Republika Kosovo

z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Přejít na navigaci Přejít na hledání
Částečně uznávaný stav
Republika Kosovo
alb. Republika a Kosovës
Srb. Republika Kosovo [1]
Vlajka Erb
Vlajka Erb
Hymna : „Evropa“
Republika Kosovo na mapě světa
Republika Kosovo na mapě světa
Datum vzniku 22. září 1991
Deklarace nezávislosti 17. února 2008 (ze Srbska )
Diplomatické uznání částečně
oficiální jazyky Albánština , srbština
Hlavní město Priština
Největší města Priština, Prizren , Gnilane
Forma vlády parlamentní republika
Prezident Viosa Osmani
premiér Albin Curti
Území
• Celkem 10 887 km² ( 166. místo na světě )
Počet obyvatel
• Školní známka 79 1 795 666 [2] lidí. ( 155. )
Hustota 176 lidí / km²
HDP ( PPP )
• Celkem (2019) 21,224 miliardy [3] dolarů. ( 145. )
• Na obyvatele 11 791 $ [3] ( 106. )
HDP (nominální)
• Celkem (2019) 7972000000 [3] dolarů. ( 143. )
• Na obyvatele 4429 $ [3] ( 100. )
Jména obyvatel Kosovanů kosovarka, Kosovanů [4]
Měna Euro
ISO kód XK
Kód IOC KOS
Telefonní kód +383
Časové pásmo +1 / +2
Automobilový provoz napravo
Logo Wikimedia Commons Mediální soubory na Wikimedia Commons

Republika Kosovo ( Alb. Republika e Kosovës , Srbská republika Kosovo / Republika Kosovo ) je částečně uznávaným státem v jihovýchodní Evropě , na Balkánském poloostrově , v zeměpisné oblasti Kosova .

Hlavním městem je Priština . Úředními jazyky jsou albánština a srbština . Přejděte do sekce „#Jazyky“

Podle ústavy Srbska je území Republiky Kosovo součástí Republiky Srbsko a je jeho součástí jako autonomní oblast Kosovo a Metohija (zkráceně Kosmet), ale ve skutečnosti Kosovo není kontrolováno Srbskem úřady. Severní část Kosova , obývaná převážně Srby , zase nepodléhá úřadům v Prištině .

Etymologie

V přibližném překladu ze srbštiny „Kosovo“ znamená „země kosů “ a „ Metohija “ znamená „církevní země“ ( srbský kos se překládá jako „kos“, řecky μετοχή - přidělení církve). Albánci jsou rozděleni na kosovskou „zemi Dukadini“ ( Alb. Rrafshi i Dukagjinit) a „zemi Kosovo“ ( Alb. Rrafshi i Kosovës), ale používají název „Kosovo“, který se vztahuje na celé území Kosova a Metohije, protože dvojité jméno bylo aktivně konzumováno při dělení historické oblasti mezi Srbskem a Černou Horou po balkánských válkách ( kosovské pole směřovalo do Srbska a hlavní část Metohije - do Černé Hory) [5] . Srbská tradice trvá na dvojím označení regionu, protože podle srbské historiografie historická oblast Kosova pokrývá pouze území Kosovského pole a přilehlých zemí, zatímco Metohija leží na západě k hranici s Albánií [6] .

Fyzické a geografické vlastnosti

Typická krajina v Rugově v Prokletii (Severoalbanské Alpy).

Kosovo je vnitrozemský a leží v centrální části Balkánského poloostrova v jihovýchodní Evropě. Jeho celková rozloha je 10 887 km². Území země leží mezi 42. a 43. rovnoběžkou severní šířky a také mezi 20. a 22. poledníkem východní délky [7] .

Extrémním severním bodem Kosova je vesnice Beloberda (43 ° 14 'severní šířky), extrémním jižním je vesnice Restelitsa (41 ° 56' severní šířky). Extrémním západním bodem země je vesnice Boží (20 ° 3 'východní délky), extrémním východním bodem je vesnice Desivoitsa (21 ° 44' východní délky). Nejvyšším vrcholem Kosova je Velika Rudoka (2658 m) a nejnižším bodem je řeka White Drin (297 m n. M. ).

Pohoří Shar Planina pokrývá jednu desetinu území Kosova [8] .

Většině hranic Kosova dominuje horský a alpský terén. Nejvýznamnějšími formami země jsou pohoří Prokletiye (severoalbanské Alpy) a pohoří Shar-Planina . Sever Albánské Alpy jsou geologickou součástí Dinarské vysočiny . Leží na západní hranici s Albánií a Černou Horou. Jihovýchod Kosova je okupován převážně pohořím Shar Planina, které tvoří hranici se Severní Makedonií. Severní část zaujímají hory Kopaonik (nad 2000 m). Území Kosova okupují kromě pohoří ještě dvě velké pláně: Kosovská rovina na východě a Metohijská nížina na západě.

Fyzická mapa Kosova

Hydrologické zdroje Kosova jsou relativně malé. Nejdelšími řekami v Kosovu jsou White Drin , South Morava a Ibar . Sitnitsa , přítok řeky Ibar, je největší řekou, která zcela leží v Kosovu. Řeka Nerodimka je jediným příkladem rozdvojení řek v Evropě, které v jeho případě ústí doČerného a Egejského moře .

Flóra a fauna

Národní park Biesket e Nemuna představuje řadu druhů kosovské flóry a fauny

Flóra a fauna Kosova v jihovýchodní Evropě zahrnuje druhy charakteristické pro Evropu a Eurasii. Lesy jsou v zemi rozšířené a zabírají nejméně 39% jejího území. V rostlinné geografii zaujímá Kosovo ilýrskou provincii Circumborealní oblast podborstva Boreal . Jeho území s balkánskými smíšenými lesy je navíc součástí ekoregionu palearktického mírného širokolistého a smíšeného lesa [9] . Kosovská biologická rozmanitost je chráněna ve dvou národních parcích, 11 přírodních rezervacích a 103 dalších chráněných oblastech. [10]

Flora v Kosovu je zastoupena více než 1 800 druhy cévnatých rostlin a odhaduje se, že celkový počet rostlinných druhů v zemi přesahuje 2 500 [11] [12] . Tato rozmanitost je výsledkem komplexní interakce mezi geologií a hydrologií, která vytváří širokou škálu stanovišť pro rozmanitost flóry. Přestože Kosovo zaujímá pouze 2,3% celkové plochy balkánského poloostrova , pokud jde o flóru, vlastní 25% balkánské flóry a asi 18% evropské flóry [11] . Faunu Kosova zastupuje široká škála druhů [13] . Hory na západě a jihovýchodě země poskytují vynikající stanoviště pro několik vzácných nebo ohrožených druhů, včetně medvědů hnědých , rysů , divokých koček, vlků, lišek , divokých koz , srnců a jelenů. [14] V Kosovu bylo zaznamenáno celkem 255 druhů ptáků, včetně dravých ptáků, jako je orel skalní , pohřebiště a poštolka stepní , které se většinou vyskytují v horách.

Podnebí

Zasněžený vrchol Pashalora , pohled z Brezovice .

