Lucembursko

z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Přejít na navigaci Přejít na hledání
Lucemburské velkovévodství
Lucembursko. Groussherzogtum Lëtzebuerg
fr. Lucemburské velkovévodství
Němec Großherzogtum Lucembursko
Vlajka Erb
Vlajka Erb
Motto : " Mir wëlle bleiwe wat mir sinn "
"Chceme zůstat tím, kým jsme"
Hymna : "Ons Heemecht (Naše vlast)"
EU-Lucembursko.svg
Datum nezávislosti 9. června 1815 (z Francie )
Úřední jazyk lucemburština , francouzština , němčina
Hlavní město Lucembursko
Největší město Lucembursko
Forma vlády konstituční monarchie [1]
velkovévoda Henri (Henry)
premiér Xavier Bettel
Území
• Celkem 2586,4 km² ( 167. místo na světě )
• % vodní plochy. Méně důležitý
Počet obyvatel
• Školní známka 626 108 [2] lidí. ( 164. )
Hustota 233,7 lidí / km²
HDP ( PPP )
• Celkem (2019) 74 miliard [3] dolarů. ( 103d )
• Na hlavu 120 490 USD [3] ( 1. )
HDP (nominální)
• Celkem (2019) 71,1 miliardy [3] dolarů. ( 68 minut )
• Na hlavu 115 839 $ [3] ( 1. )
HDI (2019) 0,909 [4] ( velmi vysoko ; 21. místo )
Jména obyvatel Lucemburští, Lucemburští, Lucemburčané
Měna euro ( EUR, kód 978 )
Internetová doména .lu [d]
ISO kód LU
kód MOV LUX
Telefonní kód +352
Časové pásmo UTC + 1:00
Automobilový provoz vpravo[5]
Logo Wikimedia Commons Mediální soubory na Wikimedia Commons

Luxembourg ( . Lyuksemb Lëtzebuerg, IPA : [lətsəbuəɕ] , poslouchat Fr. Lucembursko; to, Lucembursko), oficiálně - velkovévodství Lucembursko ( lyuksemb. Groussherzogtum Lëtzebuerg, IPA : [gʀəʊsˌhɛχtsoːktuːm lətsəbuəɕ] ; . Fr Grand-Duché de Lucembursko , IPA : [ɡʁɑ̃ dyʃe də lyksɑ̃buʁ] ; německy Großherzogtum Lucembursko ) je stát ( velké vévodství ) v západní Evropě . Na severu hraničí s Belgií , na západě a jihu s Francií a na východě s Německem . Vnitrozemský .

Název pochází ze starohornoněmeckého lucilinburch „malé město“. Celková rozloha Lucemburska je 2586,4 km², což z něj činí jeden z nejmenších suverénních států v Evropě [6] . Počet obyvatel k 1. lednu 2020 je 626 108 lidí [7] .

Člen Evropské unie od roku 1957, také člen NATO , OECD a OSN . Spolu s Belgií a Nizozemskem je součástí Beneluxu .

Dějiny

Nejstarší historie

Nejstarší stopy lidského osídlení v Lucembursku patří do svrchního paleolitu a pocházejí asi z roku 35 000 před naším letopočtem. NS. Nejstaršími artefakty z tohoto období jsou zdobené kosti objevené Etrangeem [en] [8] .

Stálá sídla s domy se objevují v neolitu , v 5. tisíciletí před naším letopočtem. NS. Stopy takových osad byly nalezeny na jihu Lucemburska, ve městě Aspelt [sv] , jakož i v obcích Veyler-la-Tour , Grevenmacher a Diekirch . Kostru obydlí tvořily kmeny stromů, stěny byly pokryty hliněnými proutěnými liánami a střechy byly pokryty rákosem nebo došky [9] . Neolitická keramika byla nalezena poblíž Remersen [cs] [10] .

Na počátku doby bronzové byla populace lucemburského území malá, ale v období XIII-VIII století před naším letopočtem. NS. zahrnují četné nálezy: zbytky obydlí, keramiky, zbraní, ozdoby nalezené v místech, jako jsou Nospelt [en] , Dalheim , Mompach a Remssen [en] .

