Wehrmacht

z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Přejít na navigaci Přejít na hledání
Wehrmacht
Němec Wehrmacht
Balkenkreuz - identifikační značka vojenské techniky v Německu
Balkenkreuz - identifikační značka vojenské techniky v Německu
Základna 16. března 1935
Rozpuštění 20. září 1945[1] [a]
Hlavní sídlo
Příkaz
Nejvyšší velitel Adolf Hitler (1935-1945)
Karl Dönitz (30. dubna – 23. května 1945)
Ministr války Werner von Blomberg (1935-1938)
Wilhelm Keitel (1938-1945)
Vojenské síly
Vojenský věk

18-45 [4] (1935-1944)

16-60 ( 17. října 19448. května 1945 )
Životnost na zavolání 2 roky
Zaměstnán v armádě Celkem povolalo (1939-1945) 22 milionů lidí
Aplikace
Dějiny Tvorba:
16. března 1935
Druhá světová válka :
1. září 1939 - 9. května 1945
Rozpuštění:
9. května 1945 (de facto)
20. srpna 1946 (de jure)
Logo Wikimedia Commons Mediální soubory na Wikimedia Commons

Wehrmacht ( německy Wehrmacht [ˈveːɐ̯maxt] Informace o souboru poslouchejte – „ozbrojené síly“ od Wehru „zbraně; obrana, odpor "+ Macht " síla, síla; moc, vliv; armáda ") - ozbrojené síly nacistického Německa v letech 1935 - 1945 .

Historicky se slovo „Wehrmacht“ v německy mluvících zemích používalo k označení ozbrojených sil kterékoli země. Pojem „Wehrmacht“ získal svůj současný význam v době, kdy se v Německu dostala k moci Národně socialistická německá dělnická strana .

Zákon o vytvoření ozbrojených sil ( německy " Gesetz über den Aufbau der Wehrmacht " ) byl přijat 16. března 1935 ( dva roky po nástupu Adolfa Hitlera k moci ) [5] a sestával z pozemních sil ( něm. Heer ), vojenské námořnictvo ( Kriegsmarine ; německy Kriegsmarine ) a letectvo ( Luftwaffe ; německy Luftwaffe ). V jejich čele stály příslušné řídící orgány - vrchní velitelství .

Dějiny

Tank PzKpfw IV

Po první světové válce Versailleská smlouva zakazovala Německu mít plnohodnotnou ozbrojenou sílu: velikost armády byla omezena na 100 000 vojáků plus 15 000 námořníků a neexistovalo žádné opatření pro přítomnost těžkého dělostřelectva , tankových jednotek a letectvo ( námořnictvo ). V roce 1921 za těchto podmínek vznikl tzv. Reichswehr (Císařské obranné síly). Obranný zákon z 23. března 1921 stanovil, že ozbrojenými silami Německé republiky jsou Reichswehr, skládající se z armády a námořních sil ( německy: „Die Wehrmacht der Deutschen Republik ist die Reichswehr. Sie wird gebildet aus dem Reichsheer und der Reichsmarine ......" ).

Manévry Wehrmachtu, 1935

Německo téměř okamžitě začalo aktivně budovat svou vojenskou sílu, překračující hranice. To bylo možné po uzavření Rapallo dohodě mezi výmarského Německa a SSSR , který přinesl Německu ze stavu mezinárodní izolace. Zvláštní význam pro oživení německé vojenské moci měly dohody, které navazovaly na smlouvu, ve kterých se Sovětský svaz zavázal pomoci Německu při obnově jeho ozbrojených sil mimo rámec Versailleské smlouvy (Škola vojenských pilotů v Lipetsku , a. škola tankistů v Kazani , škola chemiků ve Volsku , vytvořená za peníze a za použití zdrojů Německa, poskytnutí území ( Ukrajina ) pro společné manévry tankových formací. S nástupem Hitlera k moci byly vojenské kontakty náhle omezeny a vojáci obou zemí se účastnili španělské občanské války na opačných stranách fronty . Vztahy se SSSR byly náhle, ale nakrátko obnoveny v létě 1939 uzavřením paktu o neútočení (také známého jako pakt Molotov-Ribbentrop).

