлось отсутствие захоронений павших на поле боя . Весной 2006 года археологическая экспедиция использовала георадар новой конструкции, который выявил «шесть объектов, расположенных с запада на восток с интервалом 100—120 м». По версии учёных, это и есть захоронения погибших. Отсутствие костных останков учёные объяснили тем, что «после битвы тела погибших закапывались на небольшую глубину», а « чернозём обладает повышенной химической активностью и под действием осадков практически полностью деструктурирует тела погибших, включая кости». При этом полностью пренебрегается возможность застревания в костях павших наконечников стрел и копий, а также наличие у погребённых нательных крестов, которые, при всей «агрессивности» почвы, не могли исчезнуть совершенно бесследно. Привлечённые к экспертизе сотрудники, занимающиеся судебно-медицинским опознанием личности, подтвердили наличие праха, но «не смогли установить, является ли прах в пробах останками человека или животного». Поскольку упомянутые объекты представляют собой несколько абсолютно прямых неглубоких траншей, параллельных друг другу и длиной до 600 метров, они с такой же вероятностью могут являться следами какого-либо агротехнического мероприятия, например, внесения в почву костной муки. Примеры исторических битв с известными захоронениями показывают устройство братских могил в виде одной или нескольких небольших ям.

Отсутствие значимых находок боевого снаряжения на поле боя историки объясняют тем, что в средние века «эти вещи были безумно дорогими», поэтому после сражения все предметы были тщательно собраны. Подобное объяснение появилось в научно-популярных статьях в середине 1980-х годов, когда в течение нескольких полевых сезонов , начиная с юбилейного 1980 года, на каноническом месте не было сделано никаких находок, хотя бы косвенно связанных с великой битвой, и этому срочно требовалось правдоподобное объяснение.

В начале 2000-х годов схема Куликовской битвы, впервые составленная и опубликованная Афремовым И. Ф. в середине XIX века, и после этого копирующаяся 150 лет из учебника в учебник без какой-либо научной критики, была уже кардинально перерисована. Вместо картины эпических масштабов с длиной фронта построения в 7—10 вёрст была изображена относительно небольшая лесная поляна, зажатая между отвершков оврагов. Длина её составила около 2 километров при ширине в несколько сот метров. Использование для сплошного обследования этой площади современных электронных металлоискателей позволило за каждый полевой сезон собирать представительные коллекции из десятков [37] бесформенных металлических обломков и осколков. Позже на этом поле велись сельскохозяйственные работы, в качестве удобрения применялась разрушающая металл аммиачная селитра . Тем не менее, археологическим экспедициям удаётся делать представляющие исторический интерес находки: втулку, основание копья , кольчужное колечко, обломок топора , части оторочки рукава или подола кольчуги , сделанные из латуни ; панцирные пластины (1 единица, аналогов не имеет), которые крепились на основе из кожаного ремешка [36] .

Одной из трудностей интерпретации археологических находок [38] с Куликова поля является достаточно широкая датировка оружия и предметов военного снаряжения. Большинство из них [39] могли оставаться в употреблении достаточно долго, вплоть до XVII века, и быть утерянными во время столкновения с крымскими татарами, отмеченного в летописях на Куликовом поле под 1542, [40] 1571, 1607 и 1659 годами. [38] В то же время большинство предметов, уверенно датируемых временем Куликовской битвы, были найдены [39] в окрестностях, но не на самом месте сражения.

Подготовка к битве

Миниатюра из рукописи «Сказание о Мамаевом побоище», XVII век. Воин несёт красный стяг с православным крестом .

Для навязывания противнику решающего сражения в поле ещё до подхода союзных Мамаю литовцев или рязанцев, а также чтобы использовать водный рубеж для защиты собственного тыла в случае их подхода [30] , русские войска перешли на правый берег Дона и уничтожили за собой мосты. Тогда же, во время переправы за Дон, татарские передовые части, преследуя русских разведчиков Семёна Мелика, на полном скаку въехали в боевые порядки уже переправившихся дружин, получили отпор и отскочили на высокий холм поодаль, увидев оттуда все русские войска. Вскоре после этого Мамай узнал о форсировании русскими Дона.

Вечером 7 сентября русские войска были выстроены в боевые порядки. Большой полк и весь двор московского князя встали в центре. Ими командовал московский окольничий Тимофей Вельяминов . На флангах встали полк правой руки под командованием литовского князя Андрея Ольгердовича и полк левой руки князей Василия Ярославского и Феодора Моложского. Впереди перед большим полком стал сторожевой полк князей Симеона Оболенского и Иоанна Тарусского. В дубраву вверх по Дону был поставлен засадный полк во главе с Владимиром Андреевичем и Дмитрием Михайловичем Боброком-Волынским . Считается, что засадный полк стоял в дубраве рядом с полком левой руки, однако, в «Задонщине» говорится об ударе засадного полка с правой руки. О делении на полки по родам войск неизвестно.

