Paříž

z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Přejít na navigaci Přejít na hledání
Město
Paříž
fr. Paříž
La Tour Eiffel vue de la Tour Saint-Jacques, Paříž août 2014 (2) .jpg
Arcdetriomphe 2.jpg Pařížská opera plná čelní architektura, květen 2009 (oříznuto) .jpg
Louvre Courtyard, Looking West.jpg
Shora dolů a zleva doprava: Eiffelova věž a Seina , Arc de Triomphe , Opera Garnier , Louvre .
Vlajka Erb
Vlajka Erb
48° 50′ severní šířky sh. 2 ° 20′ východní délky d. H G Я O
Země Francie
Kraj Ile de France
oddělení Paříž
Vnitřní členění 20 krajů
starosta Anne Hidalgové
Historie a zeměpis
Založený 3. století před naším letopočtem E.
Bývalá jména Lutetia, Parisium
Náměstí 105,4 km²
Výška středu 33 m
Časové pásmo UTC + 1: 00 , v létě UTC + 2: 00
Populace
Populace 2 148 327 lidí ( 2020 )
Hustota 20 781 lidí / km²
Obyvatelstvo aglomerace 10 785 092 lidí (2017) [1]
Katoikonym
 • Pařížan, Pařížan, Pařížan
 • zastaralý . Paříž, Paříž [2]
Digitální identifikátory
Telefonní kód +33 1
PSČ 75001-75020 a 75116
Kód auta 75
INSEE kód 75056 a 75101-75116
jiný
Ocenění

paris.fr
Paříž na mapě
Париж
Paříž
Paříž na mapě
Париж
Paříž
Logo Wikimedia Commons Mediální soubory na Wikimedia Commons

Paříž ( fr. Paris [paʁi] Informace o souboru poslouchejte ) - hlavní a největší město Francie a také správní centrum regionu Ile-de-France . Tvoří komunu a departement , rozdělený do 20 okresů .

Obyvatelstvo: 2,2 milionu lidí (2016), páté největší město v Evropské unii [3] . Metropolitní oblast Velké Paříže je domovem 10,784 milionu lidí (2021). [ zdroj neuveden 78 dní ] Nachází se na severu Francie, na pláni Pařížské pánve , na břehu řeky Seiny .

Hlavní politické, hospodářské a kulturní centrum Francie. Odkazuje na globální města , světová finanční centra . Sídlo UNESCO a dalších mezinárodních organizací.

Historické centrum, tvořené Ile de la Cité a oběma břehy Seiny, se vyvíjelo v průběhu staletí. Ve druhé polovině 19. století prošel radikální přestavbou . Na předměstí se nachází soubor paláce a parku ve Versailles .

Založena ve 3. století před naším letopočtem E. keltským kmenem Pařížanů . Od III-IV století je známé jako Gallo-římské město Paříž . Existuje několik verzí původu toponyma „Paříž“. Od konce 10. století je s přestávkami hlavním městem Francie.

Etymologie

Existuje několik verzí původu toponyma „Paříž“, z nichž nejoblíbenější byly pojmenovány „galský“ a „římský“ [4] .

Podle „galské“ verze pochází název „Paříž“ z latinského Civitas Parisiorium – „město Pařížanů“. Ve III století před naším letopočtem. E. Keltský kmen Pařížanů založil osadu na místě dnešního ostrova Cité , který dostal název " Lutetia " - z latinského lutum - "bahno, bahno" [5] [6] , je také spojován s keltským louk-teih, louk-tier - "bažiny" [ 7] . Poprvé byla zmíněna v díle Julia CaesaraPoznámky o galské válce “, pocházející asi z roku 53 př.nl. E. [8] . Po přeměně Galie na římskou provincii (16 př. n. l.) se Lutetie stala významným obchodním centrem a od 3. stol. E. se začalo říkat „Paříž“.

„Římská“ verze, která není bezdůvodně považována za příliš přitaženou za vlasy, připisuje původ názvu města jménu hrdiny mýtu o trojské válceParise , syna trojského krále Priama , který unesl krásnou Heleny od spartského krále Menelaa . Podle Vergiliovy verze se přeživší Trojané v čele s Aeneem plavili na Apeninský poloostrov , kde založili Řím. Otevřená zůstává otázka, jak se pařížští příbuzní dostali ve Francii a založili po něm pojmenované město, z něhož se později stala Paříž [4] .

Během staletí získala Paříž různé přezdívky a přezdívky.

Koncové w ve slově Paříž se vysvětluje tím, že se do ruského jazyka dostalo přes polský jazyk [9] .

Příběh

Starověk

Ruiny římských lázní

Paříž vyrostla na místě osady Lutetia , založené keltským kmenem Pařížanů ve 3. století před naším letopočtem. E. Osada se nacházela na bezpečném ostrově Cité , obklopeném vodami řeky Seiny . Na začátku II století před naším letopočtem. E. osada byla obehnána pevnostní zdí. Ekonomika byla založena na obchodu: Seina spojila Středozemní moře s Britskými ostrovy . V roce 52 př.n.l. E. Parise se připojil ke vzpouře Galů proti nadvládě Říma , vedené arvernskogo vůdcem Vercingetorixem . Ve stejném roce se odehrála bitva u Lutetie , ve které Římané zvítězili. Do této doby se objevily spisy Julia Caesara „ Zápisky o galské válce “, ve kterých byla poprvé zmíněna Lutetia – „město Pařížanů, ležící na jednom z ostrovů Seiny“. Poté, co jej oblehl římský vojevůdce Titus Labienus , obyvatelé zničili mosty a vypálili město.

Římané jej přestavěli, postavili kamenné cesty , vily, 16kilometrový akvadukt , tři lázně , amfiteátr a fórum s bazilikou . Římská správa sídlila na ostrově Cité, kde přístav nadále fungoval. Ve 3. století bylo město přepadeno germánským kmenem Alemannů , což vedlo k přesídlení obyvatel z levého břehu Seiny na více bráněný ostrov Cité. V téže době se Lutetii začalo říkat Město Pařížanů ( latinsky Civitas Parisiorum ) a poté Parisium ( latinsky Parisium ). První křesťanský kostel se objevil ve 4. století. V 5. století začala působit svatá Genevieve , která se stala patronkou Paříže. V roce 470 obléhali město Salic Frankové pod vedením Childerica I. déle než 10 let. Na konci 5. století Clovis dočasně proměnil Paříž v hlavní město franského státu [10] .

Středověk

Obléhání Paříže Vikingy v roce 845 (rytina 19. století, velikost a kvalita kamenných opevnění je přehnaná v tehdejším dominantním stylu Viollet-le-Duc )

V roce 508 se město stalo hlavním městem Merovejského království . V 6. století se všude stavěly kostely a kláštery. V té době zde žilo 15-20 tisíc obyvatel. Na Citu se tyčila pevnost, nacházela se zde sídla krále a církevních úřadů. Základem existence města byl obchod a možnost přístupu k moři (přes Seinu) přispěla ke vzniku obchodníků z východu – především syrských a židovských.

V 7. století ztratila Paříž svou metropolitní funkci poté, co se do Clichy přestěhoval franský král Clotar II . a později Karel Veliký do Cách . Po nástupu na trůn prvního francouzského krále z dynastie Kapetovců se Hugo Capeta na konci 10. století opět stal hlavním městem státu.

Na konci 9. století město přepadli Normané . V letech 856-857 zpustošili levý břeh Paříže. V letech 885 až 887 bylo město obléháno ne méně než 40 tisíci Normany na 700 lodích. Na počátku 12. století se obyvatelstvo soustředilo především na pevnostní ostrov Cité, který zůstal královskou rezidencí až do poloviny 15. století. To také ubytovalo biskupský palác a katedrálu Notre Dame . U kostelů a klášterů byly nemocnice pro chudé. V XII-XIII století došlo k aktivnímu osídlení pravého břehu poblíž přístavu. Za krále Filipa II. Augusta byla na obou březích Seiny postavena nová pevnostní zeď a na ulicích byly znovu položeny dlažební kostky. Ve 13. století měla pařížská univerzita, která vznikla o století dříve , čtyři fakulty: církevní právo a teologii, medicínu, umění a filologii. Během stoleté války, od prosince 1420 na 16 let, byla Paříž okupována vojsky anglického krále Jindřicha V. a později vévody z Bedfordu , od roku 1422 regenta Francie. Od poloviny 15. do poloviny 16. století se hlavní město Francie nacházelo v Tours [11] .

