Šachy

z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Přejít na navigaci Přejít na hledání
Šachy
Počáteční umístění figurek na šachovnici
Počáteční umístění figurek na šachovnici
Příběh původu Historie šachu
Inventář šachovnice a figurky
Hráči 2 [1]
Délka party S hodinami [2]
Kulka (kulka) [3] : ⩽ 3 min.
Blitz: více než 3 min. - 10 min.
Rychlé (rychlé): více než 10 a méně než 60 minut.
Klasika: 60 minut nebo více, nebo více než jedno období hry s libovolnou časovou kontrolou.
Žádné hodinky
Neomezený čas.
Několik dní na tah ( šachy podle korespondence ).
Složitost pravidel Průměrný
Úroveň strategie Vysoký
Vliv náhodnosti Ne ( hra s kompletními informacemi );
Ano, při výběru výchozí pozice v šachu-960
Rozvíjí dovednosti taktika , strategie , kombinační vidění , vizuální paměť
Podobné hry Viz Varianty šachu , Shogi
Logo Wikimedia Commons Mediální soubory na Wikimedia Commons

Šachy ( persky شاه مات 'Shah mat ", doslovný překlad". Shah dead " [4] ), - logická hra na čtení se speciálními figurkami na 64článkové desce, kombinuje prvky umění (včetně partie šachové kompozice ), Věda a sport [5] .

Šachy hrají většinou dva hráči proti sobě. Je také možné, aby jedna skupina šachistů hrála proti druhé nebo proti jednomu hráči, takové hry jsou často označovány jako konzultační hry. Kromě toho existuje praxe simultánních her , kdy několik soupeřů hraje proti jednomu silnému hráči, každý na samostatné desce.

Pravidla hry byla většinou tvořena 15. stoletím ; na moderních oficiálních turnajích se uplatňují pravidla Mezinárodní šachové federace [6] , která upravují nejen pohyb figurek, ale také práva rozhodčího, pravidla chování hráčů a kontrolu času . Hra hraná na dálku, například korespondenčně , telefonicky nebo přes internet , má zvláštní pravidla. Existuje mnoho variant šachů, které se liší od klasických: s nestandardními pravidly, figurami, velikostí šachovnice atd. Odpovídající částí šachové kompozice jsou pohádkové šachy . Některé aspekty šachové hry jsou studovány v matematice (například klasický Knight 's Move Problem a Eight Queens Problem ), a to i prostřednictvím počítačové simulace .

Příběh

Předpokládá se, že historie šachu je stará nejméně jeden a půl tisíce let. Existuje mnoho verzí, které vysvětlují vývoj šachu a jeho rozšíření po celém světě – „indické“, „byzantské“ atd. Podle nejrozšířenější z nich se první známý předchůdce hry, chaturanga , objevil v Indii nejpozději v r. 6. století n . l., protože odtud obdržel svá pravidla perský šáh Khosrov I. Anuširvan (531-579) [7] . Jakmile se chaturanga ocitla v sousedních zemích Indie, prošla řadou změn. Jeho potomek na arabském východě byl shatranj a v jihovýchodní Asii - xiangqi ( Čína ), makruk ( Thajsko ) a shogi ( Japonsko ). Šatranj v 9. - 10. století od Arabů přišel do Evropy a Afriky . Evropští hráči pokračovali v úpravě hry, což mělo za následek to, co je nyní známé jako „klasická“ pravidla od 15. století . Pravidla byla definitivně standardizována v 19. století , kdy se začaly systematicky konat mezinárodní turnaje. Od roku 1886 se hraje o titul mistra světa v šachu . Od roku 1924 existuje Mezinárodní šachová federace - FIDE , pod jejíž hlavičkou se od poloviny 20. století pořádá většina mezinárodních soutěží.

Pravidla hry

Prkno a výchozí pozice

A b C d E F G h
osm
Šachovnice480.svg
a8 černá věž
b8 černý kůň
c8 černý střelec
d8 černá královna
e8 černý král
f8 černý střelec
černý kůň g8
h8 černá věž
a7 černý pěšec
b7 černý pěšec
c7 černý pěšec
d7 černý pěšec
e7 černý pěšec
f7 černý pěšec
černý pěšec g7
h7 černý pěšec
a2 bílý pěšec
b2 bílý pěšec
c2 bílý pěšec
d2 bílý pěšec
e2 bílý pěšec
f2 bílý pěšec
g2 bílý pěšec
h2 bílý pěšec
a1 bílá věž
b1 bílý kůň
c1 bílý slon
d1 bílá královna
e1 bílý král
f1 bílý střelec
g1 bílý rytíř
h1 bílá věž
osm
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
jeden jeden
A b C d E F G h
Výchozí pozice tvarů

Hra se odehrává na desce rozdělené na stejné čtvercové buňky nebo pole . Velikost desky je 8 × 8 buněk. Svislé řady polí (vertikály) jsou označeny latinskými písmeny od a do h zleva doprava, vodorovné řady (horizontální) - čísly od 1 do 8 zdola nahoru; každé pole je identifikováno kombinací odpovídajícího písmena a čísla. Pole jsou obarvena tmavými a světlými barvami (a nazývají se černá a bílá), takže svisle a vodorovně sousední pole jsou obarvena různými barvami. Deska je umístěna tak, že nejbližší rohové pole napravo od hráče je bílé (pro bílé je to pole h1, pro černé - pole a8).

Na začátku hry mají hráči každý stejnou sadu figurek . Figurky jednoho z hráčů se běžně nazývají „bílé“, druhé – „černé“. Bílé kusy jsou zbarveny světle, černé kusy jsou tmavé. Sami hráči se nazývají „bílí“ a „černí“ podle barvy svých figurek.

Každá sada figurek obsahuje: krále (♔, ♚), královnu (♕, ♛), dvě věže (♖, ♜), dva slony (♗, ♝), dva koně (♘, ♞) a osm pěšců (♙, ♟). Ve výchozí pozici jsou tvary na obou stranách umístěny tak, jak je znázorněno na obrázku. Bílá zaujímá první a druhou pozici, černá - sedmá a osmá. Pěšci jsou umístěni na druhé a sedmé řadě.

Design šachových figurek je různorodý. De facto standardem se stala tzv. Stauntonova sada , vyvinutá v roce 1849 a dodnes se používá na oficiálních šachových turnajích (figurky této sady jsou zobrazeny na obrázku), existuje však mnoho dramaticky odlišných provedení, například figurky zobrazující vojáci konkrétních armád, známí lidé, pohádkové postavy, zvířata, postavy určitých děl a tak dále.

Pohyby

Hra spočívá v tom, že se hráči střídají v tahech. Bílý udělá první krok. S výjimkou zabírání na uličce a rošády , které jsou popsány níže, spočívá tah v tom, že hráč přesune jednu ze svých figurek na jiné pole podle následujících pravidel:

 • Figurky (kromě jezdce ) se pohybují v přímce, přičemž všechna mezilehlá pole mezi počátečním a konečným musí být volná (neměla by mít vlastní ani cizí figurky). Výjimkou je tah rytíře , viz níže.
 • Pohyb na pole obsazené figurkou není možný.
 • Při přesunu na pole obsazené figurkou mimozemšťana je tato figurka odstraněna z hrací desky ( zajmutí ).
 • Král se pohybuje na sousední pole vertikálně, horizontálně nebo diagonálně.
 • Dáma se pohybuje na libovolnou vzdálenost vertikálně, horizontálně nebo diagonálně.
 • Věž se pohybuje o jakoukoli vzdálenost vertikálně nebo horizontálně.
 • Biskup se pohybuje diagonálně na libovolnou vzdálenost.
 • Tyto rytířské přesune o dvě pole svisle a pak jeden čtverec vodorovně, nebo naopak o dvě pole vodorovně a jeden čtverec vertikálně, tedy pohyb Rytířským podobá velké písmeno „G“ v azbuce nebo velké písmeno „L“ z latinské abecedy . Podle znění mezinárodních [6] a ruských [8] pravidel se jezdec pohybuje na jedno z polí nejbližších tomu, na kterém stojí, ale ne na stejné vodorovné, svislé nebo diagonále. V tomto případě je barva pole, na kterém se jezdec pohybuje, vždy opačná než barva pole, na kterém stojí. Jezdec se od ostatních figurek liší také tím, že ostatní figurky stojící rytíři v cestě nepřekáží v jeho pohybu ("přeskakuje" je).
 • Pěšec se může pohybovat pouze vpřed (směr „dopředu“ je směr na osmou pozici pro bílého nebo do první řady pro černé): bez zajetí - o jedno pole vpřed vertikálně a se zajetím - diagonálně o jedno pole vpřed-vpravo nebo vpřed - vlevo... Pokud je pěšec na počátečním poli (druhá pozice pro bílého a sedmá pozice pro černého), pak se navíc může posunout o dvě pole dopředu, aniž by zajal. Když se pěšec přesune na poslední pozici (u bílého - na osmý, u černého - na první), je podle volby hráče nahrazen jakoukoli jinou figurkou stejné barvy, kromě krále ( povýšení pěšce ). Povýšení pěšce je součástí tahu, kterým je pěšec posunut na poslední pozici. Pokud tedy například figurka povýšená z pěšce ohrožuje soupeřova krále, pak je tento král v důsledku tahu pěšce na poslední pozici okamžitě v šachu.