Вечером и ночью 7 сентября Дмитрий Иванович объезжал войска, делая смотр. В ночь на 8 сентября Дмитрий с Боброком выезжали на разведку и издали осматривали татарские и свои позиции.

Перед началом битвы Дмитрий Донской встал в первый ряд войска, поменявшись одеждой со своим любимцем Михаилом Бреноком (или Бряноком), вставшим под знамя. После генерального сражения Бренока нашли убитым, а близ него лежало множество русских князей и бояр, защищавших «князя» [41] . К одному из них, Семёну Мелику, князь обратил слова « крепко охраняем был я твоею стражею ». Самого князя нашли живого под срубленной берёзой. Автор исторического романа «Зори над Русью» Рапов М. А. объясняет это желанием Семёна Мелика защитить князя от конских копыт. По некоторым источникам, его туда перенёс монах-воин Андрей Ослябя.

Русское знамя

« Сказание о Мамаевом побоище » сообщает, что русские войска шли в битву под «чермным», то есть, тёмно-красным или багровым, знаменем с изображением золотого образа Иисуса Христа . Миниатюры XVII века изображают в качестве знамени красный стяг с православным крестом .

Ход битвы

Куликовская битва. Миниатюра из летописи XVII века

Утро 8 сентября было туманным [42] . До 11 часов, пока туман не рассеялся, войска стояли готовыми к бою, поддерживали связь (« перекликались ») звуками труб. Князь вновь объезжал полки, часто меняя лошадей. В 12 часов показались на Куликовом поле и татары. Битва началась с нескольких небольших стычек передовых отрядов, после чего состоялся знаменитый поединок татарина Челубея (или Темир-бея) с иноком Александром Пересветом . Оба поединщика пали мёртвыми (возможно, этот эпизод, описанный только в « Сказании о Мамаевом побоище », является легендой ). Далее последовал бой сторожевого полка с татарским авангардом, возглавляемым военачальником Теляком (в ряде источников — Туляк). Дмитрий Донской сначала был в сторожевом полку [20] , а затем встал в ряды большого полка.

« Сила велика татарская борзо с шоломяни грядуще и ту пакы, не поступающе, сташа, ибо несть места, где им разступитися; и тако сташа, копиа покладше [43] (кония закладше [43] ), стена у стены каждо их на плещи предних своих имуще, предние краче, а задние должае. А князь велики такоже с великою своею силою русскою з другого шоломяни поиде противу им » [44] . Бой в центре был затяжной и долгий. Летописцы указывали, что кони уже не могли не ступать по трупам, так как не было чистого места. « Пешаа русскаа великаа рать, аки древеса сломишися и, аки сено посечено, лежаху, и бе видети страшно зело… » [45] . В центре и на левом фланге русские были на грани прорыва своих боевых порядков, но помог частный контрудар, когда «Глеб Брянский с полками владимирским и суздальским поступи через трупы мёртвых» [43] . « На правой стране князь Андрей Ольгердович не единою татар нападши и многих избил, но не смеяша вдаль гнатися, видя большой полк недвижусчийся и яко вся сила татарская паде на средину и лежи, хотяху разорвати » [43] . Основной удар татары направили на русский полк левой руки, он не удержался, оторвался от большого полка и побежал к Непрядве, татары преследовали его, возникла угроза тылу русского большого полка.

Владимир Серпуховской, командовавший засадным полком, предлагал нанести удар раньше, но воевода Боброк удерживал его, а когда татары прорвались к реке и подставили засадному полку тыл, приказал вступить в бой. Удар конницы из засады с тыла на основные силы золотоордынцев стал решающим. Татарская конница была загнана в реку и там перебита. Одновременно перешли в наступление полки Андрея и Дмитрия Ольгердовичей. Татары смешались и обратились в бегство.

Ход боя переломился. Мамай, наблюдавший издали за ходом сражения, бежал с малыми силами, как только засадный полк русских вступил в бой. У татар отсутствовали резервы, чтобы попытаться повлиять на исход боя или хотя бы прикрыть отступление, поэтому всё татарское войско бежало с поля битвы.

Засадный полк преследовал татар до реки Красивой Мечи 50 вёрст , « избив » их « бесчисленное множество ». Сам великий князь был контужен и сбит с коня, но смог добраться до леса, где и был найден после битвы под срубленной берёзой в бессознательном состоянии [46] . Вернувшись из погони, русские стали собирать войско, разбросанное по полю и окрестностям. В течение нескольких дней хоронили убитых.