Většina Kosova se nachází v kontinentální klimatické zóně se středomořskými a alpskými vlivy [15] [16] . Má silný vliv na klima: na západě - blízkost Jaderského moře , na jihu - blízkost Egejského moře a na severu - rozsáhlá evropská kontinentální země.

Nejchladnějšími oblastmi Kosova jsou horské oblasti na západě a jihovýchodě, kde vládne alpské klima. Nejteplejší regiony se nacházejí hlavně v nejjižnějších oblastech země, poblíž hranic s Albánií, charakterizovaných středomořským podnebím. Průměrné měsíční teploty se pohybují od 0 ° C (v lednu) do 22 ° C (v červenci). Průměrné roční srážky se pohybují od 600 do 1300 mm za rok a jsou rovnoměrně rozloženy po celý rok.

Pole a údolí Ibar se nacházejí v severovýchodním státě Kosovo a mají sušší klima s celkovým úhrnem srážek asi 600 mm za rok a jsou více ovlivněny kontinentálními vzdušnými masami, které přinášejí chladnější zimy a velmi horká léta. Na jihozápadě je klimatické pásmo Metohija (Dukagini) pod středomořským vlivem s teplejšími léty a o něco větším množstvím srážek (700 mm za rok) se silným sněžením v zimě. Horské oblasti Prokletiya na západě, Shar Planina na jihu a Kopaonik na severu se vyznačují alpským podnebím s vysokými srážkami (od 900 do 1300 mm za rok) s krátkými a chladnými léty a chladnými zimami [17] .

Dějiny

Středověk a moderní doba

Ve starověku bylo území moderního Kosova osídleno kmeny illyrského původu. V 6. století se zde usadili Slované , kteří se částečně asimilovali , částečně vytlačili romanizované obyvatelstvo v pobřežních městech a Vlachy v horách. V 9. století se slovanské obyvatelstvo obrátilo na křesťanství . Od 9. do 12. století probíhal neustálý boj o držení území Kosova mezi sousedními státy: Byzancí , Bulharskem a dvěma srbskými knížectvími: Raska (sever a severozápad Kosova a Metohija) a Dukla (na území moderní Černé Hory). Na konci 12. století za Stefana Nemana došlo k prudkému posílení Rasky, což mělo za následek zejména anexi regionů Kosova a Metohije a vytvoření silného srbského státu na Balkáně. Ve 13. století se Raska stala královstvím a město Pecs na severu Kosova se stalo sídlem metropolity Srbska. Kosovo se postupně stalo náboženským, politickým a kulturním centrem Srbska. Bylo zde založeno mnoho klášterů a kostelů a paláce srbských králů se nacházely ve městech Prizren a Priština . Ekonomický a kulturní rozkvět Kosova nastal za vlády Stefana Dušana (1331-1355). V roce 1336 získal metropolita Pech status patriarchy . Po smrti Stephena se však jeho stav rychle rozpadl. Na území Kosova vzniklo několik nestabilních státních formací místních feudálů. Ve stejné době začala intenzivní expanze Osmanské říše na Balkán. V roce 1389 byla v bitvě na kosovském poli poražena vojska srbského knížete Lazara a země uznala svrchovanost tureckého sultána. Bitva na kosovském poli se však stala symbolem srbské národní jednoty a boje za nezávislost.

Nakonec bylo území Kosova v roce 1454 dobyto Turky . V důsledku dobytí, rozpadu tradičních pozemkových vztahů a obchodních vazeb, zavedení nových daní a zotročení rolnictva se ekonomika Kosova rozpadla, celé oblasti byly opuštěné. Začal první masový exodus Srbů z Kosova. Místní aristokracie byla vytlačena muslimy, včetně mezi Slovany, kteří konvertovali k islámu , vyvstal faktor národního a náboženského útlaku. Začal odliv srbského obyvatelstva z plání do hor a za hranice Osmanské říše. Hlavním centrem národní jednoty a srbské kultury v 15.-17. století byla pravoslavná církev v čele s patriarchátem Pec . Během rakousko-turecké války na konci 17. století bylo území Kosova osvobozeno rakouskými vojsky s podporou místního srbského obyvatelstva. V důsledku turecké ofenzívy v roce 1690 však byli Rakušané ze Srbska vyhnáni. Ztráta naděje na dosažení nezávislosti vedla v roce 1690 k velké migraci Srbů : na výzvu patriarchy Pecs Arsenij Charnoevich, staré Srbsko, které zahrnovalo také kosovské pole, zanechalo 30 tisíc srbských rodin, které se přestěhovaly k Dunaji , území rakouské monarchie , kde tvořily vojenskou hranici. Odliv pravoslavného obyvatelstva pokračoval v 18. století po porážce Rakušanů ve válce 1735-1737.

Přesídlení Albánců , kteří se přestěhovali ze střední Albánie, z oblasti řeky Černé Driny, do zemí Kosova osvobozených po odchodu významné části Srbů Srbů. Ve druhé polovině 17. století začal ekonomický růst albánských regionů a posilování vlivu imigrantů z Albánie v říši. Kolonizace plochých území Kosova Albánci vedla ke vzniku srbsko-albánské konfrontace. V 18. století se centrum srbského národně osvobozeneckého hnutí přesunulo do severního Srbska, v roce 1766 byl patriarchát v Peci zlikvidován a obecně úspěšná politika helenizace pravoslavné církve vedla k tomu, že ztratila vůdčí roli v boj za nezávislost. Na začátku 19. století bylo v severních oblastech Srbska vytvořeno srbské knížectví s centrem v Bělehradě , které dosáhlo široké autonomie, zatímco Kosovo a další regiony Starého Srbska zůstaly pod tureckou nadvládou. Úpadek srbského národního hnutí v Kosovu v 19. století byl doprovázen vznikem a rychlým růstem albánského osvobozeneckého hnutí. Podíl albánského obyvatelstva v regionu se neustále zvyšoval a do poloviny 19. století překročil 50%. Косово стало одним из центров албанского просвещения и борьбы за объединение всех населённых албанцами земель в единое автономное образование в составе Османской империи. Интенсивная пансербская агитация конца XIX века, а также претензии на земли слабеющей империи со стороны получивших независимость в 1879 году Сербии и Черногории, а также Болгарии , Греции и Австро-Венгрии , привели к национальному сплочению албанцев под руководством Призренской лиги (1878), а позднее — Лиги в Пейи (1899), главным центром действия которых стало Косово. В 1910 году в Косове вспыхнуло массовое восстание против централизаторской политики младотурецкого правительства.

Российские и сербские дипломаты отмечали, что на рубеже XIX—XX вв. произошёл всплеск насилия албанцев над косовскими сербами [18] .

XX век

В результате Балканских войн 1912—1913 годов бо́льшая часть территории Косова вошла в состав Сербии (небольшой район на северо-западе был присоединён к Черногории ). Тогда же было образовано независимое Албанское государство . Тот факт, что более половины этнических албанцев осталось за пределами Албании, способствовал обострению албано-славянских противоречий в регионе. Кроме того, территориальные изменения стали началом нового витка этнических миграций: в Косово стали переселяться сербы из других районов, что поощрялось правительством Сербии, часть албанского населения эмигрировала за пределы страны. В годы Первой мировой войны в результате поражений сербской армии в 1915 году территорию Косова захватили войска Австро-Венгрии и Болгарии. Албанцы в войне в целом поддерживали Центральные державы и участвовали в боях против сербов. Летом-осенью 1918 года сербские войска вновь заняли Косово, а по завершении войны регион вошёл в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года — Югославия ). В рамках Югославии албанский вопрос сохранял свою актуальность. Албанские националисты развернули партизанскую войну за присоединение Косова к Албании, в то время как правительство поощряло колонизацию края черногорскими крестьянами. В межвоенный период Косово покинуло несколько десятков тысяч албанцев.

