Michelangelo

z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Přejít na navigaci Přejít na hledání
Michelangelo Buonarroti
Michelangelo v portrétu Daniele da Volterra (asi 1544)
Michelangelo v portrétu Daniele da Volterra (asi 1544)
Rodné jméno ital. Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni
Datum narození 6. března 1475[1][2][3] [...]
Místo narození Caprese Michelangelo , poblíž Arezzo , Florencie
Datum úmrtí 18. února 1564[4][2][3] [...] (88 let)
Místo smrti
Země Vlajka Florencie.svg Florentská republika
Vatikán 1808 flag.svg Papežské státy
Studie
Patroni Lorenzo Velkolepý
Julius II
Lev X
Pavel III
Podpis Obrázek s podpisem
Logo Wikimedia Commons Mediální soubory na Wikimedia Commons

Michelangelo Buonarroti , celým jménem Michelangelo di Lodovico di Leonardo di Buonarroti Simoni (také Michelangelo [7] ; italsky Michelangelo di Lodovico di Leonardo di Buonarroti Simoni ; 6. března 1475 , Caprese , Římská republika - 18. února 1564 ) [⇨] - italský sochař , výtvarník , architekt [⇨] , básník [⇨] a myslitel [⇨] . Jeden z největších mistrů renesance [⇨] a raného baroka . Jeho díla byla považována za nejvyšší úspěchy renesančního umění ještě za života samotného mistra [8][9] . Michelangelo žil téměř 89 let, celou éru, od vrcholné renesance až po počátky protireformace . Během tohoto období se vystřídalo třináct papežů - devět z nich plnil příkazy. O jeho životě a díle se dochovalo mnoho dokumentů – svědectví současníků, dopisy samotného Michelangela, smlouvy, jeho osobní i profesní poznámky. Michelangelo byl také prvním představitelem západoevropského umění, jehož životopis vyšel ještě za jeho života [8] .

Mezi jeho nejznámější sochařská díla patří David , Bakchus , Pieta , sochy Mojžíše , Ley a Ráchel pro hrob papeže Julia II . Giorgio Vasari , první oficiální životopisec Michelangela, napsal, že „David“ „sebral slávu všem sochám, moderním i starožitným, řeckým i římským“ [10] . Jedním z umělcových nejmonumentálnějších děl jsou fresky na stropě Sixtinské kaple , o kterých Goethe napsal, že: „Bez shlédnutí Sixtinské kaple je obtížné vytvořit si vizuální představu o tom, co dokáže jeden člověk“ [11 ] [12] . Mezi jeho architektonické počiny patří projekt kupole baziliky sv. Petra , schodiště Laurenzské knihovny , náměstí Campidoglio a další. Badatelé se domnívají, že Michelangelovo umění začíná a končí obrazem lidského těla [13] .

Život a umění

Kopie Michelangelova rodného listu

Dětství

Michelangelo se narodil 6. března 1475 v toskánském městečku Caprese severně od Arezzo v rodině zbídačeného florentského šlechtice Lodovica Buonarrotiho ( italsky Lodovico (Ludovico) di Leonardo Buonarroti Simoni ) (1444-1534), který v té době byl 169. Podesta [ 14] . Po několik generací byli zástupci klanu Buonarroti-Simoni malými bankéři ve Florencii , ale Lodovico nebyl schopen udržet finanční stav banky, takže příležitostně zastával vládní posty [8] [15] . Je známo, že Lodovico byl hrdý na svůj aristokratický původ, protože klan Buonarroti-Simoni tvrdil, že má pokrevní příbuznost s markrabětkou Matildou z Canossa , ačkoli neexistovaly žádné dostatečné listinné důkazy, které by to potvrzovaly. Ascanio Condivi [en] argumentoval, že Michelangelo sám tomu věřil, a vzpomínal na aristokratický druh ve svých dopisech svému synovci Leonardovi [16] . William Wallace napsal [17] :

" „Před Michelangelem se k takovému původu hlásilo jen velmi málo umělců. Umělci neměli nejen erby, ale i skutečná příjmení. Byli pojmenováni po svém otci, povolání nebo městě a jsou mezi nimi tak slavní Michelangelovi současníci jako Leonardo da Vinci a Giorgione. "

Podle Lodovicova záznamu uchovávaného v muzeu Casa Buonarroti ( Florencie ) se Michelangelo narodil „(...) v pondělí ráno, ve 4 nebo 5:00 před svítáním.“ Tento rejstřík také uvádí, že křest proběhl 8. března v kostele San Giovanni di Caprese, a uvádí kmotry [18] :

O jeho matce Francesce di Neri del Miniato di Siena ( ital. Francesca di Neri del Miniato di Siena You ), která se brzy provdala a zemřela na vyčerpání častá těhotenství, každoročně šesté výročí Michelangela [19] , ta se ve velkém nezmiňuje korespondence s otcem a bratry [20] .