V VI-I století před naším letopočtem. NS. území Lucemburska bylo osídleno Galy , poté bylo začleněno do Říma .

V 5. století vpadli Frankové do Lucemburska.

Středověká historie

Koncem 7. století bylo obyvatelstvo území moderního Lucemburska konvertováno ke křesťanství díky mnichu Willibrordovi , který zde založil benediktinský klášter. Ve středověku byla země střídavě zahrnuta do franského království Austrasie , poté do Svaté říše římské a později do Lotrinska ; v roce 963 získala nezávislost v důsledku výměny strategických území. Faktem je, že na území Lucemburska se nacházel opevněný hrad - Lisilinburg ("Malá pevnost"), který položil základ státu. Siegfried stál v čele této maličké oblasti. Jeho potomci svá území mírně rozšířili prostřednictvím válek, politických sňatků, dědictví a smluv. V roce 1060 byl Konrád prohlášen prvním hrabětem Lucemburským. Jeho prapravnučkou se stala slavná vládkyně Ermesinda a její prapravnuk Jindřich VII. byl zase od roku 1308 císařem Svaté říše římské. V roce 1354 se Lucemburské hrabství stalo vévodstvím, ale v roce 1443 byla Alžběta von Görlitz , neteř císaře Svaté říše římské Zikmunda , nucena postoupit tento majetek Filipovi III. , vévodovi Burgundskému .

V roce 1477 přešlo Lucembursko pod habsburskou dynastii a při dělení říše Karla V. připadlo území pod nadvládu Španělska . Když se Nizozemsko vzbouřilo proti španělskému králi Filipovi II. , Lucembursko zůstalo neutrální. V důsledku této vzpoury přešlo vévodství do majetku odbojné strany. Začátek třicetileté války (1618-1648) proběhl pro Lucembursko vcelku klidně, ale se vstupem Francie do něj v roce 1635 přišlo vévodství skutečné neštěstí a zmar. Vestfálský mír (1648) navíc Lucembursku mír nepřinesl – k tomu došlo až v roce 1659 v důsledku uzavření Pyrenejské smlouvy . V letech 1679-1684 Ludvík XIV systematicky dobyl Lucembursko, ale již v roce 1697 jej Francie předala Španělsku.

Historie XVIII-XIX století

Mapa oddílů Lucemburska

Během války o španělské dědictví se Lucembursko spolu s Belgií vrátilo rakouským Habsburkům. Šest let po začátku francouzské revoluce připadlo Lucembursko opět Francii, takže stát zažil všechny peripetie osudu spolu s Francouzi - Direktorium a Napoleon . Bývalé území bylo rozděleno do tří departementů, které se řídily ústavou Direktoria a odpovídajícím systémem vlády. Lucemburští rolníci spadali pod proticírkevní opatření francouzské vlády a uvalení vojenské povinnosti v roce 1798 vedlo v Lucembursku k povstání, které bylo brutálně potlačeno.

S pádem Napoleona skončila francouzská nadvláda v Lucembursku, o jeho osudu rozhodl vídeňský kongres v roce 1815: Lucembursku byl udělen status velkovévodství s Willemem I. (zástupcem oranžsko-nassauské dynastie , nizozemským králem) v jeho čele. Lucembursko si ponechalo svou autonomii a vztah s Nizozemskem byl spíše formální - pouze proto, že vévodství bylo považováno za osobní vlastnictví Willema. Území bylo také součástí Německé konfederace a na jeho území byla umístěna pruská posádka. Willemova vláda byla docela tvrdá, protože vnímal obyvatelstvo území jako osobní majetek a uvaloval na něj obrovské daně. Lucembursko samozřejmě v roce 1830 podpořilo belgické povstání proti Willemovi a v říjnu téhož roku bylo prohlášeno, že Lucembursko je součástí Belgie, i když se Willem nevzdal svých práv na území. V roce 1831 se Francie, Anglie , Rusko , Prusko a Rakousko rozhodly, že Lucembursko by mělo zůstat Willemovi I. a vstoupit do Německé konfederace . V roce 1839 se podle Londýnské smlouvy francouzsky mluvící západní část vévodství stala součástí Belgie (moderní provincie Lucembursko ).

