Kouzlo

z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Přejít na navigaci Přejít na hledání
Starověký egyptský amulet Wadget

Magie ( latinsky magia ze starořec. μᾰγείᾱ ) - jednání spojené s vírou ve schopnost člověka ovlivňovat přírodní síly, předměty, zvířata, osudy lidí [1] , podmaňovat si nadpřirozené síly [2] [3] [4] popř. manipulací s nimi pomocí kouzel , amuletů a určitých rituálů [4] .

Praxe klasifikovaná jako magie je v podstatě aspektem nebo odrazem světového názoru, který někteří lidé zastávali v různých bodech svého historického vývoje. Magie je tedy stejně jako náboženství a věda součástí obecné kultury a světového názoru [5] .

Západní tradice odlišuje magii od náboženství Přejděte do sekce "# Magie a náboženství" nebo věda Přejděte do sekce "#Magic and Science" ; nicméně, takové rozdíly a dokonce definice kouzla jsou obrovské pole diskuze [6] .

Magie je založena na myšlenkovém systému, ve kterém se člověk obrací k tajným silám s cílem ovlivňovat události a také skutečný či zdánlivý dopad na stav hmoty [6] . Magii lze také spojovat s různými světonázorovými systémy, jako jsou například náboženská a filozofická hnutí novoplatonismus , hermetismus , židovská kabala a křesťanská kabala [7] . V západní kultuře existují různé formy magie, například astrologická magie spojená s nebeskými říšemi nebo démonologie zaměřená na vyvolávání démonů; disciplíny jako astrologie a alchymie [6] . Protože magie, stejně jako osvícení a další formy západní esoteriky, se nebere v úvahu [od koho? ] přípustná forma poznání, nazývá se „odmítnuté poznání“ [7] . V Rusku se slovo magie objevilo až v 18. století [8] ; místo toho byly použity termíny čarodějnictví , čarodějnictví atd. atd.

Etymologie

Slovo "kouzlo" vstoupilo do ruského jazyka, možná z něj. Magie [9] [10] , která pochází z lat. magia a další řečtina. μαγεία [11] . V Rusku se slovo magie objevilo až v 18. století [8] . Na druhé straně starověká řečtina. μαγεία pochází ze jména starověkých perských kněží ze starověké perštiny. 𐎶𐎦𐎢𐏁 ( maguš , "kouzelník") [12] [13] . Staroperské slovo magu- pochází z protoindoevropského * magh („být schopen, být schopen“); následně začali Íránci používat slovo maguš („kouzelník“, tedy „Schopný [ ritualista ]") nebo * maghu , což mohlo vést ke starému Číňanovi * Mᵞag („kouzelník" nebo „šaman“) [14 ] . Starověká perská forma se pravděpodobně dostala do starověkých semitských jazyků jako talmudský hebrejský termín magosh , aramejský amgusha (kouzelník) a chaldejský maghdim (moudrost a filozofie).

Slovo μᾰγείᾱ se stalo standardním termínem pro zoroastriánské (perské) kněze, od nichž se Řekům stala známá východní okultní umění; ve kterém slovo μάγος - "kouzelník" (a příbuzné μᾰγικός , μᾰγείᾱ ) se stalo jménem osoby, která má tajné znalosti a moc jako perský mág [15] . Od prvního století př. n. l. si syrští " magusai " získali slávu jako kouzelníci a věštci [16] .

Slovo μάγος má i další významy: „čaroděj, vykladač snů, astrolog, věštec“ ( Xenofón , Lucián ), „falešný mudrc, falešný prorok“ ( Sofokles ). Jedno z nejčasnějších použití slova μᾰγείᾱ v Platónovi je “ μᾰγείᾱ ἡ Ζωροάστρου ” (rozsvícený. “kouzlo Zarathustra ”). O něco později, po Platónovi, slovo μᾰγείᾱ již znamená „ čarodějnictví , věštění “; Například v Aristotela - ἡ γοητικὴ μᾰγείᾱ (doslova „podvod magie“), nebo v Novém zákoně - ταῖς μαγείαις ἐξεστηκέναι αὐτούς ( „( Simon Magus ) ohromeni jim magie“ Skutky 8:11 ).

Definice okultistů

V Evropě a Severní Americe, jak se magie vyvinula do učení (skupiny nauk) nebo kvazi-vědecké disciplíny , mnoho definic se objevilo od praktikujících okultistů. Tak,

 • Eliphas Levi píše, že magie je „tradiční věda o tajemstvích přírody“ [17] .
 • Podle Papuse je magie „aplikací dynamizované lidské vůle na rychlý rozvoj přírodních sil“ [18] .

Magické praktiky a tradice

Magických systémů je mnoho a jsou rozmanité. Někteří z nich:

 • Alchymie je středověké mystické učení, které bylo předchůdcem moderní vědecké chemie, směřující k nalezení " kamene mudrců ", který měl sloužit jako zázračný lék na přeměnu obecných kovů na zlato a stříbro, k léčbě všech nemocí.
 • Křesťanská kabalaKřesťanští kabalisté, kteří se seznámili s židovským pojetím božského jazyka, věřili, že správnou výslovností božských jmen lze ovlivnit realitu.
 • Věštění budoucnosti :
  • Astrologie je schopnost předpovídat budoucnost podle pohybu a umístění nebeských těles v nebeské sféře a vůči sobě navzájem.
  • Mantica - věštění ve starověkém Řecku a Římě, které se provádělo s cílem stanovit vůli bohů na základě znamení. Způsoby věštění ve starověku byly rozmanité – přes sny, podle letu ptáků, podle ohně, podle stavby lidského těla, podle „svědectví mrtvých“, podle nebeských jevů a umístění svítidel, podle vnitřností zvířat, podle stavby ruky atd.
  • Tarotové karty jsou systémem symbolů, balíček 78 karet, který se pravděpodobně objevil ve středověku ve XIV-XVI století [19] , nyní se používá hlavně pro věštění. Obrázky na tarotových kartách mají symbolický výklad z pohledu astrologie, okultismu a alchymie, proto je tarot tradičně spojován s tajnými znalostmi.
 • Nekromancie je vyvolávání duchů mrtvých pro různé účely: od duchovní ochrany po získávání znalostí, včetně budoucnosti. Tato praxe je založena na víře, že mrtví mají zvláštní moc a mohou podporovat živé.
 • Ceremoniální magie je rozšířením rituální magie, ve většině případů jde o synonyma.
  • Goetia je středověká magická tradice vyvolávání démonů a kreslení talismanů.
  • Enochiánská magie je systém ceremoniální magie založený na vyvolávání a podmaňování různých duchů, který aktivně využívají moderní západní mágové.
  • Theurgie je „umění“ ovlivňovat božstva, duchy, démony pomocí určitých ceremonií. Zrodilo se v rámci novoplatonismu, který vyvinul Iamblichus. Ve středověku , a pak do New Age , theurgy byl přijat některých evropských představitelů mysticismu a v modifikované podobě, byla použita k dosažení stavu zbožštění .

Dějiny

V primitivní době

Altajská šamanka s rituální tamburínou v rukou

Magie, jako jedna z forem primitivních přesvědčení, se objevuje na úsvitu lidské existence. Přidržíme-li se teorie magického („sympatického“ podle Frasera ) významu skalního umění (jak jej vykládá řada historiků náboženství, např. S. A. Tokarev [20] nebo M. Eliade [21] ), doba tzv. vzhled magie lze připsat období svrchního paleolitu ...

V raných formách společnosti nebyla magie ještě oddělena od ostatních přesvědčení, stejně jako dosud neexistují žádné zvláštní „pozice“ mága, šamana nebo kněze. Každý člen kmene se v míře nutnosti a svého porozumění věnuje své vlastní magické praxi: žádá o pomoc při lovu duchy nebo zvířecí totem , uctívá předměty, které přinášejí štěstí atd. s obřady průchodu. (porod, zasvěcení, svatba, pohřeb) [22] a lov. Rozvoj kultury a přidělení zvláštní sociokulturní role duchovním ( šamanům , kněžím a čarodějům ) postupně vede k přeměně magie z veřejně dostupných praktik v „elitní disciplínu“ – což však nebrání zachování z obrovského množství jednoduchých lidových magických rituálů dostupných komukoli.