Nový čas

Na začátku 16. století se za krále Františka I. Paříž konečně stala hlavním městem Francie. V 16.-17. století bylo město rozděleno na 16 obvodů, aby se zefektivnil výběr daní a další účely. V této době se funkce přednosty místní samosprávy probošta stala závislou na králi. Do konce 16. století žilo ve městě asi 300 tisíc lidí.

Ve druhé polovině 16. století, v době reformace, Paříží otřásly náboženské války, které zachvátily Francii. Disent byl pronásledován, heretici byli posíláni na kůl . K myšlenkám protestantismu se hlásilo asi 20 tisíc měšťanů. V noci na 24. srpna 1572 se konala Bartolomějská noc , která si vyžádala životy přes 5 tisíc lidí. V tomto období město prošlo 5letým obléháním vojsky navarrského krále , při kterém zemřelo asi 30 tisíc lidí. Na počátku 17. století, za Jindřicha IV. , bylo postaveno mnoho slavných staveb, zejména Nový most a Královské náměstí . V roce 1622 se Paříž stala arcibiskupstvím [12] .

V roce 1671 přenesl Ludvík XIV. královské sídlo z Paříže do Versailles . V roce 1702 bylo město rozděleno na 20 okresů. Na konci 18. století byla kolem města postavena až 5 metrů vysoká zeď obecných daňových sedláků, která vyměřovala obchodníkům mýto. Tato zeď sloužila jako administrativní hraniční čára až do roku 1860.

Ruská armáda vstupuje do Paříže. rok 1814

Během revoluce v roce 1789 byl zvolen první pařížský starosta Bailly . Za Napoleonovy vlády byla městská moc soustředěna v rukou dvou prefektů . V období let 1804 až 1814 došlo k populační explozi, při které se počet obyvatel zvýšil z necelých 580 tisíc na 700 tisíc obyvatel. Hlavní stavby tohoto období byly dokončeny po svržení Napoleona. 31. března 1814 vstoupily do města spojenecké síly v čele s pruským králem a ruským císařem. V letech 1841 až 1845 byla kolem Paříže postavena poslední opevněná zeď Thiers , sestávající ze 17 pevností a 94 bašt. Od 20. let 19. století byly olejové lampy na centrálních ulicích nahrazeny plynovými lampami [13] .

Ve druhé polovině 19. století se zde konalo 5 z 21 světových výstav . V roce 1871 byla na dva měsíce moc ve městě v rukou Pařížské komuny .

Nejnovější čas

Za druhé světové války byla Paříž okupována německými vojsky, německé vojenské pochody se konaly na Champs Elysees, Abwehr sídlil v hotelu Lutetia, gestapo sídlilo v ulici Lariston, město žilo podle berlínského času a s něm. znamení. Okupace trvala až do konce srpna 1944 , kdy generál Leclerc přijal kapitulaci německého generála von Choltitz . 25. srpna pronese Charles de Gaulle z balkonu radnice slavný projev: "Paříž je znesvěcena, Paříž je rozbitá, Paříž je vyčerpaná, ale Paříž je svobodná!" [14]

Proběhly zde masové nepokoje z května 1968 , které nakonec nevedly ani tak ke změně vlády, jako k radikálnímu přerozdělení společnosti, změně mentality Francouzů.

13. listopadu 2015 došlo v Paříži k sérii teroristických útoků : na Stade de France a v kavárně Contouire Voltaire zahřměly exploze, návštěvníci několika restaurací byli zastřeleni, diváci a herci byli zajati jako rukojmí v divadle Bataclan . K incidentu se přihlásila teroristická skupina Islámský stát , zakázaná v Rusku a řadě dalších zemí.

Informační portál Travel and Leisure zveřejnil 30. ledna 2019 hodnocení nejromantičtějších měst světa. Studie analyzovala počet lidí, kteří chtějí navrhnout sňatek nebo sňatek v konkrétním městě. Analyzovali jsme také sexuální aktivitu obyvatel a přítomnost příznivých podmínek pro LGBT seznamování. Podle výsledků studie se Paříž v tomto hodnocení umístila na čtvrtém místě [15] [16] .

Panorama Paříže z věže Montparnasse

Fyzické a geografické vlastnosti

Zeměpisná poloha

Paříž: pohled z vesmíru

Paříž se nachází na břehu řeky Seiny , v centru Pařížské pánve , 145 km od Lamanšského průlivu .

Rozloha města pokrývá 0,9 % území regionu Ile-de-France a 0,02 % území Francie [17] . Oblast je 105,40 km² (113. místo mezi obcemi Francie), obvod je 54,74 km. Délka města od východu na západ dosahuje 18 km, od severu k jihu - 9,5 km. Paříž se dá projít za méně než dvě hodiny. Průměrná výška nad hladinou moře je 30 metrů [18] . Nejvyšší body se nacházejí na kopcích Montmartre a Belleville – od 128,15 do 128,65 m nad mořem. Nejnižší bod je na rohu ulic Rue Leblanc a Rue Saint Charles (15. obvod) – 30,5 m nad mořem [19] .

Současné hranice byly stanoveny v roce 1860. Hranice města probíhá převážně podél periferního okruhu, mimo něj na východ a západ jsou součástí města Bois de Vincennes a Boulogne .

Pařížský poledník byl dlouho považován za hlavní poledník na francouzských mapách. Poledníkovou linii znázorňuje 135 medailonů se jménem astronoma Araga orientovaných od severu k jihu, položených na chodnících, chodnících a budovách. Na této lince je Pařížská observatoř . Kilometr nula , od kterého se počítají všechny silniční vzdálenosti ve Francii, se nachází na náměstí před katedrálou Notre Dame . Antipodes of Paris se nachází ve vodáchTichého oceánu , jihovýchodně od Nového Zélandu, nedaleko Antipodových ostrovů . Zeměpisné souřadnice města: 48 ° 50 ′ zeměpisné šířky a 2 ° 20 ′ zeměpisné délky [20] .

Hydrografie

řeka Seina

Řeka Seina se ukázala být nejdůležitějším faktorem pro vznik a rozvoj města, který začal s četnými ostrovy na ní v té době. Z ostrovů uvnitř města je nejzajímavější Cité . Je obydlena od starověku a je kolébkou Paříže. Právě zde se nachází mnoho historických památek, jako je katedrála Notre Dame , Sainte-Chapelle , Conciergerie .

Традиционно деление города на правый берег (торговая, деловая часть города) и левый берег (культурная, образовательная часть города).

Длина Сены в черте Парижа составляет 12,78 км, глубина её варьирует от 3,8 м (вблизи моста Насьональ) до 5,7 м (у моста Мирабо ), ширина русла — от 30 м (набережная Монтебелло) до 200 м (у моста Гренель). Самый низкий уровень воды в истории 26,39 м, отметка с историческими уровнями воды находится на стене набережной острова Святого Людовика . Скорость течения воды 2 км/ч , мощность потока 273 м³/с , средняя температура + 14,1 °C [21] . Кроме реки, в черте города имеются каналы Сен-Мартен , Сен-Дени и Урк общей протяжённостью 7,6 км [22] . В прошлом Париж неоднократно страдал от паводков, последнее масштабное наводнение произошло в 1910 году. Современный город защищён от паводков системой водохранилищ вверх по Сене, а также повышением уровня набережных [23] .