Оценки потерь

Летописцы сильно преувеличивают число погибших золотоордынцев, доводя его до 800 тыс. (что соответствует оценке всего войска Мамая) и даже до 1,5 млн человек. «Задонщина» говорит о бегстве Мамая сам-девять в Крым, то есть о гибели 8/9 всего войска в битве.

Достоверно известно о гибели в битве четырёх русских князей: Фёдора Романовича и Ивана Фёдоровича белозерских, Фёдора и Мстислава Юрьевичей тарусских.

Золотоордынцам при виде удара засадного полка приписывается фраза «молодые с нами бились, а доблии (лучшие, старшие) сохранились» [47] . Сразу после битвы была поставлена задача пересчитать, «сколько у нас воевод нет и сколько молодых [служилых] людей». Московский боярин Михаил Александрович сделал печальный доклад о гибели более 500 бояр (40 московских, 40—50 серпуховских , 20 коломенских, 20 переяславских, 25 костромских, 35 владимирских, 50 суздальских , 50 нижегородских, 40 муромских , 30—34 ростовских, 20—23 дмитровских, 60—70 можайских , 30—60 звенигородских , 15 углицких, 20 галицких, 13—30 новгородских, 30 литовских, 70 рязанских), «а молодым людям [младшим дружинникам] и счёта нет; но только знаем, погибло у нас дружины всей 253 тысячи, а осталось у нас дружины 50 (40) тысяч». Также погибло 6 белозерских [48] , двое тарусских [49] и моложский князь [50] (из известных поимённо четырёх десятков князей-участников). Среди погибших упоминаются Семён Михайлович и Дмитрий Монастырёв , о гибели которых известно также соответственно в битве на р. Пьяне в 1377 году и битве на р. Воже в 1378 году. Е. А. Разин полагал, что в Куликовской битве со стороны русского войска погибло около 25—30 тысяч человек, что составляет половину от оценки им общей численности войска. А. Н. Кирпичников сделал осторожное предположение, что в сражении могло погибнуть около 800 бояр и 5—8 тысяч человек. А.Булычёв на основе исследования аналогичных сражений в средневековой Европе сделал предположение, что русское войско могло потерять около трети всех воинов.

После битвы

« Наличие в русском войске сурожан в качестве проводников даёт основание предполагать о намерении командования русской рати осуществить поход вглубь степей, в которых кочевали татары. Но победу на Куликовом поле не удалось закрепить полным разгромом Золотой Орды. Для этого не было ещё достаточных сил. Учтя большие потери русской рати и опасность похода вглубь степей с небольшими силами, командование приняло решение возвратиться в Москву [30] »

Когда обозы, в которых повезли домой многочисленных раненых воинов, отстали от главного войска, литовцы князя Ягайло добивали беззащитных раненых [51] . Основные силы Ягайлы в день битвы находились всего в 35—40 км западнее Куликова поля. Со временем похода Ягайлы связывают потерю своего прежнего удела Дмитрием Ольгердовичем (удел был передан Ягайлом его младшему брату Дмитрию-Корибуту ).

В. К. Сазонов . «Дмитрий Донской на Куликовом поле». 1824 г.

Некоторые рязанцы в отсутствие своего князя, выдвинувшегося со своим войском на юг, также грабили обозы, возвращающиеся в Москву с Куликова поля через Рязанскую землю [52] . Однако уже в 1381 году Олег Рязанский признал себя «младшим братом» и заключил с Дмитрием антиордынский договор, аналогичный московско-тверскому договору 1375 года, и обещал вернуть захваченных после Куликовской битвы пленных [53] .

С 9 по 16 сентября хоронили убитых. Тело инока Александра Пересвета вместе с телом монаха Андрея Осляби погребено в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове[54] .

Народ радовался победе и прозвал Дмитрия Донским , а Владимира Донским или Храбрым (по другой версии, великий московский князь Дмитрий Иванович получил почётное наименование Донской лишь при Иване Грозном [55] ).

Легенда о казаках и Донской иконе Божией Матери

Одна из легенд, связанных с Куликовской битвой, гласит, что возвращаясь после сражения в Москву, князь Дмитрий Иванович побывал в казачьем городке Сиротине , где получил в дар бесценную реликвию, впоследствии ставшую одной из главных русских православных святынь:

И когда благоверный Великий князь Дмитрий с победой в радости с Дону-реки, и тогда тамо, народ христианский, воинского чину живущий, зовомый казаций, в радости встретил его со святой иконой и с крестами, поздравил его с избавлением от супостатов агарянского языка и принес ему дары духовных сокровищ, уже имеющиеся у себя чудотворные иконы, во церквах своих. Вначале [56] образ Пресвятой Богородицы Одигитрии, крепкой заступницы из Сиротина городка из церкви Благовещения Пресвятой Богородицы.