Pohyby všech figurek jsou znázorněny na obrázku níže. Značky "X" označují pole, do kterých se může figurka přesunout z pole, na kterém se nyní nachází.

Pole je vyvoláno útokem nebo zlomeno, pokud by během svého tahu mohla figurka vzít soupeřovu figurku umístěnou na tomto poli (bez ohledu na to, zda na tomto poli taková figurka je). Pole je považováno za poražené, i když ve skutečnosti není možné tam figurkou pohnout, protože staví svého vlastního krále do bitvy.

Speciální pohyby

Existují dva speciální pohyby:

 • Rošáda - pokud se král a jedna z věží stejné barvy od začátku hry nepohnuli, pak může král a tato věž současně změnit pozici (hrad) v jednom tahu. Při rošádu se král posune o dvě pole směrem k věži a věž se umístí na pole mezi počáteční a konečnou pozici krále. Rošáda není možná, pokud se král nebo příslušná věž již pohnula. Rošáda je dočasně nemožná, pokud je mezi králem a věží nějaká figura, stejně jako pokud je pole, na kterém král stojí, nebo pole, které musí přejít, nebo pole, které musí obsadit, pod útokem jednoho. soupeřových figurek. Pro účely tohoto dotykového pravidla pohybu, rošáda je považován za královský tah, takže rošáda by měl začít s přechodem krále, ne věží.
 • Zajmutí na průchodu – když pěšec provede tah o dvě pole přes rozbité pole, na které útočí soupeřův pěšec, pak jej může tento soupeřův pěšec zajmout odvetným tahem. V tomto případě se soupeřův pěšec přesune na přerušené pole a zajatý pěšec je odstraněn ze šachovnice (viz příklad na obrázku). Zajmutí průchodu je možné pouze přímo v reakci na pěšcův tah přes přerušené pole, při dalších tazích již není povoleno.

Mat a pat

 • Král na poraženém poli se nazývá „v šachu “. Provést tah, po kterém je soupeřův král v šachu, znamená vyhlásit šach. Tahy, po kterých král hráče, který tah provedl, zůstává nebo je v šachu, jsou zakázány; hráč, jehož král je v šachu, ho musí okamžitě vyloučit.
 • Pokud je hráčův král v šachu a hráč nemá jediný tah k odstranění tohoto šachu, je tento hráč nazýván „ mat “ a podle toho je poražen. Cílem hry je dát mat soupeřovu králi.
 • Pokud hráč během svého tahu nemá možnost provést jediný tah podle pravidel, ale hráčův král není v šachu, nazývá se taková situace patová situace .

Výsledek hry

Hra končí výhrou nebo remízou jedné ze stran. V případě porušení pravidel oběma hráči může být započítána dvojnásobná porážka.

Šachy pro nevidomé

Výhry se zaznamenávají v následujících případech:

 • Mat . Mat vítězí.
 • Jeden z hráčů se vzdává. Hráč, který se rozhodne, že další odpor je zbytečný, se může kdykoli vzdát, k tomu stačí zastavit hodiny a potřást protihráčovi rukou. Jeho soupeř je prohlášen za vítěze.
 • Jednomu z hráčů vypršel čas. V tomto případě bude vítězství, až na pár výjimek popsaných v sekci Time Control , uděleno druhé straně.
 • Technické vítězství je uděleno hráči v oficiálním turnaji, pokud jeho soupeř:
  • nedorazili do hry v době stanovené pravidly turnaje (v současné době je standardně akceptováno nulové zpoždění). V tomto případě hráč dostane v tabulce mínus a soupeř plus;
  • přerušil hru (zahájil hru, ale opustil hrací plochu, aniž by ji dokončil nebo informoval rozhodčího);
  • hrubě porušil pravidla nebo neuposlechl soudce;
  • udělal dva tahy zakázané pravidly a on sám měl možnost dát mat alespoň kooperativně.
Technické vítězství může být uděleno i za neodehranou hru v případě, že pro hráče v tomto kole z jakéhokoli důvodu nebyl nalezen soupeř a pravidla turnaje tento případ výslovně stanoví (např. vyloučení z turnaje, nebo pokud je počet hráčů lichý) v turnaji podle švýcarského systému ).

Remíza je zaznamenána v těchto případech:

 • Pat .
 • Obě strany souhlasily s remízou , to znamená, že jeden z hráčů nabídl remízu, druhý ji přijal. Chcete-li nabídnout hráči, stačí v jeho tahu říci „ remíza “. Pokud soupeř provede tah, aniž by na tuto nabídku reagoval, považuje se za odmítnutou. Moderní turnajová pravidla [9] specifikují, že remíza by měla být nabídnuta po pohybu figurky, ale před přepnutím hodin; pokud hráč nabídne remízu před tím, než pohne svou figurkou, pak druhý hráč, než na nabídku odpoví, má právo (ale není povinen) požadovat, aby první hráč provedl svůj tah jako první. V poslední době se v některých turnajích uplatňují tzv. „ Sofijská pravidla “, která poněkud omezují možnost hráčů souhlasit s remízou.
 • Párovací pozice nemůže být dosažena žádnou posloupností tahů (například na šachovnici nezbývá dostatek figurek, aby žádný hráč mohl dát mat - například pouze dvě figurky: král jednoho hráče a střelec druhého).
 • Opakování pozice třikrát (ne nutně pro tři tahy za sebou) a koncept pozice v tomto případě zahrnuje pozici figurek, pořadí tahu a možné tahy (včetně práva na hrad a zajetí na průchod pro každou stranu). Hráč, který si všiml trojnásobného opakování pozice, se musí obrátit na rozhodčího a požádat o opravu remízy; pokud se tak nestane, hra bude pokračovat. С июля 2014 года в правила было внесено дополнение: теперь в случае пятикратного повторения одной и той же позиции в течение пяти последовательных ходов обоих игроков партия также считается закончившейся вничью, заявления от игрока для этого не требуется [10] .
 • Правило 50 ходов : в течение 50 последних ходов обеих сторон не было сделано ни одного взятия и ни одного хода пешкой. Ничья фиксируется в том случае, если этого потребует один из игроков. В XX веке это правило многократно изменялось и в него добавлялись различные исключения. В настоящее время все исключения отменены, и правило 50 ходов действует в любых позициях [11] . С июля 2014 года партия также объявляется закончившейся вничью (без заявления игроков), если обе стороны сделали 75 ходов без взятия и без хода пешкой. Мат имеет приоритет перед этим правилом [10] .
 • Один из игроков просрочил время . В некоторых случаях, описанных в разделе « Контроль времени », засчитывается ничья.
 • У игрока осталось менее двух минут и отсутствует добавление 30 или больше секунд за ход, но его соперник не пытался выиграть «нормальными средствами», или такой выигрыш невозможен . В этом случае судья может засчитать ничью по требованию игрока, у которого осталось меньше двух минут. Подробнее об этом см. в разделе « Контроль времени ».

Шахматная теория

Шахматная теория представляет собой набор исследований, посвящённых различным аспектам шахматной игры. Её активное развитие началось с XV века, когда шахматные правила устоялись в виде, оставшемся практически неизменным до наших дней.

Этапы партии

Теория выделяет три этапа шахматной партии: дебют, миттельшпиль и эндшпиль.