Климат

Снег в Париже

Метеорологические наблюдения ведутся непрерывно начиная с 1873 года с метеостанции в парке Монсури . Париж располагается в зоне умеренного континентального климата , на стыке двух противопоставленных друг другу климатических явлений: близость к морю обуславливает наличие тёплых и влажных воздушных масс и вторжение холодного континентального воздуха, чаще всего с севера и северо-востока [24] . Средняя годовая температура составляет 12,0 °C, самый холодный месяц: январь (+4,7° С), самые жаркие: июль и август (+20° С), среднее годовое количество выпавших осадков: 600 мм [24] . Наиболее дождливый месяц: май (64,9 мм), наименьшее количество осадков выпадает в феврале: 43,7 мм [24] . По многолетним наблюдениям, в год случается 111 дождливых дней, 18 дней идут ливневые дожди с грозами, 11 дней в году выпадают осадки в виде снега [24] . Микроклимат Парижа, обусловленный скученностью и загрязнением, отличается температурой воздуха (в среднем на 2 °C выше средней температуры по региону, разница может доходить до 10 °C), пониженной влажностью, меньшей светлостью в дневное время и более светлыми ночами. Направление господствующего ветра в соответствии с розой ветров, построенной по данным наблюдений станции Météo-France: юго-западное [24] .

Самым жарким за историю метеонаблюдений днём в Париже был 25 июля 2019 года , когда термометры поднялись до +42,6 °C [25] . Самая низкая температура была зарегистрирована 10 декабря 1879 года : −23,9 °C [24] . Самая резкая перемена температуры в течение 24 часов произошла 31 декабря 1978 года : температура упала с +12 °C до −10 °C. Самый сильный ветер: 169 км/ч , отмечен в декабре 1999 года (см. также Tempêtes de fin décembre 1999 en Europe [fr] ) [26] . Понижение температуры ниже 0 °C считается холодом, а ниже −10 °C — экстремальным, в этот период мобилизуются социальные службы города для помощи бездомным [27] .

Климат Парижа (1980—2010)
Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год
Абсолютный максимум, °C 16,1 21,4 25,7 30,2 34,8 37,6 42,6 39,5 36,2 28,9 21,6 17,1 42,6
Средний максимум, °C 7,2 8,3 12,2 15,6 19,6 22,7 25,2 25,0 21,1 16,3 10,8 7,5 16,0
Средняя температура, °C 4,9 5,6 8,8 11,5 15,2 18,3 20,5 20,3 16,9 13,0 8,3 5,5 12,4
Средний минимум, °C 2,7 2,8 5,3 7,3 10,9 13,8 15,8 15,7 12,7 9,6 5,8 3,4 8,8
Абсолютный минимум, °C −14,6 −14,7 −9,1 −3,5 −0,1 3,1 2,7 6,3 1,8 −3,8 −14 −23,9 −23,9
Норма осадков, мм 51 41,2 47,6 51,8 63,2 49,6 62,3 52,7 47,6 61,5 51,5 57,8 637,4
Источник: Relevés Paris-Montsouris 1980—2010
Климат Парижа (аэропорт Орли) за последние 10 лет (2009-2018 гг)
Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год
Средний максимум, °C 6,6 7,6 12,5 16,7 19,7 23,2 26,0 25,6 21,8 17,0 11,2 7,8 16,3
Средняя температура, °C 4,3 4,6 8,2 11,6 14,7 18,2 20,7 20,0 16,7 13,0 8,6 5,5 12,2
Средний минимум, °C 2,0 1,6 3,9 6,5 9,7 13,2 15,3 14,4 11,6 9,0 6,1 3,1 8,0
Норма осадков, мм 48 40 37 35 64 72 44 51 45 40 55 60 591
Источник: www.weatheronline.co.uk

Экология

Движение на Елисейских Полях

Состояние окружающей среды испытывает на себе факторы жизнедеятельности многомиллионного населения. Согласно статистике, столица Франции и прилегающий регион входят в первую сотню самых густонаселённых агломераций на планете [28] . В черте города число объектов промышленности невелико вследствие процесса деиндустриализации , начавшегося в середине XX века, благодаря чему загрязнение почв не является острой проблемой [29] , тем не менее шумовое загрязнение, транспортные выхлопы — главные проблемы экологии города, следует прибавить к этому дефицит парковых зон во французской столице и отставание по этому показателю от других крупных европейских городов (14,5 м² на человека) [30] . С 2002 года повсеместно существует практика сортировки мусора [31] . Большое внимание уделяется чистоте воздуха, так, над Парижем каждый день запускается видимый в радиусе 40 км воздушный шар, цвет которого меняется в зависимости от качества воздуха [32] . Кроме того, наблюдение за состоянием воздуха в городе с 1979 года находится в ведении организации AIRPARIF, уровни загрязнения по шкале от 1 до 10 афишируются на многих электронных табло города [33] [34] . Согласно официальным данным, качество воздуха значительно улучшилось за последнее десятилетие по многим параметрам [35] . Два десятилетия назад экологическое состояние Сены оставляло желать лучшего, чему может свидетельствовать массовый мор рыбы в 1990 и 1992 годах. В 1988 году Жак Ширак, будучи мэром Парижа, заявил, что через 5 лет в Сене можно будет купаться [36] , действительно, за последние годы качество воды в реке улучшилось настолько, что сегодня в её водах в городской черте обитает около 28 видов рыб [29] . Большое внимание уделяется зелёным насаждениям, увеличению их разнообразия, благодаря чему Париж считается одной из наиболее зелёных столиц Европы, ведь в городе насчитывается около 487 000 деревьев [37] , самому старому из которых ( Робиния псевдоакация ) в сквере Вивиани в 5 округе, посаженному при Генрихе IV , более 400 лет [38] . Озеленение происходит даже на крышах, так, согласно плану Biodiversité, планируется создать 7 гектаров зелёных насаждений на парижских кровлях [39] . В городе предпринимаются попытки борьбы с шумовым загрязнением, основная причина которого — автомобильный транспорт. Согласно статистике на 2006 год, 54 % опрошенных парижан беспокоит шум, а жильё 150 000 человек выходит окнами на улицу, где уровень шума превышает 70 дБ [40] . [41] .

Символика

Герб Парижа
Флаг Парижа

Герб Парижа впервые упоминается в XII веке; утверждён в 1358 году королём Карлом V . В красном нижнем поле щита изображён серебряный корабль с парусом, плывущий по серебряным волнам, в верхнем синем — золотые лилии . Щит, увенчанный золотой короной с пятью башнями, обрамлён зелёными ветвями маслины и дуба, у основания которых вплетена серебряная лента с девизом на латыни, утверждённым в XIX веке: «Его качает, но он не тонет». Под лентой три ордена: Военный крест , орден Почётного легиона и орден Освобождения . Кораблик, широко распространённый на гербах приморских городов Франции, символизирует возникновение Парижа как речного порта. Золотые лилии относятся к эмблеме династии Капетингов , при которых город стал столицей Франции.

Флаг Парижа представляет собой квадратное полотнище, состоящее из двух вертикальных полос синего и красного цветов, использование которых восходит к XIV веку. Логотип мэрии Парижа представляет собой сине-красную горизонтальную полосу с корабликом у правого края, на синем фоне надпись белого цвета: «Мэрия Парижа».

Население

Численность населения
1800—2010 годы, млн человек

По состоянию на 2015 год в Париже постоянно проживало 2 196 936 человек [42] . На него приходится 3,6 % населения Франции и 19,3 % жителей региона Иль-де-Франс [43] .

На протяжении XIX века, вплоть до окончания Первой мировой войны население увеличивалось, достигнув исторического максимума в 1921 году — 2,9 млн человек. Эта численность сохранялась до конца Второй мировой войны, после чего с 1950-х годов она стала резко сокращаться, достигнув 2,2 млн человек в 1999 году. В 2000-е годы население увеличивалось, преимущественно за счёт роста рождаемости. Отмечается высокая доля молодёжи за счёт переезда пенсионеров из столицы в провинцию и на юг страны [44] .