В состав Великой Албании , созданной в августе 1941 года, входили Метохия и центральное Косово

В годы Второй мировой войны большая часть Косова была включена в состав Албанского королевства (итальянского протектората). В период итальянской оккупации албанские вооружённые формирования развернули борьбу за изгнание сербов с территории края. По сербским оценкам, от 10 до 40 тысяч было убито, от 70 до 100 тысяч человек было вынуждено покинуть Косово. В 1944 году, во многом благодаря усилиям косовских партизан, территория края была освобождена и вновь вошла в состав Югославии. По конституции Федеративной Народной Республики Югославия 1946 года был образован автономный край Косово и Метохия в составе Социалистической республики Сербия. Тито , надеясь на вхождение в состав Югославии Албании, поощрял переселение в Косово албанцев и, наоборот, ограничивал возможности для возвращения сербского населения.

В СФРЮ Косово постоянно имело статус неразвитого региона и получало дотации и льготные кредиты из федерального центра. С 1970-х годов Косово стало основным получателем этих кредитов среди регионов Югославии. В 1976—1980 годах Фонд Федерации для кредитования экономически недостаточно развитых республик и областей выделил Косову 2847,6 тыс. динаров, в то время как Боснии и Герцеговине только 2352,5 тыс. динаров, Македонии — 1662,9 тыс. динаров, Черногории — 831,5 тыс. динаров [19] . Кредиты предоставлялись краю в 1966—1990 годах сроком на 15 — 19,5 лет под 2,1 — 9,0 % годовых [20] .

В результате, хотя по уровню развития экономики Косово уступало другим регионам Югославии, уровень жизни здесь был существенно выше, чем в соседней Албании, что способствовало притоку беженцев оттуда. Албанцы не хотели вливаться в сербское общество — а вместо этого за счёт более высокой рождаемости и сплочённости вытесняли коренное население [21] . Также к 1960-м годам соотношение долей албанцев и сербов в крае составляло уже 9:1. [22] Несмотря на постепенное расширение автономии Косова, среди албанского населения усиливались стремление к самостоятельности и ориентация на режим Энвера Ходжи в соседней Албании.

В 1968 году по краю прокатилась волна выступлений албанских радикалов. Борьба приобрела форму партийных разногласий Союза коммунистов Сербии и Союза коммунистов Косова . В том же году власти края убрали из его названия слово «Метохия» под предлогом его неиспользования албанским большинством, однако официально край сохранял своё старое название ещё 6 лет до 1974 года, когда была принята новая Конституция, а в название края было также внесено слово «социалистический» ( Социалистический автономный край Косово ), данный вариант был отменён Милошевичем в 1989 году.

По новой Конституции автономия Косова была существенно расширена. Край получил своего представителя в составе Президиума Югославии с правом вето , албанский язык стал одним из официальных, открылась возможность создания албанских средних и высших учебных заведений. Однако Косово по-прежнему оставалось автономным краем в составе Сербии.

В 1981 году в крае состоялись массовые студенческие манифестации с требованием предоставить Косову статус полноправной республики в рамках Югославии, вылившиеся в кровавые столкновения и подавленные федеральными войсками. Сербо-албанское противостояние вышло на новый уровень: сербы подвергались дискриминации местными органами власти, участились столкновения на этнической почве, албанское национальное движение радикализировалось, а среди сербов росли антиалбанские настроения. В 1986 году был опубликован первый манифест части сербской интеллигенции, призывавший к «деалбанизации» Косова.

Сербо-албанский антагонизм обострился после прихода к власти в Сербии Слободана Милошевича в 1988 году, который используя националистическую риторику смог завоевать широкую популярность среди сербского населения в условиях начавшегося распада Югославии. В 1989 году в Сербии состоялся референдум , утвердивший новую конституцию, которая радикально урезала автономию национальных краёв. Косовские албанцы бойкотировали референдум. По его результатам в Косове был распущен парламент, прекратилось вещание государственных радио и телевизионных станций на албанском языке, начались увольнения албанцев из государственных структур, в некоторых учреждениях образования было свёрнуто преподавание на албанском. В ответ начались массовые забастовки, акции протеста, этнические столкновения. В 1990 году в Косове было введено чрезвычайное положение. Тем не менее сепаратистские стремления среди албанцев возрастали.

22 сентября 1991 года было провозглашено создание независимой Республики Косово, а затем проведены несанкционированные (среди албанской общины) референдум о независимости (99 % голосовавших при явке 87 % проголосовали за независимость) и президентские выборы, на которых президентом был избран Ибрагим Ругова . 22 октября 1991 года независимость Республики Косово признала Албания [23] . Началось формирование вооружённых формирований сепаратистов, которые в 1996 году были объединены в Армию освобождения Косова . В крае развернулась партизанско-террористическая война , жертвами которой стали сотни мирных жителей, чиновников и военных Югославии. Первоначально борьбу с сепаратистами вели лишь милицейские подразделения, но в 1998 году в военные действия вступила югославская армия. Война сопровождалась массовыми репрессиями, убийствами мирных жителей и этническими чистками . Албанскими ополченцами были разрушены многие памятники православной культуры. В 1999 году в военные действия вмешалась НАТО : массированным бомбардировкам были подвергнуты югославские города и военные объекты. Около полумиллиона, в основном албанцев, осталось без крова. В результате сербское правительство было вынуждено согласиться на ввод в Косово военного контингента НАТО KFOR и переход края под управление Организации Объединённых Наций , что и было осуществлено на основании резолюции СБ ООН № 1244 от 10 июня 1999 года [5] [24] [25] .

После установления в Косове временной администрации миссии ООН значительное число беженцев осталось на территории Сербии, главным образом из числа сербов и цыган . По сербским данным, их число в 2002 году составляло 277 тыс. человек.

XXI век

23 октября 2004 года под контролем временной администрации прошли выборы в парламент Косова. Большая часть голосов (47 %) была отдана Демократической лиге Косова (лидер — Ибрагим Ругова , умеренные). Демократическая партия Косова (лидер — бывший полевой командир Хашим Тачи ) получила 27 % голосов. Ещё один бывший командир Армии освобождения Косова — Рамуш Харадинай — возглавлял партию Альянс за будущее Косова . Все албанские партии выступали за независимость края. Подавляющее большинство косовских сербов выборы проигнорировало — проголосовало около 900 человек, то есть менее 1 % сербского населения. По их мнению, в крае не было создано нормальных условий для проведения выборов, что доказало кровопролитие в марте 2004 года , когда в результате беспорядков и погромов 19 человек погибли, 4 тысячи сербов и других неалбанцев лишились крова, были сожжены сотни домов и разрушены десятки православных храмов и монастырей [26] .