V roce 1842 podepsal Willem II. dohodu s Pruskem, podle níž se Lucembursko stalo členem celní unie . Tento krok výrazně zlepšil hospodářský a zemědělský rozvoj vévodství: byla obnovena infrastruktura, objevila se železnice . V roce 1841 byla Lucembursku udělena ústava, která však nevyhovovala přáním obyvatel. Autonomie byla silně ovlivněna francouzskou revolucí z roku 1848 , protože pod jejím vlivem Willem propůjčil liberálnější ústavu, která byla změněna v roce 1856. Po rozpadu konfederace v roce 1866 se Lucembursko stalo plně suverénním státem. Oficiálně se tak stalo 9. září 1867. O něco dříve, 29. dubna 1867, byla na mezinárodní konferenci v Londýně podepsána dohoda o statutu Lucemburska mezi Ruskem, Velkou Británií, Francií, Pruskem a řadou dalších států. Podle smlouvy byla koruna Lucemburského velkovévodství uznána jako dědičný majetek rodu Nassau a samotné vévodství bylo určeno „věčně neutrálním“ státem.

Historie XX století

Po smrti Willema III v roce 1890 zůstalo Nizozemsko bez mužského dědice, takže velkovévodství přešlo na Adolfa , bývalého vévodu z Nassau , a poté na jeho syna Willema , který zemřel v roce 1912. Během let své vlády se o otázky vlády příliš nezajímali, ale Maria Adelaide , dcera Willema, tam rozvinula bouřlivou aktivitu, kterou obyvatelstvo neocenilo.

Během první světové války zůstalo Lucembursko neutrální; v roce 1914 jej však Německo ještě obsadilo a Maria Adelaide nijak zvlášť neprotestovala. Na samém počátku roku 1919 přešla moc v Lucembursku na Republikový výbor veřejné bezpečnosti , ale s pomocí francouzské posádky byla vrácena monarchii. Kvůli těmto událostem a podle Versailleské mírové smlouvy však byla Mary Adelaide nucena předat trůn své sestře Charlotte , která byla intronizována 9. ledna 1919 (na trůnu do roku 1964). V důsledku plebiscitu z 28. září 1919 většina obyvatel „chtěla vidět Charlottu na trůnu“.

V roce 1940 obsadilo Německo Lucembursko podruhé. Pravda, nyní vláda odmítla kompromis s okupanty, takže celý dvůr byl nucen emigrovat a žít v exilu. Ve vévodství byly zavedeny „tradiční“ nacistické řády, porušována francouzština . Vévodství se stalo součástí Třetí říše v prosinci 1941. Předvolání k mobilizaci ve Wehrmachtu dostalo 12 tisíc lidí, z toho 3 tisíce se odvodu vyhnuly a přibližně stejný počet zemřel na východní frontě .

Osvobození přišlo v září 1944. Ve stejném roce Lucembursko vstoupilo do hospodářské unie s Belgií a Nizozemskem ( Benelux ). Vstupem do NATO v roce 1949 Lucemburské velkovévodství porušilo svou letitou vojenskou neutralitu. V roce 1964 nastoupil princ Jean na lucemburský trůn. V říjnu 2000 se Jean vzdal trůnu s odkazem na svůj pokročilý věk; na trůn nastoupil jeho syn Anri .

Politická struktura

Lucemburský parlament

Hlavou státu je velkovévoda . Podle ústavy vykonává výkonnou moc samostatně; určuje postup při organizování vlády a její složení, schvaluje a vyhlašuje zákony, jmenuje do civilních a vojenských funkcí, velí ozbrojeným silám, uzavírá mezinárodní smlouvy atd. Ve skutečnosti veškerá výkonná moc přísluší vládě, jmenované velkovévodou , skládající se z předsedy vlády a ministrů. Nejvyšším zákonodárným orgánem je Poslanecká sněmovna, volená obyvatelstvem na 5 let ve všeobecných přímých volbách systémem poměrného zastoupení . Všichni občané, kteří dosáhli věku 18 let, mají právo volit a účast v parlamentních volbách je povinná.