Гребневская летопись или повествование об образе чудотворном Пресвятой Владычицы и Приснодевы Марии, составлена в 1471 г.

Более поздние интерпретации легенды утверждают, что казаки с иконой прибыли в стан московского князя Дмитрия накануне битвы, чтобы оказать ему помощь в сражении с татарами. На протяжении всей битвы икона находилась в стане русских войск и её заступничеству была приписана одержанная победа. Эта версия легенды зафиксирована во окладной книге Донского монастыря [57] , составленной в 1692 году:

Того ради последи прославися образ Пресвятыя Богородицы Донския, зане к Великому князю Дмитрию Ивановичу донския казаки, уведав о пришествии благоверного вел. князя Дмитрия Ивановича в междуречьи Дона и Непрядвы, вскоре в помощь православному воинству пришли бяше и сей Пречистыя Богоматери образ в дар благоверному вел. князю Дмитрию Ивановичу и всему православному воинству в сохранение, а на побеждение нечестивых агарян, вручеща.

И. Е. Забелин «Историческое описание московского Донского монастыря», 1865

Между тем, городок Сиротин впервые упоминается в письменных источниках только в 1672 году, а время его возникновения относится не ранее чем к концу XVI века [58] .

Как бы то ни было, до или после сражения казаки подарили икону князю Дмитрию , и тот увёз её в Москву . Сегодня она известна как Донская икона Божией Матери . Пока существовала Российская империя , эта икона являлась особо чтимой святыней, к которой, как к главной заступнице, обращались при возникновении опасности вражеского нашествия [59] . С 1919 года икона хранится в Государственной Третьяковской галерее .

Последствия

По мнению Феликса Шабульдо , «победа на Куликовом поле закрепила за Москвой значение организатора и идеологического центра воссоединения восточнославянских земель, показав, что путь к их государственно-политическому единству был единственным путём и к их освобождению от чужеземного господства» [4] .

Для самой Орды поражение войска Мамая способствовало её консолидации «под властью единого правителя хана Тохтамыша » [55] . Мамай спешно собрал в Крыму остаток сил, собираясь снова изгоном идти на Русь, но был разбит Тохтамышем . Поскольку Дмитрий отказался от продолжения выплаты дани Тохтамышу, спустя два года после Куликовской битвы золотоордынцы предприняли поход на Москву , сожгли город и заставили князя Дмитрия возобновить выплату дани [4] .

Тем не менее, Куликовская битва имела далеко идущие политические последствия на пути к будущему полному свержению монголо-татарского ига . Так, Дмитрий в 1389 году, впервые не испрашивая ханского ярлыка , передал великокняжеский стол своему сыну по собственному завещанию. Хану ничего не оставалось, как признать власть нового великого князя, а значит, и новый порядок в отношениях Руси с Ордой, связанный с утратой возможности, как прежде, серьёзно влиять на внутреннюю структуру севернорусских земель [60] . Владимирское великое княжество навсегда стало наследственным владением московских князей, что, в свою очередь, привело к прекращению борьбы с Тверским и Нижегородским княжествами за великокняжеский стол и постепенному восстановлению единства Руси . В некоторых случаях московские князья, поддерживая ту или иную сторону в соседних княжествах, смещали князей, имевших ханские ярлыки на своё княжение. Выплата дани стала нерегулярной (например, отсутствие выплат в период от 1395 по 1412 год, а также другие периоды невыплаты дани). Действия русских войск по отношению к Орде стали не только оборонительными, но и наступательными (походы 1399 и 1431 годов).

В то же время, по мнению А. А. Горского, ни сам Дмитрий, ни его наследники (вплоть до Ивана III ) не имели намерений полностью оспаривать сюзеренитет золотоордынских ханов [61] .

История изучения

Первым исследователем гипотетического места Куликовской битвы стал Степан Дмитриевич Нечаев (1792—1860). Коллекция приобретённых им предметов, трактуемых в то время как находки с места эпохального сражения, легла в основу Музея Куликовской битвы . Современный анализ опубликованных тогда в « Вестнике Европы » рисунков и описаний части артефактов показывает подавляющий процент анахронизмов , что соответствовало уровню исторического знания начала XIX века.

В 1880-х годах сбором находок занимался тульский археолог Н. И. Троицкий . Некоторые находки, собранные при распашке поля в начале XX века, также сохранились в Тульском областном краеведческом музее . На основе анализа распределения и датировки имеющихся находок М. В. Фехнер опубликовала в 1990 году работу, в которой обособлена зона распространения вещей XIV века на Куликовом поле. [62] [63]

Источники о битве

Сведения о Куликовской битве содержатся в четырёх основных древнерусских письменных источниках. Это «Краткая летописная повесть О Великом побоище на Дону» [64] , «Пространная летописная повесть о Куликовской битве», « Задонщина » и « Сказание о Мамаевом побоище ». Последние два содержат значительное число литературных подробностей сомнительной достоверности [65] . Сведения о Куликовской битве содержатся также в других летописных сводах, охватывающих этот период, а также в западноевропейских хрониках, добавляющих дополнительные интересные сведения о ходе битвы, не известные по русским источникам.