Количество мест в парламенте Косова распределяется по этническому признаку: этническим албанцам принадлежит 100 мест из 120, остальные зарезервированы за национальными меньшинствами, в том числе 10 — за сербами. Президента и правительство Косова выбирает парламент. В ведении временной администрации миссии ООН находились милиция и система правосудия, гражданская администрация, формирование гражданских институтов и демократизация, восстановление хозяйства и экономическое развитие. Постепенно функции внутреннего управления были переданы органам власти Косова.

6 декабря правительство Косова возглавил Рамуш Харадинай. В марте 2005 года он подал в отставку. Ему на смену пришёл более умеренный Байрам Косуми . После смерти в январе 2006 года Ибрагима Руговы президентом был избран Фатмир Сейдиу , а премьер-министром вновь стал бывший полевой командир АОК — Агим Чеку . В ноябре 2006 года Чеку находился с неофициальным визитом в Москве по приглашению Комитета Госдумы РФ по международным делам, где провёл переговоры в МИД РФ [27] , а также с российскими депутатами, которые призвали албанское руководство к прямым контактам с Белградом [28] [29] . С 9 января 2008 года правительство Косова возглавляет Хашим Тачи, в прошлом полевой командир Армии Освобождения Косова.

Первоначально в отношении Косова мировое сообщество пыталось применить формулу «стандарты до статуса», которая предполагала достижение консенсуса между всеми политическими силами и этническими группами, и лишь после этого — определение статуса края. Эта политика, однако, не привела ни к возвращению в край сербов, ни к прекращению насилия. В октябре 2005 года Совет безопасности ООН высказался за начало переговоров о статусе края.

31 января 2006 года на заседании контактной группы по Косову на уровне министров иностранных дел (Россия, США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, ЕС и НАТО) было принято заявление, согласно которому «при решении вопроса о статусе Косова необходимо полностью принять во внимание характер косовской проблемы, которая оформилась в результате распада Югославии, последовавших за этим конфликтов, этнических чисток и событий 1999 года, а также его длительного пребывания под международным управлением на основе резолюции ООН 1244 ». Министры высказались за необходимость предпринять все усилия для достижения договорённости по Косову уже в 2006 году. Россия выступила против установления конкретных сроков урегулирования, так же, как и Сербия. Были согласованы три основных принципа переговоров: Косово не может быть возвращено под управление Сербии, не может быть разделено и не может быть присоединено к другому государству. Главой международных посредников по урегулированию проблемы Косова назначен бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари .

Переговоры о статусе Косова между сербами и косовскими албанцами начались 20 февраля 2006 года в Вене при посредничестве специального представителя генерального секретаря ООН Мартти Ахтисаари. Албанская позиция заключалась в требовании предоставить Косову полную и безоговорочную независимость. Сербия рассчитывала сохранить хотя бы формальный контроль над Косовом и настаивала на том, чтобы косовским сербам в местах компактного проживания было предоставлено самоуправление в вопросах здравоохранения, образования, юридической и социальной службы, а также вопросах безопасности. Правовой основой переговоров оставалась резолюция 1244 , в которой, в частности, содержалось подтверждение «незыблемости суверенитета и территориального интегритета Федеральной республики Югославия» и не упоминалось ничего большего, чем «предоставление существенной автономии в составе Югославии» [29] .

16 февраля 2008 года Евросоюз одобрил размещение миссии ЕВЛЕКС в Косове.

17 февраля 2008 года Парламент Косова объявил о независимости Косова в одностороннем порядке [30] . 14 марта косовские сербы, протестующие против независимости края, приступили к действиям и захватили здание албанского суда. Здание штурмовало около 200 человек и они удерживали здание 3 дня. 17 марта усиленные войска ООН в количестве 500 человек отбили здание и арестовали 53 человека. Однако, когда арестованных перевозил конвой ООН, на него напала толпа сербов и закидала камнями, бутылками с зажигательной смесью, гранатами. Всего оказались ранены 42 военных и сильно повреждены 2 машины. После этого войскам ООН было приказано покинуть сербский анклав на севере края [31] . В ночь на вторник один украинский миротворец скончался [32] .

15 ноября 2009 года в Косове состоялись первые с момента объявления независимости края муниципальные выборы. Победу на них одержала Демократическая партия Косова премьер-министра страны Хашима Тачи. Второе место досталось их оппонентам из Демократической лиги Косова, возглавляемой президентом страны Фатмиром Сейдиу. Третьим пришёл Альянс за будущее Косова во главе с одним из основателей Армии освобождения Косова Рамушем Харадинаем [33] .

1 декабря 2009 года в Международном суде в Гааге начались слушания о законности одностороннего провозглашения независимости Косова . 22 июля 2010 года Международный суд ООН признал законность решения властей Косова о провозглашении независимости от Сербии [34] .

15 октября 2010 года в стране произошёл первый в её истории политический кризис: Демократическая лига Косова под руководством бывшего президента Фатмира Сейдиу решила выйти из правящей коалиции [35] . Кризис начался в октябре, когда конституционный суд страны вынес решение, согласно которому президент страны не может быть одновременно лидером партии.

8 марта 2011 года в Брюсселе прошли первые за историю Косова переговоры с Сербией. Политический статус Косова не обсуждался. Позиция Белграда: улучшение жизни сербской общины в Косове. Позиция Приштины: нормализация отношений с Сербией.

В июле 2011 года возник конфликт между властями самопровозглашённой Республики Косово и косовскими сербами за контроль над двумя переходами на границе края с Центральной Сербией , которую косовские власти рассматривают как государственную. Фактически на стороне Косова выступили и силы KFOR . Конфликту предшествовали безуспешные переговоры Приштины и Белграда о таможенном регулировании.

19 апреля 2013 года в Брюсселе премьер-министр Сербии Ивица Дачич и премьер-министр Косова Хашим Тачи парафировали соглашение о принципах нормализации отношений. Оно касается статуса и функций сербских общин на севере Косова , но не статуса самого Косова. Соглашение предусматривает формирование нового единого сообщества/ассоциации сербских общин Косова, которые должны контролировать области экономического развития, образования, здравоохранения, городского и сельского хозяйства. Дополнительными полномочиями это объединение могут наделить «центральные власти» Косова. Полицейские подразделения сербской части Косова должны быть полностью интегрированы в единую косовскую службу, однако командовать региональным полицейским управлением, которое возьмёт под контроль четыре сербские общины ( Северная Митровица , Звечан , Зубин Поток и Лепосавич ), должен косовский серб. Судебные органы северного Косова должны быть интегрированы в косовские и действовать по косовским законам, однако в сербской части города Косовска-Митровица должен быть учреждён особый окружной суд. Предусмотрено проведение в 2013 году при поддержке Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выборов в руководство сербских муниципалитетов. Сербия и Косово договорились не блокировать процесс вхождения друг друга в состав ЕС . Для реализации соглашения при поддержке ЕС должен быть сформирован совместный комитет [36] . Многие сербские оппозиционные партии, Сербская православная церковь , движения националистического толка и косовские сербы выступают против соглашения с Косовом, поскольку считают его предательством национальных интересов [37] . В 2015 году в Косове прошли четырёхнедельные протесты .