 • Дебют — начальная стадия партии, продолжающаяся первые 10—15 ходов. В дебюте основной задачей игроков является мобилизация собственных сил, подготовка к непосредственному столкновению с противником и начало такого столкновения. Дебютная стадия игры наиболее хорошо изучена в теории, существует объёмная классификация дебютов , наработаны рекомендации по оптимальным действиям в тех или иных вариантах, отсеяно большое количество неудачных дебютных систем.
 • Миттельшпиль — середина игры. Стадия, начинающаяся после дебюта. Именно в ней обычно происходят основные события шахматной партии (ситуации, когда выигрыш достигается ещё в дебюте, очень редки). Характеризуется большим количеством фигур на доске, активным маневрированием, атаками и контратаками, соперничеством за ключевые пункты, в первую очередь — за центр. Партия может завершиться уже в этой стадии, обычно такое происходит, когда одна из сторон проводит успешную комбинацию. В противном случае после взятия большего числа фигур партия переходит в эндшпиль.
 • Эндшпиль — заключительная стадия игры. Характеризуется небольшим количеством фигур на доске. В эндшпиле резко возрастает роль пешек и короля. Часто основной темой игры в эндшпиле становится проведение проходных пешек. Эндшпиль заканчивается либо победой одной из сторон, либо достижением положения, когда победа в принципе невозможна. В последнем случае заключается ничья.

Взаимодействие фигур

Шахматы как игра с полной информацией

Шахматы являются игрой с полной информацией , поэтому итог игры предопределён в случае следования обоими игроками оптимальной стратегии, гарантирующей достижение выигрыша (или сохранение ничьей). Математически доказано, что такая стратегия, при условии конечности игры, существует (для шахмат, как и для любой другой игры с полной информацией), однако на текущий момент для шахмат она не найдена. Большое количество вариантов ходов и возможных позиций (см. Комбинаторный взрыв ) препятствуют «механическому» расчёту хода партии более чем на несколько ходов вперёд, так что на практике итог игры непредсказуем [12] [13] .

Шахматная композиция

Вспомогательной дисциплиной для обучения шахматам и одновременно самостоятельным видом деятельности на стыке шахмат и изобразительного искусства, является шахматная композиция — составление шахматных задач и этюдов. Композиция базируется на средствах и правилах практической игры и представляет собой независимую форму шахматного творчества [14] . Имея вполне утилитарную, обучающую функцию, композиция также демонстрирует красоту шахматных комбинаций. Композицию образно называют поэзией шахмат, поскольку она отражает практику шахматной игры так, как искусство реальную жизнь. Шахматный композитор заставляет фигуры делать максимум возможного на шахматной доске, выявляет их скрытую силу, всесторонне используя правила шахматной игры.

Различают два основных вида шахматной композиции — задачи и этюды . Этюд — это искусственная позиция, обычно близкая к окончанию реальной партии, в которой за одну из сторон (обычно за белых) необходимо найти путь к выигрышу или ничьей без ограничения числа ходов. Задача отличается от этюда более строгими условиями: она точно задаёт требуемый исход (как правило, мат) и количество ходов, за которое этот исход должен быть достигнут. Также существуют особые виды композиции , такие как восстановление шахматной партии, приводящей к заданной позиции из начальной расстановки фигур, различные математические и конструкционные задачи и пр.

Варианты шахмат

Шахматы для троих игроков на шестиугольной доске с четырёхугольными полями

Помимо общеизвестных классических шахмат, описанных в настоящей статье, существует большое количество других вариантов шахматной игры. Есть национальные варианты шахмат, например, распространённые в Южной Азии сянци , сёги , чанги , макрук . Некоторые варианты используют дополнительные фигуры и/или необычные доски, так, известны варианты на бо́льших по размеру досках, на круглых досках , с фигурами, объединяющими ходы коня и ладьи и/или коня и слона, с магараджей (фигура, объединяющая ходы ферзя и коня) вместо ферзя, курьерские шахматы , гексагональные шахматы (играются на шестиугольной доске, состоящей из полей-шестиугольников).

Современные круговые шахматы

Существуют шахматы для более чем двух игроков: трёх- и четырёхсторонние шахматы , в которых за одной доской играют три или четыре игрока (пара на пару или каждый за себя), управляющие каждый своим комплектом фигур, а также «командные» варианты шахмат, где игра ведётся команда на команду на одной или нескольких досках, причём на ход партии за одной доской влияют действия более чем одного игрока из каждой команды (например, шведские шахматы ).

Изобретением новых вариантов шахмат увлекались многие шахматные композиторы, а также учёные, шахматисты-любители и профессионалы. Известны, например, шахматы Капабланки — на доске 10×8, с двумя новыми фигурами. В последнее время приобретают всё большую популярность шахматы Фишера — игра по классическим правилам, но со случайной начальной расстановкой фигур на последних горизонталях. В части вариантов правила сохранились неизменными (или минимально изменёнными), а изменена лишь начальная расстановка фигур. Кроме уже упомянутых шахмат Фишера, таковыми являются кингчесс и боевые шахматы .

Турнирный регламент

Профессиональные требования к проведению состязаний привели к созданию турнирных правил, единых для всех игроков. Их принятие повлияло на основные правила игры (тронул — ходи, взятие на проходе и пр.).

Исправление ошибок

 • Если во время игры обнаруживается, что доска расположена неправильно, ошибка должна быть исправлена вне игрового времени: доска с сохранением позиции ставится так, чтобы справа от играющего белыми находилось угловое белое поле h1.
 • Если обнаруживается, что начальная расстановка фигур была ошибочной, фигуры расставляются в нужном порядке, только если было сделано не более трёх ходов (правило трёх ходов).
 • Игрок, сделавший невозможный ход, обязан переходить, если возможно, той же фигурой. Если ошибочный ход замечен не сразу, партия должна быть переиграна с этого места.
  • Если невозможно восстановить позицию в тот момент, когда был сделан ошибочный ход, партия переигрывается с последней известной до ошибочного хода позиции.
  • За первый ошибочный ход игрок наказывается тем, что его противнику добавляется 2 минуты (если применяются специальные блиц-правила — 1 минута). За второй ошибочный ход игроку засчитывается поражение, но только если соперник имеет возможность поставить мат любой серией возможных ходов; иначе ничья.
 • Если игрок, намереваясь сделать рокировку, по ошибке сначала сдвинул ладью, он должен сделать ход ладьёй. Если игрок сделал невозможную рокировку (например, через битое поле), он должен вместо неё сделать ход королём, если такой ход возможен.
 • Если после начала турнирной партии обнаруживается, что соперники играют фигурами не того цвета, который должен быть согласно расписанию турнира, то партия переигрывается, если сделано не более десяти ходов.

Запрет на отказ

 • Не может быть взято назад сделанное партнёру предложение о ничьей.
 • Не может быть взято назад сделанное игроком заявление о сдаче (проигрыше) партии.
 • Не может быть взят назад (изменён) ход, если он был сделан и от фигуры была отнята рука, за исключением случая, когда ход невозможен.

Правила «тронул — ходи» и «руку отнял — ход сделан»

 • Следующие правила относятся только к умышленному прикосновению к фигуре при своём ходе .
  • Игрок, дотронувшийся до своей фигуры, обязан этим ходом пойти данной фигурой.
  • Игрок, дотронувшийся до чужой фигуры, обязан на этом ходу её взять.
  • Прикосновение к своей фигуре, не имеющей хода по правилам, или к чужой фигуре, которую на этом ходу невозможно взять, не влечёт никаких последствий.
  • Рокировка считается ходом короля. Поэтому при рокировке надо сначала сдвинуть короля, потом ладью . Если игрок, желая совершить рокировку, по ошибке сначала дотронулся до ладьи, он должен вместо рокировки сделать ход этой ладьёй.
  • Если игрок дотронулся до нескольких фигур, которыми можно ходить или которые можно взять, он должен ходить той или брать ту фигуру, к которой прикоснулся первой. Исключения:
   • если игрок дотронулся до своего короля и обязан им ходить, потом до своей ладьи, и рокировка в сторону этой ладьи возможна, он должен совершить эту рокировку.
   • если игрок дотронулся до своей фигуры и обязан ей ходить, потом до фигуры противника, которую можно взять этой фигурой, он должен совершить это взятие.
   • если игрок дотронулся до фигуры противника и обязан её взять, потом до своей фигуры, которой можно взять эту фигуру противника, он должен совершить это взятие.
   • если игрок, в силу описанного выше, обязан совершить определённый ход, последующие прикосновения к фигурам на этом ходу не влекут никаких последствий.
  • Если нельзя установить, какая фигура была тронута первой, считается, что это фигура игрока, за которым очередь хода, а не его партнёра. (Правило ФИДЕ 4.3)
  • Если игрок хочет поправить неаккуратно стоящую фигуру, он должен сообщить об этом, например, сказав «поправляю» ( англ. I adjust , фр. J'adoube ) и только после этого поправить фигуру. В таком случае прикосновение к фигуре не влечёт никаких последствий. Известен случай, когда во время межзонального турнира 1967 года югославский гроссмейстер Милан Матулович , сделав проигрышный ход, сказал «J'adoube» и вернул ход назад. Его соперник, Иштван Билек , обратился к судье, но тот оставил инцидент без последствий. После этого случая Матулович получил прозвище «Жадубович» [15] .
 • Случайное касание фигуры, например, если игрок задел фигуру рукой, делая другой ход, не влечёт никаких последствий.
 • Прикосновение к фигурам при чужом ходе запрещено.
 • Когда игрок отнял руку от фигуры, переместив её на другое поле, ход считается завершённым и не может быть взят назад (если он соответствует правилам). До того, как рука отнята, игрок может вернуть фигуру на исходное поле и, если захочет, сделать ей какой-либо другой ход. Это правило известно как «отнял руку — ход сделан». Исключения и особенности:
  • Рокировка не может быть взята назад с того момента, когда игрок отнял руку от короля.
  • Проведение пешки: после того как игрок отнял руку от пешки, он не может ей переходить. Выбор фигуры не может быть изменён с того момента, когда фигура коснулась поля превращения.
 • Ход считается завершённым, когда выполнены все следующие условия:
  • Игрок отпустил руку от фигуры, которой сделал ход.
  • В случае взятия — игрок снял с доски фигуру, которую он взял.
  • В случае рокировки — игрок переставил короля и ладью и отпустил руку от ладьи.
  • В случае проведения пешки — игрок отпустил руку от новой фигуры, поставленной им на поле превращения.
Только после этого той же рукой переключаются шахматные часы .
 • Игрок теряет право заявить о нарушении соперником этих правил после того, как он сам коснётся фигуры, чтобы сделать свой очередной ход.