Správu v okresech vykonávají komisaři, v kantonech purkmistři . Orgány samosprávy v obcích jsou volená zastupitelstva.

Orgán ústavního dohledu - Ústavní soud ; nejvyšším soudem je Nejvyšší soud, který se skládá z kasačního soudu a odvolacího soudu; soudy prvního stupně - 2 okresní soudy, nejnižší stupeň soudní soustavy - 3 magistrátní soudy, nejvyšší soud správního soudnictví - správní soud, soudy prvního stupně správního soudnictví - správní soud, nejvyšší soud sociální spravedlnost - vrchní rada, soudy první instance sociální spravedlnosti, nejvyšší soud vojenské justice je nejvyšší vojenský soud, odvolací soudy vojenské justice jsou odvolací soudy, nejnižší úroveň soudu vojenské spravedlnosti je vojenské rady.

Právní poradní orgán a nejvyšší správní soud - jmenovaný velkovévodou Státní rady. Hlavním donucovacím orgánem je Policie Lucemburského velkovévodství .

Politické strany

Střed-vpravo

Центристы

Левоцентристы

Левые

Географические данные и достопримечательности

Страна расположена в Западной Европе , граничит с Бельгией, Германией и Францией. Вместе с Бельгией и Нидерландами входит в Бенилюкс . На востоке страна ограничивается рекой Мозель . Рельеф, в основном, — холмистая возвышенная равнина, на севере которой возвышаются отроги Арденн (высшая точка — холм Кнайфф , 560 м). Общая площадь страны — немногим более 2586 км². По размеру территории сопоставим со столицей России Москвой после расширения её территории .

Административное деление

Кантоны Люксембурга

В административном отношении Люксембург делится на 12 кантонов , а кантоны — на 116 коммун .

До октября 2015 года существовало также деление на три округа.

Бывший округ Дикирх

Бывший округ Гревенмахер

Бывший округ Люксембург

Население

Возрастно-половая пирамида населения Люксембурга на 2020 год

Основное население Люксембурга — люксембуржцы, самоназвание которых — летцебойа . Они живут также в Бельгии, Германии, Франции и США. Общая численность — 602 тыс. человек, в том числе в Люксембурге — 285 тыс. человек. Говорят на люксембургском языке германской группы индоевропейской семьи с письменностью на основе латинского алфавита . Распространены также немецкий и французский языки. Большинство верующих — католики , представленные архиепархией Люксембурга ; есть протестанты , крупнейшие протестантские организации — Евангелическая церковь Люксембурга и Протестантская реформатская церковь Люксембурга . По состоянию на 2019 год, по оценкам ООН, в Люксембурге проживало 291 723 иммигранта, или 47,4 % населения страны. [15]

Экономика

Преимущества : одна из богатейших стран Европы с высочайшим уровнем жизни. В городе Люксембург располагаются многие организации ЕС . Благодаря выгодным условиям и офшорной зоне [16] в столице размещены около 1000 инвестиционных фондов и более 200 банков — больше, чем в любом другом городе мира. 4 место в мире по уровню доходов населения (в 2010 году $ 128 806 на человека в год). 10 % ВВП страны формируется за счёт добычи железной руды, производства стали и чугуна.

Люксембургская ярмарка

Слабые стороны : огромный внешний долг [17] . Доходы от услуг для международных партнёров составляют 65 % ВВП, что делает страну чувствительной к изменениям в других странах. Страна чувствительна к рецессии — кризис 2008—2011 годов пережила очень тяжело.

Основу экономики, прежде всего, составляет развитая сфера услуг , в том числе в финансовой области.

В 1995 валовой внутренний продукт (ВВП) оценивался в 17,1 млрд долларов, или 44 172 долларов в расчёте на душу населения (против 26 556 долларов в Бельгии и 43 233 долларов в Швейцарии ). Исходя из паритета покупательной способности, расходы населения Люксембурга составляли в душевом исчислении 16 827 долларов (в США — 17 834 долларов). Годовой рост ВНП в начале 1990-х годов в среднем составлял 5,5 %, что намного выше среднего показателя для стран — членов ЕС.

