Měsíc - 25

z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Přejít na navigaci Přejít na hledání
Nesmí být zaměňována s Luna-25A
Luna Glob
Luna-25 [1]
Maquette-Luna-Glob-Lander-b-DSC 0075.jpg
Zákazník IKI RAS , Lavočkinova vědecká a výrobní asociace
Výrobce Rusko NPO pojmenovaná po S. A. Lavočkinovi
Úkoly Testování technologie měkkého přistání na jižním pólu Měsíce .
Panel kosmodrom Vostočnyj
Posilovací raketa Sojuz-2.1b / Fregata
Běh květen 2022 (plán) [2]
Specifikace
Zásoby energie Solární panely
Aktivní život 1 rok
Orbitální prvky
Přistávací souřadnice Jižní polární oblast Měsíce , oblast Boguslavského kráteru

(přesnost: elipsa 30 x 15 km)

Cílový hardware
Rameno manipulátoru a více než 20 kg vědecké zátěže Neutronový detektor pro studium přítomnosti vodíku, senzor povrchové teploty, přístroj pro analýzu půdních vzorků, přístroj pro studium lunární exosféry a prachu, kolimovaný gama spektrometr, neutronový spektrometr.
lg.cosmos.ru

Luna-25 (do dubna 2013 se přístroj jmenoval "Luna-Glob" ) [3] - součást ruského lunárního programu , první ruské lunární mise uskutečněné v Lavočkinově vědeckém a výrobním sdružení za účelem studia a praktického využití Moon a téměř měsíční prostor od automatických meziplanetárních stanic . V rámci mise bude nejprve vypuštěno sestupové vozidlo a o rok později orbiter.

Účelem tohoto projektu je vypustit automatickou sondu, jejíž orbitální část má provádět dálkový průzkum a výběr vhodných míst pro následná sestupová vozidla, a lander prozkoumá povrch v oblasti jižního pólu , včetně kryogenních vrtů. hloubka dvou metrů (hlavním úkolem je hledat vodu ).
Deklarovaný aktivní život sondy na měsíčním povrchu je minimálně jeden pozemský rok [4] .

název

Název projektu má zdůraznit kontinuitu sovětského lunárního programu , jehož poslední zařízení, Luna-24 , bylo vypuštěno v roce 1976.

Účel a design

Hlavním úkolem je vyvinout technologii měkkého přistání. Kosmická loď Luna-25 se skládá ze dvou konstrukčních částí:

 • V horní části je netěsný přístrojový prostor. Skládá se ze solárního panelu, radiátoru tepelného řídicího systému, vědeckých přístrojů, zdroje energie, elektronického vybavení stanice.
 • Spodní část je podvozek, což je konstrukce s přistávacími podpěrami tlumícími nárazy, které poskytují měkký dotek při přistání. Na přistávacím zařízení je upevněn pohonný systém aparátu, pomocí kterého se koriguje dráha letu na Měsíc, zpomalení při deorbitingu a měkké přistání. Ve spodní části jsou namontovány palivové nádrže, čidla, antény, manipulátor zařízení pro příjem půdy.

Vědecké úkoly

Nejslibnější pro výzkum jsou polární oblasti Měsíce . Data získaná na začátku století, včetně z ruského neutronového teleskopu LEND instalovaného na americké orbitální dráze Lunar Reconnaissance Orbiter , ukázala, že polární regolit obsahuje mnoho těkavých sloučenin kosmického původu, od vody až po složité molekuly (tato spojení s Měsícem přinesla komety). Pól na Měsíci lze přirovnat k přirozené lednici, kde se v chladných pastích polárního regolitu po stovky milionů let hromadily a zadržovaly vrstvy námrazy všech kosmických těkavých látek, které se kdy dostaly do družice Země.
Vědecké přístroje Luna-25 budou studovat složení těchto látek, posoudí hmotnostní zlomek zmrzlé vody v regolitu (její přítomnost osvobodí astronauty od potřeby dodávat vodu ze Země). Bude také potřeba pro výrobu kyslíku a ve vzdálenější budoucnosti - a vodíkového paliva. [ nespecifikovaný zdroj 869 dní ]