Начисление очков

В зависимости от итога игрок получает следующее количество очков:

В некоторых соревнованиях очки начисляются по другим системам, например, «футбольной»: 3 — за выигрыш, 1 — за ничью и 0 — за проигрыш.

В турнирах, где все игроки (команды) играют равное число партий, победитель определяется по количеству набранных очков в партиях или микроматчах.

Во многих случаях (для исключения ситуаций равенства очков) применяются различные коэффициенты. Широко распространена практика применения системы Зоннеборна-Бергера .

Если невозможно определить победителя, играются тай-брейки .

Контроль времени

Механические шахматные часы

С XIX века используется контроль времени . Первоначально он осуществлялся при помощи песочных часов, позднее, в 1883 году англичанин Томас Брайт Уилсон ( Thomas Bright Wilson ) сконструировал механические шахматные часы [16] , которые после ряда модификаций к началу XX века приняли современный вид: два часовых механизма, попеременно включаемых нажатием одной из двух кнопок. Момент истечения времени игрока фиксируется по падению маленькой красной стрелки («флажка»), поднимаемой минутной стрелкой часов. В игре появились понятия « цейтнот », «проигрыш по времени», « блиц », «игра на флажок», возможность ничьей в лучшей игровой ситуации, но с худшим временем.

В настоящее время все официальные партии играются с контролем времени. Механические шахматные часы практически не изменились, но сейчас всё чаще используются электронные, в которых возможно удобное задание сложных схем контроля времени и автоматический подсчёт ходов. В определённый правилами турнира момент начала партии судья запускает часы игрока, играющего белыми фигурами. Ранее правила турниров обычно определяли максимально допустимое время опоздания игрока, а также, возможно, дополнительный штраф за опоздание. Обычной практикой было удвоение времени опоздания; если игрок не начинал партию в течение половины основного лимита времени, ему засчитывалось техническое поражение за неявку. В последние годы чаще стало применяться правило «нулевого опоздания», то есть неявка фиксируется сразу, как только игрок не явился на партию вовремя. Часы при этом могут вообще не включаться.

Время игрока считается истекшим, если флажок на его часах упал и этот факт заметил судья, или заметил один из игроков и обратил внимание судьи. При этом игроку, у которого упал флажок, засчитывается поражение, кроме следующих случаев:

 • Если на доске стоит мат, поставивший его победил, независимо от того, чей флажок упал.
 • Если на доске пат или ничья в соответствии с правилом троекратного повторения позиции или правилом 50 ходов, засчитывается ничья.
 • Если партия не была закончена, но обнаружилось, что флажки упали у обоих игроков (такое может произойти при игре с механическими часами, если противник игрока, первым просрочившего время, не заметил падения флажка соперника и не остановил часы, а доиграл до падения собственного флажка), независимо от того, у кого первого истекло время, засчитывается ничья. Если это произошло не в последнем периоде игры, партия продолжается.
 • Если тот из игроков, у которого флажок не упал, не может поставить мат в принципе, даже при самой худшей игре противника, засчитывается ничья.

Ничья в цейтноте

Если у игрока осталось менее 2 минут времени до конца партии, и он считает, «что партнер не пытается выиграть партию нормальными средствами, или что невозможно выиграть нормальными средствами», правила могут разрешать игроку остановить часы и обратиться к судье с требованием объявления ничьей. Судья вправе:

 • согласиться с мнением игрока и объявить ничью немедленно
 • отложить решение. При этом противнику могут быть добавлены 2 минуты, судья по возможности лично наблюдает за игрой и выносит решение до или после падения флажка. Если судья согласен с мнением игрока, он обязан объявить ничью.
 • сразу отклонить требование, в этом случае противнику добавляется 2 минуты времени ( Правила ФИДЕ, статья 10 )

Эти правила, однако, не применяются в блице (10 минут или менее на всю игру каждому противнику).

Технические правила обращения с игровыми часами

 • Кнопку игровых часов следует нажимать той же рукой, которой делается ход. Без этого трудно однозначно определить, что произошло раньше — ход или переключение часов.
 • Игроку запрещается держать палец на кнопке часов или «зависать» над ней.
 • Запрещается нажимать часы с силой, поднимать, нажимать часы, прежде чем сделан ход, или стучать по ним.
 • Игрок, которому необходимо вмешательство судьи (например, регистрация ничьей из-за троекратного повторения позиции), вправе остановить часы (механические часы останавливаются путём приведения обеих кнопок в «полунажатое» состояние, которое обычно делается одной рукой, электронные — нажатием специальной кнопки). Если судья сочтёт, что претензия игрока явно необоснованна, он может наказать игрока: предупредить его, оштрафовать (при условии, что сумма штрафа объявлена заранее), уменьшить время или его результат, добавить время или очки его противнику, засчитать нарушителю поражение, удалить его из нескольких туров или из всего соревнования.

Откладывание партии

Правила турнира могут предусматривать начало партии в один день и продолжение (доигрывание) в один из последующих. В этом случае определяется время завершения игры в игровой день, и по достижении этого времени игрок, чья очередь ходить, должен отложить партию, которая затем доигрывается в определённый турнирными правилами день. Партия откладывается следующим образом: игрок, чья очередь ходить в момент откладывания партии, обдумывает очередной ход при включённых часах, после чего, вместо того, чтобы сделать ход на доске, записывает его на специальном бланке и передаёт судье в запечатанном конверте; никто, кроме этого игрока, не должен знать, какой ход сделан. После этого судья останавливает часы, записывая их показания. Перед началом доигрывания восстанавливается позиция на момент откладывания, воспроизводятся показания игровых часов, после чего судья вскрывает конверт, делает на доске записанный ход и запускает часы второго игрока.

В последнее время, в связи с развитием шахматных компьютерных программ, большинство турниров отказалось от возможности отложить партию, введя более короткий контроль времени.

Запись партии

В официальных партиях с обычным (не укороченным) контролем времени игроки, как правило, обязаны вести запись партии непосредственно по ходу игры. Запись производится на специальном бланке, куда игрок вписывает ходы, свои и противника. Запись производится в алгебраической нотации.

Правила ведения записи:

 • Игроку запрещается записывать ходы заранее (за исключением случая требования ничьей трёхкратным повторением позиции или по правилу 50 ходов);
 • Игрок может записать ход противника перед тем, как отвечать на него, но вправе сделать это позже;
 • Игрок обязан записать в бланк свой предыдущий ход до того, как сделает следующий ход на доске;
 • Игроки обязаны записывать в бланки предложения ничьей, а также результат партии по её завершении;
 • Бланки с результатом партии по её окончании подписываются игроками и сдаются арбитру.