Численность населения агломерации Парижа в 2011 году по данным ООН составила 10,620 млн человек [45] . По данным Евростата за 2003—2006 годы численность населения урбанизированной зоны ( англ. larger urban zone ) Парижа составила 11 532 409 человек [46] .

В античные времена и Средние века из-за многочисленных войн, эпидемий и массового голода число жителей зачастую резко падало. В пригородах за счёт их расширения в 1921 году проживало 4,85 миллиона человек, а в 2006 году — уже 11,6 миллиона. В городе проживает большое количество неженатых (незамужних) (51,5 % всего населения города) [47] . Средняя парижская семья состоит из 1,88 человека [44] . Суммарный коэффициент рождаемости составляет 1,64. Бо́льшая часть парижских семей имеет всего одного ребёнка [43] . На 2004 год коэффициент рождаемости составил 14,8, коэффициент смертности — 6,6. Таким образом, естественный прирост населения составил +8,1, а общий +2,1 [48] .

Этнический состав

В 2008 году в Париже проживало около 330 000 иностранцев, что составляет 14,9 % населения Парижа [49] . 30 % из них выходцы из ЕС, ещё 20 % приходится на иммигрантов из Алжира , Марокко и Туниса .

Религия

Христианской покровительницей Парижа считается святая Женевьева [50] .

Исторически большинство населения Парижа составляли христиане. Мусульманское население сконцентрировано в 11, 18, 19 и 20 округах. Парижская мечеть , расположенная в 5 округе, открыта для прихожан в 1926 году [51] . Всего в городе насчитывается 94 католических общины, кроме того, действуют 15 православных церквей , 21 синагога (в Париже проживает 220 000 иудеев ), 2 мечети ( для 50 000 мусульман , большей частью суннитов ), Армянская Апостольская церковь, расположенная на улице Гижон.

Власть

Мэрия Парижа

В административном отношении Париж входит в состав региона Иль-де-Франс ; образует департамент и коммуну одновременно, таким образом, управление городом осуществляется на двух уровнях.

Мэр Парижа и его заместители избираются советом Парижа сроком на 6 лет. Власть столичного мэра не превышает объём полномочий любого другого мэра французского города. Мэром Парижа с марта 2014 года является Анн Идальго , член Социалистической партии Франции . Совет Парижа как орган представительной власти коммуны состоит из 163 муниципальных советников, избираемых населением по 20 административным округам сроком на 6 лет.

Власти департамента представлены префектом департамента города Парижа, префектом полиции города Парижа и советом Парижа, наделённым полномочиями генерального совета департамента [52] .

Побратимские отношения установлены только с одним городом Римом, в 1956 году под девизом «Только Париж достоин Рима; только Рим достоин Парижа». Партнёрские связи имеются более чем с 50 городами мира [53] .

Административное деление

Карта округов Парижа

Иногда собственно город Париж называют фр. Paris intra-muros (Париж внутри стен), а Париж вместе с ближайшими пригородами (Парижская агломерация ) — Большой Париж (Grand Paris) — площадью 1700 км² и населением более 10 млн человек [54] .

Город делится на 20 муниципальных округов, пронумерованных от центра к периферии по спирали по часовой стрелке, которым присвоены почтовые индексы от 75 001 до 75 020 [55] . Каждый округ, в свою очередь, разделён на четыре квартала, в каждом из которых есть своё отделение полиции.

Экономика

Деловой квартал Дефанс

Париж — важнейший экономический центр Франции, здесь производится 10 % ВНП страны [56] . Почти четверть всех производственных предприятий страны открыли в метрополии свои офисы и штаб-квартиры. В городе создано 349 000 предприятий [57] c 1,64 млн рабочих мест, что в пересчёте на всех трудоспособных парижан составляет 1,5 рабочего места на человека [47] . Тем не менее, число безработных парижан составляет 8,7 %, что, однако, ниже, чем в целом по стране (9,3 %), по данным на конец 2010 года [58] .

Основная масса (85 % [59] ) рабочих мест относится к сфере обслуживания. Несмотря на то, что промышленность активно выводится за черту города, она продолжает предоставлять около ста тысяч рабочих мест. Примерно столько же рабочих мест приходится на мелкие предприятия, занятые в области сервиса (35 %), производства (30 %), строительства (20 %) и питания (15 %).

Развит туристический бизнес, в котором занято 160 000 чел., его доля равна 13 % парижской экономики. В 2011 году французскую столицу посетили 28,2 млн туристов [60] , что в 12 раз больше численности населения города. Половину туристов представляют французы. 12 млн человек в год приезжают во французскую столицу в командировку. B 2007 году китайские туристы потратили 79 млн евро в парижских магазинах такс-фри, японцы — 87 млн евро, русские — 72 млн евро, американцы — 71 млн евро [61] .

В Париже расположилась большая часть французских банков, страховых компаний и иных финансовых предприятий. Основные французские телекоммуникационные компании также расположены главным образом в Париже: Vivendi Universal, Groupe Lagardère, Groupe TF1. По данным Fortune Global 500 , в 2012 году здесь располагались штаб-квартиры 19 крупнейших компаний мира (больше, чем в любом другом городе Европы), в том числе страховой группы AXA , банковских групп BNP Paribas и Société Générale [62] .

Сегодня город, вместе с открытым в 1950—60-е годы в пригороде деловым центром Дефанс , является одним из важнейших торговых центров Европы. Благодаря сосредоточению французских и международных фирм в городе, Париж обеспечивает примерно треть ВВП страны. В рейтинге привлекательности для инвесторов по версии Opinion way, ему принадлежит пальма первенства среди городов континентальной Европы и четвёртое место в мировом списке [63] .

СМИ

Париж занимает третье место в мире, после Нью-Йорка и Лондона , среди городов, формирующих глобальное информационное пространство [64] . Здесь расположены центральные офисы французской телерадиовещательной компании France Télévisions , национальных газет Le Figaro , Le Monde и Libération , а также международного информационного агентства « Франс-Пресс », медиагруппы Lagardère и спутникового оператора Eutelsat .

Выходит ежедневная региональная газета Le Parisien . К бесплатным ежедневным газетам относятся 20 minutes, Direct Matin и Metronews. Культурную жизнь города освещают еженедельные издания Pariscope и L'Officiel des spectacles.

Местное телевидение представлено региональными программами национального телеканала France 3, а также региональной сетью Télif.

Гастрономия

Рестораны в современном понимании слова возникли в Париже незадолго до Французской революции . Слово «ресторан» происходит от французского глагола фр. restaurer — привести в норму, придать силы (тот же корень, что у русского слова «реставрация»), это слово долгое время применялось к плотным блюдам, мясным бульонам, а со второй половины XVIII века к заведениям общественного питания.

В 1786 году вышло постановление парижского прево , разрешавшее поварам и рестораторам принимать посетителей до 23 (зимой) или до 24 часов (летом) [65] . Для зажиточных горожан вошло в привычку назначать деловые, а также и личные встречи не дома, а в ресторане. Ресторанное дело развивалось быстрыми темпами, вскоре количество ресторанов в Париже уже было трудно пересчитать.

Некоторые парижские кафе существуют ещё со времён эпохи Просвещения , когда они выполняли в большей степени социальную функцию, чем служили местом для приёма пищи. К ним можно отнести кафе «Прокоп» , первое литературное кафе, сейчас считается старейшим рестораном Парижа, и кафе «де ля Режанс », ставшее местом встреч лучших шахматистов тех времён (просуществовало до 1950-х годов).

Для поклонников варьете в Париже открыто большое количество кабаре . Наиболее известные из них: « Мулен Руж» , « Лидо », « Крейзи Хорс» , « Парадиз Латин» в Латинском квартале и « Фоли-Бержер» .

Одним из символов считается реклама кабаре «Чёрный кот» , нарисованная Теофилем Стейнленом в 1896 году. Кабаре находилось в богемном районе Парижа Монмартре .