Vědecké přístrojové vybavení

Luna-25 má hmotnost 1 750 kilogramů [5] . V souvislosti se ztrátou Phobos-Grunt vědci revidovali plány lunárního programu, počet a hmotnost přístrojů na orbitální sondě se snížily téměř na polovinu: pro zvýšení spolehlivosti lunárního přistání zbylo místo 34 kilogramů asi 20 kilogramů. [6] [7] .

název Typ zařízení Úkol Výrobce Komentář
ADRON-LR Detektor neutronového a gama záření Studium elementárního složení a obsahu vodíku v regolitu metodou aktivní neutronové gama spektroskopie. Zařízení osvětlí zem do hloubky 60 cm [8] . Rusko IKI Vyrobeno v roce 2019. V budoucnu se plánuje instalace podobného detektoru na kosmickou loď Luna-27.
BERAN-L Energetický hmotnostní spektrometr Průzkum lunární exosféry Rusko IKI
BUNIE Spínané napájení a řízení vědeckého zařízení, sběr, ukládání a přenos telemetrických vědeckých informací a palubních systémů přístrojů Rusko IKI
LAZMA-LR Měření chemického, elementárního a izotopového složení regolitu Rusko IKI
LIS-TV-RPM IR spektrometr Studium mineralogického složení povrchové vrstvy lunárního regolitu a obsahu vody v ní ve viditelném a infračerveném pásmu Rusko IKI
Externí video soubory
logo YouTube Zápletka IKI RAN o zařízení LIS-TV-RPM. březen 2016
PML Zkoumání fyzikálních vlastností měsíční prašné exosféry a povrchového regolitu rozptýleného pod vlivem mikromethoritových vlivů Rusko IKI
LMK Rameno manipulátoru Dodání vzorků regolitu do zařízení LAZMA-LR, studium mechanických vlastností regolitu, zacílení LIS-TV-RPM na objekty v blízkosti zařízení Rusko IKI Rameno manipulátoru LMK s lopatou na nabírání zeminy bude schopno odebírat regolit o velikosti částic až 2,8 mm z hloubky cca 15-30 cm.Při svém provozu bude muset odebrat minimálně 30 vzorků o max. 2 cm³ každý. Poloměr manipulátoru je 1,5 metru. Manipulátor je určen k odstranění vrchní vrstvy půdy pomocí kbelíku, odebrání vzorku půdy a jeho doručení do analytického zařízení na palubě přístroje pro stanovení složení půdy. Disponuje stereo kamerami a infračerveným spektrometrem pro měření půdy a jejího složení [9] . Jde o vylepšenou verzi komplexu pro misi Phobos-Grunt s vlastním řídicím systémem.
STS-L TV systém Panoramatické stereo focení, focení při přistání přístroje, zajištění chodu LMK Rusko IKI Na palubě je instalováno osm kamer zařízení STS-L. Čtyři budou zapojeni do panoramatického snímání, dva - na stereo snímcích, budou spolupracovat s manipulátorem. Další dvě kamery STS-L a kamera přístroje Pilot-D budou provádět technologický průzkum povrchu.
Pilot-D Demonstrátor televizní kamery Snímání měsíčního povrchu z nízké cirkumlunární oběžné dráhy pro testování optického kanálu budoucího evropského vysoce přesného a bezpečného přistávacího systému Evropská unie ESA / Rusko IKI Doručeno do Ruska v dubnu 2021.

Automatické stanice pro lety do středních šířek a do polárních oblastí Měsíce se od sebe konstrukčně velmi liší. Například na polární stanici jsou solární panely po stranách, protože Slunce na měsíčním pólu vychází velmi nízko nad obzorem. Luna-25 je v mnoha ohledech prvním vývojem polárního sestupového vozidla, které dosud nemá obdoby [10] .

Zástupce nevládní organizace. Lavočkina tvrdí, že podíl cizích komponentů v obslužném vybavení nepřesahuje 40 % a západní sankce mají na vývoj Luna-25 malý vliv [11] .

Historie projektu

Práce na přistávacím modulu, dříve nazývaném Luna-Glob, začaly v roce 2005. Luna-Glob byl koncipován jako síť seismických stanic na měsíčním povrchu, ale později byl projekt revidován a nyní vlastně opakuje počáteční studie Měsíce v SSSR , provedené v 60-70 letech. Hlavní fáze jsou měkké přistání malé automatické stanice - analogu " Luna-9 ", lunární rover, dodávka půdy - analog " Luna-16 ".