Toto rozdělení je velmi podmíněné a často je rozdíl mezi šamanem, čarodějem a medicinmanem velmi podmíněný. Rozvoj kněžství je zase úzce spjat s rozvojem polyteismu, formováním kultů jednotlivých božstev.

V polyteistickém období, s odchodem šamanismu, se magické praktiky stávají jedním z hlavních zaměstnání kněžství.

Zároveň je v současnosti odmítána teorie evoluční posloupnosti magie, náboženství a vědy, kterou předložil J. Fraser [23] .

V Egyptě a Sumeru

V sumerštině a akkadštině existuje velké množství klínopisných textů věnovaných praktickým otázkám používání magických technik v lékařství, věštění, lásce, přitahování štěstí a úspěchu v podnikání, poškozování nepřátel atd. [24] V Mezopotámii magie nebyla okrajovou ani podzemní činností (na rozdíl od antického světa), oficiálně se provozovala na královském dvoře, magické obřady si mohli dovolit i šlechtici či bohatí lidé. Hlavní magickou praxí v Sumeru byla konverze a použití sil nebeských objektů, jako jsou planety, hvězdy a souhvězdí, které byly považovány za projevy božských a démonických entit. [25] Dodnes se dochovaly klínové texty rituálu Maqlû, které byly navrženy tak, aby čelily nepřátelským magickým vlivům pomocí předmětů, vlasů, oblečení, jídla, pití atd., které patřily oběti magického útoku, ve kterém akkadský mág exorcista hledal ochranu u "nočních hvězd" [26]

Ve starověku

Již v Homérových textech lze nalézt řadu přímých odkazů na magii. Dokonce i když vyloučíme magické předměty spojené s bohy (přilbu Hades , sandály z Hermes a jeho zaměstnanci „ caduceus “, atd.), A takové místo folklór, pohádkové motivy, jako je transformace Čarodějka Kirka do prasat Odysseus je společníci, v "Odyssey" si můžete všimnout jedinečně magických detailů. Například "můra" - rostlina, která chrání před magií, kterou Hermés daruje Odysseovi [27] , - zmínka o léčebném spiknutí [28] a samozřejmě podrobně popsaný nekromantický obřad:

To nepochybně svědčí o tom, že již v době Homéra měli Řekové dostatečně vyvinuté chápání magie.

Tablet of Curses, Řím, 4. století našeho letopočtu NS.

V mykénském období začalo aktivní vypůjčování magických praktik z oblasti Blízkého východu a jejich přizpůsobování řeckým reáliím [29] . Aktivně se rozvíjí lékařská magie a výroba amuletů [30] . Vznikají kletby a lektvary, stejně jako škodlivé amulety uzlů, které jsou přítomné v tolika kulturách [31] . Podobné procesy lze pozorovat v Římě. Důležitým pramenem pro rozvoj magie v tomto období je tzv. „Tablety kleteb“ (lat. Defixionum Tabellae), rozšířené po celé říši – zřejmě se jednalo o obecně dostupnou metodu běžné lidové magie [32] . Běžné a kněžské magické praktiky byly úzce spojeny s uctíváním bohů. Za prvé, patrony magie byli Hermes (tato funkce mu zůstane i v pozdějších obdobích) a Hekaté [33] , spojovaní především s nekromancí a ženskými magickými praktikami. V menší míře, ale přesto se v souvislosti s magií používala jména Gaia , Persefona , Hádes . Magická tradice římské říše se však neomezovala pouze na lidové magické praktiky. S rozvojem novoplatonismu se magie, především theurgie , stává důležitou součástí této filozofické školy. Zakladatelem takové syntézy se stali největší novoplatonisté Iamblichus a Porfiry . Na rozdíl od běžných praktik zůstává teurgie majetkem elity, především kvůli složitosti základní novoplatónské filozofie, ale také proto, že nositelé těchto myšlenek se zásadně stavěli proti lidové magii, která byla v Římě tradičně odsuzována [34] . Právě v tomto období se mezi novoplatoniky objevily materiály a rituály, určené nikoli „klientovi“, ale samotnému mágovi – způsoby, jak zjistit vhodný čas pro rituální, teurgické texty. Rozvoj křesťanství, které s magií aktivně bojovalo, jako součást pozdně antické filozofie a náboženství, vedl k pádu novoplatónské magie, jejíž techniky byly obnoveny až v renesanci.

Rané křesťanství a středověk

Obrázek čarodějnice, cca 1700, Německo

Raně křesťanští autoři prvních století našeho letopočtu. NS. zachoval řecko-římský negativní postoj k magii, posílil jej pojmovými výpůjčkami z judaismu, např. protikladem „magie“ a „zázraku“ [35] . Представление о том, что магия отличается от принятых религиозных и культурных норм, являлось общим как для христианства, так и для классической культуры, при этом они использовали одинаковые критерии для их различения [36] .

Для ранних христианских авторов (таких, например, как Августин ) магия не просто представляла собой мошеннические и шарлатанские ритуальные практики, но была полной противоположностью религии, потому что она опиралась на сотрудничество с демонами , приспешниками сатаны [35] . При этом христианское представление о магии было тесно связано с христианским представлением о язычестве [37] , а вместе они — и магия, и язычество — причислялись к суевериям , другому понятию, заимствованному из поздней римской культуры [38] . Эта акцентуация на якобы аморальность и неправильность магии в христианстве, и противопоставление её «доброй религии» было намного резче, чем отношение к магии других крупных монотеистических религий того исторического периода — иудаизма и ислама [39] . Например, в то время как христиане считали демонов абсолютным злом , джинны — аналогичные сущности в исламской мифологии — воспринимались мусульманами как амбивалентные фигуры [39] .

Фигура мага в христианских воззрениях была представлена Симоном Магом или иначе «Симоном Волхвом», как в Деяниях Апостолов , так и в хоть и апокрифических , но влиятельных Деяниях Петра выступавшим против Апостола Петра [40] . Христианские богословы считали, что существует множество различных форм магии, большинство из которых являются видами гадания [41] . Например, Исидор Севильский выпустил перечень занятий, которые он рассматривал как магические, среди них он перечислил ауспицию , некромантию , астрологию , заклинания , гороскопы , амулеты , геомантию , гидромантию , аэромантию , пиромантию , зачарование и лигатуры [42] [43] . В то же время в средневековой Европе магия стала ассоциироваться с ветхозаветной фигурой царя Соломона ; писались различные гримуары , книги, описывающие магические практики, авторство которых приписывалось Соломону , прежде всего Ключики Соломона [44] .

Франсиско Гойя . Шабаш ведьм . 1797—1798. Фонд Ласаро Гальдиано. Мадрид

В раннесредневековой Европе магия считалась предосудительной и являлась поводом для ареста [45] . В начале XVI века эдиктом Великого инквизитора Альфонсо Манрикеса каждый католик обязан был доносить инквизиции на любого человека, который имеет духов-помощников, заклинает демонов любыми словами или магическими кругами, применяет астрологию для предсказаний будущего, владеет зеркалами или кольцами для заклинания духов, гримуарами или другими книгами по магии [46] . В средневековой Европе христиане часто подозревали мусульман и евреев в совершении магических обрядов [47] [48] , в некоторых случаях эти предполагаемые магические обряды , включая предполагаемое принесение в жертву евреями христианских младенцев , приводили к тому, что христиане убивали представителей этих религиозных меньшинств [49] . Христианские группы часто также обвиняли другие, конкурирующие христианские группы — которые они считали еретическими — в причастности к магической деятельности [50] . Кроме того, в средневековой Европе отдельно использовался термин лат. maleficium , обозначавший формы вредоносной магии , или колдовства , совершаемого с целью нанесения вреда [43] . В позднем средневековье слова обозначающие практиков вредоносного колдовства появились в разных европейских языках: фр. sorcière на французском, нем. hexe на немецком, итал. strega на итальянском и исп. bruja на испанском [51] . Английский термин для обозначения практиков злотворного колдовства — ( англ. witch ), происходит от более раннего древнеанглийского термина др.-англ. wicce [51] .