В цейтноте (когда у игрока остаётся менее 5 минут времени до очередного контроля, и нет хотя бы 30 секунд добавляемого к каждому ходу дополнительного времени) правила разрешают не вести запись до падения флажка. Если в цейтноте оказываются оба игрока, то арбитр или помощник должны по возможности наблюдать за ходом партии и вести запись. В таком случае игрок обязан восстановить запись (если необходимо — пользуясь записями партнёра, арбитра или его помощника) сразу после падения флажка, и только потом может делать следующий ход.

В игре с укороченным контролем времени ( быстрые шахматы или блиц) требование ведения записи не предъявляется.

Устаревшие и ныне не применяющиеся правила

До сих пор среди любителей иногда встречаются попытки следовать старым, давно отменённым либо никогда не применявшимся в официальной практике правилам. Некоторые из них перечислены ниже [17] :

 • Если король достиг последней горизонтали, то на исходном поле соответствующей вертикали ставится новая пешка того же цвета. Варианты правила: пешка ставится на том же ходу; на следующем; на любой клетке второй от игрока горизонтали; на любой, кроме битых полей. Правило совершенно не соотносится с современными.
 • Если король хотя бы раз был под шахом, рокировка для него становится невозможной.
 • Требование произносить вслух «Шах!», «Мат!», «Пат!», «Гардэ!» (последнее — при нападении на ферзя). В настоящее время требования устно обозначать появление той или иной позиции не предъявляется. Попытка сделать ход вопреки шаху или мату рассматривается как ошибка и исправляется.
 • Если у фигуры, которую тронул игрок, нет хода по правилам, или если тронутую чужую фигуру или пешку нельзя побить, игрок должен сделать «штрафной ход» королём. Согласно современным правилам, прикосновение к своей фигуре, не имеющей хода, или чужой, которую нельзя взять, не влечёт никаких последствий.
 • Пешка при достижении последней горизонтали может превращаться только в фигуру, снятую ранее с доски. Это правило было достаточно широко распространено в прошлом, в Италии оно бытовало до XIX века, но впоследствии применяться перестало: сейчас пешка может быть превращена в любую фигуру, кроме короля.
 • Пат означает проигрыш запатованной стороны. Это очень старое правило, унаследованное от шатранджа . Уже несколько веков пат в шахматах приводит к объявлению ничьей.

Шахматы как спорт

Шахматы представляют собой организованный вид спорта с иерархией званий, развитой системой регулярных турниров, национальными и международными лигами, шахматными конгрессами. Возникновение профессионального спорта привело к появлению профессиональных спортсменов, тренеров, журналистов, функционеров, опирающихся на армию любителей игры.

Шахматные организации

Международная шахматная федерация

Главным органом, занимающимся организацией международных шахматных соревнований, в настоящее время является ФИДЕ (FIDE, фр. Fédération Internationale des Échecs ), организованная в 1924 . Во многих странах мира существуют также национальные организации шахматистов.

Хотя ФИДЕ является членом Международного олимпийского комитета , шахматы как таковые никогда не принадлежали к олимпийским видам спорта . Однако в программу некоторых мультиспортивных соревнований шахматы включаются: например, шахматные турниры среди мужчин, женщин и смешанных команд проводились в рамках летней Универсиады 2011 года , летней Универсиады 2013 года ; шахматы включены также в программу Азиатских игр .

По шахматам проводится отдельная Шахматная олимпиада , проходящая раз в два года и представляющая собой командное соревнование национальных сборных. Кроме того, шахматы входят в число пяти основных видов Всемирных интеллектуальных игр .

Иные международные шахматные объединения

Помимо ФИДЕ с конца XIX века было создано ещё несколько международных шахматных организаций, но все они просуществовали недолго. Первой была Международная ассоциация маэстро, организованная в 1898 году по инициативе ряда крупнейших игроков (маэстро) того времени, в первую очередь Зигберта Тарраша . Однако уже через несколько лет она распалась.

Несколько альтернативных шахматных организаций возникло по инициативе и при активном участии тринадцатого чемпиона мира Гарри Каспарова . Частично это было связано с открытым конфликтом между Каспаровым и президентом ФИДЕ Флоренсио Кампоманесом . В 1986 году по инициативе Гарри Каспарова была создана Международная ассоциация гроссмейстеров (МАГ). По идее создателя, она должна была играть роль «шахматного профсоюза» для профессиональных игроков, но оказалась невостребованной и уже через несколько лет прекратила свое существование.

В 1993 году по инициативе Гарри Каспарова , бывшего на тот момент действующим чемпионом мира, и Найджела Шорта , победившего в очередном турнире претендентов, была организована Профессиональная шахматная ассоциация (ПША). В отличие от МАГ, это была коммерческая организация, главной задачей которой называлась организация шахматных соревнований, в первую очередь — чемпионата мира по шахматам. При этом Гарри Каспаров заявил, что, как чемпион мира по шахматам, только он обладает правами не только на звание, но и на титул чемпиона мира. ПША проводила собственное первенство мира по шахматам с корпоративным спонсорством Intel . В 1996 году в связи с нарушением Каспаровым договора с Intel ПША лишилась спонсорской поддержки и была распущена.

В 1998 году на открытии очередного шахматного турнира в Линаресе Каспаров и организатор этих турниров Луис Рентеро объявили об образовании новой шахматной организации, Всемирного шахматного совета (ВШС), целью которой будет отбор претендента на матч за звание чемпиона мира по шахматам с Гарри Каспаровым. Итогом деятельности ВШС стало проведение матча за первенство мира между Гарри Каспаровым и Владимиром Крамником в 2000 году . Это было единственное крупное достижение ВШС; организация вскоре обанкротилась и прекратила свое существование.

Международная федерация шахматной игры по переписке

В 1928 году создан Международный союз игры в шахматы по переписке (с 1951 года — Международная федерация игры в шахматы по переписке, ИКЧФ ). Проводятся официально признанные чемпионаты мира, национальные первенства, есть рейтинг, международные и национальные спортивные звания (гроссмейстер ИКЧФ, мастер спорта России по переписке и др.). В настоящее время пересылка ходов проводится не только обычной почтой, но и электронной.

Шахматные состязания

История

В 1575 году в Мадриде при дворе короля Филиппа II был проведён первый международный шахматный турнир, в котором двум итальянским шахматистам противостояли два лучших шахматиста Испании. С XVI века начали появляться шахматные клубы, где собирались любители и полупрофессионалы, игравшие зачастую на денежную ставку. Наибольшую известность среди них приобрели Кафе де ля Режанс в Париже и Schadows Schachklub в Берлине.

Schadows Schachklub , с 1803 по 1847 год — центр шахматной жизни Центральной Европы

В течение двух последующих веков распространение шахмат привело к появлению национальных турниров в большинстве европейских стран. Выходят шахматные издания, сначала единичные и нерегулярные, но с течением времени приобретающие всё бо́льшую популярность.

В XIX веке начинают проводиться международные матчи (с 1821-го) и турниры (с 1851-го). На первом таком турнире, проходившем в Лондоне в 1851 году , одержал победу Адольф Андерсен . Именно он стал неофициальным «шахматным королём», то есть тем, кого считали сильнейшим шахматистом мира. Впоследствии это звание оспорил Пол Морфи (США), выигравший в 1858 году матч со счётом +7-2=2, однако после ухода в 1859 году Морфи с шахматной сцены Андерсен вновь стал первым, и лишь в 1866 году Вильгельм Стейниц выиграл у Андерсена матч со счётом +8-6 и стал новым «некоронованным королём».

Первым чемпионом мира по шахматам , который официально носил это звание, стал тот же Вильгельм Стейниц , победив Иоганна Цукерторта в первом в истории матче, в соглашении о котором появилось выражение «матч на первенство мира». Таким образом, явочным порядком сложилась система преемственности звания: новым чемпионом мира становился тот, кто выигрывал матч у предыдущего, при этом действующий чемпион оставлял за собой право согласиться на матч или отвергнуть соперника. В связи с этим он фактически же определял условия и место проведения матча. В некоторых соглашениях о матче предусматривалось право чемпиона на матч-реванш в случае проигрыша; победа в таком матче возвращала чемпионское звание предыдущему владельцу.