Lodovico Buonarroti nebyl bohatý a příjem z jeho malého panství ve vesnici sotva stačil na živobytí mnoha dětí. V tomto ohledu byl donucen předat Michelangela ošetřovatelce, manželce „scarpellina“ ze stejné vesnice, zvané Settignano. Tam se chlapec, vychovaný manželským párem Topolino, naučil hníst hlínu a používat dláto, než četl a psal. V každém případě sám Michelangelo později řekl svému příteli a životopisci Giorgiu Vasarimu :

" „Jestli je na mém talentu něco dobrého, pak to, že jsem se narodil v řídkém vzduchu vaší aretské země, a řezáky a kladivo, kterými vyrábím své sochy, jsem čerpal z mléka své ošetřovatelky“ [ 21] [14] ... "
"Hrabě Canossky"
(kresba Michelangelo)

Michelangelo byl druhým synem Lodovica. Fritz Erpeli uvádí rok narození svých bratrů Lionardo ( italsky Lionardo ) - 1473, Buonarroto ( italsky Buonarroto ) - 1477, Giovansimone ( italsky Giovansimone ) - 1479 a Gismondo ( italsky Gismondo ) - 1481. Ve stejném roce zemřela jeho matka a v roce 1485, čtyři roky po její smrti, se Lodovico podruhé oženil. Lucrezia Ubaldini se stala Michelangelovou nevlastní matkou [22] . Brzy byl Michelangelo poslán do školy Francesca Galatea da Urbino ( italsky Francesco Galatea da Urbino ) ve Florencii, kde mladý muž neprojevoval žádné zvláštní sklony ke studiu a preferoval komunikaci s umělci a překreslování kostelních ikon a fresek [23] .

Mládí. První práce

Cesare Dzocchi. „Mladý Michelangelo vyřezává hlavu fauna “ (ztraceno)

V roce 1488 otec rezignoval na sklony svého syna a umístil ho jako učedníka do ateliéru umělce Domenica Ghirlandaia [24] . Michelangelo zde dostal příležitost seznámit se se základními materiály a technikami, jeho tužkové kopie děl takových florentských umělců jako Giotto a Masaccio spadají do stejného období, již v těchto kopiích se projevila sochařská vize forem charakteristických pro Michelangela [ 25] . Ze stejného období pochází i jeho obraz " Umučení sv. Antonína " (kopie rytiny od Martina Schongauera ).

Studoval tam jeden rok. O rok později přešel Michelangelo do školy sochaře Bertolda di Giovanniho , která existovala pod patronací Lorenza de Medici , skutečného majitele Florencie. Medici uznává Michelangelův talent a podporuje ho. Asi od roku 1490 do roku 1492 byl Michelangelo na dvoře Medicejských . Zde se setkal s filozofy Platónské akademie ( Marsilio Ficino , Angelo Poliziano , Pico della Mirandola a další). Přátelil se také s Giovannim (druhý syn Lorenza, budoucího papeže Lva X.) a Giulio Medici (nemanželský syn Giuliana Mediciho , budoucího papeže Klementa VII. [26] ). Je možné, že v této době vznikly Madonna at the Stairs a The Battle of the Kentaurs . Je známo, že v této době Pietro Torrigiano , který byl také studentem Bertolda, se pohádal s Michelangelem a úderem do obličeje zlomil chlapovi nos [27] . Po smrti Medicejských v roce 1492 se Michelangelo vrátil domů.

V letech 1494-1495 žije Michelangelo v Bologni , vytváří sochy pro svatyni sv. Dominika. Zde viděl terakotové sochy od Niccola dell Arca , tvořící skupinu Oplakávání Krista , a zjevně si vzpomněl na jejich dramatickou a expresivní polohu. Boloňské dojmy byly pravděpodobně ztělesněny ve vatikánské Pietě s obrazem tváře a ruky Ježíše.

V roce 1495 se vrátil do Florencie, kde vládl dominikánský kazatel Girolamo Savonarola , a vytvořil sochy „ Svatý Johannes “ a „ Spící Amor “. V roce 1496 koupí kardinál Raphael Riario Michelangelova mramorového Amora a pozve umělce k práci do Říma , kam Michelangelo přijíždí 25. června. V letech 1496-1501 vytvořil Baccha a Romana Pietu .