В эпоху Возрождения

Хотя отношение к магии во многих христианских церквях было сформулировано в церковных канонах [52] [53] [54] [55] [56] [57] и на протяжении всего своего расцвета в период эпохи Возрождения магия подвергалась острой критике богословов, как католических, так и протестантских [58] , начало эпохи Возрождения и Нового времени не могло не сказаться на развитии магии, так, ещё в Средневековье популярность приобретает « христианская каббала », примером чего может служить перевод на латынь трактата Sefer Raziel HaMalakh. В сочетании с идеями неоплатонизма , герметизма и гностицизма , она подробно освящается в трудах многих гуманистических мыслителей. В начале эпохи Возрождения концепция магии подверглась много более позитивной переоценке благодаря разработке концепции естественной магии ( лат. magia naturalis ) [35] . Это термин, введённый и разработанный двумя итальянскими гуманистами, философом-платоником Джованни Пико делла Мирандолой и Марсилио Фичино [35] . В их философской и мировоззренческой системе магия рассматривалась как элементарная сила, пронизывающая всю вселенную и управляющая всеми природными процессами< [35] , и, таким образом, их представление о магии в корне отличалось от основной церковной идеи, в которой магия считалась демоническим заблуждением [59] [60] . Их идеи повлияли на множество более поздних философов и писателей, среди которых маг Агриппа Неттесгеймский , математик и алхимик Джон Ди , философ-неоплатоник Джордано Бруно [58] , врач и алхимик герметико-кабалистической традиции Парацельс , астролог и утопист Томмазо Кампанелла , философ и гуманист Иоганн Рейхлин , демонолог, криптограф и маг аббат Иоганн Тритемий [35] . В свою очередь уже их воззрения сильно повлияли на дальнейшее развитие европейской магической традиции [58] . По словам историка Ричарда Кикхефера, концепция естественной магии «твёрдо овладела европейской культурой» в течение XIV и XV веков [59] , привлекая интерес натурфилософов различных направлений, включая последователей аристотелизма , неоплатоников и герметиков [61] . Император Священной Римской империи германской нации Рудольф II даже создал в Праге своеобразный центр оккультной мысли своего времени [58] — при его дворе бывали Джон Ди и его медиум Эдвард Келли , был принят крупнейший каббалист раввин Лев бен Бецалель , по одной из версий легенды императора посещал и доктор Иоганн Фауст , что, однако, является выдумкой, поскольку исторический доктор Фауст умер за 12 лет до рождения императора Рудольфа II.

Доктор Джон Ди и Эдвард Келли призывают духа.

В своих сочинениях Джованни Пико делла Мирандола выдвинул тезис, укрепивший позицию восприятия магии в христианском ключе, и повлёкший за собой возбуждение интереса к магии среди христианских учёных, богословов и иных деятелей той эпохи. Этот тезис гласит:

Никакая иная наука не удостоверяет нас так в божественности Христа, как магия и каббала [58] .

Пико и его сочинения оказали, и продолжают оказывать существенное влияние на развитие интереса к каббале и магии в образованных кругах европейских мистиков [58] .

Сторонники таких воззрений утверждали, что магия может быть как благой, так злой; в 1625 году французский библиотекарь Габриэль Нодэ написал сочинение «Извинения за всех мудрецов, ложно подозреваемых в магии», в котором он отделил «Mosoaicall Magick», которая, как он утверждал, пришла от Бога и включала пророчества , чудеса и говорение на языках — от «геотики» ( англ. geotick ) — магии, исходящей от демонов . Он подразделял магию на белую (лечащую, оберегающую и защищающую), чёрную (вредящую), « божественную » и « естественную ». К естественной магии учёный относил такие науки, как астрономия, химия, физика и т. п. [62] . Оккультные взгляды в то время легко сочетались с занятиями тем, что в XX—XXI веках понимается как академическая наука: помимо уже упомянутых персоналий, дань магии, астрологии или алхимии отдали Исаак Ньютон [63] и Тихо Браге [64] . Хотя сторонники естественной магии настаивали на том, что их искусство не зависит от действий демонов , критики не согласились с этим, утверждая, что демоны просто обманули этих магов [65] .

К семнадцатому веку концепция естественной магии постепенно переходила во все более «натуралистические» направления, причём различия между ней и наукой становились все более и более размытыми [66] . Процесс этот был двусторонним. С одной стороны, имел место процесс «расколдовывания мира» (то есть процесс постепенного вытеснения мифа рациональным мышлением [67] ). С другой стороны, культурные апелляции к античности (в том числе и к античной религиозности) и переводы на доступные европейцам языки древних текстов, такие как перевод на латынь текстов Герметического корпуса, совершенный Марсилио Фичино в 1461 году, спровоцировали всплеск интереса к оккультизму. Ценность естественной магии как концепции для понимания вселенной позднее была подвергнута усиленной критике в эпоху Просвещения в восемнадцатом веке [68] .

Несмотря на попытку вернуть термину «магия» положительное значение и использование его в позитивном ключе, такое представление не вытеснило традиционное отношение к магии на Западе, которое осталось в значительной степени негативным и враждебным [68] . В то же время, даже когда Естественная магия вызывала интерес, и к ней проявлялась значительная терпимость, в Европе наблюдалось активное преследование ведьм , обвиняемых в практике лат. maleficium (в чёрной магии и колдовстве) [69] . Восприняв и усвоив негативные коннотации термина «магия», протестанты продолжили использование его в отрицательном ключе, главным образом направив его против римско-католической церкви, чью литургическую практику и богослужения они стремились представить как магические, а не религиозные [70] [71] . Многие католики были обеспокоены этими обвинениями, и впоследствии, в течение нескольких столетий разные писатели-католики продолжали полемизировать на тему того, что их практика на самом деле скорее религиозная, чем магическая [72] . Протестанты также часто использовали обвинения в магии против других протестантских групп, с которыми они боролись [73] . Таким образом, концепцию магии использовали для того, чтобы предписывать своим последователям какие религиозные убеждения и практики являются уместными, а какие нет [72] . В этот же самый период аналогичные требования выдвигались в исламском мире. Например, арабский клерик Мухаммед ибн Абд аль-Ваххаб , основатель ваххабизма , осудил ряд обычаев и практик, таких как гадание и почитание духов как сихр , которые, в свою очередь, как он утверждал, являются формой ширка , грех идолопоклонства [74] .

В XVII—XIX веках

По мере распространения научной картины мира магия отступает на второй план вместе с другими оккультными учениями. Её история в XVIII и первой половине XIX века тесно связана с именами таких деятелей-авантюристов, как граф Сен-Жермен , Алессандро Калиостро , Фридрих Месмер .

Другой стороной развития магии стал интерес к ней в различных тайных обществах — прежде всего среди некоторых лож масонов , в особенности в ложах так называемого «египетского масонства» уставов Мемфис и Мицраим, предтечей которых послужил алхимический и оккультный обряд Arcanum Arcanorum графа Алессандро Калиостро , слившихся позднее в один устав « Мемфис-Мицраим », в который степени Arcanum Arcanorum были включены в качестве высших градусов устава, образовав так называемый «внутренний круг». В то же время оккультная мысль, высшая магия и теургия развивались среди розенкрейцеров и мартинистов , особенное развитие получив в Ордене Рыцарей-Масонов, Избранных Коэнов Вселенной Дома Мартинеса де Паскуалли .