Транспорт

Грузоперевозки на Сене

Париж — крупный транспортный узел страны. Исторически основные дороги страны радиусами расходились от столицы, и до сегодняшних дней эти радиусы чётко видны на автомобильной карте Франции. К Парижу радиусами сходятся дороги со всех возможных направлений: А1 из Лилля , А4 из Реймса , А5 из Дижона , А6 из Лиона , А77 из Невера , А10 из Орлеана , А13 из Руана и А16 из Амьена . Непосредственно вокруг города построена кольцевая автомагистраль , имеющая от 2 до 4 полос движения в каждую сторону. Ещё две кольцевые дороги — A86 и A104 [66] — позволяют транзитному транспорту объехать Париж, не заезжая в город.

Речной порт Парижа, расположенный в основном за чертой города, является крупнейшим во Франции и вторым по величине в Европе: его годовой пассажиропоток составляет 7 млн человек, грузооборот — 20 млн тонн (на 2008 год) [67] .

Общественный

Париж — родина общественного транспорта. Первый его маршрут появился по инициативе Блеза Паскаля 18 марта 1662 года [68] .

Общественный транспорт французской столицы представлен подземными видами (метро и RER) и наземными (автобус и трамвай), а также водным Voguéo и сетью велопроката Vélib и, конечно, такси. Их в городе 16 623 автомобиля [69] . Основной оператор парижского общественного транспорта: RATP ( фр. Régie Autonome des Transports Parisiens ), в чьём ведении находятся все линии метро и автобусные маршруты, три линии трамвая и две линии RER [70] . Трамвайная линия T4 и большинство линий RER обслуживаются французскими железными дорогами ( SNCF ).

С 2007 года действует сеть автоматических пунктов проката велосипедов Vélib' , состоящая из 1450 пунктов проката, расположенных через каждые 300 метров. По утверждению представителя парижской мэрии, это самый быстрый способ перемещения в черте города, которому уступают даже метро и автомобили [71] . С декабря 2011 года функционирует обширная сеть краткосрочного проката электромобилей Autolib' . С 2008 года действует сеть катамаранов Voguéo между Аустерлицким вокзалом и Мезон Альфором [72] [73] . На всех видах транспорта в черте города принимается билет Ticket t+ [74] , однодневные абонементы Mobilis [75] и Ticket jeune Week-end для лиц моложе 26 лет [76] , а также одно- или многодневный абонемент Paris Visite [77] или проездной билет Navigo [78] .

Парижский метрополитен открыт в июле 1900 года. Состоит из 14 линий общей протяжённостью 212,5 км с 300 станциями и фуникулёром Монмартра [79] , что делает его сеть самой плотной в мире. В городе нет места, удалённого от ближайшей станции метро более чем на 500 метров [80] . С 1998 года в системе функционирует 14 линия , первая автоматическая линия в городе.

RER представляет собой скоростную сеть, идея создания которой возникла в 1960-х годах в связи со стремительным ростом пригородов Парижа, неохваченных метрополитеном [81] . Сегодня сеть RER (региональное экспресс-метро) представляет 5 линий пригородных электричек (A, B, C, D, E), проходящих через центр Парижа. С узловых станций RER осуществляется удобная пересадка на линии метрополитена.

Парижский трамвай был возрождён в 1992 году в связи с возросшей плотностью транспортного потока. Ранее было прекращено его существование в 1937 году [82] . Непосредственно из всей сети трамвая региона Иль-де-Франс в границах города проходит лишь одна популярная среди парижан линия трамвая (Т3), в то время как остальные работают в пригородах. На 2012 год было намечено продление линии [83] .

Парижский автобус [fr] существует с 1906 года. Сегодня сеть насчитывает 60 маршрутов [84] , а также ночные автобусы Noctilien [85] . Некоторое время в Париже существовали троллейбусы. Их расцвет пришёлся на годы немецко-фашистской оккупации, но в 1966 году троллейбусная сеть была ликвидирована.

Железнодорожный и воздушный

Париж является центром железнодорожной сети Франции. Семь центральных вокзалов города ( Северный , Восточный , Лионский , Аустерлиц , Сен-Лазар , Берси и Монпарнас) обслуживают различные направления движения поездов, в том числе в Лондон и Москву (время в пути: 2 часа 20 минут и 39 часов соответственно), а также скоростные линии поездов Eurostar , TGV , Thalys . Северный вокзал с пассажиропотоком около 180 млн человек в год является самым загруженным в Европе [86] .

Для грузоперевозок используются вокзалы Ле-Бурже, расположенный в одноимённой коммуне , и Vaires.

Столица Франции имеет четыре международных аэропорта, расположенных за её чертой. Аэропорт Шарль-де-Голль , находящийся в 25 км от города, с пассажиропотоком 61,6 млн человек (2012 год) является вторым по загруженности в Европе. Второй по величине аэропорт Парижа — Орли , расположен в 13 км от него. В этих аэропортах базируются самолёты авиакомпании Air France . Также работает аэропорт Бове . Аэропорт Ле-Бурже обслуживает деловую авиацию и известен благодаря проходящему в нём международному авиасалону .

По объёму пассажирских авиаперевозок в 2010 году агломерация Парижа занимала 5-е место в мире и второе в Европе. Все аэропорты связаны с Парижем автобусами, аэропорт Шарль-де-Голль также — электричками RER и поездами TGV, Орли — электричками RER , Бове — поездами железной дороги SNCF.

Образование и наука

Самые престижные учебные заведения Франции находятся в её столице, которая лидирует в рейтинге студенческих городов мира [87] . Самый известный Парижский университет Сорбонна был основан в 1257 году Робером де Сорбоном с целью обучить несколько десятков бедных студентов богословию [88] . Довольно быстро Сорбонна (своё название университет получил лишь в XIV веке ) стала самым крупным и престижным образовательным учреждением Парижа и Франции. Вокруг неё образовался знаменитый Латинский квартал , чьё название затем распространилось и на студенческие кварталы других городов. В 1968 году Парижский университет был реформирован и разделён на 13 независимых вузов, 5 из которых сейчас располагаются в пригородах Парижа [89] .

В Париже также расположен Институт Франции , состоящий из 5 академий, главной и самой престижной из которых считается Французская академия , ставшая частью вуза в 1803 году . Она произошла из парижского литературного кружка, основанного в 1629 году Валантэном Конраром . Статус государственного научного учреждения академия получила в 1635 году [90] . Другими престижными учебными заведениями являются Коллеж де Франс , Политехническая школа , Высшая нормальная школа , Католический институт, Горный институт и Национальный институт управления.

Самая большая библиотека Парижа — Национальная библиотека Франции , основанная в 1368 году королём Карлом V из фондов личной библиотеки в Лувре. На момент основания библиотека была хранилищем всего для 911 манускриптов, так как в те времена было принято уничтожать после смерти монарха все его документы. Этот обычай нарушил Людовик XI , с которого началось расширение фонда. В 1988 году президент Франсуа Миттеран объявил о строительстве нового здания Национальной библиотеки по проекту архитектора Доминика Перро . Сейчас библиотека насчитывает более 10 миллионов печатных изданий [91] .

Спорт

Популярнейший в Париже спортивный клуб — футбольный « Пари Сен-Жермен ». Основанный в 1970 году, проводит свои домашние матчи на стадионе « Парк де Пренс », возведённом в конце XIX века.

Главная спортивная арена Парижа — стадион « Стад де Франс », расположенный в пригороде Сен-Дени . Арена была построена к чемпионату мира по футболу 1998 года и вмещает 80 000 зрителей. Стадион используется для проведения не только футбольных матчей, но и соревнований по лёгкой атлетике, регби и другим видам спорта. В 2016 году Франция приняла чемпионат Европы по футболу. Город стал одним из мест проведения турнира, финальный матч прошёл на стадионе « Стад де Франс ».

Ежегодно проходит финиш самой престижной в мире велогонки « Тур де Франс ». С 1975 года велосипедисты проводят заключительный этап гонки на Елисейских Полях .