Původně se počítalo s vypuštěním sondy k Měsíci v roce 2014 [12] . Start se neuskutečnil kvůli rozhodnutí vyměnit nosnou raketu Sojuz za Zenit z důvodu neúplného souladu s první v některých klíčových charakteristikách. Po havárii automatické meziplanetární stanice " Phobos-Grunt " bylo rozhodnuto odložit start na rok 2015 [13] [14] [15] [16] [17] . Na základě výsledků revize projektu bylo rozhodnuto vyměnit palubní počítač (podobný tomu nainstalovanému na Phobos-Grunt) za spolehlivější, podobný tomu vyvinutému pro novou generaci Glonass - Glonass -K [18] .

 • V lednu 2013 podepsal Roskosmos smlouvu s NPO Lavočkin na vytvoření lunární přistávací sondy Luna-25 (starý název je Luna-Glob) [19] ;
 • Dne 15. října 2013 bylo oznámeno, že start aparátu byl odložen na rok 2016 [20] , přičemž sonda bude sloužit především pro testování přistávací technologie a komplex vědeckého vybavení je minimalizován. Další kosmická loď, orbitální sonda Luna-26 (dřívější názvy: Luna-Glob-2, poté Luna Glob-1 OA), měla jít do vesmíru v roce 2018 a těžká přistávací sonda Luna-27 (dříve Luna-Resource ) - v roce 2019. Plánuje se vyslání přistávacích sond do polárních oblastí Měsíce [21] . Také v říjnu 2013 bylo známo, že design, síla vibrací a modely antény sondy jsou připraveny a procházejí různými fázemi testování. Do konce roku 2014 bude zároveň hotov technologický prototyp - poslední etapa před stavbou letového prototypu, který poletí na Měsíc [18] ;
 • Dne 22. října 2013 byla na zasedání Rady hlavních konstruktérů představena a schválena aktualizovaná a upravená verze projektu lunární sondy Luna-Glob [22] (přejmenována na Luna-25) [3] . Nová verze projektu zahrnuje minimalizaci používání technických řešení, která nemají letovou kvalifikaci;
 • Do léta 2016 byly provedeny testy antén a prototypů, byly otestovány motory a prvky pohonného systému. V další fázi prací na stanovišti se simulátorem měsíční půdy bude testována technologie měkkého přistání;
 • 18. srpna 2017 přijal Roskosmos návrhové uspořádání vesmírné stanice Luna-25, start mise byl naplánován na rok 2019 [23] [24] ;
 • 11. května 2018 vešlo ve známost, že Švédsko odstoupilo od projektu Luna-25 a zařízení XSAN, původně vyvinuté pro ruský AMS, poletí k Měsíci na čínské stanici Chang'e-4 [25] . Úkoly studia iontové a neutrální lunární exosféry tedy budou provedeny v experimentu s ruským přístrojem „Aries-L“ [26] ;
 • Vesmírná rada RAS navrhla 11. května 2018 odložit start mise z roku 2019 na červen až říjen 2021 z důvodu zpoždění vývoje zařízení Bius-L a nepříznivých balistických podmínek pro vynesení sondy na cirklunární oběžnou dráhu v r. 2020 [27] [28] ;
 • Dne 19. března 2019 viceprezident Ruské akademie věd Jurij Balega médiím řekl, že start Luna-25 by se mohl uskutečnit v letech 2022-2024 [29] . Ve stejný den Roskosmos Balegova slova popřel a upřesnil, že data startu v roce 2021 nebyla odložena [30] ;
 • Dne 20. dubna 2019 zástupce NNO. Lavočkin médiím řekl, že tento rok podnik dokončí vývoj projektové dokumentace a otestuje součásti "Luna-25" [31] ;
 • 23. května 2019 Dmitrij Rogozin přednáší na Moskevské státní univerzitě. MV Lomonosov ukázal fotografii Luny-25 „v železe“ v Lavočkinově výzkumném a výrobním sdružení [32] [33] ;
 • Dne 19. listopadu 2019 Taťána Kozlová, vedoucí robotické laboratoře IKI RAS, sdělila médiím, že letový vzorek manipulátoru, vytvořený v ústavu, prošel všemi testy a je připraven k instalaci na kosmickou loď [34 ] ;
Externí video soubory
logo YouTube Zpráva Roskosmos-TV o postupu prací na Luně-25. října 2020
Externí média
logo YouTube Zápletka RSC Energia o akustických testech Luna-25. února 2021
logo YouTube Děj "Roscosmos-TV" "Luna-25": šest měsíců před začátkem. dubna 2021
 • Vedoucí oddělení jaderné planetologie IKI RAS Igor Mitrofanov 26. prosince 2019 médiím sdělil, že byly dokončeny konstrukční a vývojové zkoušky detektoru ADRON a zkoušky letových vzorků budou ukončeny do konce r. 2019, poté budou zařízení předána NPO. S. A. Lavočkin pro instalaci na palubu "Luna-25" [35] ;