Европейский оккультизм конца XIX — начала XX века

Данный период времени характеризуется повышенным интересом к различным формам мистико-магических традиций и попытками синтезировать их в единую концепцию. Предтечей этого направления можно считать Элифаса Леви , а основоположниками течения — Орден «Золотой Зари» для английской ветви, и Орден Мартинистов Папюса — для континентальной. Члены обеих ветвей стремились к аккумулированию традиционного европейско-античного опыта (включая розенкрейцерство , масонство , алхимию , каббалу , гримуарную традицию , таро , и, в широком смысле, египетское и греческое наследие), однако Орден Золотой Зари пошёл по эклектическому пути смешения европейского оккультизма с индийскими практиками йоги , и аккумулировал знания под эгидой более языческой , тогда как Орден Мартинистов Папюса — синтезировал знания под эгидой христианского мистицизма и теургических практик . «Высшие» магические традиции того времени склонялись к использованию церемониальной магии.

Западные течения конца XX века

Магия и религия

Магия длительное время рассматривается как архаичное мировоззрение, форма иррациональной веры, лишённой внутренней духовной ценности религии или рациональной логики науки. Религия, согласно мнению известного антрополога Эдуарда Тайлора , включает непосредственные личные отношения между людьми и духовными силами; в наивысшей форме религиозности — это отношения с индивидуальной, самосознающей всемогущей духовной сущностью. Магия, с другой стороны, характеризуется как внешняя, безличная и механистичная, основанная на технических актах волеизъявления. Маг желает манипулировать сверхъестественными силами, в то время как религиозный человек в молитве лишь просит высшие силы; это различие было исследовано Брониславом Малиновским в его работе о жителях островов Тробриан . Более того, согласно Эмилю Дюркгейму , религия — общественна, коммунальна, поскольку её последователи, связанные общей верой, формируют религиозную организацию. Магия, напротив, не даёт постоянных взаимоотношений между своими последователями, лишь временно связывая магов с людьми, которым они предоставляют свои услуги. Исследования Альфреда Радклифф-Брауна на Андаманских островах показали, что магия тоже может иметь общественный аспект. [6]

В советском религиоведении считалось, что «магия является составной частью и всех современных религий». [75] . Современные религиоведы используют более нейтральную формулировку, указывая, что «культовая практика исторических религий включила в себя в качестве составного элемента традиции всех типов магии, переосмыслив их при этом в духе собственного вероучения и подчинив их своим задачам» [76] .

Согласно исследованию ВЦИОМ в 2013 году, доверие к гороскопам и другим магическим практикам в большей степени присуще людям верующим (в частности, православным), чем атеистам [77] . К услугам колдунов , по данным Института социологии РАН , регулярно обращается 67 % гражданок России — при том, что доля верующих составляет 93 % [78] . [ нет в источнике ] [ неавторитетный источник? ]

В 2016 году Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования об отношении россиян к колдовству. 36 % опрошенных признались, что считают определённых людей способными наводить порчу и сглаз, из них четверть (27 %) заявляет, что сталкивалась с проявлениями колдовства лично. Те или иные способы охраны от злой магии применяют 29 % россиян, верящих в колдовство: защиту ищут в первую очередь в религии (43 % сказали, что молятся, посещают церковь), 14 % носят крестик или ладанку. Часть опрошенных прибегает к народным средствам: носит амулеты (12 %), особую булавку (9 %) или использует другие способы [79] .

Магия и христианство

Отцы Церкви крайне отрицательно относились к магии, хотя их подходы к этому явлению сильно отличались. Так, Августин из Гиппона был первым христианским автором, всесторонне рассмотревшим вопросы отношения магии и христианства. Влияние Августина на теологию было настолько велико, что его воззрения продолжают накладывать отпечаток на отношение христиан к магии вплоть до сегодняшнего дня. Августин полагал, что магия есть пакт с демонами, служащими Сатане, который и научил изначально людей магии. [80] В то же время Ирений Лионский, как и ряд других отцов церкви, называл магией любые языческие ритуальные религиозные практики и обвинял в магии гностиков, например Марка. Они полагали, что если чудеса творились христианскими святыми, то они были совершены божественными силами, а если творились язычниками или еритиками, то являлись результатом деятельности демонических сил и Сатаны. [81] В то же время Ирений считал, что большинство известных ему случаев магии было обманом и жульничеством. [82]

Многие канонические тексты Ветхого и Нового заветов содержат осуждение занятий магическими практиками. [83] , например:

 • …не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это… ( Втор. 18:10 ).
 • Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние , блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют. ( Гал. 5:19 ).
 • Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнём и серою. ( Откр. 21:8 )

По ветхозаветному закону волшебство наказывалось смертной казнью ( Исх. 22:18 ) [84] .

Римское право предполагало смертную казнь за убийство или причинение ущерба путём колдовства или магии. То же самое было принято и среди германских племён. Распространение христианства в Римской империи и среди германских племён резко сократило преследования и убийства магов и ведьм. [85]

Каноническое право Восточной церкви , сформированное рядом вселенских и поместных соборов, было значительно мягче в отношение к магии, если не было факта богохульства и/или ереси. Наказание не включало в себя уголовного преследования и ограничивалось лишь относительно мягкими церковными наказаниями, такими как покаяние, молитва, и недопущение на время к таинствам. [52] [53] [86] Например, в 61 Правиле Шестого Вселенского Собора сказано:

Предающиеся волшебникам, или так именуемым стоначальникам, или другим подобным, дабы узнать от них, что восхотят им открыть, согласно с прежними отеческими о них постановлениями, да подлежат правилу шестилетней епитимии. Той же епитимии надлежит подвергать и тех, которые водят медведиц, или иных животных, на посмешище и на вред простейших, и соединяя обман с безумием, произносят гадания о счастье, о судьбе, о родословии и много других подобных толков; равно и так именуемых облакогонителей, обаятелей, делателей предохранительных талисманов, и колдунов. Закосневающих же в сем, и не обращающихся и не убегающих от таковых пагубных и языческих вымыслов, определяем совсем извергать из Церкви, как и священные правила повелевают. Ибо, какое общение света ко тьме, якоже глаголет Апостол: или кое сложение Церкви Божией со идолы; или кая часть верному с неверным; кое же согласие Христа с велиаром? [87] [88] [ неавторитетный источник? ]

После раскола 1054 года, Западная церковь стала ужесточать своё отношение к магии и колдовству, начались процессы над ведьмами, в результате которых тысячи женщин были сожжены на кострах по обвинению в занятиях магией. В отличие от периода раннего христианства, когда обвинения в магии использовались христианами в борьбе против язычников, начиная с XI века обвинения в магии стали использоваться в основном против других христиан, чьи убеждения считались еретическими, а также в политических целях. [89] Так, в 1307 году Римским папой Клементом V был разогнан орден тамплиеров, а его магистр, Жак де Моле, погиб на костре инквизиции. Среди предъявленных ордену и его магистру обвинений, было и обвинение в магии. Преследования и массовые убийства ведьм католической церковью продолжались до начала XVIII века. Православная церковь такого масштаба репрессий против ведьм не знала. [90]

Мартин Лютер, немецкий богослов, лидер Реформации и основатель лютеранства, описывал Дьявола как сильного и активногго врага Евангелия, которому служат ведьмы и чародеи. Он полностью поддерживал смертную казнь в отношении осуждённых по обвиненнию в магии. [91] С другой стороны, демонология Джона Кальвина, основанная на буквальном прочтении Ветхого Завета, и его негативное отношение к магии и ведьмам, совпадало как с представлениями Лютера, так и с господствующими католическими взглядами. [92]

В советском религиоведении считалось, что «пережитки магических обрядов сохраняются и в христианстве ( таинства причащения , миропомазания , молитва и др)» [75] . Такую же точку зрения высказывает и ряд современных религиоведов [93] [94] , хотя в современном религиоведении этот вопрос остаётся спорным. Так, в Новой философской энциклопедии утверждается следующее: «В отличие от магических заклинаний, в теистических религиях, исповедующих личного Бога-Творца, любящего своё творение, молитва является способом установить контакт с Богом , вступить с ним в общение»[95] .