V roce 1501 se Michelangelo vrátil do Florencie. Práce na přání: sochy pro „ Oltář Piccolomini “ a „ David “. V roce 1503 byly dokončeny práce na objednávce: „ Dvanáct apoštolů “, začátek prací na „ Svatém Matouši “ pro florentskou katedrálu. Kolem 1503-1505, vznik Madonna Doni Madonna Taddei, Madonna Pitti a Bruggy Madony konal. V roce 1504 byly dokončeny práce na „ Davidovi “; Michelangelo dostává rozkaz vytvořit „ bitvu o Cachin “.

Splatnost

V roce 1505 byl Michelangelo povolán papežem Juliem II. do Říma ; nařídil mu hrobku. Následuje osmiměsíční pobyt v Carraře s výběrem mramoru potřebného pro práci. V letech 1505-1545 probíhaly (s přestávkami) práce na hrobce, pro kterou byly vytvořeny plastiky „ Mojžíš “, „ Spoutaný otrok “, „ Umírající otrok “, „ Lea “.

V dubnu 1506 - opět návrat do Florencie, v listopadu následuje usmíření s Juliem II v Bologni . Michelangelo dostává objednávku na bronzovou sochu Julia II., na které pracuje v roce 1507 (později zničena).

V únoru 1508 se Michelangelo znovu vrátil do Florencie. V květnu se na žádost Julia II. vydává do Říma, aby maloval nástropní fresky v Sixtinské kapli; pracoval na nich až do října 1512 .

V roce 1513 umírá Julius II. Giovanni Medici se stává papežem Lvem X. Michelangelo podepisuje novou smlouvu o práci na hrobce Julia II. V roce 1514 obdržel sochař zakázku na „ Krista s křížem “ a kapli papeže Lva X. v Engelsburgu.

Hrobka Michelangela Buonarrotiho v Santa Croce

V červenci 1514 se Michelangelo znovu vrátil do Florencie . Dostává zakázku na vytvoření fasády Medicejského kostela San Lorenzo ve Florencii a podepisuje třetí smlouvu na vytvoření hrobky Julia II.

V letech 15161519 se uskutečnily četné cesty za mramorem na fasádu San Lorenza do Carrary a Pietrasanty .

V letech 15201534 pracoval Michelangelo na architektonickém a sochařském komplexu Medicejské kaple ve Florencii a také navrhl a postavil Laurentiánskou knihovnu .

Vyhnání Medicejských z Florencie v roce 1527 zastavilo tuto práci: vlastenec a srdcem republikán, Michelangelo se připojil k lidovému hnutí, byl jmenován hlavním inspektorem opevnění San Miniato , Pisa , Livorno a Ferrara, a přestože poté, co dobrovolně odešel ze svého postu odešel do Benátek s úmyslem odejít do Francie , vrátil se však do rodného města a poskytl mu důležité služby při jeho obléhání císařskými vojsky . Pád Florencie hrozil umělci smrtelným nebezpečím, před kterým ho zachránila pouze všeobecná úcta k jeho talentu a touha papeže Klementa VII. dokončit zařízení Medicejské kaple.

V roce 1546 byly umělci svěřeny nejvýznamnější architektonické zakázky v jeho životě. Pro papeže Pavla III. dokončil Palazzo Farnese (třetí patro dvorního průčelí a římsy) a navrhl pro něj novou výzdobu Kapitolu, jejíž hmotné ztělesnění však přetrvávalo ještě dlouho. Ale nepochybně nejdůležitějším řádem, který mu až do smrti zabránil v návratu do rodné Florencie, bylo pro Michelangela jmenování hlavním architektem katedrály sv. Petra. Michelangelo, přesvědčený o takové důvěře v něj a víře v něj ze strany papeže, aby projevil svou dobrou vůli, si přál, aby dekret oznámil, že na budově slouží z lásky k Bohu a bez jakékoli odměny.

Smrt a pohřeb

Pár dní před Michelangelovou smrtí dorazil do Říma jeho synovec Leonardo, kterému 15. února na Michelangelovu žádost napsal dopis Federicu Donatimu [28] .

Michelangelo zemřel 18. února 1564 v Římě, před svými 89. narozeninami nežil. Jeho smrti byli svědky Tommaso Cavalieri, Daniele da Volterra , Diomede Leone, lékaři Federico Donati a Gerardo Fidelissimi a sluha Antonio Franzese [29] . Před svou smrtí nadiktoval závěť s veškerým jeho charakteristickým lakonicismem: „Dávám svou duši Bohu, své tělo zemi, svůj majetek příbuzným“ [30] .