Наиболее полным [66] летописным документом, художественно повествующем о событиях сентября 1380 года, является «Сказание о Мамаевом побоище», известное из более чем сотни сохранившихся списков. Оригинал, по мнению многих исследователей, восходит к рубежу XV—XVI вв. Это единственный документ, в котором говорится о численности войска Мамая (хотя и неправдоподобно большой). На источник оказала значительное влияние политико-идеологическая атмосфера времени его создания и редактирования (в частности, пристальное внимание было уделено роли церкви, а в свете противостояния Москвы с Великим княжеством Литовским и Крымским ханством в повествовании были усилены антилитовские и антиордынские акценты) [67] .

Кроме того, краткий рассказ о Куликовской битве вторичного происхождения содержит « Слово о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича царя русского », а в « Житии Сергия Радонежского » содержится рассказ о встрече перед битвой Дмитрия Донского с Сергием Радонежским и о посылке им на бой Пересвета и Осляби.

Дополнительными источниками о битве могут послужить поминальные списки погибших в ней князей и бояр, сохранившиеся в составе вселенских соборных синодиков [68] .

Краткие упоминания о Куликовской битве сохранились также у Орденских хронистов, современников события: Иоганна фон Посилге , его возможного продолжателя или переводчика Иоганна Линденблата и Детмара Любекского , автора « Торуньских анналов».

Иоганн фон Посилге (Johann von Posilge), священник из Помезании , живший в Ризенбурге , писал свою хронику на латыни с 60—70-х годов XIV века до 1406 года. Затем его продолжатель до 1419 года, Иоганн Линденблат, перевёл её на верхненемецкий:

В том же году была большая война во многих странах: особенно так сражались русские с татарами у Синей Воды (Bloen Wassir) [69] , и с обеих сторон было убито около 40 тысяч человек. Однако русские удержали [за собой] поле. И, когда они шли из боя, они столкнулись с литовцами, которые были позваны татарами туда на помощь, и убили русских очень много и взяли у них большую добычу, которую те взяли у татар.

Детмар Любекский , монах-францисканец Торуньского монастыря , довёл свою хронику на латинском языке до 1395 года. Затем его продолжатель до 1400 года перевёл её на нижненемецкий:

В то же время была там великая битва у Синей Воды (blawasser) между русскими и татарами, и тогда было побито народу с обеих сторон четыре сотни тысяч; тогда русские выиграли битву. Когда они хотели отправиться домой с большой добычей, то столкнулись с литовцами, которые были позваны на помощь татарами, и взяли у русских их добычу, и убили их много на поле.

Рассказ Детмара из Любека в общих чертах передаёт в своей «Новой хронике» (Chronica Novella) его младший современник (ум. 1438) и земляк Герман Корнер (German Corner).

Сведения немецких историков о Куликовской битве восходят, очевидно, к сообщению, привезённому из Руси ганзейскими купцами на съезд в Любеке в 1381 году [70] . Оно в сильно искажённом виде сохранилось в сочинении немецкого историка и богослова конца XV века декана духовного капитула города Гамбурга Альберта Кранца (Albert Krantz) «Вандалия» (Wandalia, 1519) [71] :

В это время между русскими и татарами произошло величайшее в памяти людей сражение, в местности, называемом Флавассер (Flawasser). Согласно обычаю обоих народов, они сражались, не стоя друг против друга большим войском, а выбегая, чтобы метать друг в друга копья и убивать, а затем снова возвращаясь в свои ряды. Рассказывают, что в этом сражении погибло двести тысяч человек. Победители русские захватили немалую добычу в виде стад скота, посколько почти ничем другим татары не владеют. Но недолго русские радовались этой победе, потому что татары, призвав в союзники литовцев, устремились за русскими, уже возвращавшимися назад, и добычу, которую потеряли, отняли и многих из русских, повергнув, убили. Это было в 1381 году от Рождества Христова. В это время в Любеке был съезд всех городов союза, называемого Ганзой.