На протяжении всего своего расцвета в период Возрождения магия подвергалась острой критике богословов, как католических, так и протестантских [96] . Православное и католическое богословие категорически отрицает связь христианства и магии. В Православной энциклопедии утверждается, что « подлинная религиозность чужда магизму, ставящему на место молитвы, веры и жертвенной любви волхвование, заклятие, принуждение. В этом проявляется его глубинная связь с грехопадением, с притязаниями человека утвердить свою волю выше воли Божественной » [97] . Согласно Католической энциклопедии , « магия как практика в христианстве не имеет места. <…> Католическое богословие порицает магию и любые попытки её практикования, рассматривая её как тяжкий грех » [98] . В официальном Катехизисе Католической церкви указано что « все практики магии и колдовства являют полную противоположность достоинству религии » и должны быть осуждены [99] .

Магия и ислам

В исламе колдовство и магия называется сихром ( араб. سحر ‎) и считается одним из грехов . Обучение колдовству происходит через злых духов . В Коране оппоненты пророка Мухаммада называли его проповеди « колдовством, переданным ему кем-либо », а его самого «колдуном» ( сахир ) или «околдованным» ( масхур ), однако сам Мухаммад не допускал приложения к себе этих терминов, так как считал свою миссию принципиально отличной по характеру и предназначению [100] . В Коране колдовство связано прежде всего с Египтом , где жил пророк Муса ( Моисей ) и с Вавилоном , где жили ангелы Харут и Марут [101] , которым колдовство было ниспослано Аллахом , для того, чтобы они предложили его людям как искушение. Ислам подчёркивает, что подлинное знание исходит лишь от Аллаха , а колдовство ложно (от шайтанов ) [100] . Центром оккультных наук в Арабском халифате долгое время был Египет, однако позднее центр сместился, по-видимому, в страны Северной Африки ( магриб ). Это явление, очевидно, связано с деятельностью суфийских братств ( тарикат ), воспринявших наследие языческой Африки [100] .

Позиция мусульманского богословия по отношению к колдовству формировалась под влиянием Корана, а также в ходе полемики о святых ( авлия ) и чудесах ( муджизат , карамат ). Мутазилиты рассматривали чудеса как колдовство. В период между X и XIII вв. в суннитском богословии представление о колдовстве отделилось от представления о чудесах, а сама магия стала делиться на « законную » и « запретную » [100] . Считается, что колдовство основано на связи колдуна с джиннами . Те, кто практикует «законную» магию, достигают этой цели после обращения к Аллаху за помощью, а занимающиеся «запретной» магией связываются с джиннами. В мусульманском мире колдовство иногда запрещалось под страхом смерти. По мнению мутазилитов, ханафитов и шафиитов «запретная» магия сводится к воздействию на субъективные ощущения при помощи различного рода ухищрений (использование благовоний , наркотиков и т. п.), а сущность вещей при этом не изменятся. «Законная» магия подразделялась на «высокую» ( ульви ), или «божественную» и «низкую» ( суфли ), или «дьявольскую» [100] .

Имам аль-Газали порицал колдовство, хотя не подвергал сомнению саму возможность использования могущества джиннов . Различного рода магические действия и оккультные знания составили одну из важнейших сторон культуры мусульманских народов Средневековья. Практически ни одно из серьёзных философских сочинений не обходилось без глав, посвящённых колдовству. В качестве талисманов ( сабаб ) часто выступают отдельные суры и аяты Корана [100] .

Магия и буддизм

В буддизме считается, что на четвёртой стадии дхьяны практикующему медитацию буддисту становятся доступны следующие сверхспособности ( абхиньянья ) [102] :196—197 :

 • Божественный слух (способность слышать звуки любых миров [103] :90 );
 • Божественное зрение (способность видеть любые явления, включая неземные [103] :90 );
 • Способность вспоминать прошлые жизни (как свои, так и других людей);
 • Способность читать чужие мысли ( телепатия );
 • Способности творить чудеса ( сиддхи ). Это может быть левитация , изменение размера тела и другие чудеса.

Ещё одна сверхспособность может быть доступна только тем, кто смог достичь нирваны и прекратить страдания. Данная шестая сверхспособность включает в себя «знание, прекращающее влияния чувственных желаний, ложных взглядов и тьмы невежества». Согласно буддийским текстам, легендарной фигуре Гаутамы Будды приписывается обладание всеми шестью сверхспособностями [103] :90—91 . Согласно Типитаке , Будда совершил 3500 чудес [104] :244 .

Тем не менее первые пять сверхспособностей не дают буддисту познания высшей истины . Кроме того, существует большая опасность того, что адепт получит привязанность к магическим способностям и тем самым к миру. По этой причине стремление к сверхспособностям не допускается в буддийском учении. Магические силы, полученные побочно, разрешается применять только для уничтожения омрачений ума ( асов ), что культивирует упеккху или высшее бесстрастие [102] :197 .

Особым магическим направлением в буддизме является тантризм [102] :225 .

Магия и наука

Хотя магия в некоторых аспектах схожа с наукой и технологией , она «действует» совсем иначе. Магия, подобно религии, связана со сверхъестественными , нематериальными силами, но, подобно науке, претендует на прямую результативность, эффективность своих действий. В отличие от науки, которая измеряет результат через опыт и эксперимент , магия ссылается на «символичную» причинно-следственную связь [6] . Известный исследователь вопроса, профессор Гарвардского университета , зав. кафедрой английского языка и литературы Дж. Л. Киттредж считал:

Вера в колдовство является всеобщим наследием человечества. В XVII веке вера в колдовство была повсеместной, верить в существование колдовства было для человека той эпохи то же самое, что для современного — вера в распространение болезней через микробы. В той же степени вера или неверие в колдовство характеризовали рациональное и духовное начала конкретного человека. Позиции тех, кто верил в колдовство, были логически теологически лучше подкреплены, чем позиции тех, кто не верил, и предать ведьму смерти было сродни проявлению инстинкта самосохранения. Вина за охоту на ведьм должна быть возложена на всё сообщество, где она имела место. Многие из тех, кто был казнён за колдовство, действительно считали себя виновными или имели преступные намерения, а многие из тех, кто лично себя виновным не признавал, в само колдовство верил [105] .

Классификация по Фрезеру

Дж. Фрезер в своём классическом труде « Золотая ветвь » разделяет магию на гомеопатическую и контагиозную, в основе своей имеющих свойства магического мышления первобытного человека.

 • Гомеопатическая магия (иначе имитативная, хотя сам Фрезер считал данный термин неудачным, ибо предположение сознательно подражающего агента сужает сферу действия магии) руководствуется принципом подобия и сходства, «подобное производит подобное». В качестве примера можно привести известные практики магии вуду , в которых поражение куклы, символизирующей объект, должно было нанести вред самому объекту [106] .
 • Контагиозная магия исходит из идеи сохранения связи между предметами, когда-либо соприкасавшимися и возможности воздействия на один посредством другого. Ярким примером этой идеи могут служить верования, регламентирующие методы уничтожения отстриженных волос и ногтей (сожжение, закапывание и т. д.), присутствующие во многих культурах мира [106] .

Фрезер писал: « Гомеопатическая магия основывается на связи идей по сходству; контагиозная магия основывается на связи идей по смежности. Ошибка гомеопатической магии заключается в том, что подобие вещей воспринимается как их идентичность. Контагиозная магия совершает другую ошибку: она исходит из того, что вещи, которые однажды находились в соприкосновении, пребывают в контакте постоянно. На практике оба вида магии часто сочетаются » [106] .