После заключения Брюссельских соглашений процесс получения Республикой Косово фактической независимости ускорился. В 2016 году ЕВЛЕКС передала косовским властям контроль над таможней , но при этом миссия обещала помогать им советами [38] . Более того, высказывания сербских властей в адрес властей Республики Косово стали пожалуй гораздо более мягкими и с намёками на необходимость признания независимости края. Например, в 2016 году премьер-министр Сербии А. Вучич заявил, что на тот момент единственным решением косовской проблемы было бы признание Сербией независимости Республики Косово , но это невозможно и этого не будет [39] .

Статус

Признание независимости Косова в мире:      Косово      Государства, признающие независимость      Государства, объявившие о том, что они собираются признать независимость      Государства, объявившие о нейтралитете или отложившие решение о признании      Государства, объявившие озабоченность односторонним провозглашением независимости      Государства, объявившие о непризнании

Согласно конституции Сербии , Косово входит в состав Сербии как автономный край Косово и Метохия , парламент которого не обладает необходимыми для отделения полномочиями [40] [41] .

18 февраля 2008 года Афганистан , Тайвань и ряд европейских стран первыми признали независимость Косова. Первой такое решение приняла Франция , а затем к ней присоединились Великобритания и Италия . В тот же день независимость Косова признали в США . В то же время против признания независимости края выступила Испания , а также Кипр , Греция , Словакия , Болгария , Румыния , Китай и Россия [42] . 19 февраля 2008 года Болгария изменила своё решение и объявила, что в будущем признаёт суверенитет Косова [43] . 20 февраля Германия также признала суверенитет Косова.

С точки зрения Сербии и не признавших отделение государств, статус Косова на данный момент — автономный край Сербии, в одностороннем порядке заявивший о своей независимости, признанный некоторыми странами самостоятельным государством и получающий военную поддержку войсками НАТО, которые противодействуют восстановлению территориальной целостности Сербии и установлению конституционного строя на территории Косова и Метохии.

В качестве ответной меры на объявление независимости парламент Сербии принял единогласное решение об аннулировании решения краевого парламента Косова от 18 февраля [44] . Аналогичное решение приняло правительство Сербии (17 февраля), расценив декларацию как нарушение конституции Сербии. Республика Косово была названа «фальшивым государством на территории Сербии», а на лидеров республики были заведены уголовные дела. Сербия также отозвала послов из США, Германии и Великобритании. 28 июня 2008 года была сформирована Сербская Скупщина Косова — местный парламент в северной части края , не контролируемой албанцами. Новый парламент поддержали Сербия и Россия, а США, руководство ЕС и власти самопровозглашённой Республики Косово объявили его нелегитимным.

22 июля 2010 года международный суд ООН признал, что провозглашение независимости Косова не противоречит нормам международного права [45] . Через день — 23 июля — правительство Украины сделало официальное заявление, о том что не признаёт независимости Косова [46] . 4 февраля 2011 года число стран, признавших независимость Косова, достигло 75 [47] , а 24 декабря 2012 года с признанием со стороны Пакистана [48] это число достигло 98 стран — членов ООН и превысило половину числа членов этой организации. 14 августа 2014 года число стран - членов ООН, признавших независимость Косова, составило 108 [49] . 27 февраля 2017 года число стран - членов ООН, признавших независимость Косова, достигло 114 [50] .

Отзыв признания

22 ноября 2019 года Науру стала 17-й страной, отозвавшей признание Косова [51] [52] , а ранее, 11 ноября 2019 года, Гана стала 16-й страной, отозвавшей признание Косова [53] . До этого были: Соломоновы острова , Коморы , Гренада , Доминика , Суринам , Либерия , Сан-Томе и Принсипи , Гвинея-Бисау , Бурунди , Папуа — Новая Гвинея , Лесото , ЦАР [54] .

Сербские и албанские притязания

В древности территорию современного Косова заселяли племена иллирийского происхождения. В VI веке здесь расселились славяне , частично ассимилировавшие , а частично вытеснившие романизированое население в приморские города, а влахов — в горы.

Косово в составе Сербии

В XIV веке на территории Косова и Метохии находился центр средневекового сербского государства , а с конца XIII века и вплоть до 1767 года здесь же располагался престол сербского патриарха (рядом с городом Печ ). В настоящее время край изобилует памятниками православной архитектуры как средних веков, так и нового времени . В частности, здесь находятся почитаемые монастыри Сербской православной церкви Высокие Дечаны , Грачаница , Печская патриархия . Косово сыграло большую роль в становлении сербского самосознания и национального единства: на его территории в 1389 году произошла битва на Косовом поле , ставшая символом сербского патриотизма и борьбы за независимость, а Печский патриархат в период нахождения Сербии под властью Османской империи служил главным центром сербской культуры и национального движения. В конце XVII — начале XVIII века , однако, значительное число сербов покинуло территорию Косова, а на освободившиеся земли начали переселяться албанцы. Доля албанского населения постепенно росла и к середине XIX века превысила 50 %. В XVIII—XIX веках центр сербского национального движения переместился в Северную Сербию, где в 1817 году было создано автономное, а с 1878 года — независимое Сербское княжество, в то время как Косово стало ведущим центром албанского национального движения и ядром борьбы албанцев за самоуправление и независимость от Османской империи.

Притязания сербов на край Косово и Метохия основываются на принципах исторического права. Албанцы в свою очередь настаивают на преобладании этнического права, хотя также пытаются подвести под свои притязания историческую основу (существуют как теория иллирийского , так и теория фракийского происхождении современного албанского этноса). Например, известно, что племена фракийцев обитали здесь как минимум с конца второго тысячелетия до нашей эры (предположительно и ранее). Во II веке Птолемей сообщил, что в горах древней Дардании и Македонии обитают альбаны. На территории современного Косова находился основанный во II веке римский город Ульпиана .

Места компактного проживания сербов

Фактически Северное Косово, где преобладают сербы, не находится в подчинении ни властей Сербии, так как этому препятствует миротворческий контингент ООН , ни частично признанной Республики Косово [55] .

Кроме Северного Косова, существует ряд сербских анклавов, окружённых территориями с преимущественно албанским населением. Наиболее крупными анклавами являются муниципалитеты Штрпце и Нове-Брдо , а также образованные международной администрацией УНМИК и не признанные Сербией новые муниципалитеты Грачаница , Клокот-Врбовац и Ранилуг . В настоящее время наиболее значительными проблемами сербских анклавов являются проблемы безопасности и снабжения. Охрана сербских поселений осуществляется силами KFOR .

Косово как международный прецедент

В октябре 2007 года , за месяц до истечения срока переговоров, председатель правительства Сербии Воислав Коштуница заявил [56] :

Косово и Метохия не может быть трофеем НАТО, и пока существует устав ООН , международно-признанные границы Сербии останутся неизменными.

По мнению правительств США и некоторых государств ЕС [57] [58] , ситуация в Косове является уникальной и признание его независимости не должно быть прецедентным для иных самопровозглашённых образований. В качестве обоснования уникальности Косова госсекретарь США Кондолиза Райс назвала комбинацию следующих факторов: общий контекст распада Югославии , этнические чистки и преступления в отношении гражданского населения Косова и длительный период нахождения края под управлением администрации ООН [59] .