 • Igor Mitrofanov, vedoucí oddělení jaderné planetologie Ústavu kosmického výzkumu Ruské akademie věd, 1. dubna 2020 médiím řekl, že letový vzorek detektoru neutronů a gama záření ADRON, který určí složení regolitu v polárních oblastech Měsíce, bylo testováno a v únoru přeneseno do NPO. Lavočkin [36] ;
 • Dne 14. dubna 2020 generální ředitel NPO im. Lavočkin Vladimir Kolmykov řekl médiím, že „Luna-25“ je ve fázi pozemního testování experimentálních produktů [37] ;
 • Dne 30. dubna 2020 média oznámila záměr Rady RAS pro vesmír apelovat na ruskou vládu při řešení problému včasného zajištění Luna-25 radioizotopovými zdroji elektrické a tepelné energie o hmotnosti 6,7 kg za účelem zajištění tepla na stanici za měsíční noci (14,5 pozemského dne) [38] ;
 • Dne 17. července 2020 média informovala, že nevládní organizace. Lavočkina plánuje nákup čtyř kulových reflektorů ve Švýcarsku a 250 magnetických držáků a dalšího vybavení v USA pro provádění zaměřovacích prací pro Luna-25. Podnik vysvětluje použití cizího zařízení pro kontrolu ruské lunární stanice absencí ruských analogů [39] ;
 • 28. září 2020 tisková služba nevládní organizace pojmenovaná po Lavočkina oznámil, že tepelné vakuové testy tepelného modelu Luna-25, které probíhaly od července do září, byly dokončeny. Pozemní testy makety zahrnovaly atmosférické tepelné testy ve vakuové komoře, která simuluje provoz kosmické lodi na místě startu, a také tepelné vakuové testy, které ukazují, jak si kosmická loď vede během letu. V současné době pokračují tepelné atmosférické testy, které simulují provoz kosmické lodi v technickém komplexu kosmodromu [40] ;
 • 20. února 2021 oznámil Roskosmos úspěšné provedení akustických testů kosmické lodi v RSC Energia [41] .
 • Od poloviny března 2021 je Luna-25 v dokončovací komoře NPO pojmenované po Lavočkina, kde se provádějí jeho komplexní elektrické testy [42] [43] .
 • 18. března vyšlo najevo, že nejsou připravena dvě servisní zařízení nezbytná pro přistání stanice: inerciální jednotka Bius-L a Dopplerův měřič rychlosti a dosahu (DISD-LR), který měl dodat koncern Vega [44 ] .
 • 9. dubna 2021 byla evropská kamera Pilot-D odeslána do Ruska, aby zajistila velmi přesné přistání Luna-25 [45] .
 • 16. dubna 2021 Roskosmos oznámil, že na kosmodrom Vostočnyj byla doručena maketa (celková sestava) kosmické lodi Luna-25, určená pro komplexní testy technických prostředků a systémů na kosmodromu. Práce jsou naplánovány na letošní léto. Během testů bude testována technologie práce s produktem na kosmodromu pro zajištění následného startu letového produktu [46] .
 • 5. května 2021 Vědecké a výrobní centrum pro automatizaci a přístrojovou techniku ​​pojmenované po V.I. Pilyugin předán nevládní organizaci. Lavočkinovo zařízení pro navigační systém „Bius-L“ [47] . Původně mělo být zařízení vyrobeno do února 2020.
 • Dne 7. července 2021 holding RCS začal testovat palubní přístrojové vybavení velitelského a měřicího systému pro stanici Luna-25 [48] .
 • 6 августа 2021 года концерн «Вега» поставил НПО им. Лавочкина прибор ДИСД-ЛР (предполагалось, что прибор будет поставлен в июне) [49] .
Внешние видеофайлы
Логотип YouTube Интервью Александра Ширшакова телеканалу "России 24" о миссии "Луны-25". Август 2021 года
 • 24 августа 2021 года генеральный конструктор НПО им. Лавочкина Александр Ширшаков сообщил СМИ, что перенос запуска "Луны-25" с октября 2021 года на май 2022 года связан в двумя причинами: 1) необходимость завершения огневых испытаний двигательной установки, с которой возникли проблемы; 2) необходимость дополнительного времени для отработки систем станции. Предприятию осталось завершить комплексные испытания "Луны-25", произвести окончательную сборку аппарата, его электрические испытания в термовакуумной камере и заключительные операции перед отправкой на космодром Восточный, которая планируется за месяц-полтора до намеченного в мае запуска. Пусковое окно для отправки к Луне в 2022 году первой российской автоматической станции будет с мая по октябрь [50] .