Ещё один популярный в Париже вид спорта — теннис. Стадион « Ролан Гаррос » ежегодно в конце мая — начале июня принимает у себя один из четырёх турниров Большого шлема Открытый чемпионат Франции . В ноябре проводится престижный мужской теннисный турнир BNP Paribas Masters .

В Париже проводились летние Олимпийские игры 1900 и 1924 года. Летом 2024 года, в городе проведут Олимпийские игры (2024) . Ежегодно устраиваются легкоатлетические пробеги: Парижский марафон и Парижский полумарафон .

Культура

Театры

Парижская опера внесла значительный вклад в развитие оперного искусства. Сегодня в Париже два оперных театра: « Опера Гарнье », известная также как «Гранд-Опера», и «Опера Бастилии ». Открывшаяся в 1875 году и названная по имени архитектора «Опера Гарнье», площадью 11 237 м² , является самым большим оперным театром в мире. Новая Бастильская опера существует с 1989 года . С момента открытия новой оперы, проигрывающий в техническом оснащении, дворец Гарнье используется, главным образом, для балетных представлений и классических оперных спектаклей.

Знаменитый театр « Комеди Франсез» возник в 1680 году из слияния бывшего театра Мольера Illustre Théâtre с несколькими театральными труппами. Среди актёров, игравших на сцене «Комеди Франсез», были такие известные личности, как Сара Бернар и Жан-Луи Барро . Сегодня театр выступает, в основном, с классическим репертуаром.

Кинематограф

Кинематограф как зрелищное искусство родился именно в Париже, 28 декабря 1895 года в «Гран-кафе» на бульваре Капуцинок состоялся первый публичный показ «Синематографа братьев Люмьер ». Сегодня столица Франции считается столицей кинематографа, согласно статистике в городе насчитывается 376 кинотеатров, где каждую неделю демонстрируется около полусотни фильмов, среди которых новинки, повторные показы старых фильмов, фильмы для детей, короткометражки, документальные хроники в оригинальных версиях с субтитрами и дублированные, проходят тематические фестивали [92] . В городе проходили съёмки многих фильмов таких известных режиссёров, как Вуди Аллен («Все говорят, что я тебя люблю», «Полночь в Париже»), Бернардо Бертолуччи («Последнее танго в Париже»), Марсель Карне («Дети райка») и многие другие [93] .

Музеи

Лувр — крупнейший музей Франции

В Париже насчитывается 173 музея, посвящённых всевозможной тематике, весьма различающихся по размеру, с экспонатами со всего мира. Музеи подразделяются на национальные (Лувр и центр Жоржа Помпиду), музеи муниципалитета города Парижа ( музей Карнавале ) и частные коллекции ( музей Жакмар-Андре ) [94] .

Открытый в 1793 году в бывшей резиденции французских королей музей Лувр состоит из 8 тематических отделов, где на площади 60 600 м² представлена одна из крупнейших мировых коллекций, состоящая из 35 000 экспонатов, шедевров западноевропейского искусства Средних веков вплоть до 1848 года, а также античных цивилизаций древних египтян, римлян, этрусков, цивилизаций Ближнего Востока и искусства исламских народов [95] . Именно там хранятся такие мировые шедевры, как « Мона Лиза » и « Венера Милосская ».

Музей Орсе расположился в здании бывшего одноимённого железнодорожного вокзала на берегу Сены. Вокзальное здание было построено по проекту Виктора Лалу в 1900 году для сообщения между Парижем и Орлеаном, однако было закрыто в 1939 году . В 1980-х годах под руководством Гае Ауленти здание переделали под новый музей. Он прежде всего знаменит коллекцией французских импрессионистов , всего более 5000 работ периода 1848—1942 годов, среди которых такие шедевры, как « Завтрак на траве » Мане , бронзовая скульптура « Маленькая четырнадцатилетняя танцовщица » Дега , картина в стиле ню «Происхождение мира» Г. Курбе [94] .

Музей Орсе

Построенный в 1977 году по проекту Ренцо Пиано , Ричарда Роджерса и Жанфранко Франчини Культурный центр Жоржа Помпиду является главным центром современного искусства Франции. В здании находится не только музей современного искусства , но и библиотека, кинозалы, книжные магазины и студии детского творчества. Примечательно само устройство здания, вся инфраструктура (лифты, вентиляционные шахты, эскалаторы) вынесена наружу и раскрашена в яркие цвета.

Музей Пикассо содержит всего лишь около 250 картин, но является одним из самых красивых музеев Парижа. Экспозицию составляют работы самого Пикассо , а также собранная им коллекция работ других художников Жоржа Брака , Поля Сезанна , Анри Матисса и Амедео Модильяни . Музей расположился в отстроенном в 1656—1659 годах особняке Сале в квартале Маре .

В средневековом дворце аббатов Клюни сейчас находится Музей Средневековья (Музей Клюни) с коллекцией средневековых предметов искусства. Отсюда можно попасть в сохранившиеся руины терм галло-римского периода . В сентябре 2000 года рядом со зданием музея был разбит средневековый сад площадью 5000 м² .

К Всемирной выставке 1900 года в качестве выставочных залов были спроектированы Большой и Малый дворцы. В Большом не только выставляются предметы искусства, но также проходят различные ярмарки-выставки, например, Парижский автосалон . В Малом нашли место коллекции живописи французского и итальянского Ренессанса , а также картины фламандских и голландских мастеров.

Города-побратимы и города-партнёры

Города-побратимы

Города-партнёры

Архитектура

Вид Парижа со второй платформы Эйфелевой башни
Вид Парижа со второй платформы Эйфелевой башни

Планировка и застройка

План Парижа, 1615 год

Внешний вид современного города был задан в середине XIX века в результате грандиозной перестройки. Многие века до этого он представлял собой лабиринт узких улиц и деревянных домов. В 1852 году по плану усовершенствования города , задуманному бароном Османом , были разрушены целые кварталы ветхих построек, а на их месте появились широкие проспекты и выстроенные в единую линию каменные здания в неоклассическом стиле, столь характерные для новой эпохи буржуа. Принципы градоустройства времён Наполеона III и сейчас не потеряли своей актуальности: высота и размеры зданий подчиняются единому закону равномерности, с середины XIX века было сделано всего лишь несколько исключений из правил. Благодаря этому Париж остаётся «плоским».

Бульвары, разбитые бароном Османом, в районе площади Шарля де Голля

Типичным для архитектуры Парижа является особый вид особняков hôtel particulier . Такой особняк представляет собой богатый частный дом П-образной формы с внутренним двором и садом с тыльной стороны средней части здания. Большинство построек были выполнены в XVII—XVIII веках, для построек XVIII века отличительной чертой является замкнутый со всех четырёх сторон двор. Наиболее внушительный пример тому — зданиеПале-Рояль , королевского дворца с внутренней площадью, фонтаном и парком. Большинство сохранившихся городских особняков расположены в квартале Маре , к примеру, отель «Субиз» , отель «Сале» и отель «Карнавале» .

Неизменные границы города, его чёткий план устройства и нехватка места для нового строительства постепенно превратили столицу в действующий и живущий музей. Ради сохранения великого наследия законы затрудняют постройку новых зданий и коммуникаций в центре, поэтому значительное число деловых организаций переехало или планирует переезд в удобные пригороды. Уже сейчас за пределами исторического города находятся бизнес-район Дефанс , крупный продовольственный рынок (район Ранжис), важные образовательные учреждения (Политехнический институт), научные лаборатории, спортивные сооружения (стадион « Стад де Франс ») и даже министерства (к примеру, министерство транспорта). Все они удобно соединены с центральной частью Парижа линиями метрополитена.

Кладбища

Кладбище Пер-Лашез

По сложившейся христианской традиции усопших старались хоронить на прилегающей к церкви земле. В 1786 году из-за соображений общественной гигиены было решено прекратить захоронения на переполненных кладбищах при церквях в центре города и их закрыть, а останки перенести в подземные выработанные каменоломни к югу от Парижа [96] (современные катакомбы Парижа в 14 округе) [97] .