Историческая оценка

Историческая оценка значения Куликовской битвы неоднозначна. Можно выделить следующие основные точки зрения:

 1. Согласно традиционной точке зрения, восходящей к Карамзину , Куликовская битва являлась первым шагом к освобождению русских земель от золотоордынской зависимости.
 2. Сторонники православного подхода, вслед за неизвестным автором Сказания о Мамаевом побоище , видят в Куликовской битве противостояние христианской Руси степным иноверцам - мусульманам .
 3. Крупнейший русский историк XIX века С. М. Соловьёв полагал, что Куликовская битва, остановившая очередное нашествие из Азии, имела то же значение для Восточной Европы , которое имели битва на Каталаунских полях 451 года и битва при Пуатье 732 года для Западной Европы.
  Ряд современных западных историков выразил несогласие с этой точкой зрения, полагая, что значение Куликовской битвы в процессе освобождения русских земель и развития русского самосознания не стоит преувеличивать, а реальным «победителем» явился Тохтамыш , сумевший добиться существенного ослабления обеих сторон конфликта [72] [73] [74] . Их точку зрения разделяет и российский историк А. А. Горский [75] .

Сам термин «Куликовская битва» был введён в историческую науку Н. М. Карамзиным в его « Истории государства Российского » [76] .

Память

500-летний юбилей Куликовской битвы. Молебствие у памятника. С фото 1880 года.

В 1852 году на том месте, которое считалось Куликовым полем, по инициативе первого исследователя великой битвы обер-прокурора Святейшего Синода С. Д. Нечаева , был поставлен и торжественно открыт памятник-колонна, изготовленный на заводе Ч. Берда по проекту А. П. Брюллова .

В 1880 году торжественно отпразднован на самом поле, у с. Монастырщины, день 500-летней годовщины битвы. В 1913 году был заложен и в 1917 году построен Храм Сергия Радонежского на Куликовом поле.

В 1965 году на предполагаемом месте битвы открыт филиал Тульского областного музея.

В 1996 году создан военно-исторический музей-заповедник «Куликово поле» [77] .

Русская православная церковь , пользующаяся юлианским календарем, празднует годовщину Куликовской битвы 8 сентября , что в XX—XXI веках соответствует 21 сентября по григорианскому календарю [78] .

В популярной культуре

 • К шестисотлетию Куликовской битвы (1980 год) в СССР вышел рисованный мультфильм « Лебеди Непрядвы », повествующий о событиях того времени [79] .
 • В 2010 году вышел мультфильм о Куликовской битве «Пересвет и Ослябя» [79] .