Политико-административное устройство

Административно-территориальное деление

Республика Косово делится на 7 округов, состоящих из 30 муниципалитетов. Крупнейшие города — Приштина с населением около 500 тыс. человек [60] и Призрен с населением около 110 тыс. [61]

Политическое устройство

Республика Косово провозглашена как многопартийная парламентская республика . Власть осуществляется законодательными, исполнительными и судебными институтами, действующими в соответствии с Конституцией . Законодательные функции распределены между Ассамблеей и министрами в рамках их компетенций. Правительство осуществляет исполнительную власть и состоит из премьер-министра в качестве его главы, заместителей премьер-министра и глав различных министерств. Судебную власть осуществляет Верховный суд и нижестоящие суды, Конституционный суд и независимые от них органы прокуратуры. Существует также множество независимых институтов, определённых Конституцией и законом, а также местные органы власти [62] .

Экономика

Запасы лигнита (бурого угля) в Косово по сравнению с мировыми
Бульвар Билла Клинтона в Приштине

С 1999 года в Косово наблюдается устойчивый рост ВВП. В период мирового экономического кризиса 2008—2012 гг. Косово была одной из 4 стран Европы, чья экономика показывала устойчивый рост в среднем на 4,5 % в год [63] .

В то же время, более 70 % ВВП составляет сектор услуг. Инфляция невысока [64] . Уровень безработицы очень высок, хотя по официальным данным снижается — 39,7 % в 2005 году, 45,4 % в 2010 году, 30,0 % в 2013 году [65] . При этом две трети молодёжи не имеют работы — потому что сектор «серой» экономики огромен. Однако многие работают за границей и посылают деньги оставшимся дома семьям. Целые поколения косоваров трудились в качестве гастарбайтеров в разных частях Европы. Сегодня их пенсии и пособия — значительный вклад в поддержку Косова [66] .

Все товары, которые импортируются краем, проходят 10 % пошлинный сбор на всех границах, включая Сербию [67] . Внешний долг Косова составляет 1,2 млрд долл. — 35 % от ВВП [ уточнить ] . Погашая этот долг, Сербия выплатила 218 млн долл. [68]

По оценке директора Института перспективных исследований (Приштина) Шпенда Ахмети, импорт Косова составляет около 1,3 млрд евро (1,9 млрд долл.) в год, а экспорт — всего лишь 90-130 млн евро. Основным импортным и экспортным партнёром края является Северная Македония (приблизительно 220 и 9 млн евро), далее идут Сербия (111 и 5 млн), Германия и Турция [69] .

На территории Косова расположены крупные залежи полезных ископаемых: свинца, цинка, никеля, кобальта, бокситов и магнезита. Запасы редких минералов: индий , кадмий , германий , таллий и цеолит . Месторождения лигнита (бурого угля) оцениваются более чем в 15 млрд тонн, что даёт Косову возможность вести их эксплуатацию в течение 150—200 лет, развивая энергетику [70] .

Кроме того, в Косове есть современные фабрики: мясоперерабатывающий завод Flor-En в районе Суха Река; обувная фабрика Solid , на которой налажено массовое производство обуви как на экспорт, так и для внутреннего рынка [66] .

В 2007 году бюджет ООН для Косова составил 150 млн евро. Ещё 370 млн косовская экономика получила от албанцев, живущих за рубежом. Эта помощь является основным источником финансов Косова [71] .

Транспорт

Транспортное сообщение в основном автомобильное, железных дорог — 333,451 км, обслуживаются компанией Trainkos (Железные дороги Косова) [72] . Имеется регулярное автобусное сообщение с Черногорией , Сербией , Северной Македонией , Албанией , Турцией , а также Боснией и Герцеговиной [73] .

Социальная сфера

Образование

В Косове насчитывается около 1200 школ. Примерно половина из них были модернизированы за 6 лет в рамках программы малых грантов, финансируемой Всемирным банком и Канадским агентством развития [74] .

Религия

Косово секулярное государство и религия не имеет никакого официального статуса. Конституция республики провозглашает свободу вероисповедания и терпимость [75] [76] . Согласно переписи 2011 года, 95,6 % населения Косова являются мусульманами [77] . Эти цифры не учитывают отдельные секты в стране, такие как суфизм и бекташизм , которые иногда классифицируются под категорией ислам [78] . 3,69 % населения являются католиками и около 5 % исповедующих православие (большинство сербов-православных бойкотировало перепись).

Культура

Публичная библиотека Приштины

До начала боевых действий на территории края насчитывалось около 1800 храмов и монастырей, 200 из которых древнее XIV века или относятся ко времени провозглашения сербской патриархии ( 1346 год ). Это самая большая концентрация культурно-исторических памятников в Европе [22] . После вторжения войск НАТО в Югославию в 1999 году албанцы разрушили и осквернили множество сербских православных храмов [79] [80] .

Праздники

Население

Численность населения по итогам переписи 2011 года составила 1 733 872 чел., из них примерно 874 тыс. мужчин и 860 тыс. женщин [81] .

Этническая карта Косова
Оценки численности населения [82]
1948 1953 1961 1971 1981 1991
732 746 815 798 963 715 1 243 811 1 584 440 1 956 196
Этнический состав Косова и Метохии по годам, в %
Год Албанцы Сербы Остальные
1871 32 64 4
1899 48 44 8
1921 66 26 8
1931 69 ?? ?
1939 60 34 5
1948 68 27 5
1953 67 27 6
1961 67 27 6
1971 74 21 5
1981 77 15 8
1991 82 11 7
2000 88 7 5
2007 92 5 3

В настоящее время население Республики Косово составляют преимущественно албанцы (свыше 90 %). Согласно официальной информации, количество белых звёзд на флаге Республики Косово соответствует числу этнических групп, населяющих Косово — это албанцы , сербы , цыгане , боснийцы (бошняки, босняки, босанцы), косовские турки , горанцы и ряд албанизировавшихся меньшинств ( ашкали , и др.) [83] .

Сербы

Из 2-миллионного населения Косова сербы составляют около 100 тыс. (6 %) [84] с национальным центром в Косовска-Митровице .

Начиная с 1999 года на почве этнических конфликтов между сербами и албанскими сепаратистами край покинуло более 200 тыс. этнических сербов.

Специальный посланник Генерального секретаря ООН Кай Эйде, выступая в Совете Безопасности констатировал [85] :

преступления на национальной почве, организованная преступность, коррупция остаются серьёзными угрозами для стабильности Косово… В крае царит атмосфера безнаказанности… Процесс возвращения неалбанских беженцев фактически прекратился, и сейчас число покидающих край сербов превосходит количество возвращающихся беженцев.

В ноябре 2011 года представитель объединения «Старая Сербия» Златибор Джорджевич передал Послу России в Белграде 21 733 прошения о получении российского гражданства от сербов, проживающих в Косове [86] [87] .

Цыгане

Цыгане — второе по величине национальное меньшинство Косова, численностью не менее 30 тыс. чел. [88] В большинстве своём косовские цыгане — мусульмане по вероисповеданию. В ходе косовского конфликта цыгане, независимо от веры, подвергались преследованиям, пыткам и убийствам со стороны косовских албанцев, в результате чего 85 % цыганского населения Косова покинули пределы края [89] [90] [91] [92] [93] .