В экономике Люксембурга важное место занимает банковское дело , уделяется значительное внимание созданию телекоммуникационных сетей и производству аудио- и видеотехники. Выпускаются химические продукты, машины , пластмассы , ткани , стекло , фарфор . Много новых предприятий было создано крупными фирмами США. Для иностранных компаний весьма привлекательным фактором является то, что местные рабочие знают несколько языков.

Почти вся энергия, потребляемая в Люксембурге, импортируется, включая нефть , природный газ , каменный уголь .

Банковское дело и финансовые услуги стали основным видом экономической деятельности, который в 1995 концентрировал 31,9 % ВВП и 9,2 % занятых. Люксембург — один из финансовых центров Европы, и в 1995 здесь находились представительства 220 иностранных банков, которых привлекали принятые в конце 1970-х годов самые благоприятные в ЕС законы о банковской деятельности, гарантирующие сохранение тайны вкладов.

С момента входа в еврозону в Люксембурге обращается евро (ранее обращались люксембургский франк и бельгийский франк , выпускавшиеся Люксембургским монетным институтом, который опекает финансовый сектор). В 1998 году был основан Центральный банк Люксембурга .

В бюджете 1996 доходы составили 159 млрд люксембургских франков, а расходы — 167,2 млрд. На долю косвенных налогов приходилось 42 % всех доходов, на долю прямых — 48 %. Суммарные доходы от налогов составляли 45 % ВВП — самый высокий показатель для стран ЕС.

Внешняя торговля Люксембурга связана с внешней торговлей Бельгии, и Национальный банк Бельгии осуществляет международные операции Люксембурга. Большая часть промышленной продукции идёт на экспорт, причём 1 / 3 её составляют металлы и готовые изделия. Люксембург полностью импортирует энергоносители для промышленности — каменный уголь и нефть; ввозятся также автомобили, ткани, хлопок , продовольствие и сельскохозяйственные машины. До середины 1970-х годов торговый баланс обычно был положительным, и поступления от экспорта превышали расходы на импорт, но сокращение производства стали существенно изменило баланс. В 1995 стоимость экспорта составила 7,6 млрд долларов, а стоимость импорта — 9,7 млрд. Торговый баланс сводится за счёт больших доходов финансового сектора. Основные внешнеторговые партнёры Люксембурга — страны ЕС. В 2008 году Люксембург был признан богатейшим государством ЕС [18] .

Люксембургский рынок недвижимости один из самых консервативных в Европе. По данным Global Property Guide средняя цена квадратного метра в 2008 году составляет 4745 евро. Ставка аренды — около 4 % годовых. В последнее время, как и везде в мире, темп роста цен снижался. Это отражает глобальную экономическую ситуацию. При этом недвижимость всё равно остаётся наиболее доходным рынком по сравнению, например, с рынком акций. Ежегодный номинальный (без учёта инфляции) рост цен в период с 2004 по 2008 год менялся в пределах 5—20 % на квартиры и 0—10 % на дома.

Качество строительства в Люксембурге следует за высоким уровнем жизни и, как правило, лучше, чем в соседних Франции, Германии и Бельгии. Иностранцы в Люксембурге могут свободно приобретать недвижимость. Единоразовый налог на приобретение дома или квартиры составит 7 % от суммы сделки. В случае приобретения жилья на первичном рынке в цену будет также включён 15 % НДС . Всё оформление сделки осуществляется у нотариуса. Какие-либо варианты мошенничества почти исключены. С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда в Люксембурге составляет € 2071,1 (брутто), и € 1740 (нетто). Почасовая ставка составляет € 11,97 [19] [20] . По состоянию на 2020 год минимальный размер оплаты труда в Люксембурге (€ 2142) второй самый высокий в мире действующий на всей территории страны, после австралийского (€ 2180). [21] Самый высокий минимальный размер оплаты труда с 1 ноября 2020 года в кантоне Женева ( франков 23 (€ 21,30)) в час или франков 4086 (€ 3785,47) в месяц). [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

Промышленность

Ведётся добыча железной руды, производство железа и чугуна, благодаря нахождению на территории государства крупного месторождения (674 км²) железной руды (относится к обширному Лотарингскому бассейну ) у южной границы Люксембурга.