Формально ничто не могло вынудить чемпиона принять вызов, однако из соображений сохранения репутации он не мог безосновательно отказать претенденту, если тот зарекомендовал себя достаточно сильным игроком. Тем не менее уже для второго чемпиона мира Эмануила Ласкера обычным делом было создание различных искусственных препятствий и затягивание переговоров о матче с сильными претендентами, иногда на годы. Первый свой матч на первенство мира в ранге действующего чемпиона он сыграл лишь десять лет спустя после завоевания этого звания, в 1905 году с Фрэнком Маршаллом . В 1914 году крупнейшие шахматные федерации того времени (Британская, Германская, Российская) предприняли первую попытку упорядочить розыгрыш звания чемпиона мира, для чего был организован Санкт-Петербургский турнир маэстро. Однако этому помешало начало мировой войны . В 1922 году была предпринята ещё одна попытка упорядочить механизм вызова: по настоянию Хосе Рауля Капабланки во время турнира в Лондоне его сильнейшими участниками был подписан так называемый Лондонский протокол , согласно которому чемпион под угрозой лишения звания был обязан принять вызов претендента, если тот входит в число «общепризнанных маэстро» и обеспечит финансирование матча (общий призовой фонд матча, согласно протоколу, должен был составлять 10 тысяч долларов США).

Первый общепризнанный чемпионат мира по шахматам под эгидой ФИДЕ был проведен в 1948 году , когда, с одной стороны, из-за смерти Александра Алехина непобежденным, с другой стороны, согласия ведущих шахматистов мира (Михаила Ботвинника , Пауля Кереса , Макса Эйве , Сэмюэля Решевского , Ройбна Файна , Василия Смыслова ), могущих претендовать на звание чемпиона мира, на розыгрыш этого звания при посредничестве ФИДЕ, старая система преемственности звания прекратила своё действие. Победителем стал советский гроссмейстер Михаил Ботвинник . ФИДЕ ввела систему отборочных соревнований для завоевания титула чемпиона: победители отборочных этапов (обычно — национальных первенств) выходили в зональные турниры, победители зональных соревнований выходили в межзональный турнир, а обладатели лучших результатов в последних принимали участие в кандидатском турнире или серии матчей, по итогам которых определялся соперник для действующего чемпиона. Формулы и цикличности отборочных соревнований, и самих отборочных соревнований, и матча за титул несколько раз менялась.

С 1993 по 2006 год существовали разногласия по поводу того, кому принадлежит титул чемпиона мира . Было два чемпиона мира — по версии ПША (он назывался также чемпионом по классической версии) и по версии ФИДЕ. После серии договоренностей между ФИДЕ, с одной стороны, Гарри Каспаровым и Владимиром Крамником с другой, и проведения объединительного матча Крамник — Топалов в 2006 году восстановлена монополия ФИДЕ на проведение мирового первенства и присвоение звания чемпиона мира по шахматам. Первым «объединённым» чемпионом мира стал Владимир Крамник (Россия), выигравший этот матч.

В настоящее время чемпионом мира по шахматам является Магнус Карлсен .

С 1927 года проводятся и отдельные чемпионаты мира по шахматам среди женщин (при этом женщины имеют право участвовать и в розыгрыше основного титула). Первой чемпионкой мира была Вера Менчик из Великобритании , затем до начала 1990-х годов титул принадлежал только советским шахматисткам — Л. Руденко , Е. Быковой , О. Рубцовой, Н. Гаприндашвили (1962—1978), М. Чибурданидзе (1978—1991). В 19912008 годах чемпионками мира (с перерывами в 19961999 год и 20042006 год ) были, в основном, китаянки , в 20082010 годах — россиянка Александра Костенюк . В 20102012 годах чемпионкой мира по шахматам была Хоу Ифань . В 2012 году новой чемпионкой мира стала украинка Анна Ушенина . В 2013 году Хоу Ифань завоевала шахматную корону. В 2015 году в турнире по нокаут-системе одержала победу Мария Музычук . В 2016 году Хоу Ифань в матче одержала победу и стала новым чемпионом. Чемпионат мира по шахматам среди женщин 2017 года по нокаут-системе выиграла китаянка Тань Чжунъи .

Матчи за звание чемпиона и чемпионки мира

Крупнейшими событиями в шахматах являются матч за звание чемпиона мира и матч за звание чемпионки мира проходящие раз в два года. В матче встречаются действующий чемпион (чемпионка) мира и победитель (победительница) отборочного турнира претендентов (претенденток). В матче предусмотрено 12 партий (максимальное число) с классическим контролем времени. Если никто из соперников не набирает 6½ очков, то проводится тай-брейк с укороченным контролем времени (быстрые шахматы).

Турниры претендентов и претенденток по шахматам проходят так же раз в два года, и являются заключительными этапами серии турниров для определения претендента (претендентки), которые сыграют с действующим чемпионом и действующей чемпионкой мира. В турнире принимают участие 8 гроссмейстеров.

Турниры

Основная статья : Шахматные турниры

Шахматные турниры обычно разделяются на мужские и женские. В каждом турнире может участвовать заранее определённое количество игроков. Наиболее распространены соревнования индивидуальные мужские и женские, а также командные. Помимо этого проводятся турниры для определённой возрастной группы: детские, юношеские , среди ветеранов .

Под эгидой ФИДЕ проходит ряд крупных шахматных турниров, победители и финалисты которых получают места в турнире претендентов:

Регулярные командные соревнования по шахматам включают:

Одними из наиболее признанных индивидуальных шахматных соревнований являются шахматные турниры:

Проводятся также национальные турниры, чемпионаты континентов. Помимо этих престижных соревнований, ежегодно по всему миру проводятся множество других шахматных турниров, матчей и фестивалей, предназначенных для игроков всех уровней.

Турниры в России

Заочные шахматы

Состязания в абстрактных играх, прежде всего в шахматах и шашках , возможно проводить «не видя партнера», когда соперники находятся на значительном расстоянии друг от друга. Таким способом, например, проводились первые чемпионаты мира среди шахматных программ, когда ЭВМ физически не могли «ездить» на соревнования.

До недавнего времени самой популярной формой проведения соревнований была игра по переписке , в наши дни — игра онлайн. Помимо них, игры шли по телеграфу, телефону, радио.

Шахматы как искусство

Шахматы — это интеллектуальная игра, вызывающая значительный интерес с эстетической точки зрения. Как любая творческая деятельность, шахматы сочетают в себе 3 компонента: идею, реализацию идеи и зрителя. Обычно выделяют следующие критерии для оценки эстетической ценности шахматной идеи: точность комбинации , сложность плана, оригинальность замысла, целесообразность ходов, разнообразие скрытых угроз и т. д. Способность шахматиста создавать красивые интеллектуальные объекты позволяет определять шахматы как искусство .

Проблема определения шахмат как искусства

Главной проблемой определения шахмат как искусства является спортивный аспект данной игры.

В работе «Прекрасный и яростный мир» Д. И. Бронштейн и Г. Л. Смолян отмечают, что ценность шахмат состоит в их «глубоком эстетическом воздействии, которое отличается от переживания и сопереживания спортивной победы и поражения» [18] .

К проблеме определения шахмат как искусства также обращался П. Н. Хамбл. Он утверждает, что соревновательный и эстетический аспекты в шахматах тесно переплетаются. На некоторые из эстетических суждений, которые выносятся зрителем, может прямо или косвенно повлиять конкурентный характер игры. Так, успешно проведённая комбинация в условиях сложной позиции и цейтнота окажет наибольший эстетический эффект, чем если бы она была разработана в тиши кабинета. И хотя интеллектуальная красота комбинации никак не зависит от обстоятельств, в которых она была проведена, но в первом случае её эстетические качества будут «окрашены» [19] драматическими условиям, и поэтому наблюдатель оценит такую комбинацию выше.

С точки зрения игрока также можно проследить взаимосвязь эстетического и спортивного аспектов. Вслед за Д. И. Бронштейном и Г. Л. Смоляном, Хамбл утверждает, что в шахматах чувство красоты руководит выбором наилучшего плана и хода. Благодаря эстетическому чувству шахматист способен правильно оценить позицию, отыскать скрытую комбинацию, не прибегая к сложным многовариантным расчётам.

С критикой концепции Хамбла выступил Равилиус. Он указывает на то, что Хамбл путает эстетическое наслаждение, полученное в результате созерцания прекрасных комбинаций, с удовольствием, которое испытывают зрители от соревновательного элемента в хорошо сыгранной шахматной партии. Партии мастеров могут отличаться «гармонией формы и свободной игрой воображения» , но стремление шахматистов к подобной игре является вторичным по отношению к их воле к победе, подобно тому, как в боксе рассуждения о стиле подчиняются главной цели — настигнуть соперника [20] . Кроме того, стремясь разрушить планы друг друга, шахматисты-соперники тем самым препятствуют рождению эстетического эффекта. Поэтому лишь в шахматной композиции полностью реализуются эстетические качества шахмат. Ведь, ввиду отсутствия противника, шахматный композитор не испытывает никаких ограничений для воплощения своих идей на доске.