Классификация по Новикову

В советском религиоведении приёмы, используемые в магии, различались по нескольким признакам [75] :

 • По степени сложности
  • индивидуальное магическое действие ;
  • индивидуальный/групповой магический обряд ;
  • коллективная магическая церемония ;
 • по целевому назначению
  • вредоносная магия (чёрная и злая) — причиняющая вред определённому лицу или нескольким лицам (« навести порчу на ребёнка », « наслать моровое поветрие »);
  • военная магия — пляски, заколдовывание оружия;
  • любовная магияприворот («привораживание»)/ отворот («отвораживание»);
  • лечебная магия — заклинания, молитвы, снадобья;
  • промысловая магия — заклинание оружия и охотничьих ловушек;
  • метеорологическая магия — обряды и церемонии связанные с влиянием на погоду (вызывание дождя).

Некоторые исследователи отдельно выделяют вербальную магию (магию слова) — разного рода заклинания, молитвы и т. д. [75]

Классификация по Токареву

Оригинальный вариант классификации предложил советский исследователь первобытной культуры С. А. Токарев . Он разделил все магические обряды на шесть типов, рассматривая их со стороны «механизма действия» [107] :

 • Контактная магия — магическая сила передаётся или придаётся человеку путём непосредственного взаимодействия с носителем магической силы, например, ношение талисманов , употребление магических снадобий.
 • Инициальная (инцепционная, трансмиссивная) магия — при магической манипуляции производится только начало желаемого действия, а окончание же его возлагается на магическую силу; например, австралийский колдун , желая поразить врага из соседнего племени, производит такую процедуру: он направляет заострённую палочку в сторону врага и шепчет при этом проклятия, считая, что после этого враг будет поражён либо смертью, либо мучительной болезнью.
 • Имитативная (симильная) магия основана на принципе «подобное производит подобное». Так, для того, чтобы причинить вред своему врагу, колдун колет острыми предметами рисунок человеческой фигуры или куклу. По принципу подобия вред, приносимый изображению или кукле, должен перенестись на обидчика. Другой любопытный пример этого рода магии — помощь при родах. В этом случае шаман изображает роженицу, привязывая к себе камень. По убеждению, удачно прошедшее «представление» родов шаманом должно по принципу подобия сделать удачными и настоящие роды.
 • Контагиозная (парциальная) магия основана на том, что вещи, раз пришедшие в соприкосновение, сохраняют связь на расстоянии. Примером этой магии может быть использование крови, ногтей, зубов, волос в колдовстве разного рода.
 • Апотропетическая (отгоняющая) магия должна помочь отпугнуть враждебные силы, укрыться от них с помощью амулетов, оберегов, ритуальных звуков, огня, магических кругов и т. п.
 • Катартическая магия — очищение тела или жилища от проникших туда злых влияний посредством ритуального окуривания или омовения, поста, приёма снадобий и т. д.

В некоторых обрядах может сочетаться несколько принципов воздействия, поэтому их можно отнести к смешанным типам.

Токарев считал вербальную магию (магию слова) не особым и самостоятельным типом, а лишь «словесным аккомпанементом к совершаемому колдовскому действию».

Аферисты от магии

Магия издавна служила прикрытием для жуликов и аферистов. Множество примеров подобного рода приводится в дневниках германского палача XVI века Франца Шмидта . В частности, описан случай некоей Элизабет Ауэрхольтин, выдававшей себя за колдунью , способную находить клады и освобождать их от стоящих на страже драконов . Таким образом ей удалось скопить баснословную по тем временам сумму в 4000 флоринов [108] .

Критика

В настоящее время Национальный научный фонд (США) относит веру в существование ведьм и магов к одному из наиболее распространённых среди американцев псевдонаучных заблуждений [109] .

Современная психиатрия относит проявления магического мышления к расстройствам адаптации [110] , а когда человек начинает посещать колдунов , экстрасенсов или астрологов , строя жизнь по их рекомендациям, либо становится членом секты , либо погружается в мир эзотерических учений [111] , оно классифицируется как « магифренический синдром » [112] .

В культуре

В литературе

Слова «магия», «маг», «магическая сила» часто используются в переносном смысле, например, литературоведы любят выражения типа «магия пушкинского слова» [113] (то есть «сверхъестественная сила» слова), «властный жест мага» (об Андрее Белом ) [114] , а в научных и инженерных дисциплинах встречаются такие понятия как магическое число , магический квадрат и т. п.

Магия является неотъемлемым атрибутом фантастических произведений — книг, фильмов, игр, комиксов — в жанрах фэнтези и мистика [115] . Различные авторы по-разному описывают «работу» магии в своих мирах, создавая собственные «магические системы»: от интуитивно-стихийного творения чудес до точной науки , подчинённой особым физическим законам [116] . Различаются способы получения магической силы: в одних мирах магия — врождённое свойство, в других — ремесло , которым может овладеть каждый. Среди способов применения магии в фантастике — заклинания, зачарованные предметы, превращение, предсказание. Подробное, квазинаучное описание магической системы встречается, помимо прочего, в повести А. и Б. Стругацких « Понедельник начинается в субботу » и в цикле книг Джоан Роулинг « Гарри Поттер ».

В компьютерных играх

В компьютерных играх магия чаще всего встречается в играх жанра RPG , куда она пришла из настольных ролевых игр и системы Dungeons & Dragons [117] .