Ожидаемые события

 • Конец мая 2022 года — запуск «Луны-25» с космодрома Восточный.

Планы по запуску

Изменение планируемой даты запуска
Дата Планируемая дата запуска Космодром Ракета-носитель
2011 год 2014 год [51] Байконур Союз
Ноябрь 2011 года Не ранее 2015 года [51] [52] Байконур Зенит-2
Октябрь 2013 года Не ранее 2016 года [53] Восточный
Август 2017 года 2019 год [54] Байконур
Май 2018 года Июнь - октябрь 2021 года [55] Восточный
Март 2020 года 1 октября 2021 года [56] Восточный «Союз 2.1б» с РБ «Фрегат»
Август 2021 года Май 2022 года [57] Восточный «Союз 2.1б» с РБ «Фрегат»

Запуск планировалось произвести с космодрома « Восточный » [58] в ноябре или декабре 2019 года [59] с помощью ракеты-носителя «Союз 2.1б». 17 апреля 2018 года вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью СМИ подтвердил план по запуску аппарата в 2019 году [60] . 28 июня 2018 года Роскосмос перенёс запуск аппарата на 2021 год [61] . 22 сентября 2018 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил на своей странице в соцсети, что оптимальным временем запуска аппарата является июль 2021 года. К такому выводу пришли эксперты Российской академии наук [62] . В 2015 году разработчики российского проекта Лунного микроспутника обратились в НПО им. Лавочкина с предложением запустить в качестве попутной нагрузки микроспутник для фотографирования поверхности Луны. Но разработчики Луны-25 отказались рассматривать этот вариант [63] .

29 ноября 2017 года было заявлено, что запуск будет произведён с космодрома « Байконур » [64] .

Запуск запланирован на 1 октября 2021 года, запасная дата пуска 30 октября 2021 года [65] [66] .

28 августа 2021 года источник в ракетно-космической отрасли сообщил СМИ, что запуск предварительно назначен на 25 мая 2022 года, в мае пусковое окно будет всего лишь 2-3 дня [67] .

— В августе мы поймем точно, что получается по срокам. Второе пусковое окно — это февраль 2022 года и третье — это май 2022 года. Февральское окно мы отметаем, потому что там придется делать очень сложные орбитальные "телодвижения"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин о дате запуска «Луны-25», 3 июня 2021 года [68] .

— Мы полетим тогда, когда результаты всех испытаний будут положительными. Если успеем на заявленную дату в октябре, полетим в октябре. Не будем успевать к этой дате — будем испытывать сколько понадобится, чтобы все хвосты подчистить. Могу определенно заявить, что никуда не полетим, пока все испытания не будут успешно завершены — из неудач «Марса-96» и «Фобоса-Грунта» все уроки извлечены.

Заведующий отделом ядерной планетологии ИКИ РАН Игорь Митрофанов о дате запуска «Луны-25», 16 августа 2021 года [69] .

Планируемое место посадки

Критериями для выбора места посадки служат значения уклонов кратера, общая доля иллюминации. Также лунный аппарат должен находиться в месте, удобном для радиосвязи и зарядки солнечных батарей. Поиски районов посадки велись по картам, составленным на основе данных американского аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter, в том числе на основе данных нейтронного детектора ЛЕНД, разработанного в ИКИ РАН.