Открытие крупнейших парижских кладбищ относится к началу XIX века, эпохе правления Наполеона I [98] . Развитие города привело к тому, что эти кладбища, находившиеся некогда на окраинах, оказались своего рода зелёным оазисом спокойствия в центре различных кварталов шумной столицы. Всего в Париже насчитывается 14 кладбищ, согласно статистике, на них растёт около 34 000 деревьев [99] .

Многие великие люди Франции и всего мира нашли своё последнее пристанище на кладбище Пер-Лашез , настоящем некрополе-музее похоронного искусства XIX века под открытым небом [100] , кладбище Монмартра , лабиринта на 11 гектарах [101] , Монпарнас , благодаря своей строгой планировке снискавшее название «бухты спокойствия» [102] и кладбище Пасси , небольшое, но с самой высокой плотностью знаменитостей на квадратный метр [103] .

Памятники архитектуры

Набережные Сены в 1991 году [104] вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО . Пригородные дворец Фонтенбло [105] и Версальский дворец [106] были внесены в список в 1979 и 1981 году соответственно.

В Париже находится огромное количество достопримечательностей, к числу которых относятся не только архитектурные постройки, но и также улицы, мосты и площади. Город насчитывает 1800 исторических мест и 130 музеев [60] , 14 из них принадлежат городу, вход в них бесплатный. Одна из самых известных достопримечательностей — ажурная металлическая Эйфелева башня , построенная по проекту инженера Эйфеля . Башня задумывалась как временная постройка, служащая входом на Всемирную выставку 1889 года . Но она не только пережила само мероприятие, но и стала истинным символом города. На севере от неё, над линией горизонта возвышается базилика Сакре-Кёр , построенная на вершине холма Монмартр , а на юге — одинокая башня Тур Монпарнас , особенно выделяющаяся на фоне «плоского» района.

Историческая ось памятников архитектуры пересекает город из центра на запад. Начинаясь от знаменитого на весь мир музея Лувр , она продолжается через сад Тюильри , проспект Елисейские Поля до Триумфальной арки , построенной в XIX веке в центре площади Звезды . В 1960-х гг. на продолжении линии был построен квартал Дефанс, центром которого стала Большая арка Дефанс .

В самом центре исторической части находится Дом инвалидов , в котором расположен военный музей , здесь же покоятся останки Наполеона Бонапарта . Тут же бывшая церковь Пантеон , охраняющая вечный покой некогда знаменитых французских деятелей. Ещё одно напоминание о пылавших боях за свободу французского народа, статуя Свободы , установленная на Лебедином острове . Оригинал этой статуи был подарен Соединённым Штатам Америки в 1886 году , и с тех пор встречает путешественников в порту Нью-Йорка .

Исторический центр города — остров Сите , где находятся две самых знаменитых церкви Франции: собор Парижской Богоматери и Сент-Шапель . Рядом с островом Сите расположен остров Сен-Луи , известный своим мороженым , признанным одним из лучших в мире [107] .

Архитектурные направления XX века оставили городу такие памятники, как Культурный центр имени Жоржа Помпиду , в котором сейчас расположен музей современного искусства, новое здание оперы на площади Бастилии , торговый центр «Ле-Аль», построенный на месте « Чрева Парижа », а также район Дефанс , представляющий собой архитектурный комплекс из небоскрёбов и зданий и сооружений с авангардными формами.

Представляет также несомненный интерес парковый ансамбль « Городок науки и индустрии », в котором находится крупный музей науки и техники. Любители старинных вещей могут посетить блошиные рынки Сент-Уэн и Марше-о-Пюс-де-Ванв [108] .

Достопримечательности Парижа
Le Tour Eiffel from Le Champs de Mars.jpg 3981ParigiArcDeTriomphe.JPG NotreDameI.jpg Palais de l'Elysée - Journées du Patrimoine 2014 001.jpg Chateau de Versailles, France (8132659035).jpg
Эйфелева башня Триумфальная арка Собор Парижской Богоматери Елисейский дворец Дворец в Версале