См. также

Примечания

 1. Магия // Большая советская энциклопедия .
 2. Толковый словарь Ушакова
 3. Популярный словарь русского языка. Составители: А. П. Гуськова, Б. В. Сотин, 2003 год
 4. 1 2 Электронная еврейская энциклопедия
 5. Encyclopædia Britannica online: «Magic», Conclusion'.
 6. 1 2 3 4 5 John FM Middleton, Robert Andrew Gilbert, Karen Louise Jolly Magic // Encyclopædia Britannica . Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc., 2012
 7. 1 2 Hanegraaff, WJ Esotericism and the Academy: Rejected Knowledge in Western Culture. Cambridge: Cambridge University Press, 2012;
  * Hanegraaff, WJ Western Esotericism. A Guide for the Perplexed. London: Bloomsbury, 2013, p. 13;
  * Stuckrad, K. von (ed.). The Brill Dictionary of Religion. Leiden: Brill, 2006., p. 607.
  * Principe, L. The Secrets of Alchemy. Chicago: Chicago University Press, 2013, hfdst. 4.
 8. 1 2 Райан В. Ф. Баня в полночь. Исторический обзор магии и гаданий в России / Ответственный редактор тома А. Чернецов. — М. : Новое Литературное Обозрение, 2006. — ISBN 5-86793-444-6 .
 9. Магия // Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: Пер. с нем. (с доп.). — М.: Прогресс, 1964—1973
 10. Этимологический словарь русского языка. М.: Русский язык от А до Я. М.: Издательство «ЮНВЕС», 2003
 11. Магия // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров . — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
 12. Hanegraaff, Wouter (2012). Esotericism and the Academy: Rejected Knowledge in Western Culture. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-19621-5 page 169
 13. Otto, Berndt-Christian; Stausberg, Michael (2013). Defining Magic: A Reader. Durham: Equinox. ISBN 978-1-908049-80-3 page 16.
 14. Mair, Victor H. (2015). «Old Sinitic *Mᵞag, Old Persian Maguš, and English „Magician“». Early China. 15: 27-47. doi:10.1017/S0362502800004995. ISSN 0362-5028 page 47.
 15. Arendzen, J. Occult Art, Occultism. // The Catholic Encyclopedia . — New York: Robert Appleton Company, 1911.
 16. Mair, Victor H. (2015). «Old Sinitic *Mᵞag, Old Persian Maguš, and English „Magician“». Early China. 15: 27-47. doi:10.1017/S0362502800004995. ISSN 0362-5028 page 36
 17. Леви Э. Учение и ритуал высшей магии
 18. Папюс. Практическая магия. — Ростов н/Д:: Владис, 2003. — 704 с. — ISBN 5-94194-188-9 .
 19. Каплан, С. Р. Классика Таро: происхождение, история, гадание. М.; 2004 с. 23, 25
 20. Токарев С. А. Религия в истории народов мира. — М., 2005
 21. Элиаде М. , История веры и религиозных идей
 22. А. ван Геннеп. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов. — М., 1999
 23. Sir James George Frazer // Encyclopædia Britannica . Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc., 2013. Web. 15 May. 2013
 24. LW King, Babylonian Magic and Sorcery. London: Luzac & Co., 1896
 25. Erica Reiner, Astral Magic in Babylonia, Transactions of The American Philosophical Society, Vol. 85 part 4, 1995, стр. 2
 26. Tzvi Abusch, «Maqlû», Reallexikon der Assyriologie, Berlin, 1989, стр. 346—351
 27. Одиссея , песнь X, стихи 290—310
 28. Одиссея , песнь XIX, стихи 456—458 « Рану потом Одиссею отважному, схожему с богом,/Перевязали искусно и чёрную кровь заговором/Остановили ».
 29. Петров А. В. Теургия: социокультурные аспекты возникновения философски интерпретированной магии в античности Архивная копия от 7 сентября 2009 на Wayback Machine — СПб.: Центр Антиковедения СПбГУ, 2001.
 30. [1] — Об этом упоминает Плутарх , Жизнеописание Перикла, 38
 31. Петров А. В. Теургия: социокультурные аспекты возникновения философски интерпретированной магии в античности Архивная копия от 7 сентября 2009 на Wayback Machine — СПб.: Центр Антиковедения СПбГУ, 2001. — А. В. Петров в своей работе приводит подтверждающие это цитаты из «Законов» Платона и делает вывод о существовании людей, занимавшихся магией сколько-то «профессионально»; факт продажи магических амулетов подтверждается многими античными авторами
 32. Петров А. В. Теургия: социокультурные аспекты возникновения философски интерпретированной магии в античности Архивная копия от 7 сентября 2009 на Wayback Machine — СПб.: Центр Антиковедения СПбГУ, 2001. — разбору таких дощечек полностью посвящена вторая глава монографии А. В. Петрова
 33. Еврипид. Медея // Еврипид. Трагедии. В 2 томах. Т. 1. / Пер. Иннокентия Анненского . — М.: Наука , Ладомир, 1999. — («Литературные памятники») — в «Медее» Еврепида именно к Гекате обращается главная героиня, замыслив магические действия, стихи 395—400: «Владычицей, которую я чту/Особенно, пособницей моею,/ Родной очаг хранящею, клянусь/ Гекатою, что скорбию Медеи/ Себе никто души не усладит!.»
 34. Петров А. В. Теургия: социокультурные аспекты возникновения философски интерпретированной магии в античности Архивная копия от 7 сентября 2009 на Wayback Machine — СПб.: Центр Антиковедения СПбГУ, 2001. — см. А. В. Петров, часть 2, гл. 1
 35. 1 2 3 4 5 6 Otto, Berndt-Christian; Stausberg, Michael (2013). Defining Magic: A Reader. Durham: Equinox. ISBN 978-1-908049-80-3 page 17.
 36. Bailey, Michael D. The Meanings of Magic // Magic, Ritual, and Witchcraft". Iowa State University (2006), No.1 стр. 8.
 37. Davies, Owen. Magic: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2012. — ISBN 978-0-19-958802-2 . pages 41-42.
 38. Bailey, Michael D. (2006). «The Meanings of Magic». Magic, Ritual, and Witchcraft. 1 (1). page 8.
 39. 1 2 Bailey, Michael D. (2018). Magic: The Basics. Abingdon and New York: Routledge. ISBN 978-1-138-80961-1 . page 72.
 40. Bailey, Michael D. (2018). Magic: The Basics. Abingdon and New York: Routledge. ISBN 978-1-138-80961-1 page 99.
 41. Kieckhefer, Richard (2000). Magic in the Middle Ages (second ed.). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-78576-1 page 10-11
 42. Kieckhefer, Richard (2000). Magic in the Middle Ages (second ed.). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-78576-1 page 11.
 43. 1 2 Bailey, Michael D. (2018). Magic: The Basics. Abingdon and New York: Routledge. ISBN 978-1-138-80961-1 page 21.
 44. Davies, Owen (2012). Magic: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-958802-2 page 51.
 45. Flint, Valerie IJ (1991). The Rise of Magic in Early Medieval Europe. Princeton: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-03165-1 page 5.
 46. Горелов Н. Бич и молот. Охота на ведьм в XVI—XVIII веках / Пер. с англ. Н. Масловой; Состав и предисл. Н. Горелова. — СПб.: Азбука-классика, 2005. — 512 с. ISBN 5-352-01402-9
 47. Davies, Owen (2012). Magic: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-958802-2 page 6
 48. Bailey, Michael D. (2018). Magic: The Basics. Abingdon and New York: Routledge. ISBN 978-1-138-80961-1 page 88
 49. Davies, Owen (2012). Magic: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-958802-2 page 6.
 50. Bailey, Michael D. (2018). Magic: The Basics. Abingdon and New York: Routledge. ISBN 978-1-138-80961-1 page 99
 51. 1 2 Bailey, Michael D. (2018). Magic: The Basics. Abingdon and New York: Routledge. ISBN 978-1-138-80961-1 page 22.
 52. 1 2 24 правило Анкирского собора
 53. 1 2 36 правило Лаодикийского собора
 54. 65 правило Василия Великого (недоступная ссылка) . Дата обращения: 11 мая 2019. Архивировано 29 июля 2014 года.
 55. 72 правило Василия Великого (недоступная ссылка) . Дата обращения: 11 мая 2019. Архивировано 29 июля 2014 года.
 56. 83 правило Василия Великого (недоступная ссылка) . Дата обращения: 11 мая 2019. Архивировано 29 июля 2014 года.
 57. 3 правило Григория Нисского
 58. 1 2 3 4 5 6 Фрэнсис А. Йейтс . Джордано Бруно и герметическая традиция. — М.: Новое литературное обозрение , 2000 (F.Yates. Giordano Bruno and the hermetiс tradition. Chicago-London: The University of Chicago Press , 1964) ISBN 5-86793-084-X
 59. 1 2 Kieckhefer, Richard (2000). Magic in the Middle Ages (second ed.). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-78576-1 page 12.
 60. Hanegraaff, Wouter (2012). Esotericism and the Academy: Rejected Knowledge in Western Culture. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-19621-5 page 170.