В Германии остаётся около 50 тыс. беженцев, большинство из них — представители косовских меньшинств, таких как цыгане или цыгане-мусульмане. Возвращение их небезопасно, так как косовские албанцы считают их союзниками сербов (во время погромов в 2004 году в результате поджога полностью сгорел городской квартал в Вуштри, где проживали цыгане-мусульмане). В двух соглашениях Приштина обязалась принять всех беженцев обратно, в связи с чем МВД Германии не видит причин на сохранение квот, ограничивающих количество возвращающихся [94] .

Языки

Согласно Конституции, албанский и сербский являются официальными языками Республики Косово. Почти 95 % населения говорит на албанском языке как на своём родном, за которым следуют южнославянские и турецкий языки. Из-за бойкота переписи жителями Северного Косова, боснийский стал вторым по количеству носителей языком после албанского. Тем не менее, сербский де-факто является вторым по количеству носителей языком в Косове. С 1999 года албанский язык стал доминирующим в стране, хотя сербский имеет равный статус, также особый статус предоставляется другим языковым меньшинствам [95] .

В 2006 году Национальное собрание приняло Закон об Использовании Языков в целях обеспечения равного использования албанского и сербского языков в качестве официальных [96] . Кроме того, другие языки также могут получать признание на муниципальном уровне в качестве официальных языков, если языковое сообщество составляет не менее 5 % от общей численности населения муниципалитета [96] . Закон об использовании языков даёт турецкому статус официального языка в муниципалитете Призрен, независимо от размера проживающей там турецкой общины [96] . Хотя как албанский, так и сербский языки являются официальными языками, в профессиональной среде государственные служащие должны говорить только на одном из них, и, по словам Комиссара по Языкам Косова Славиши Младеновича, с 2015 года, ни одна из организаций не имеет всех своих документов на обоих языках [97] .