В 2011 году были определены шесть возможных районов для посадки автоматических зондов — три на северном полюсе и три на южном. В 2013 году рассматривались только варианты посадки на южном полюсе , причём приоритет имели не научные соображения, а инженерные, поскольку главная задача самой миссии — отработка технологии посадки зондов для будущих миссий Роскосмоса. Район посадки для Луны-Глоб должен быть ровным и иметь размер около 30 километров. По состоянию на август 2015 года в качестве возможного варианта, в качестве модели для программной отработки посадки, рассматривался кратер Богуславский [70] [71] , однако в январе 2018 года ученые сообщили, что он не вошел в число благоприятных посадочных мест [72] .

К середине 2016 года НПО им. Лавочкина совместно с ИКИ РАН из девяти возможных мест прилунения определили основную и резервную точку посадки [73] . При анализе принимались во внимание четыре аспекта:

 • область с наибольшей концентрацией воды;
 • технические ограничения при посадке (наклон аппарата при посадке должен быть не больше 15 градусов, в отличие от прилунения в экваториальной области, где посадка происходит практически перпендикулярно поверхности Луны);
 • особенности ретрансляции сигнала на Землю;
 • наличие относительно ровной поверхности в предполагаемой области посадки.

В 2016 году основным претендентом на место посадки был выбран кратер Манцини . Окончательно место должно было быть утверждено в 2017 году. По состоянию на конец января 2018 года фигурировали два возможных места посадки — основной район, расположенный к северу от южного полярного кратера Богуславский с координатами около 69,5 градусов южной широты и 43,5 градусов восточной долготы, и резервный район к юго-западу от кратера Манцини с координатами около 68,8 градусов южной широты и 21,2 градусов восточной долготы соответственно. Кроме того, были уточнены инженерные требования к месту посадки: уклон местности не должен превышать 7 %, освещенность Солнцем должна составлять не менее 40 % от лунных суток, помимо этого должна быть обеспечена постоянная радиовидимость аппарата с Земли [74] .

Сценарий посадки аппарата

Посадка спускаемого зонда будет проходить по сценарию последних советских посадочных миссий, то есть аппарат будет двигаться по низкой полярной орбите вокруг Луны, а затем совершит торможение и вертикальный спуск. В отличие от посадок советских автоматических станций, последняя из которых имела место в 1976 году, «Луна-25» впервые в истории космонавтики будет направлена в полярный район Луны.

Перелёт к Луне займёт от 4,5 до 5,5 суток. На лунной полярной орбите станция пробудет от 3 суток до недели после чего совершит мягкую посадку [75] . Таким образом, если запуск состоится в основной день, то станция совершит посадку не позднее 13 октября, а если в резервный, то не позднее 11 ноября 2021 года.

Финансирование проекта

 • В 2014 году, согласно проекту Федеральной космической программы на 2016—2025 годы, общий объём финансирования по созданию «Луны-25» должен был составить 2 млрд 980 млн рублей [76] .
 • 13 декабря 2020 года на портале госзакупок был размещён контракт, согласно которому Роскосмос выделит НПО им. Лавочкина дополнительные 1,4 миллиарда рублей на завершение создания «Луны-25», лётные испытания, подготовку к запуску, запуск и выполнение программы научных исследований [77] .