 61. Styers, Randall (2004). Making Magic: Religion, Magic, and Science in the Modern World. London: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-516941-6 page 35
 62. Davies, Owen (2012). Magic: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-958802-2 pages 35-36
 63. Глава XXXVIII. Религия, магия и герметическая традиция до и после Реформации. // Элиаде М. История веры и религиозных идей. Том третий: от Магомета до Реформации Пер. Н. Б. Абалаковой, С. Г. Балашовой, А. Д. Давыдова, HH Кулаковой и AA Старостиной/ — М.: Критерион, 2002— «Ньютон изучал наиболее эзотерические из алхимических сочинений, надеясь проникнуть в глубочайшие тайны природы. Характерно, что основоположник современной механики не отвергал „изначального тайного откровения“, как не отрицал и возможности трансмутации». ( копия Архивная копия от 14 марта 2012 на Wayback MachineС. 125 )
 64. См. Белый Ю. А. «Тихо Браге». — М., 1971
 65. Hanegraaff, Wouter J. (2006b). «Magic V: 18th-20th Century». In Wouter J. Hanegraaff (ed.) (ed.). Dictionary of Gnosis and Western Esotericism. Brill. pp. 738—744. ISBN 978-9004152311 page 739
 66. Hanegraaff, Wouter J. (2006b). «Magic V: 18th-20th Century». In Wouter J. Hanegraaff (ed.) (ed.). Dictionary of Gnosis and Western Esotericism. Brill. pp. 738—744. ISBN 978-9004152311 page 738
 67. Термин введён Максом Вебером в работе « Протестантская этика и дух капитализма »
 68. 1 2 Otto, Berndt-Christian; Stausberg, Michael (2013). Defining Magic: A Reader. Durham: Equinox. ISBN 978-1-908049-80-3 page 18.
 69. Styers, Randall (2004). Making Magic: Religion, Magic, and Science in the Modern World. London: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-516941-6 page 35.
 70. Styers, Randall (2004). Making Magic: Religion, Magic, and Science in the Modern World. London: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-516941-6 pages 9, 36-37.
 71. Davies, Owen (2012). Magic: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-958802-2 page 7.
 72. 1 2 Styers, Randall (2004). Making Magic: Religion, Magic, and Science in the Modern World. London: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-516941-6 page 9.
 73. Styers, Randall (2004). Making Magic: Religion, Magic, and Science in the Modern World. London: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-516941-6 page 37.
 74. Davies, Owen (2012). Magic: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-958802-2 page 9.
 75. 1 2 3 4 Новиков, 1987 , с. 143.
 76. Магия // Религиоведение: Энциклопедический словарь / Под ред. А. П. Забияко , А. Н. Красникова , Е. С. Элбакян . — М.: Академический Проект , 2006. — 1254 с. — ISBN 5-8291-0756-2
 77. Религиозные россияне более склонны верить в приметы, чем атеисты . Вести.ру . Дата обращения: 4 августа 2013.
 78. Россияне за год потратили $30 миллиардов на гадалок и колдунов . Вести.ру . Дата обращения: 4 августа 2013.
 79. Пресс-выпуск № 3233 (недоступная ссылка) . Всероссийский центр изучения общественного мнения. Дата обращения: 5 апреля 2017. Архивировано 6 апреля 2017 года.
 80. Otto, Berndt-Christian; Stausberg, Michael (2013). Defining Magic: A Reader. Durham: Equinox. ISBN 978-1-908049-80-3 стр. 33-40
 81. Ferguson, Everett, Backgrounds of Early Christianity, Eerdmans, Grand Rapids, 1993 стр. 212—218
 82. Naomi Janowitz, Magic in the Roman World: Pagans, Jews and Christians, Routledge, London, 2001, стр.18
 83. Remus, Harold. Pagan-Christian Conflict over Miracle in the Second Century, Cambridge, Mass, 1983, стр. 127—156
 84. Кинер Крейг. Библейский культурно-исторический комментарий. Новый Завет . Изд-во Мирт, 2005. 733 с.
 85. Williams, Charles. Witchcraft. New York: Meridian, 1959. стр.288-308
 86. Михайлова Т. В. Русское законодательство в отношении колдовства: правовая база русских колдовских процессов второй половины XVIII века и её специфика // Антропология. Фольклористика. Лингвистика. Вып.2. Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, вып.2, 2002. — 447 с.
 87. Правила Святой Православной Церкви с толкованиями , стр. 335. Епископ Далматино-Истрийский Никодим (Милош) — 2001 г.
 88. КАНОН - Шестой Вселенский Собор - Константинопольский
 89. Stewart, Charles. Demons and the devil. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991. стр. 212
 90. Stewart, Charles. Demons and the devil. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991. стр. 38
 91. Gary K. Waite, Heresy, Magic and Witchcraft in Early Modern Europe, Palgrave Macmillan, NY, 2003, стр. 59
 92. Gary K. Waite, Heresy, Magic and Witchcraft in Early Modern Europe, Palgrave Macmillan, NY, 2003, стр. 331
 93. Миронов А., Бабинов Ю. Основы религиоведения: Рабочая книга преподавателя и студента. М.: НОУ, 1998. — С. 28 .
 94. Радугин А. А. Введение в религиоведение. — М.: Центр, 2000.
 95. Кырлежев А. И. Молитва // Новая философская энциклопедия / Ин-т философии РАН ; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Стёпин , заместители предс.: А. А. Гусейнов , Г. Ю. Семигин , уч. секр. А. П. Огурцов . — 2-е изд., испр. и допол. — М. : Мысль , 2010. — ISBN 978-5-244-01115-9 .
 96. Фрэнсис А. Йейтс. Джордано Бруно и герметическая традиция. — М.: Новое литературное обозрение, 2000 (F.Yates. Giordano Bruno and the hermetiс tradition. Chicago-London: The University of Chicago Press, 1964) ISBN 5-86793-084-X
 97. Шмалий В. В. Бог // Православная энциклопедия . — М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия» , 2002. — Т. V : « БессоновБонвеч ». — С. 387-433. — 752 с. — 39 000 экз.ISBN 5-89572-010-2 .
 98. Arendzen, J. Occult Art, Occultism Архивная копия от 24 октября 2018 на Wayback Machine . // The Catholic Encyclopedia . — New York: Robert Appleton Company, 1911.
 99. Cathechism of the Catholic Church. Part three: Life in Christ. Section two: The Ten Commandments, 2117
 100. 1 2 3 4 5 6 Ислам: ЭС, 1991 , с. 211.
 101. аль-Бакара 2:102
 102. 1 2 3 Лысенко, 2003 .
 103. 1 2 3 Андросов, 2001 .
 104. Крывелёв, 1988 .
 105. Колдовство в Средние века: Подлинная история магии. / Пер. с англ. Н. А. Масловой; Предисл. и послесл. Н. Горелова. — СПб.: Азбука-Классика, 2009—432 с. ISBN 978-5-395-00341-6 . — С. 14
 106. 1 2 3 Симпатическая магия // Фрэзер, Дж. Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. / Пер. с англ. М. К. Рыклина — М.: Политиздат , 1980.
 107. Токарев С. А. Сущность и происхождение магии. Типы магии. // Ранние формы религии. — М., Политиздат , 1959. — С. 426—432.
 108. Харрингтон, 2020 , с. 333.
 109. National Science Board [en] . Chapter 7: Science and Technology: Public Attitudes and Understanding . Science and Engineering Indicators 2006 . National Science Foundation (2006). Дата обращения: 3 сентября 2010. Архивировано 22 августа 2011 года.
 110. Королева Е. Г. Деонтология в психиатрии: Учебно-методическое пособие . — Гродно: УО «ГрГМУ», 2009. — С. 25—26. — 99 с. — ISBN 978-985-496-436-2 . Архивированная копия (недоступная ссылка) . Дата обращения: 4 августа 2013. Архивировано 4 октября 2013 года.
 111. Дмитриева Т. Б. , Положий Н. С. Социальная психиатрия // Психиатрия: национальное руководство / Под ред. Т. Б. Дмитриевой , В. Н. Краснова , Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова . — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. — С. 147. — 1000 с. — ISBN 978-5-9704-2030-0 .
 112. Синдром магифренический // Жмуров В. А. Большая энциклопедия по психиатрии. — Национальная психологическая энциклопедия, 2012.
 113. Н. И. Михайлова, Путешествие по музею (недоступная ссылка) . Дата обращения: 17 октября 2011. Архивировано 18 августа 2011 года.
 114. Марина Цветаева , Сочинения в двух томах, Пленный дух (Моя встреча с Андреем Белым). — М: « Художественная литература », 1980. т.2. — С. 262
 115. Мария Галина . Волшебная лампа киборга // Если . — 2006. — № 4 . Архивировано 21 апреля 2012 года.
 116. Антон Курин. Магия. Классификация магических систем // Мир фантастики . — 2004. — № 3 . — С. 52—55 .
 117. Константин Артемьев. Магия в играх или сделайте нам красиво! (рус.) // Игромания . — Игромедиа, 2002. — № 5 .

Литература

Ссылки