Сельское хозяйство

При высоком индустриальном развитии в стране продолжают заниматься традиционными отраслями сельского хозяйства — мясо-молочным животноводством, садоводством, а вдоль реки Мозель — виноградарством.

Налоги

Основными прямыми налогами являются корпоративный подоходный налог ; подоходный налог с физического лица; муниципальный налог, взимаемый государством от имени коммун, а также налог на имущество. К косвенным налогам относится НДС.

В Люксембурге также установлены годовой регистрационный налог, регистрационные и гербовые сборы, импортные пошлины и акцизы на топливо, табак, алкоголь. Единственный налог, который взимают муниципалитеты самостоятельно — это земельный налог.

Корпоративный подоходный налог взимается с общего дохода компании, уменьшенного на сумму расходов. Плательщиками этого налога признаются организации, зарегистрированные в Люксембурге или имеющие там основное место управления.

Ставка корпоративного налога состоит из трёх частей. Общая ставка подоходного налога равна 21 процентам. Взнос в фонд безработицы исчисляется в размере 4 процентов от общей ставки, то есть 0,84 % (21 % х 4 %). Ставка муниципального налога устанавливается муниципалитетом. Например, в столице она составляет 6,75 процента. Таким образом, совокупная налоговая ставка корпоративного налога на прибыль налогоплательщика города Люксембурга составит 28,59 % (21 % + 0,84 % + 6,75 %).

Подоходный налог на физическое лицо в Люксембурге взимается с дохода налогоплательщика по прогрессивной шкале. Налогоплательщиком признаётся лицо, проживающее в Люксембурге не менее 6 месяцев в году. Налоговую базу можно уменьшить на сумму различных вычетов, включая отчисления в социальные фонды.

Пресса

 • С 1848 года издаётся немецкоязычная газета « Luxemburger Wort », самая популярная газета Люксембурга.
 • В 1913 году была основана немецко- и французскоязычная газета « Tageblatt », вторая по популярности в стране.

Культура

В раннесредневековый период главным художественным центром был монастырь в Эхтернахе, где выполнялись прекрасные миниатюры, отражавшие в VIII—X веках ирландские, а на рубеже X и XI веков германские традиции. Исполнялись и резные оклады Евангелий с пластинами из слоновой кости.

В XI веке возводились многочисленные замки (сохранились в руинах), романские капеллы (десятигранная капелла замка Вианден) и базилики (церковь Санкт-Виллибрордус в Эхтернахе, 1017—31) со скульптурным убранством. Готические церкви XIV—XVI веках (в городах Люксембург, Риндшлейден, Сет-Фонтен и др.) отличались обилием скульптуры в интерьерах ( табернакли , статуи мадонн и святых, надгробия). Во второй половине XVI века распространился стиль ренессанса (ратуша, ныне герцогский музей, в Люксембурге, 1563), а в XVII веке — барокко (собор в Люксембурге, 1613—21). Возводились укреплённые резиденции знати (замки Витранж, Анзембург и др.). В XVIII веке переживало расцвет декоративно-прикладное искусство (производство мебели, изделий из металла, фаянса). В архитектуре XIX века классицизм уступил место эклектизму .

Интенсивный рост промышленности вызвал в конце XIX — начале XX века обширное индустриальное и жилищное строительство (рабочие посёлки в Эше, Дюделанже и др.).

Изобразительное искусство XIX веке развивалось под французским воздействием (портреты Ж. Б. Фрезе, романтические пейзажи М. Кирша). После Первой мировой войны проявилось влияние немецкого экспрессионизма, затем — французского фовизма. Чертами острого гротеска, сочностью гаммы, сочувствием к обездоленным отмечена живопись Ж. Куттера . В произведениях современных художников (В. Кесселер, Ж. Пробст, М. Хофман и др.) ощутимы влияния А. Матисса , П. Пикассо , Ф. Леже и других французских мастеров.