Примечания

Комментарии
Источники
 1. Janet Martin. Medieval Russia, 980—1584. Second edition. — Cambridge: Cambridge University Press , 2007. — PP. 234—239, 461, 439.
 2. Горский А. А. Москва и Орда. — М.: Наука , 2000. — С. 100. — ISBN 5-02-010202-4
 3. Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в XIII—XIV вв. / Отв. ред. В. И. Буганов . — М.: Наука, 1985.
 4. 1 2 3 Шабульдо Ф. М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского.
 5. 1 2 3 4 КУЛИКОВСКАЯ БИТВА 1380 • Большая российская энциклопедия - электронная версия . bigenc.ru . Дата обращения: 4 апреля 2021.
 6. Арсеньев Б. В. Москва и Куликовская битва. 1380 год. — М.: АНО ИЦ «Москвоведение», ОАО «Московские учебники», 2005. — 384 с.: ил. — (Москва в защите Отечества) ISBN 5-7853-0532-1 .
 7. Ганс Уберсбергер. Ежегодник по истории Восточной Европы.= Hans Uebersberger. Jahrbuch für Geschichte Osteuropas. — Мюнхен, 1984. — С. 473. (нем.)
 8. Мерников А. Г., Спектор А. А. Всемирная история войн. — Минск, 2005.
 9. Исходя из данных о численности в 50—60 тыс. и сведениях о 40—50 тыс. выживших.
 10. «Задонщина» .
 11. МАМАЙ • Большая российская энциклопедия - электронная версия . bigenc.ru . Дата обращения: 4 апреля 2021.
 12. О днях воинской славы и памятных датах России : Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 11. Ст. 943. — Ред. от 01.12.2014.
 13. 1 2 Клюг Э. Княжество Тверское (1247—1485). — Тверь, 1994. — С. 218—219.
 14. Каргалов В. В. Конец ордынского ига. — М.: Наука, 1984.
 15. Горский А. А. От славянского расселения до Московского царства .
 16. Соловьёв С. М. История России с древнейших времён .
 17. Петров Андрей. Туман над полем Куликовым .
 18. Кучкин В. А. Антиклоссицизм // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — М., 2002; 2003. — № 1 (11). — С. 114—115.
 19. В 1382 году, когда Дмитрий Донской не успел встретить Тохтамыша за пределами Руси, рязанцы и суздальцы содействовали татарам.
 20. 1 2 Летописная повесть о Куликовской битве .
 21. Тарасенко Илья Вадимович. Русская военная сила: на пути к Полю Куликову // Армия и общество. — 2010. — Вып. 3 . — ISSN 2304-9677 .
 22. Селиверстов Д. А. Русь и Орда. Рубеж XIV-XV веков. Военно-политическое положение в Восточной Европе в конце XIV века // История военного дела: исследования и источники. — 2015. — Вып. SV .
 23. 1 2 Пенской Виталий Викторович. ВОЗВРАЩАЯСЬ К ВОПРОСУ О ЧИСЛЕННОСТИ РУССКОЙ РАТИ НА КУЛИКОВОМ ПОЛЕ // Археология евразийских степей. — 2020. — Вып. 6 . — ISSN 2587-6112 .
 24. Веселовский С. Б. Из курса лекций аспирантам МГИАИ о методике научных исследований // Веселовский С. Б. Труды по источниковедению и истории России периода феодализма. — М., 1978. — С. 268—269.
 25. Каргалов В. В. Свержение монголо-татарского ига. — М.: Просвещение, 1973. — С. 64—65.
 26. Двуреченский О. В. Археологические исследования на месте Донского сражения // Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда. Институт истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербург; Институт археологии РАН, Москва; Институт археологии и этнографии СО РАН. — Новосибирск: Институт истории материальной культуры РАН, 2011..
 27. Лукошников В. В. «Кони ржут на Москве, бубны бьют на Коломне, трубы трубят в Серпухове, звенить слава по всей земли Руссьской…» // Военно-исторический журнал . — 2006. — № 7. — С.59-63.
 28. Вооружение войск Московской Руси . www.ruistor.ru . Дата обращения: 4 апреля 2021.
 29. Соловьёв С. М. История России с древнейших времён. / 2-е изд. Т. 3. Кн. 1. — СПб. : Общественная польза, [1896]. — 1726 с. — С. 977.
 30. 1 2 3 Разин Е. А. История военного искусства : в 3 т. Т. 2 : История военного искусства VI—XVI вв.СПб. : Полигон, 1999. — (Военно-историческая библиотека). — 656 с. — ISBN 5-89173-040-5 .
 31. Жуков К. А. Логотип YouTube Разведопрос: Клим Жуков про Куликовскую битву и Золотую Орду // oper.ru .
 32. Полное собрание русских летописей. Т. 25 : Московский летописный свод конца XV века (недоступная ссылка) / Ин-т истории АН СССР . — М.Л. : Изд-во АН СССР , 1949. — 464 с. — С. 201.
 33. Кучкин В. А. О месте Куликовской битвы // Природа . 1984. № 8.
 34. Флоренский К. П. Где произошло Мамаево побоище? // Природа . 1984. № 8
 35. Петров А. Е. Куликово поле в исторической памяти: формирование и эволюция представлений о месте Куликовской битвы 1380 г. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики . — 2003. — № 3 (13).
 36. 1 2 Где была Куликовская битва. В поисках Куликова поля — интервью с руководителем отряда Верхне-Донской археологической экспедиции Государственного исторического музея Олегом Двуреченским. — Журнал «Нескучный Сад». — № 4 (15), 15.08.05.
 37. Двуреченский , 2008 , с. 9.
 38. 1 2 Реликвии Донского побоища. Находки на Куликовом поле. — М., 2008. Текст вступления на сайте kulpole.ru.
 39. 1 2 Звягин Ю. Ю. Загадки поля Куликова | М. Вече 2010, Таблица 4.1 , Таблица 4.2 , Таблица 4.3
 40. Полное собрание русских летописей. — Т. XXIX. Александро-Невская летопись. — М., 1965. — С. 141.