Papež Pius IV se chystal pohřbít Michelangela v Římě, když mu postavil hrob v bazilice svatého Petra [31] . 20. února 1564 bylo Michelangelovo tělo dočasně umístěno v bazilice Santi Apostoli .

Začátkem března bylo sochařovo tělo tajně převezeno do Florencie [32] a slavnostně pohřbeno 14. července 1564 ve františkánském kostele Santa Croce [33] , nedaleko hrobky Machiavelliho.

Vzhled

Rytina s portrétem Michelangela (Condivi)
Michelangelova busta
( Daniele da Volterra , 1564)

Existuje několik portrétů Michelangela. Mezi nimi - Sebastiano del Piombo (asi 1520), Giuliano Bugiardini, Jacopino del Conte (1544-1545, galerie Uffizi ), Marcello Venusti [en] (muzeum v Kapitolu), Francisco d'Olanda (1538-1539). Giulio Bonazone (1546) a další. Také jeho podoba byla v biografii Kondiviho, která vyšla v roce 1553, a v roce 1561 Leone Leoni razil minci s jeho podobiznou [34] .

Při popisu vzhledu Michelangela si Romain Rolland vybral jako základ portréty Conteho a d'Olandy [35] :

„Michelangelo byl střední postavy, široký v ramenou a svalnatý (…). Hlavu měl kulatou, čelo hranaté, proříznuté vráskami, se silně výraznými nadočnicovými oblouky. Černá, spíše řídká srst, lehce kudrnatá. Небольшие светло-карие глаза, цвет которых постоянно менялся, усеянные желтыми и голубыми крапинками (…). Широкий прямой нос с небольшой горбинкой (…). Тонко очерченные губы, нижняя губа немного выпирает. Жиденькие бакенбарды, и раздвоенная негустая бородка фавна (…) скуластое лицо со впалыми щеками.»

Тем не менее, в кинематографе предпочитали изображать его более привлекательным, чем он был в действительности [27] .

Микеланджело не оставил после себя ни одного задокументированного автопортрета [27] , однако, по мнению исследователей, в ряде его работ имеются возможные изображения художника. Среди них — « Святой Прокл Болонский », голова Олоферна во фреске «Юдифь и Олоферн» на потолке Сикстинской капеллы, проигравший в скульптурной группе « Дух победы », лицо на снятой коже Святого Варфоломея (фреска « Страшный суд »), Святой Никодим в «Пьете II» [36] .

Считается также, что он изображен на фреске Рафаэля « Афинская школа » [37] , хотя это утверждение не является однозначным [38] . После смерти Микеланджело Даниеле да Вольтерра сделал посмертную маску скульптора и его бюст [35] .

Духовные искания и личная жизнь

Невозможно узнать наверняка, были ли у Микеланджело физические отношения (Кондиви приписывал ему «монашеское целомудрие»); предположения о его сексуальности уходят корнями в его стихи. Он написал более трехсот сонетов и мадригалов. Самая длинная последовательность, демонстрирующая глубокое романтическое чувство, была написана Томмазо деи Кавальери (около 1509–1587), которому было 23 года, когда Микеланджело встретил его в 1532 году, в возрасте 57 лет. Они составляют первую большую последовательность стихов. на любом современном языке, адресованном одним человеком другому; они на 50 лет старше сонетов Шекспира прекрасной юности:

Я чувствую, будто в огне холодное лицо

Это обжигает меня издалека и сохраняет ледяной холод;

Сила, которую я чувствую, чтобы наполнить две стройные руки

Которая без движения перемещает все равновесия.

Кавальери ответил: «Я клянусь ответить тебе любовью. Никогда я не любил мужчину больше, чем тебя, никогда не желал дружбы больше, чем я желаю твоей». Кавальери оставался преданным Микеланджело до самой его смерти.

В 1542 году Микеланджело встретил Чеккино деи Браччи, который умер всего через год, что вдохновило Микеланджело написать 48 надгробных эпиграмм. Некоторые объекты привязанности Микеланджело и сюжеты его стихов воспользовались им: модель Фебо ди Поджио попросил денег в ответ на любовное стихотворение, а вторая модель, Герардо Перини, бессовестно крал у него .

То, что некоторые интерпретировали как кажущуюся гомоэротической природой поэзии, стало источником дискомфорта для последующих поколений. Внучатый племянник Микеланджело, Микеланджело Буонарроти Младший, опубликовал стихи в 1623 году с измененным полом местоимений, и только после того, как Джон Аддингтон Симондс перевел их на английский в 1893 году, первоначальный род был восстановлен. В наше время некоторые ученые настаивают на том, что, несмотря на восстановление местоимений, они представляют собой «бесстрастное и элегантное переосмысление платонического диалога, в котором эротическая поэзия рассматривалась как выражение утонченных чувств».