См. также

Примечания

 1. Зонд «Луна-Глоб» получит второе название «Луна-25» (рус.) , РИА Новости (27 августа 2013). Дата обращения 27 августа 2013.
 2. Запуск станции «Луна-25» запланирован на май 2022 года
 3. 1 2 Российская лунная миссия «Луна-Глоб» будет переименована в «Луна-25» . РИА Новости (8 апреля 2013).
 4. НПО Лавочкина: российские лунные зонды проживут на Луне минимум год (16 октября 2013).
 5. Источник рассказал о возможностях российской станции «Луна-25»
 6. Ученые сократили число приборов на зонде «Луна-25» почти в 2 раза , РИА Новости (4 декабря 2012). (Проверено 4 января 2013)
 7. Разработчик подтвердил сокращение научной нагрузки аппарата «Луна-Глоб» , Lenta.ru (4 января 2013).
 8. Детектор нейтронов и гамма-лучей сделает «флюорографию» Луне . ТАСС (22 марта 2019).
 9. Ученый раскрыл особенности нового российского космического аппарата «Луна-25» . ТВ Звезда (23.03.2021).
 10. В РАН объяснили причину задержки полета на Луну . Московский Комсомолец (14 мая 2018).
 11. Разработчик «Луны-25» заявил, что санкции Запада минимально влияют на создание аппарата . ТАСС (22 апреля 2019).
 12. Российский зонд «Луна-Глоб» отправится исследовать Луну в 2015 году (10 ноября 2011).
 13. Запуски миссий к Луне перенесут из-за аварии «Фобоса», сообщили в ИКИ , РИА Новости (1 февраля 2012).
 14. Старт российской станции «Луна-Глоб» перенесли на год .
 15. Ученые РФ выбрали приоритеты: Луна, Марс и Апофис будут первыми
 16. Инновационные проекты России в космической области: исследования Солнечной системы (недоступная ссылка) . Дата обращения: 31 августа 2012. Архивировано 20 мая 2017 года.
 17. Российские луноходы планируется отправить на Луну после 2020 года
 18. 1 2 Технологический образец «Луны-Глоб» будет готов к концу 2014 года (16 октября 2013).
 19. Проблемы с финансированием российской лунной миссии «Луна-Глоб» решены , РИА Новости (16 января 2013).
 20. Первый российский лунный аппарат отправится в космос не ранее 2016 г (15 октября 2013).
 21. Первый российский лунный аппарат отправится в космос не ранее 2016 г , РИА Новости (15 октября 2013).
 22. Обновлённый вариант проекта зонда «Луна-Глоб» представят 22 октября (16 октября 2013).
 23. «Роскосмос» принял конструкторский макет станции «Луна-25» (18 августа 2017).
 24. Изготовитель научной станции «Луна-25» опроверг информацию о переносе запуска на 2020 год (рус.) , ТАСС . Дата обращения 25 января 2018.
 25. Швеция отказалась от российского лунного проекта в пользу китайского . РИА Новости (11 мая 2018).
 26. Швеция вышла из проекта российской лунной миссии «Луна-25» . РИА Новости (11 мая 2018).
 27. Запуск первой в истории России миссии к Луне предложили перенести . РИА Новости (11 мая 2018).
 28. Совет РАН отложил решение по переносу пуска лунной миссии . РИА Новости (11 мая 2018).
 29. В РАН назвали возможные сроки запуска станции «Луна-25» . РИА Новости (19 марта 2019).
 30. В Роскосмосе опровергли сообщение о переносе запуска станции «Луна-25» . РИА Новости (19 марта 2019).
 31. НПО Лавочкина в 2019 году завершит разработку конструкторской документации по «Луне-Глоб» . ТАСС (20 апреля 2019).
 32. Роскосмос ТВ. Трансформация Роскосмоса (24 мая 2019). Дата обращения: 24 мая 2019.
 33. Роскосмос. Выступление Дмитрия Рогозина в МГУ им. М.В.Ломоносова . @roscosmos (1 января 2019). Дата обращения: 24 мая 2019.
 34. Летный образец манипулятора для миссии «Луна-25» прошел необходимые испытания . ТАСС (19 ноября 2019).
 35. Ученые планируют к 2020 году завершить испытания прибора для геологоразведки Луны . ТАСС (26 декабря 2019).
 36. Прибор для определения состава реголита в полярных областях Луны прошел испытания . ТАСС (1 апреля 2020).
 37. Владимир Колмыков: Россия запустит миссию к Луне в октябре 2021 года . РИА Новости (14 апреля 2020).
 38. РАН попросит кабмин помочь с «ядерной батарейкой» для лунной станции . РИА Новости (30 апреля 2020).
 39. Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США . РИА Новости (17.07.2020).