Подходы к определению шахмат как искусства

Д. И. Бронштейн и Г. Л. Смолян выделяют четыре фактора, обуславливающие творческий характер шахмат:

 • Радость , которую получает шахматист, создавая художественные ценности самостоятельно.
 • Зритель , к которому обращены данные ценности. Без публики шахматисты не испытывают творческое напряжение, и их «остывшая душа оказывается в плену бесчисленных вариантов» [18] .
 • Красота . Для одних шахматистов и зрителей красота шахмат проявляется в строгости, законченности и силе логических построений. Для других — в простоте. Для третьих — красота рождается в борьбе против очевидного. Но в целом, можно выделить «эстетические инварианты» , которыми восхищаются и которые ожидают увидеть все неравнодушные к шахматам. К таким инвариантам авторы относят: комбинации, манёвры, ловушки, сложную логику плана и геометрическую гармонию взаимодействия.
 • Гибкая среда , которая позволяет игроку выйти за пределы чистой мысли и проверить силу своих идей на доске.

В своем определении шахмат как искусства Хамбл во многом ссылается на Д. И. Бронштейна и Г. Л. Смоляна. Так, он формулирует следующие условия, которым должна удовлетворять шахматная партия как произведение искусства:

 • Шахматная партия должна доставлять эстетическое удовольствие.
 • Шахматная партия должна обладать «эстетическими качествами» (например, целесообразность ходов, точность комбинаций, наличие скрытых угроз и т. д.).
 • Шахматная партия должна быть уникальной (оригинальность замысла).

Хамбл не рассматривает шахматные партии в качестве великих произведений искусства, так как они «по своей природе не способны раскрыть глубокие проблемы человечества, поднимаемые великим искусством» [21] . Поэтому Хамбл определяет шахматы как искусство малых форм, в отличие от живописи, музыки и т. д.

Для Равилиуса именно шахматная композиция выступает редкой формой шахмат, в которой полностью реализуются эстетические качества данной игры. Это обусловлено, во-первых, тем, что благодаря отсутствию соперника проблемист получает полную свободу для осуществления своих идей. Во-вторых, в шахматных композициях эстетический эффект достигается и усиливается не за счёт внешних обстоятельств (например, цейтнота ), но внутренних ресурсов самой композиции. Так, для создания поистине захватывающих ситуаций проблемисты могут изменять правила шахмат, добавлять новые фигуры, приписывать уже существующим фигурам новые способности и т. д. (например, « сказочные шахматы »). В других отношениях шахматные композиции удовлетворяют «необходимым и достаточным условиям» Хамбла, чтобы быть рассмотрены в качестве произведений искусства .

 • Шахматная композиция уникальна , то есть содержит оригинальный авторский замысел.
 • Шахматная композиция так же, как и партия, обладает эстетическими качествами . Но эти качества по определению присущи композиции, в то время как для турнирной партии они не существенны.

Равилиус относит шахматную композицию к произведениям классического искусства, в которых прежде всего ценится слаженность элементов, подчиненность средств определённой цели и т. д. Так, он обращает внимание на близость шахмат к музыке : «Из всех видов искусства они являются наименее референтными. … Писатели, которые затронули эту тему, почти единодушно отмечают, что удовольствия, связанные с прослушиванием музыкального произведения и изучением шахматной композиции, имеют одну природу» [22] . Однако между музыкой и шахматами есть существенная разница. Причину, по которой шахматная композиция есть искусство малых форм, Равилиус видит в ограниченности её выразительного языка.

В искусстве

Шахматы играют важную роль во многих произведениях литературы , кинематографа , в изобразительном искусстве (в частности, в живописи ) и других направлениях искусства.

Помимо огромного числа произведений, где игра в том или ином виде упоминается вскользь, существуют и такие, в которых шахматы являются основой сюжета , или играют важную роль в какой-то его части, или просто заметно выделяются автором.

Шахматы и религия

Христианство

До XV века единых правил шахмат не было, и наряду с шахматами — чисто логической игрой, в Европе между XI и XIV веками играли в азартную игрушахматы с кубиками ( англ. Dice chess ), в которой ход шахматных фигур на доске зависит от случайного числа, выпадающего на гранях игральных костей [23] . Строгого разделения на логические шахматы и азартные шахматы в это время не было. Запреты, издаваемые против шахмат, были направлены в первую очередь против азартной игры — шахмат с кубиками — как разновидности игры в кости .

Католичество

В 1061 году католический кардинал Пётр Дамиани издал указ о запрете шахмат среди духовенства, охарактеризовав шахматы как «измышление дьявола» по причине развития страсти к шахматам у многих людей. Противниками шахмат были Ян Гус , Бернар Клервосский (1128), французский епископ Аид Сюлли (в 1208 г. запретил патерам играть в шахматы). Некоторые европейские короли того времени также запрещали шахматы под влиянием церковного запрета. При этом наиболее сильными и известными шахматистами XVI века были именно представители духовенства: Лоренцо Буснардо , Альфонсо Серон , Руй Лопес де Сегура

В шахматных кругах распространено мнение, что папа Иоанн Павел II серьёзно увлекался шахматами, однако документальные подтверждения этому отсутствуют [24] [25] .

Православие

Слово « шахматъι » древнерусского языка означает как « шашки », так и собственно «шахматы», и шахматы с кубиками [26] .

На Руси соборного запрета православной церкви на игру в шашки и шахматы до XVI века не было. В отдельные издания Кормчих книг безымянные авторы записывали некое указание на то, чтобы отказаться от этих игр, например, в Кормчей 1262 года [27] , в Кормчей 1284 года записано следующее: « Лѣкъι [28] и шахматъι имети да сѧ ωстанеши ».

В Паисиевском сборнике, конца XIV века , начала XV века , в апокрифе «От апостольских заповедей» говорится следующее: «Аще хто от клирикъ їли колугеръ [29] [30] [31] … играетъ шахматы їли лѣки , да їӡвержетьсѧ сана » .

Соборный запрет на игры: зернь, шашки, шахматы, шахматы с кубиками и кости был принят в 1551 году Стоглавым собором :

« Святаго вселенского шестого собора правило 50 и 51 запрещает всякое играние. Пятьдесятное убо правило собора сего возбраняет играти всем и причетником, и мирским человеком зернью и шахматы, и тавлеями [32] [33] [34] , и влириями, рекше костьми , и прочими таковыми играми. 51 правило всякое играние возбраняет и отметает и причетникам, и простым людем [35] .
Глава 92 Стоглавого собора «О игрищах еллинского беснования»
»

Английский дипломат Джером Горсей сообщает, что Иван Грозный , в правление которого был принят этот запрет, скончался за партией в шахматы. Рассказ Горсея был положен в основу сюжета картины Маковского « Смерть Ивана Грозного » (1888).

В Книге Домострой XVI века о шахматах говорится как об игре бесовской : « и возрадуются беси и приидут волю свою улучив и вся угодная творится им да такоже бесчиньствуют и зернью и шахматы, и всякими играми бесовскими тешатся [36] ».

Сведений об официальной отмене церковного запрета на шахматы нет, но, по крайней мере, с XVII—XVIII века этот запрет фактически не действовал (как и многие другие старые церковные запреты, касавшиеся не религиозной, а культурной и бытовой сферы, например, запрет на бритьё бороды). Любимым развлечением царя Алексея Михайловича (1645—1676) была игра в шахматы (и другие близкие им настольные игры: тавлеи, саки…), он лично заботился о том, чтобы его сыновья Алексей, Фёдор и Пётр научились этой игре [37] . На картине русского художника Вячеслава Шварца « Сцена из домашней жизни русских царей » (1865) предстаёт царь Алексей Михайлович, играющий в шахматы с боярином.

В настоящее время официальная православная церковь не препятствует прихожанам играть в шахматы, проводятся шахматные турниры, поддерживаемые церковью [38] , на православных сайтах можно встретить статьи и на шахматные темы [39] .

В то же время отдельные священнослужители и сейчас выступают против шахмат. Так, дьякон Андрей Кураев резко отрицательно отозвался о шахматах [40] :

Мерзкое время — шахматный турнир, даже подростковый. В ночь перед партией какого только зла не пожелаешь своему сопернику. Дело в том, что если играешь в футбол и проиграл Ваньке — ну и что, ну подумаешь, у Ваньки ноги длиннее, переживу. Но если я играл в шахматы и проиграл Изе — это что же, эта морда жидовская умнее меня, получается?! То есть понимаете, человек в гораздо большей степени отождествляет себя со своим умом, чем с мышцами. И поэтому проигрыш в интеллектуальном состязании гораздо более досаден и обиден. И, может быть, по этой причине мир профессиональных шахмат — это просто гадюшный мир, где все друг друга ненавидят, кусают, подсиживают и так далее.