В конце жизни Микеланджело питал огромную платоническую любовь к поэтессе и благородной вдове Виттории Колонна, которую он встретил в Риме в 1536 или 1538 году и которой в то время было под сорок. Они писали друг другу сонеты и поддерживали постоянный контакт, пока она не умерла. Эти сонеты в основном посвящены духовным вопросам, которые их занимали. Кондиви вспоминает высказывание Микеланджело о том, что его единственное сожаление в жизни заключалось в том, что он не поцеловал лицо вдовы так, как держал ее руку.

В 1536 году в Рим приехала Виттория Колонна , маркиза Пескара, где эта 47-летняя вдовая поэтесса заслужила глубокую дружбу 61-летнего Микеланджело. Виттория стала единственной женщиной, имя которой прочно связывают с Микеланджело. Исследователь Нортон утверждал, что «его стихи к ней… подчас трудно отличить от сонетов к юноше Томмазо Кавальери, к тому же известно, что Микеланджело сам подчас заменял обращение „синьор“ на „синьора“ перед тем, как пустить свои стихи в народ» [39] . В будущем его стихи были подвергнуты цензуре внучатым племянником перед опубликованием.

Её отъезд в Орвьето и Витербо в 1541 году по причине восстания её брата Асканио Колонна против Павла III не вызывал изменения в её отношениях с художником, и они продолжали посещать друг друга и переписываться, как прежде. Она возвратилась в Рим в 1544 году.

Сонет № 60

И высочайший гений не прибавит
Единой мысли к тем, что мрамор сам
Таит в избытке, — и лишь это нам
Рука, послушная рассудку, явит.

Жду ль радости, тревога ль сердце давит,
Мудрейшая, благая донна, — вам
Обязан всем я, и тяжел мне срам,
Что вас мой дар не так, как должно, славит.

Не власть Любви, не ваша красота,
Иль холодность, иль гнев, иль гнет презрений
В злосчастии моем несут вину, —
Затем, что смерть с пощадою слита
У вас на сердце, — но мой жалкий гений
Извлечь, любя, способен смерть одну.

Микеланджело

Биографы знаменитого художника отмечали, что «переписка этих двух замечательных людей представляет не только высокий биографический интерес, но и является прекрасным памятником исторической эпохи и редким примером живого обмена мыслей, полных ума, тонкой наблюдательности и иронии» [40] .

Исследователи писали по поводу сонетов, посвящённых Микеланджело Виттории: «Нарочитый, вынужденный платонизм их отношений усугубил и довёл до кристаллизации любовно-философский склад микеланджеловской поэзии, отразившей в значительной мере воззрения и стихотворчество самой маркизы, игравшей в течение 1530-х годов роль духовной руководительницы Микеланджело. Их стихотворная „корреспонденция“ вызывала внимание современников; едва ли не самым знаменитым был сонет 60, ставший предметом специального толкования» [41] .

Записи бесед Виттории и Микеланджело, сильно обработанные, сохранились в посмертно опубликованных записях португальского художника Франческо д'Олланда [42] .

Произведения

Эжен Делакруа . «Микеланджело в своей студии» (1850)

Гений Микеланджело наложил отпечаток не только на искусство Возрождения, но и на всю дальнейшую мировую культуру. Деятельность его связана в основном с двумя итальянскими городами — Флоренцией и Римом. По характеру своего дарования он был прежде всего скульптор. Это ощущается и в живописных работах мастера, необычайно богатых пластичностью движений, сложных поз, отчётливой и мощной лепкой объёмов. Во Флоренции Микеланджело создал бессмертный образец Высокого Возрождения — статую « Давид » (1501—1504), ставшую на многие века эталоном изображения человеческого тела, в Риме — скульптурную композицию « Пьета́ » (1498—1499), одно из первых воплощений фигуры мёртвого человека в пластике. Однако наиболее грандиозные свои замыслы художник смог реализовать именно в живописи, где он выступил подлинным новатором цвета и формы.

По заказу папы Юлия II он выполнил роспись потолка Сикстинской капеллы (1508—1512), представляющую библейскую историю от сотворения мира до потопа и включающую более 300 фигур. В 1534—1541 годах в той же Сикстинской капелле для папы Павла III исполнил грандиозную, полную драматизма фреску « Страшный суд ». Поражают своей красотой и величием архитектурные работы Микеланджело — ансамбль площади Капитолия и купол Ватиканского собора в Риме.