 40. Макет аппарата «Луна-25» прошел тепловакуумные испытания . ТАСС (28.09.2020).
 41. Акустические испытания автоматической станции «Луна-25» . Роскосмос (20.02.2021).
 42. Новости. Дмитрий Рогозин встретился с журналистами в НПО Лавочкина . www.roscosmos.ru . Дата обращения: 17 марта 2021.
 43. Новости. Дмитрий Рогозин с рабочим визитом посетил НПО Лавочкина . www.roscosmos.ru . Дата обращения: 26 февраля 2021.
 44. В НПО Лавочкина сообщили о неготовности двух приборов «Луны-25» , 18.03.2021
 45. ЕКА отправила в Россию камеру «Пилот-Д» для совместной лунной миссии . ТАСС (09.04.2021).
 46. Новости. Габаритный макет «Луны-25» доставлен на Восточный . www.roscosmos.ru . Дата обращения: 16 апреля 2021.
 47. 10 кг вместо 1,5. Как России лететь на Луну под санкциями . gazeta.ru (11.05.2021).
 48. Космическая среда № 335 // Спектр-РГ, ЭкзоМарс-2022, Луна-25 (рус.) . Дата обращения: 7 июля 2021.
 49. «Прибор наш, российский»: когда Россия полетит на Луну . Газета.ру (16.08.2021).
 50. Разработчик назвал сроки запуска первого российского аппарата на Луну . РИА Новости (24.08.2021).
 51. 1 2 Российский зонд «Луна-Глоб» отправится исследовать Луну в 2015 году . 3DNews (10.11.2011).
 52. Причина переноса: Авария АМС "Фобос-Грунт", в которой применялись схожие с лунными проектами технические решения
 53. Первый российский лунный аппарат отправится в космос не ранее 2016 г . РИА Новости (15.10.2013).
 54. "Роскосмос" принял конструкторский макет станции "Луна-25" . РИА Новости (18.08.2017).
 55. Запуск первой в истории России миссии к Луне предложили перенести . РИА Новости (11.05.2018).
 56. Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года . РИА Новости (17.03.2020).
 57. В РАН сообщили о переносе запуска миссии «Луна-25» на май 2022 года . Газета.ру (20.08.2021).
 58. Космодром «Восточный» откроет Луну , Газета.ru
 59. Лемешевский: Россия отправит к Луне четыре миссии до 2025 года . Российская газета (30 августа 2016). Дата обращения: 30 августа 2016.
 60. Посадочный модуль «Луна-25» будет отправлен на Луну в 2019 году (17 апреля 2018).
 61. «Роскосмос» перенес запуски лунных миссий на год вперед
 62. Рогозин назвал июль 2021 года оптимальным временем запуска станции «Луна-Глоб» . ТАСС (22 сентября 2018).
 63. Anatoly Zak. One Russian's Plan to Prove Once And For All That Americans Landed on the Moon (англ.) . Popular Mechanics (14 October 2015). Дата обращения: 4 августа 2019.
 64. Роскосмос рассказал, когда запуски лунных станций переведут на Восточный
 65. Названа дата первого в истории России запуска аппарата на Луну . РИА Новости (17 марта 2020). Дата обращения: 17 марта 2020.
 66. Испытания аппарата «Луна-25» завершатся летом 2021 года . ТАСС, 5 июля 2020 года.
 67. Источники назвали предварительную дату запуска российской станции "Луна-25" . РИА Новости (28.08.2021).
 68. Гендиректор Роскосмоса заявил о возможном переносе лунной программы на 2022 год . ТАСС (03.06.2021).
 69. [hhttps://www.gazeta.ru/science/2021/08/16_a_13883018.shtml «Прибор наш, российский»: когда Россия полетит на Луну] . Газета.ру (16.08.2021).
 70. «Нам нужно вернуться на Луну» (недоступная ссылка) . Дата обращения: 28 августа 2015. Архивировано 4 марта 2016 года.
 71. Первый российский лунный зонд могут отправить в кратер Богуславского (16 октября 2013).
 72. Заседание Совета РАН по космосу 23 января 2018 года | Совет по космосу РАН . sovet.cosmos.ru. Дата обращения: 25 марта 2018.
 73. Кто следующий на Луну? (29 августа 2016).
 74. Ученые выбрали два возможных места посадки для российской станции «Луна-25» (25 января 2018).
 75. Игорь Маринин. Год до запуска. «Луна-25» готовится к старту // АО «ЦНИИмаш». — 2020. — С. 40—43 .
 76. Лунные исследования обойдутся российскому бюджету в 28 млрд рублей . Интерфакс (20 августа 2014).
 77. На завершение создания и запуск аппарата «Луна-25» выделили почти 1,4 млрд рублей . Интерфакс-АВН (13 декабря 2020). Дата обращения: 30 января 2020. Архивировано 1 января 2021 года.

Ссылки