Вооружённые силы

Примечания

 1. Косовские власти официально употребляют как вариант «Косово», так и «Косова», ( фото )
 2. Eurostat .
 3. 1 2 3 4 Report for Selected Countries and Subjects
 4. Данные энтонимы происходят из албанского языка. Косовские сербы самоидентифицируют себя как косовцы [sr] (косовец, косовка) , принятые ранее и в русском языке. Такие слова в настоящий момент иногда используются , чтобы подчеркнуть, что речь идёт именно о косовских сербах
 5. 1 2 Dějiny Srbska. — Praha, 2004. — ISBN 80-7106-671-0
 6. Historical dictionary of Kosova — Google Books
 7. CIA. World Factbook . CIA (19 июня 2014). Дата обращения: 18 ноября 2019. Архивировано 6 марта 2008 года.
 8. PARKU KOMBËTAR "SHARRI" (алб.) . mmph-rks.org 13. Дата обращения: 18 ноября 2019. Архивировано 17 августа 2016 года.
 9. Kosovo Country Study Guide Strategic Information and Developments (англ.) . — IBP USA. — Lulu.com, 2012. — P. 32. — ISBN 9781438774763 .
 10. Overview of Nature Protection Progress in Kosovo (алб.) . landscapeonline.de 6. Дата обращения: 20 ноября 2019. Архивировано 20 октября 2017 года.
 11. 1 2 Kosovo Biodiversity Assessment (англ.) . pdf.usaid.gov 15–16. Архивировано 3 марта 2017 года.
 12. Biodiversity conservation status in the Republic of Kosovo with focus on biodiversity centres (англ.) . jeb.co.in 1. Архивировано 20 октября 2017 года.
 13. Maxhuni, Qenan Biodiversiteti i Kosovës (алб.) . Дата обращения: 27 сентября 2020. Архивировано 2 августа 2020 года.
 14. Kosovo Biodiversity Assessment (алб.) . pdf.usaid.gov 17. Архивировано 3 марта 2017 года.
 15. Overview: Climate Change in Albania and Kosovo (англ.) . sustainicum.at 1. Архивировано 20 октября 2017 года.
 16. University of Gothenburg. Kosovo Environment and Climate Analysis (англ.) . sidaenvironmenthelpdesk.se 3. Дата обращения: 19 октября 2017. Архивировано 16 мая 2016 года.
 17. Climatic Conditions , Independent Commission for Mines and Minerals of Kosovo , < http://www.kosovo-mining.org/kosovoweb/en/kosovo/climate.html > . Проверено 23 ноября 2019.   Архивная копия от 27 мая 2014 на Wayback Machine
 18. Гуськова Е. Ю,. Агрессия НАТО 1999 года против Югославии и процесс мирного урегулирования. — Москва: Индрик, 2013. — С. 12. — ISBN 978-5-91674-270-1 .
 19. Буквич Р. Региональная проблема социалистической Югославии в 1945—1991 гг. // Вестник Мордовского университета. — 2014. — № 3. — С. 139
 20. Буквич Р. Региональная проблема социалистической Югославии в 1945—1991 гг. // Вестник Мордовского университета. — 2014. — № 3. — С. 140
 21. Павел Хлебников. Разговор с варваром : Беседы с чеченским полевым командиром Ходж-Ахмедом Нухаевым о бандитизме и исламе : [ рус. ] . — Москва : Детектив-Пресс, 2003. — Глава «Повесть о Косово». — С. 259—261. — 282 с. — 9200 экз.ISBN 5-89935-057-1 .
 22. 1 2 Косово и Метохия: можно ли защищать права человека посредством насилия?
 23. Statement of Prime Minister of Albania Mr. Sali Berisha on Recognition of Independence of Kosova
 24. Dizdarevic R. Od smrti Tita do smrti Jugoslavie. — Praha, 2002
 25. Тягуненко Л. В. Союзная республика Югославия на рубеже XXI века
 26. Гуськова Е. Ю,. Агрессия НАТО 1999 года против Югославии и процесс мирного урегулирования. — Москва: Индрик, 2013. — С. 249—250. — ISBN 978-5-91674-270-1 .
 27. Посольство Российской Федерации в Чили (недоступная ссылка) . Дата обращения: 1 мая 2013. Архивировано 23 сентября 2017 года.
 28. Чеку подтвердил намерение добиваться независимости Косово . Дата обращения: 1 мая 2013.
 29. 1 2 Решения есть, нужна решимость . Дата обращения: 1 мая 2013.
 30. Парламент Косова объявил о независимости края
 31. Сербско-украинская война
 32. В Косово погиб украинский миротворец
 33. Противоречия победителей . Частный корреспондент (20 ноября 2009). Дата обращения: 20 ноября 2009. Архивировано 22 августа 2011 года.
 34. Международный суд ООН вынес решение о признании независимости Косова . Коммерсантъ (22 июля 2010). Дата обращения: 22 июля 2010.
 35. Kosovo vive la primera crisis grave institucional desde su independencia (исп.)
 36. Сербия и Косово пришли к договору, разойдясь в его оценке
 37. Противники соглашения Сербии с Косово выйдут на митинг в Белграде
 38. Миссия Еулекс завершила надзор над косовской таможней (недоступная ссылка) . Дата обращения: 13 августа 2016. Архивировано 20 сентября 2016 года.
 39. Александр Вучич: Сейчас единственным решением было бы признание независимости Косово (недоступная ссылка) . Дата обращения: 13 августа 2016. Архивировано 20 сентября 2016 года.
 40. Независимость Косово — начало конца мировой стабильности. История конфликта (недоступная ссылка) . Дата обращения: 29 августа 2008. Архивировано 8 апреля 2008 года.
 41. Косовский узел Третьего Рима (недоступная ссылка) . Дата обращения: 18 мая 2007. Архивировано 18 мая 2007 года.
 42. Ведущие страны ЕС решили признать независимость Косово
 43. Африканская страна признала Косово
 44. Парламент Сербии аннулировал декларацию о независимости Косово
 45. Международный суд ООН: провозглашение независимости Косово правомерно . РИА Новости (22 июля 2010). Дата обращения: 14 августа 2010. Архивировано 22 августа 2011 года.
 46. Украина не признаёт независимость Косово
 47. Republic of Kosovo Established Diplomatic Relations with Sultanate of Oman [ нет в источнике ]
 48. Arrin nota verbale e njohjes së Kosovës nga Pakistani (алб.) . Ministria e Punëve të Jashtme. Дата обращения: 10 февраля 2013. Архивировано 10 февраля 2013 года.
 49. Solomon Islands recognise Kosovo`s Independence [ нет в источнике ]
 50. http://www.kryeministri-ks.net/?pages=2,9,6604 [ нет в источнике ]
 51. Республика Науру стала 17-й страной, отозвавшей признание независимости Косова . ТАСС (22 ноября 2019).
 52. JOŠ JEDNA VELIKA POBEDA SRBIJE! Republika Nauru povukla priznanje lažne države Kosovo! . Informer (22 ноября 2019).
 53. Гана отозвала признание независимости Косово . РИА Новости (11 ноября 2019).
 54. Соломоновы острова отозвали признание независимости Косово. Такое решение приняла уже 11-я страна — Meduza (рус.) , Meduza . Дата обращения 3 декабря 2018.
 55. Посол США в Косово: международные силы на Косово ещё на 10 лет (недоступная ссылка)
 56. Лев Никифоров. Косово: новые инициативы против одностороннего решения Полит.ру, 2007
 57. Министр иностранных дел Италии: Косово — не прецедент, а случай sui generis (итал.)
 58. Министр иностранных дел Великобритании: Косово — уникальный случай (англ.)
 59. Кондолиза Райс: «The unusual combination of factors found in the Kosovo situation — including the context of Yugoslavia's breakup, the history of ethnic cleansing and crimes against civilians in Kosovo, and the extended period of UN administration — are not found elsewhere and therefore make Kosovo a special case. Kosovo cannot be seen as a precedent for any other situation in the world today» // Цит. по ст. в Turkish Daily News (недоступная ссылка)
 60. Për Prishtinën (недоступная ссылка) . Дата обращения: 30 апреля 2013. Архивировано 2 мая 2013 года.
 61. Gjeografi (недоступная ссылка) . Дата обращения: 30 апреля 2013. Архивировано 17 марта 2017 года.
 62. Kosovo's Constitution of 2008 with Amendments through 2016
 63. Overview
 64. May finds Kosovo with 50% unemployed . eciks (4 мая 2006). Архивировано 23 августа 2011 года.
 65. Арляпова Е. С. Косово — экономическая витрина постконфликтного урегулирования? // Научно-аналитический журнал Обозреватель — Observer. — 2014. — № 12 (299). — С. 107—108
 66. 1 2 Kosovo - The world's newest state | Europe | The Economist
 67. Doing Business in Kosovo (недоступная ссылка) . US Commercial Service. Дата обращения: ???. Архивировано 8 апреля 2005 года.
 68. Отделение Косово лишает Сербию имущества на 220 миллиардов долларов
 69. Kosovo Economic Briefing (англ.)
 70. Косово получит статус «кладовки»
 71. Косово предстоит долгая и изнурительная борьба с нищетой Архивная копия от 26 февраля 2008 на Wayback Machine РБК , 19 февраля 2008
 72. Plani i Biznesit 2013 (алб.) . trainkos.com. Дата обращения: 16 ноября 2014.
 73. Transport in Kosovo (англ.) . Lonely Planet. Дата обращения: 16 ноября 2014.
 74. Новости - Косово: преуспевающие школы открывают более широкие возможности для детей (недоступная ссылка) . Всемирный банк . Дата обращения: 30 апреля 2013. Архивировано 10 мая 2013 года.
 75. Генри Х. Перрит, Младший (28 сентября 2009 года) «Дорога к независимости для Косово: хроника плана Ахтисаари». Пресса Кембриджского университета.
 76. Наамат, Талия; Порат, Дина; Осин, Нина (19 июля 2012 года). «Законодательство о равенстве: многонациональный сборник недискриминационных норм. Том I: Европа» . Издатели Martinus Nijhoff.
 77. Muslims in Europe: Country guide , BBC News (23 декабря 2005). Архивировано 26 января 2009 года.
 78. Alexe, Dan The influence of Sufi Islam in the Balkans . EU Observer (1 декабря 2010). Архивировано 10 октября 2017 года.
 79. Pravoslavie.Ru/ Распятое Косово (недоступная ссылка) . Дата обращения: 13 августа 2010. Архивировано 14 марта 2007 года.
 80. Crucified Kosovo: Destroyed and Desecrated Serbian Shrines
 81. Table 1 -Dwellings, Households and Population by Municipality (англ.) (недоступная ссылка) . ??? (2011). Дата обращения: 7 декабря 2011. Архивировано 15 октября 2012 года.
 82. Статистички годишњак Републике Србије 2011 .
 83. Reeves, Terri Bryce . Former Kosovar leader rejoices from afar , St. Petersburg Times (19 февраля 2008). Дата обращения 19 февраля 2008.
 84. НАТО блокирует Косово vz.ru, 20 февраля 2008
 85. Косово: на пути к финалу драмы novopol.ru
 86. Уже сотни тысяч сербов готовы просить о российском гражданстве (недоступная ссылка) . Дата обращения: 15 ноября 2011. Архивировано 20 ноября 2011 года.
 87. Более 20 тысяч косовских сербов запросили российское гражданство
 88. Российский миротворец: ЕС не зафиксировал нарушений в ходе косовских выборов
 89. Свидетель МТБЮ: боевики UCK устраивали кровавые казни
 90. Обвинение требует для Харадинаи 25 лет тюрьмы
 91. Кокосовская республика. Табор уходит к сербам
 92. Суверенитету Косово быть
 93. Süddeutsche Zeitung: косовские беженцы готовятся к выдворению из Германии
 94. Косовские беженцы готовятся к выдворению Архивная копия от 25 февраля 2008 на Wayback Machine inopressa.ru, 22 февраля 2008
 95. http://kv.sapientia.ro/data/miremir_pres/andrea_najvirtova_lars_burema.pdf
 96. 1 2 3 http://www.osce.org/kosovo/120010?download=true
 97. Архивированная копия (недоступная ссылка) . Дата обращения: 16 августа 2017. Архивировано 24 сентября 2015 года.

Литература

Ссылки