Искусства достигли в нём такого совершенства, какого не найдешь ни у древних, ни у новых людей за многие и многие годы. Воображением он обладал таким и столь совершенным и вещи, представлявшиеся ему в идее, были таковы, что руками осуществить замыслы столь великие и потрясающие было невозможно, и часто он бросал свои творения, более того, многие уничтожал; так, известно, что незадолго до смерти он сжег большое число рисунков, набросков и картонов, созданных собственноручно, чтобы никто не смог увидеть трудов, им преодолевавшихся, и то, какими способами он испытывал свой гений, дабы являть его не иначе, как совершенным.

Известные работы

В 2007 году в архивах Ватикана была найдена последняя работа Микеланджело — зарисовка одной из деталей купола Собора Святого Петра. Рисунок, выполненный красным мелом, представляет собой «изображение детали одной из радиальных колонн, составляющих барабан купола собора Святого Петра в Риме». Считается, что это последняя работа знаменитого художника, выполненная незадолго до его смерти в 1564 году [44] .

Это далеко не первый случай, когда работы Микеланджело находят в архивах и музеях. Так, в 2002 году в запасниках Национального музея дизайна [en] в Нью-Йорке среди работ неизвестных авторов эпохи Возрождения был найден другой рисунок: на листе бумаги размером 45×25 см художник изобразил менору — подсвечник для семи свечей. В начале 2015 года стало известно об обнаружении первой и, вероятно, единственной сохранившейся до наших дней бронзовой скульптуры Микеланджело — композиции из двух всадников на пантерах [45] .

Поэтическое творчество

Сонет Микеланджело с карикатурой
Виттория и Микеланджело у « Моисея » , картина XIX века

Поэзия Микеланджело считается одним из ярчайших образцов эпохи Возрождения [46] . До наших дней сохранилось около 300 стихотворений Микеланджело. Основные темы — воспевание человека, горечь разочарования и одиночество художника. Любимые поэтические формы — мадригал и сонет. По Р. Роллану, Микеланджело начал писать стихи ещё в детстве, однако, их осталось не так много, поскольку в 1518 г., он сжег большинство своих ранних стихов, а ещё часть уничтожил уже позже, перед смертью [47] .

Отдельные его стихи были опубликованы в работах Бенедетто Варки ( итал. Benedetto Varchi ), Донато Джаннотто ( итал. Donato Giannotti ), Джорджо Вазари и других [48] . Луиджи Риччи и Джаннотто предложили ему отобрать лучшие стихи для публикации. В 1545 году Джаннотто взялся за подготовку первого сборника Микеланджело, однако, дело дальше не пошло — 1546 года умер Луиджи, а 1547 года — Виттория. Микеланджело решил отказаться от этой идеи, считая её тщеславием [48] [49] .

Таким образом, при жизни собрание его стихов не печатались, а первый сборник был опубликован только в 1623 году его племянником Микеланджело Буонарроти (младшим) под названием «Стихи Микеланджело, собранные его племянником» во флорентийском издательстве «Джунтине» ( итал. Giuntine ) [50] . Это издание было неполным, и содержало определённые неточности [47] . В 1863 году Чезаре Гуасти ( итал. Chesare Guasti ) издал первое точное издание стихов художника, которое, однако, не было хронологическим [51] . В 1897 году вышло издание немецкого искусствоведа Карла Фрея ( нем. Karl Frey ) «Стихи Микеланджело, собраны и прокомментированы доктором Карлом Фреем» ( Берлин ) [52] . Издание Энзо Ноэ Джирард (Бари, 1960) итал. Enzo Noe Girardi ) состояло из трех частей, и было значительно совершеннее издания Фрея в точности воспроизведения текста и отличалось лучшей хронологией расположения стихов, хотя и не вполне бесспорной [51] .

Исследованием поэтического творчества Микеланджело занимался, в частности, немецкий писатель Вильгельм Ланг , защитивший на данную тему диссертацию, опубликованную в 1861 году [53] .

Использование в музыке

Ещё при его жизни часть стихотворений была положена на музыку. Среди самых известных композиторов-современников Микеланджело — Якоб Аркадельт («Deh dimm» Amor se l'alma" и «Io dico che fra voi») [54] , Бартоломео Тромбончино, Констанца Феста (утраченный мадригал на стихотворение Микеланджело [55] ), Жан где Конс (также — Консилиум) [56] .

Также на его слова писали музыку такие композиторы, как Рихард Штраус (цикл из пяти песен — первая на слова Микеланджело, остальные — Адольфа фон Шака, 1886 [57] ), Хуго Вольф (вокальный цикл «Песни Микеланджело» 1897 [58] ) и Бенджамин Бриттен (цикл песен «Семь сонетов Микеланджело», 1940 [59] ).