Впрочем, впоследствии А. Кураев признал, что современные шахматы — не запретная игра. По его мнению, те «шахматы», которые запретил Стоглавый собор, были формой гадания [41] .

Ислам

В Коране и Сунне игра в шахматы не упоминается (в отличие от нард , которые считаются как минимум нежелательным ( макрух ) занятием [42] ). Среди богословов прошлого не было единого мнения по поводу разрешённости или запретности шахмат. Некоторые считали шахматы запретным ( харам ) или нежелательным ( макрух ) занятием, другие — разрешённым. Современные богословы, такие, как Рамадан аль-Буты и имам аль-Кардави , также считают шахматы разрешёнными при выполнении некоторых условий [43] .

Хадис о шахматах:

Однажды Имам Али подошёл к людям, игравшим в шахматы, и сказал: «Что это за статуи, которые так занимают вас? Держать раскалённый уголь лучше для вас, нежели держать их». На вопрос о шахматах Имам Али ответил: «Шахматы — потворство персам ( зороастрийцам

хадис, переданный Аль-Байхаки [44] [45]

Шахматы в беллетристике

 • Голицын С. В . Волк и шахматы: Рассказ кн. Сергия Владимировича Голицына. — Москва: тип. Т. Рис, 1878. — 32 с.
 • Данько Е. Я. Шахматы : [стихи для детей] / рис. Н. Купреянов. — [Москва]: Государственное издательство, 1930. — 16 с.
 • Александр Казанцев . Дар Каиссы. — Сборник научно-фантастических повестей и рассказов с элементами шахмат. — М. : Физкультура и Спорт, 1983. — 272 с. — 100 000 экз.
 • Перес-Реверте, Артуро. Осада, или Шахматы со смертью / [пер. с исп. А. Богдановского]. — Москва: Эксмо, 2014. — 719 с. — (Обаяние тайны. Проза Артуро Перес-Реверте).
 • Орос, Иштван . Шахматы на острове: повесть о партии, повлиявшей на судьбы мира / [перевод с венгерского: Вячеслав Середа]. — Москва: Три квадрата, 2018. — 230, [1] с.

См. также

Примечания

 1. Строго говоря — это количество противоборствующих сторон в партии. Количество игроков — физических лиц в партиях определённого формата («Консультанты A» против «Консультанты B», супергроссмейстер против «остального мира», например « Каспаров против мира », и др.) может быть любым с обеих сторон, однако при этом число групп игроков в партии всё равно — две, каждая группа представляет одну сторону и играет одним цветом фигур.
 2. Указано время на всю партию для каждого игрока. Общая продолжительность игры, соответственно, не превышает указанное время, умноженное на два. Если используются часы Фишера , максимальная продолжительность игры неизвестна, а контроль времени определяется добавлением секунд добавления, умноженных на 60, к общему времени в секундах.
 3. Данный контроль действует при игре в Интернете, в очных шахматах контроль 10 минут и менее считается блицем.
 4. Шахматы // Российский энциклопедический словарь. / глав. ред. А. М. Прохоров. — М.: «Большая российская энциклопедия», 2000. — С. 1790 (книга 2).
 5. Шахматы // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров . — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
 6. 1 2 FIDE Laws of Chess taking effect from 1 January 2018 (англ.) . // FIDE . Архивировано 23 января 2021 года.
 7. Мэррей Г. Дж. Р. Насколько стара шахматная игра / Пер. с англ. // Шахматы в СССР. — 1936. — № 12.
 8. Правила вида спорта «шахматы» . // ФШР . Архивировано 5 марта 2021 года.
 9. Правила предложения и принятия ничьей.
 10. 1 2 Handbook (правило 9.6) . www.fide.com. Дата обращения: 17 января 2016.
 11. Статья 9: Ничья
 12. Шень, Александр. Игры и стратегии с точки зрения математики . — 2-е, стереотипное. — М. : МЦНМО, 2008. — 40 с. — 3000 экз.ISBN 978-5-94057-472-3 . .
 13. Ulrich Schwalbe, Paul Walker (1999). Zermelo and the Early History of Game Theory .
 14. Кодекс Шахматной Композиции (англ.)
 15. Lombardy, William & Daniels, David (1975), ...Matulovich withdrew a move so blatantly that his colleagues nicknamed him "J'aboubovich", is a cherished piece of chess lore., Chess Panorama , Stein and Day, с. 104, ISBN 0-8128-2316-8  
 16. Miguel A. Sánchez. José Raúl Capablanca: A Chess Biography . — McFarland, 2015-08-06. — С. 273. — 564 с. — ISBN 9780786470044 .
 17. Шахматы. Обучение. Устаревшие и несуществующие правила. // chessproject.narod.ru
 18. 1 2 Бронштейн Д. И., Смолян Г. Л. Прекрасный и яростный мир: (Субъективные заметки о соврем. шахматах). — Москва: Знание, 1977. — С. 12, 35. — 112 с.
 19. Humble PN Chess is an Art Form (англ.) // British Journal of Aesthetics : журнал. — 1993. — Январь ( vol. 33 , no. 1 ). — P. 63 .
 20. Ravilious CP The Aesthetics of Chess and the Chess Problem (англ.) // British Journal of Aesthetics : журнал. — 1994. — Июль ( vol. 34 , no. 3 ). — P. 287 .
 21. Humble PN Chess is an Art Form (англ.) // British Journal of Aesthetics : журнал. — 1993. — Январь ( vol. 33 , no. 1 ). — P. 65 .
 22. Ravilious CP The Aesthetics of Chess and the Chess Problem (англ.) // British Journal of Aesthetics : черновик. — 1994. — Июль ( vol. 34 , no. 3 ). — P. 289 .
 23. Anne Sunnucks , The Encyclopaedia of Chess , St. Martin's Press, 1970, pp. 97-98.
 24. Шахматная загадка Илюмжинова
 25. Karol Józef Wojtyla, 1920—2005 ChessBase.com — Chess News (англ.)
 26. И. И. Срезневский . Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Санкт-Петербург, 1890—1912. Том III. Р -Ѩ (йотированный юс малый) и дополнения 1912 год. колонка 1584. шахматы
 27. Коган, Михаил Саулович «История шахматной игры в России», Л.: Рабочее издательство «Прибой», 1927
 28. И. И. Срезневский . Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Санкт-Петербург, 1890—1912. Том II. Л — П 1902 год. колонка 71. „лѣкъ, лѣка“
 29. „колугер“ или „калугер“ или „калогер“ ( др.-греч. «καλόγηρος» ) — монах , инок .
 30. И. И. Срезневский . Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Санкт-Петербург, 1890—1912. Том I. А — К 1893 год. колонка 1183. „калогер“
 31. от др.-греч. «κᾰλός γέρων» — буквально: „красивый старец“ ( „калугер“ )
 32. «тавлия, тавлѣя» от др.-греч. «τάβλα, τάβλη» ; ( лат. «tabula») — «игральная доска»
 33. Древнегреческо-русский словарь Дворецкого. «τάβλα и τάβλη» (недоступная ссылка) . Дата обращения: 2 января 2018. Архивировано 30 марта 2016 года.
 34. И. И. Срезневский . Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Санкт-Петербург, 1890—1912. Том III. Р -Ѩ (йотированный юс малый) и дополнения 1912 год. колонка 911. тавлия=тавлѣя
 35. Стоглав . Глава 92 «О игрищах еллинского беснования»
 36. Домострой, Сильвестровская редакция. 11. Како кормити приходящих в дому з благодарением
 37. Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. М.: Институт русской цивилизации, 2014. С. 315.
 38. Православие и шахматы — РЕЛИГАРЕ
 39. Анатолий Карпов предлагает приходской молодежи заниматься шахматами // Православие. Ru
 40. О шахматах. Диакон Андрей Кураев на YouTube
 41. О. Андрей Кураев о шахматах
 42. Центральная мечеть города Алматы (недоступная ссылка) . Дата обращения: 16 января 2010. Архивировано 26 марта 2010 года.
 43. Шахматы и нарды в Исламе | umma.ru
 44. الشطرنج حرام واللعب بالورق إن كان على مال فهو حرام وإلا فمكروه - إسلام ويب - مركز الفتوى
 45. أقوال الصحابة تدل على تحريم لعب الشطرنج - إسلام ويب - مركز الفتوى

Литература

Ссылки