 41. Экземплярский А. В. Бренок или Брянок, Михаил Андреевич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.
 42. Куликовская битва . Дата обращения: 12 сентября 2020.
 43. 1 2 3 4 Греков И. Б. , Шахмагонов Ф. Ф. «Мир истории. Русские земли в XIII—XV веках» — М., «Молодая Гвардия», 1988. ISBN 5-235-00702-6 .
 44. ПСРЛ, т. XI, стр. 59.
 45. ПСРЛ, т. XI, стр. 60.
 46. Сказание о Мамаевом побоище
 47. здесь и далее по разным редакциям и переводам «Сказания о Мамаевом побоище» и «Задонщины».
 48. Ростовские и Белозерские удельные князья // Русский биографический словарь : В 25 т. / под наблюдением А. А. Половцова. 1896—1918.
 49. Летописная повесть о Куликовской битве
 50. Экземплярский А. В. Ярославские князья // Русский биографический словарь : В 25 т. / под наблюдением А. А. Половцова. 1896—1918.
 51. Гумилёв Л. Н. От Руси к России .
 52. Никоновская летопись : «Поведаша же великому князю Дмитрею Ивановичю, что князь Олегъ Рязянскии посылалъ Момаю на помощъ свою силу, а самъ на реках мосты переметал, а хто поехал домов з Доновского побоища сквозь его вотчину, Рязанскую землю, бояре или слуги, а тех велел имати и грабити и нагих пущати. Великий же князь Дмитреи Иванович хоте противу на князя Олга послати свою рать; и се внезаапу приехаша к нему бояре рязанскии и поведаша, что князь Олегъ…приде на рубеж Литовьскый и ту став и рече бояром своим: „Аз хощу зде ждати вести, как князь велики проидет мою землю и приидет в свою отчину, и яз тогда возвращуся восвояси.“» [1]
 53. Грамота великого князя Олега Ивановича великому князю Дмитрию Ивановичу: «А что князь великии Дмитрии и брать, князь Володимеръ, билися на Дону с татары, от того веремени что грабеж или что поиманые у князя у великого людии у Дмитрия и у его брата, князя Володимера, тому межи нас суд вопчии, отдати то по исправе» [2]
 54. История и святыни храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове (недоступная ссылка) . Дата обращения: 30 января 2013. Архивировано 26 января 2012 года.
 55. 1 2 Наумов А. Великое сражение Руси Архивная копия от 21 сентября 2013 на Wayback Machine // « Родина », 2005, № 9.
 56. Согласно летописному преданию, князь побывал ещё и в городке Гребне, где получил в дар икону, позже ставшую известной как Гребневская икона Божией Матери.
 57. В котором долгое время хранилась икона Донской Божией Матери
 58. Мининков Н. А. Донское казачество на заре своей истории. — Ростов-на-Дону, 1992.
 59. [ http://www.pravenc.ru/text/178950.html Донская Икона Божией Матери
 60. Горский А. А . Москва и Орда. — М., 2000. — С. 189.
 61. Горский А. А . Москва и Орда. — М., 2000. — С. 187—188.
 62. Двуреченский , 2008 , с. 8.
 63. Фехнер М. В. Находки на Куликовом поле // Куликово поле: Материалы и исследования. — Труды ГИМ . — М., 1990. — Вып. 73.
 64. Краткая летописная повесть 1408 г. О великом побоище на Дону . www.ruistor.ru . Дата обращения: 4 апреля 2021.
 65. Данилевский И. Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII—XIV вв.). Курс лекций. — М., 2001. — С. 272—274, 290—304.
 66. Пушкарёв Лев, Пушкарёва Наталья. Куликовская битва // Энциклопедия « Кругосвет ».
 67. Kati Parppei. Notes of The Tale of the Rout of Mamai in the Context of the Collective Imagery Concerning the Battle of Kulikovo. // Russian History. — Volume 42. — 2015. — Issue 2. — Pp. 217—241.
 68. Амелькин А. О. , Селезнёв Ю. В. Куликовская битва в свидетельствах современников и памяти потомков. — М., 2019. — C. 59.
 69. Scriptores Rerum Prussicarum. — Tomus III. — Leipzig, 1865. — P. 114.
 70. Амелькин А. О. , Селезнёв Ю. В. Указ. соч. — C. 61.
 71. Тихомиров М. Н. Куликовская битва 1380 года // В кн.: Тихомиров М. Н. Средневековая Москва. — М., 1997. — С. 344.
 72. Charles J. Halperin. The Battle of Kulikovo Field (1380) in History and Historical Memory // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. — Volume 14. — Number 4 (Fall 2013, New Series). — PP. 853—864.
 73. Donald Ostrowski. Muscovy and the Mongols: Cross-Cultural Influences on the Steppe Frontier 1304—1547. — Cambridge: Cambridge University Press , 1998. — PP. 155—162.
 74. Janet Martin. Medieval Russia, 980—1584. Second edition. — Cambridge: Cambridge University Press , 2007. — PP. 234—239, 461, 439.
 75. Горский А. А. Москва и Орда. — М., 2000. — С. 99—101.
 76. Куликовская битва 1380 / Кузьмин А. В. // Крещение Господне — Ласточковые. — М. : Большая российская энциклопедия, 2010. — ( Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 16). — ISBN 978-5-85270-347-7 .
 77. КУЛИКОВСКАЯ БИТВА 1380 • Большая российская энциклопедия - электронная версия . bigenc.ru . Дата обращения: 6 апреля 2021.
 78. В каком году и в какой день произошла Куликовская битва .
 79. 1 2 Козловская Татьяна Николаевна. Труд души. Сборник методических материалов по духовнонравственному и экологическому воспитанию из опыта работы педагогов города Тольятти // МБОУДОД «ГЦИР». — 2015.

Литература

Ссылки