31 июля 1974 года Дмитрий Шостакович написал сюиту для баса и фортепиано (опус 145). В основу сюиты легли восемь сонетов и три стихотворения художника (перевод — Абрама Эфроса) [60] .

В 2006 году сэр Питер Максвелл Дейвис завершил работу над «Tondo di Michelangelo» (для баритона и фортепиано). В произведение вошло восемь сонетов Микеланджело. Премьера состоялась 18 октября 2007 года [61] .

В 2010 году австрийский композитор Мэтью Дьюи написал произведение «Il tempo passa: music to Michelangelo» (для баритона, альта и фортепиано). В нём используется современный перевод стихов Микеланджело на английский язык. Мировая премьера произведения состоялась 16 января 2011 года [62] .

Оценка

Микеланджело при жизни считался крупнейшим мастером. Сейчас его относят к числу величайших мастеров за всю историю человечества. Значительное число его скульптур, картин и произведений архитектуры являются самыми знаменитыми в мире. Самая известная его работа — статуя Давида [63] .

Серебряная памятная монета номиналом 25 рублей Центрального Банка России. 2015 год

Память

Примечания

 1. https://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Atto_di_nascita_Michelangelo.jpg
 2. 1 2 Dussler L., Girardi EN, autori vari BUONARROTI, Michelangelo // Dizionario Biografico degli Italiani (итал.) — 1972. — Vol. 15.
 3. 1 2 3 http://www.artnet.com/artists/michelangelo/
 4. архитекторы, работающие в Швеции — 2014.
 5. Archivio Storico Ricordi — 1808.
 6. Математическая генеалогия (англ.) — 1997.
 7. Дживелегов А. К. Микельанджело. — 2-е изд. — М. : Молодая гвардия, 1957. — 255 с. — (Жизнь замечательных людей).
 8. 1 2 3 Michelangelo (англ.) . Encyclopædia Britannica . Дата обращения: 18 января 2012. Архивировано 20 июня 2013 года.
 9. Wallace, 2011 , с. 5.
 10. Вазари, 1970 , с. 312.
 11. « …Ohne die Sixtinische Kapelle gesehen zu haben, kann man sich keinen anschauenden Begriff machen, was ein Mensch vermag » ( Dorothea Scholl. Von den «Grottesken» zum Grotesken: die Konstituierung einer Poetik des Grotesken in der italienischen Renaissance . — LIT Verlag Münster, 2004. — 768 с. ) (нем.)
 12. Johann Wolfgang von Goethe, Italian Journey (1786-1788), August 23, 1787 (англ.) (недоступная ссылка) . Дата обращения: 18 января 2012. Архивировано 20 июня 2013 года.
 13. Эрпель, 1990 , с. 7.
 14. 1 2 Tolnay, 1943 , с. 11.
 15. Брион, 2002 , с. 6.
 16. Condivi, 1999 , с. 5.
 17. WilliamE. Wallace, Michelangelo: The Artist, the Man, and his Times , Cambridge University Press (англ.)
 18. Wallace, 2011 , с. 63.
 19. Брион, 2002 , с. 9.
 20. Charles Clément. Michelangelo . — S. Low, Marston, Searle, & Rivington, ltd., 1892. — 5 с. (англ.)
 21. Вазари, 1970 , с. 298.
 22. Роллан, 1992 , с. 91.
 23. Condivi, 1999 , с. 9.
 24. Вазари, 1970 , с. 299.
 25. Скульптура — светоч живописи (неопр.) . Дата обращения: 20 января 2012.
 26. Wallace, 2011 , с. 30.
 27. 1 2 3 Shelley Esaak. Will the Real Michelangelo Please Stand Up? (англ.) (27 July 2008). Дата обращения: 20 января 2012. Архивировано 20 июня 2013 года.
 28. Роллан, 1992 , с. 195.
 29. Роллан, 1992 , с. 196.
 30. Вазари, 1970 , с. 402.
 31. «Последний день жизни, первый день покоя!» (18 февраля 1564) (неопр.) . Дата обращения: 22 января 2012.
 32. Вазари, 1970 , с. 419.
 33. Эрпель, 1990 , с. 15.
 34. Lead medal of Michelangelo, by Leone Leoni (англ.) (недоступная ссылка) . The British Museum . Дата обращения: 4 февраля 2012. Архивировано 20 июня 2013 года.
 35. 1 2 Роллан, 1992 , с. 87—88.
 36. Яким був Мікеланджело? (англ.) . Дата обращения: 4 февраля 2012. Архивировано 20 июня 2013 года.