Примечания

 1. Comparateur de territoire: Unité urbaine 2020 de Paris (00851) (фр.) . INSEE. Дата обращения: 10 февраля 2021.
 2. Городецкая И. Л., Левашов Е. А. Париж // Русские названия жителей: Словарь-справочник. — М. : АСТ , 2003. — С. 224. — 363 с. — 5000 экз.ISBN 5-17-016914-0 .
 3. 2,274 millions de Parisiens à Paris... (фр.) . Mairie de Paris (14 janvier 2014). Дата обращения: 14 января 2014.
 4. 1 2 Происхождение Парижа, его названий. Римляне в Лютеции (будущем Париже). Галлы, римляне и современные французы; Арены Лютеции . www.portalostranah.ru. Дата обращения: 15 декабря 2019.
 5. de Silguy C. Histoire des hommes et de leurs ordures: du Moyen Âge à nos jours (фр.) . — Le Cherche Midi, 2009. — С. 18. — (Documents (Paris. 1991)). — ISBN 9782749112152 .
 6. Значения «топкий, болотистый, грязный», как заложенные в ойкониме «Лютеция», преобладают в его интерпретации — и не без оснований. Об этом его подтексте («грязный») в повествовании о том, как улицы Парижа стали сплошь моститься камнем, на исходе XII века писал ещё Ригор из Сен-Дени . ( Rigord . Vie de Philippe Auguste // Collection des mémoires relatifs à l'Histoire de France; par M. Guizot. — P.: Imprimerie de Lebel, 1825.- P. 47, 48.)
 7. Остров Крыс, Коровий остров | История ФранцииИстория Франции . Дата обращения: 15 декабря 2019.
 8. ЛЮТЕЦИЯ.
 9. Гак В. Г. , Григорьев Б. Б. Теория и практика перевода. Французский язык. — М.:Интердиалект+. — С. 431.
 10. Комбо, 2002 , с. 7, 9—18.
 11. Комбо, 2002 , с. 19—26, 29—32, 40—41.
 12. Комбо, 2002 , с. 44—45, 47—48, 52, 54.
 13. Комбо, 2002 , с. 56, 63, 71—72, 85.
 14. Le 8 mai 1945 : Paris était une fête (фр.) . Mairie de Paris (14 mai 2013).
 15. These Are the Most Romantic Cities in the World (англ.) . Travel + Leisure. Дата обращения: 10 февраля 2019.
 16. Ranked: The world's most romantic cities | SpaSeekers (англ.) . SpaSeekers Blog. Дата обращения: 10 февраля 2019.
 17. Le tourisme à Paris : Chiffres clés = Tourism in Paris : Key figures . — ParisInfo.com, 2010. — P. 4. (фр.) (англ.)
 18. A favourable geographical location (англ.) . Mairie de Paris. Дата обращения: 2 июля 2013.
 19. Dimensions (фр.) . Mairie de Paris (20 août 2010). Дата обращения: 10 ноября 2019.
 20. Situation géographique (фр.) . Mairie de Paris (1 juillet 2010). Дата обращения: 2 июля 2013.
 21. Quelques chiffres… (фр.) // Mairie de Paris, 30.10.2006.
 22. Voies d'eau // Mairie de Paris.
 23. Архивированная копия (недоступная ссылка) . Дата обращения: 23 сентября 2011. Архивировано 26 сентября 2011 года.
 24. 1 2 3 4 5 6 Paris.fr, site officiel de la ville de Paris — Paris.fr
 25. Во Франции 25 июля признали самым жарким днем за последние 16 лет . ТАСС (26 июля 2019). Дата обращения: 6 октября 2020.
 26. 20 minutes, № 1560, 13.02.2009, «Les prévisions, bien plus qu'un passe-temps»
 27. A partir de quelle température déclenche-t-on le plan «Grand Froid» à Paris ? (фр.) // Mairie de Paris, 30.11.2010.
 28. The largest cities in the world by land area, population and density (англ.) . Архивировано 16 мая 2015 года. // City mayors statistics.
 29. 1 2 Les risques et les nuisances (фр.) . Mairie de Paris.
 30. Dévélopper le végétal à Paris
 31. Paris trie ses déchets
 32. Ballon Air de Paris: un ballon pour mesurer la qualité de l'air de Paris (недоступная ссылка) . Дата обращения: 14 января 2011. Архивировано 3 февраля 2011 года.
 33. Qualité de l'air à Paris . Архивировано 10 апреля 2014 года. // Office du Tourisme et des Congrès.
 34. Air Quality Now — Comparing Cities — Paris Air Quality Details
 35. La qualité de l'air s'améliore à Paris (фр.) Le Figaro, 22.10.2010.
 36. Se baigner dans la Seine (фр.) // La-Croix.com, 05.07.2010.
 37. A la découverte des arbres remarquables (фр.) . Mairie de Paris (30 avril 2013).
 38. Les arbres remarquables à Paris (фр.) // Mairie de Paris.
 39. Les toitures végétalisées (фр.) . Mairie de Paris (23 octobre 2013).
 40. Conseil de Paris : Plan anti-bruit . 27.02.2006.
 41. Barometre de la propreté 2003 — Les causes de la malpropreté (недоступная ссылка) . Дата обращения: 14 января 2014. Архивировано 8 июня 2011 года.
 42. Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2013. Paris . // insee.fr. Дата обращения: 2 июля 2013. Архивировано 5 июля 2013 года.
 43. 1 2 Demographics : a cosmopolitan city (англ.) . Mairie de Paris. Дата обращения: 2 июля 2013.
 44. 1 2 Plus de 2 millions de Parisiens (фр.) . Mairie de Paris (30 juin 2010). Дата обращения: 2 июля 2013.
 45. World Urbanization Prospects, the 2011 Revision (недоступная ссылка) . // esa.un.org. Дата обращения: 4 июля 2013. Архивировано 6 июля 2013 года.
 46. Population and living conditions in Urban Audit cities, larger urban zone (LUZ) . Eurostat. Дата обращения: 2 июля 2013. Архивировано 14 октября 2012 года.
 47. 1 2 Paris.fr, site officiel de la ville de Paris — Paris.fr
 48. INSEE: Демографические показатели, 2004 (фр.)
 49. INSEE: Иностранцев по департаментам страны (фр.)
 50. Sainte Geneviève (фр.) . www.paris.catholique.fr . Дата обращения: 6 марта 2021.
 51. Début du Ramadan à Paris (фр.) . Архивировано 6 августа 2011 года. // Mairie de Paris, 01.08.2011.
 52. Зотов В. Б. и др. Организация управления и самоуправления в крупнейших городах: современное состояние и проблемы. — Государственный университет управления. — М. , 2010. — С. 67—71. — ISBN 978-5-902164-67-8 .
 53. Les pactes d'amitié et de coopération (фр.) . Mairie de Paris (28 mars 2013). Дата обращения: 1 июля 2013. Архивировано 2 июля 2013 года.
 54. Париж/
 55. Trouver un code postal ou une ville en France (фр.) La poste française.
 56. Les dimensions de Paris (фр.) // Mairie de Paris, Textes du plan local d'urbanisme.
 57. 600 nouvelles entreprises à Paris chaque semaine (фр.) . Архивировано 24 января 2011 года. // Mairie de Paris, 20.01.2011.
 58. Chiffres-clés (фр.) // Mairie de Paris — Direction du développement économique, de l'emploi et de l'enseignement supérieur, 11.2010.
 59. Особенности развития МСП в крупных городах
 60. 1 2 Издание парижской мэрии, лето 2012, стр. 16
 61. Газета «Метро» от 5 июня 2008 года.
 62. Global 500 за 2012 год (Франция) . // money.cnn.com. Дата обращения: 5 июля 2013. Архивировано 6 июля 2013 года.
 63. Investir: Paris en bonne place derrière la City (фр.) . Mairie de Paris (13 août 2013).
 64. Global Media Cities in Transnational Media Networks . // lboro.ac.uk. Дата обращения: 2 июля 2013. Архивировано 2 июля 2013 года.
 65. Alfred Fierro. Histoire et dictionnaire de Paris.
 66. В настоящее время (2008) ведутся исследования по замыканию трассы на западе от Парижа.
 67. Our Mission . // paris-ports.fr. Дата обращения: 12 июля 2013. Архивировано 15 июля 2013 года.
 68. Омнибусы на конной тяге исчезли с улиц Парижа
 69. Combien de taxis circulent à Paris?
 70. L'essentiel . Архивировано 22 февраля 2011 года. RATP.fr.
 71. Paris Embraces Plan to Become City of Bikes
 72. Le lancement de Voguéo retardé d'un mois
 73. Voguéo à 1€ . STIF.
 74. Ticket t+
 75. Mobilis
 76. Ticket Jeunes Week-end
 77. Paris Visite (недоступная ссылка) . Дата обращения: 17 января 2014. Архивировано 1 февраля 2014 года.
 78. Titres pour 1 semaine / 1 mois (недоступная ссылка) . Дата обращения: 17 января 2014. Архивировано 1 февраля 2014 года.
 79. CAHIER DES CHARGES DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS . STIF.
 80. Le métro, c'est Paris . Архивировано 29 марта 2014 года. // Ratp.fr.
 81. Le RER, genèse d'un pari fou
 82. La saga du Tram
 83. T3 : Horizon dégagé (недоступная ссылка) . Дата обращения: 17 января 2014. Архивировано 12 ноября 2012 года.
 84. L'Accessibilité du réseau bus
 85. Noctilien vous transporte toute la nuit en IDF . Архивировано 24 июня 2011 года. // Noctilien.fr.
 86. The world's busiest train stations . // railway-technology.com. Дата обращения: 26 июня 2013. Архивировано 30 июня 2013 года.
 87. Paris, 1ère ville étudiante du monde (недоступная ссылка) . Дата обращения: 25 февраля 2012. Архивировано 5 марта 2012 года.
 88. Histoire de la Sorbonne (фр.) // La Chancellerie des Universités de Paris.
 89. Культура и система образования
 90. Официальный сайт Французской академии (фр.)
 91. Сайт Национальной библиотеки (фр.)
 92. Présentation (фр.) . Mairie de Paris (19 décembre 2007).
 93. Agnès Poirier. 10 of the best films set in Paris // The Guardian, 03.06.2011.
 94. 1 2 Paris, un patrimoine qui fait rêver // Office du Tourisme et des Congrès.
 95. Oeuvres | Musée du Louvre
 96. Snapshot: Paris Underground (англ.) // Smithsonian magazine, 05.11.2007.
 97. Empire of the Dead (англ.) // Smithsonian magazine, 01.04.2000.
 98. Le Père-Lachaise (фр.) . Архивировано 13 ноября 2012 года. // Mairie du XXème arrondissement.
 99. Paris. Chiffres insolites (фр.) . Архивировано 16 сентября 2011 года. // Office du Tourisme et des Congrès.
 100. Père-Lachaise (фр.) (недоступная ссылка — история ) . // Mairie de Paris.
 101. Au cimetière de Montmartre (фр.) // LEXPRESS.fr, 31.10.2010.
 102. cimetière Montparnasse (фр.) . Архивировано 21 сентября 2013 года. // Mairie de Paris.
 103. Cimetière de Passy (фр.) . Архивировано 21 сентября 2013 года. // Mairie de Paris.
 104. Берега Сены, список Юнеско (англ.)
 105. Дворец Фонтенбло в списке ЮНЕСКО (англ.)
 106. Версальский дворец в списке ЮНЕСКО (англ.)
 107. Путешествие за мороженым с Forbes — Россия — TURIZM.RU
 108. Любимая барахолка // The New Times, 24.09.2012.

Литература

Ссылки