На Олимпийских конкурсах искусств художник из Люксембурга Жан Якоби дважды был награждён золотой медалью — в 1924 году в Париже [30] и в 1928 году в Амстердаме [31] .

Достопримечательности

См. также

Примечания

 1. Атлас мира: Максимально подробная информация / Руководители проекта: А. Н. Бушнев, А. П. Притворов. — Москва: АСТ, 2017. — С. 16. — 96 с. — ISBN 978-5-17-10261-4.
 2. Affichage de tableau
 3. 1 2 3 4 Report for Selected Countries and Subjects
 4. Human Development Indices and Indicators 2019 (англ.) . Программа развития ООН . — Доклад о человеческом развитии на сайте Программы развития ООН.
 5. http://chartsbin.com/view/edr
 6. Eurostat – Tables, Graphs and Maps Interface (TGM)6 table . Epp.eurostat.ec.europa.eu. Дата обращения: 21 февраля 2010.
 7. Affichage de tableau . statistiques.public.lu . Дата обращения: 3 марта 2021.
 8. Paleolithic period from National Museum of History and Art, Luxembourg (недоступная ссылка) . Дата обращения: 30 ноября 2007. Архивировано 27 августа 2005 года.
 9. Neolithic houses from National Museum of History and Art, Luxembourg (недоступная ссылка) . Дата обращения: 30 ноября 2007. Архивировано 20 марта 2007 года.
 10. Neolithic pottery from National Museum of History and Art, Luxembourg (недоступная ссылка) . Дата обращения: 30 ноября 2007. Архивировано 20 марта 2007 года.
 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 база данных Всемирного банка Всемирный банк .
 12. база данных Всемирного банка Всемирный банк .
 13. https://statistiques.public.lu/fr/actualites/population/population/2020/04/20200401/index.html
 14. https://statistiques.public.lu/fr/actualites/population/population/2021/04/20210401/index.html
 15. https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/data/UN_MigrantStockTotal_2019.xlsx
 16. "Лихтенштейн выходит из «офшоров» Опубликовано на сайте « Российской Газеты » www.rg.ru от 11 августа 2009 г.: «В марте Организация экономического сотрудничества и развития подготовила „чёрный список“ стран „офшорной зоны“. В их число вошли Люксембург , Андорра, Лихтенштейн, Швейцария и Бельгия.»
 17. Справочник ЦРУ. Список стран по внешнему долгу (англ.)
 18. Самым богатым государством Европы стал Люксембург . KM.RU Новости — новости дня, новости России, последние новости и комментарии. Дата обращения: 13 марта 2018.
 19. Statuory minimum wages_in the EU - 2018: First Findings (англ.) (pdf). Eurofound. Дата обращения: 1 января 2018.
 20. Luxembourg Times — Luxembourg — New laws for Luxembourg in 2019
 21. Ginebra tendrá un salario mínimo de 3.700 euros al mes, m
 22. https://www.tvsvizzera.it/tvs/lavoro_salario-minimo--il-caso-di-neuch%C3%A2tel/46087336
 23. Salario minimo Neuchâtel - Unia, il sindacato
 24. A Ginevra il salario minimo è di 23 franchi all'ora - Ticinonline
 25. Salario minimo: a Ginevra in un mese, in Ticino attesa di 6 anni - Ticinonline
 26. Suisse. Le salaire minimum à 3 800 euros bruts est entré en vigueur à Genève
 27. Salario minimo, niente effetto sospensivo per i ricorsi - Ticinonline
 28. Geneva to introduce minimum wage of £3,500 a month | Switzerland | The Guardian
 29. Geneva introduces world highest minimum wage of $25 an hour
 30. Art Competition 1924 (англ.) (недоступная ссылка) . // olympic-museum.de. Дата обращения: 5 августа 2012. Архивировано 16 августа 2012 года.
 31. Art Competition 1928 (англ.) (недоступная ссылка) . // olympic-museum.de. Дата обращения: 5 августа 2012. Архивировано 16 августа 2012 года.

Литература

Ссылки