 37. Carlos Hugo Espinel. Michelangelo's gout in a fresco by Raphael (англ.) . Volume 354, Issue 9196 2149—2151. The Lancet (18 December 1999). doi : 10.1016/S0140-6736(99)09070-4 . Дата обращения: 4 февраля 2012. Архивировано 20 июня 2013 года.
 38. Wolfgang Kuehn. Michelangelo's gouty knee (англ.) . Volume 355, Issue 9209 . The Lancet (25 March 2000). doi : 10.1016/S0140-6736(05)72230-3 . Дата обращения: 4 февраля 2012. Архивировано 20 июня 2013 года.
 39. The Passions of Michelangelo . rictornorton.co.uk. Дата обращения: 8 сентября 2017.
 40. Бриллиант С. М. Микеланджело Архивная копия от 19 октября 2008 на Wayback Machine (недоступная ссылка с 14-05-2013 [3036 дней] — история ) серия ЖЗЛ
 41. Стихи в переводе А.М. Эфроса - Микеланжело Б. . lib.web-malina.com. Дата обращения: 8 сентября 2017.
 42. Francisco De Holanda. Dialogues with Michelangelo. Pallas Athene, 2006, ISBN 1-84368-015-7
 43. Последнее, незаконченное скульптурное произведение Микеланджело.
 44. Найден «последний эскиз» Микеланджело
 45. Колпаков, Г. Микеланджело передал привет спустя 500 лет. Найдена единственная не мраморная скульптурная композиция Микеланджело . Газета. Ру (2 февраля 2015). — «Учёные сумели даже установить примерную дату создания бронзовой пары — между 1506 и 1508 годами». Дата обращения: 2 февраля 2015.
 46. Wallace, 2011 , с. 40—41.
 47. 1 2 Роллан, 1992 , с. 112—113.
 48. 1 2 Роллан, 1992 , с. 154—155.
 49. Вибрані поезії Мікеланджело (з коментарем) (англ.) (PDF) (недоступная ссылка) . Дата обращения: 22 января 2012. Архивировано 20 июня 2013 года.
 50. Rime, Michelangelo Buonarroti (1623) (англ.) . Дата обращения: 22 января 2012. Архивировано 20 июня 2013 года.
 51. 1 2 The Poetry of Michelangelo: An Introduction, Christopher Ryan (London, 1998). pp. 7-9.
 52. Die Dichtungen des Michelagniolo Buonarroti Herausgegeben Und mit Kritiscem Apparate Versehen von Dr. Carl Frey (неопр.) . Дата обращения: 22 января 2012. Архивировано 20 июня 2013 года.
 53. Lang, Wilhelm. Michel Angelo Buonarroti als Dichter. (нем.) . Mäcken in Stuttgart . (1861). Дата обращения: 2 ноября 2012. Архивировано 4 ноября 2012 года.
 54. Albert Seay . Arcadelt and Michelangelo , Renaissance news vol. 18, 4 (1965) p.299—301 (англ.)
 55. Costanzo Festa ; edited by Richard J. Agee. Counterpoints on a cantus firmus (англ.) . AR Editions, Inc (1997). Дата обращения: 4 февраля 2012.
 56. Early MusiChicago: Jean Conseil (англ.) . Дата обращения: 22 января 2012. Архивировано 20 июня 2013 года.
 57. James Leonard, Rovi. Richard Strauss. 5 Lieder, Op.15, TrV148 (англ.) . Дата обращения: 4 февраля 2012. Архивировано 20 июня 2013 года.
 58. Iain Gillis. Grasping Toward the Light: A Reassessment of Wolf's Michelangelo- Lieder (англ.) (PDF). Musicological Explorations. Vol 11 (2010) . Дата обращения: 4 февраля 2012. Архивировано 20 июня 2013 года.
 59. Benjamin Britten. 7 Sonnets of Michelangelo, Op.22 (song cycle) (англ.) . Дата обращения: 4 февраля 2012. Архивировано 20 июня 2013 года.
 60. Дмитрий Шостакович. Сюита на слова Микеланджело Буонарроти для баса и фортепиано. Перевод А. Эфроса (неопр.) (недоступная ссылка) . Дата обращения: 4 февраля 2012. Архивировано 2 июля 2013 года.
 61. Sir Peter Maxwell Davies. Tondo di Michelangelo (англ.) . Дата обращения: 4 февраля 2012. Архивировано 20 июня 2013 года.
 62. Il tempo passa: based on the poetry of Michelangelo / Matthew Dewey (англ.) . Дата обращения: 4 февраля 2012. Архивировано 20 июня 2013 года.
 63. Michelangelo biography // Encyclopædia Britannica.

Литература

На русском языке
На других языках

Ссылки