Spolupráce se SSSR však nepřinesla dramatické změny ve vojenské síle Německa. Za celou dobu existence školy vojenských pilotů v Lipetsku bylo vycvičeno 220 německých pilotů (z toho 100 pilotů-pozorovatelů; pro srovnání: do roku 1932 bylo Německo schopno vycvičit ve svém ilegálním vojenském letectví asi 2000 budoucích pilotů Luftwaffe). školy v Braunschweigu a Rechlinu) a ve škole tankistů v Kazani vycvičilo 30 německých důstojníků tankových sil [6] . K zásadním změnám došlo po nástupu Hitlera k moci. Právě za Hitlera došlo k porušení podmínek Versailleské mírové smlouvy a Německo se začalo otevřeně zbrojit, což však nenarazilo na žádný odpor západních mocností, garantů Versailleského míru.

16. března 1935 byly na základě Reichswehru vytvořeny ozbrojené síly Německa , v zemi byla znovu zavedena všeobecná vojenská služba („zákon o výstavbě Wehrmachtu“), což bylo hrubé porušení Versailleské smlouvy. . Od této chvíle se staré názvy „Reichswehr“, „Reichsmarine“ atd. nepoužívají. Podle "zákona o výstavbě Wehrmachtu" se měl počet divizí zvýšit na 36 a celkový počet pozemní armády - dosáhnout 500 tisíc lidí. V letech 1936 až 1944 vycházel časopis Die Wehrmacht. Důležitou roli v organizaci nové armády sehrál generálplukovník Hans von Seeckt , který je někdy nazýván „zakladatelem Reichswehru“ [7] .

Wehrmacht jako součást německé společnosti

V reakci na Hindenburgovo rozhodnutí pověřit Hitlera sestavením vlády poslal generál E. Ludendorff svému bývalému šéfovi dopis s následujícím obsahem:

Jmenováním Hitlera do funkce kancléře jste svěřil naši posvátnou německou vlast do rukou jednoho z největších demagogů všech dob. Slavnostně předpovídám, že tento bezcenný člověk uvrhne naši zemi do propasti a přinese našemu národu nevýslovné utrpení. Budoucí generace vás za tento čin budou proklínat v hrobě [8] .

- cit. od M. Kitchen, 1996 [9]

V současnosti se však najdou historici, kteří výše uvedený citát považují za falešný [10] [11] .

" Před tváří Boha přísahám tuto posvátnou přísahu Vůdci Německé říše a lidu Adolfu Hitlerovi, vrchnímu veliteli Wehrmachtu, že budou bez pochyby poslouchat a být jako statečný voják vždy připraveni obětovat." jeho život ."

Po smrti Hindenburga 2. srpna 1934 se Hitler ujal funkce prezidenta a kancléře , což současná ústava nestanovila. Navíc armáda složila přísahu jemu, a nikoli ústavě, jak byla dříve přijata. To způsobilo nespokojenost a mnozí přemýšleli o potřebě aktivního odporu [9] .

Německý důstojnický sbor z velké části zdědil tradice pruské armády a její mentalitu, která se rozvinula během války za nezávislost proti Napoleonovi a byla silně ovlivněna Clausewitzovou teorií války, která se vyvinula po ní [12] . Sbor byl korporační uzavřená organizace s vlastními představami o důstojnické cti a morálních zásadách, které byly velmi přísně dodržovány, zejména v Kriegsmarine . Takže Heydrich , který se později stal šéfem RSHA , byl vyloučen z flotily pro nemorální chování.

Německý plakát "Duch bolševismu"

Solidarita důstojníků byla nadřazena politickému přesvědčení, proto ani při přípravě svržení moci nacistické elity informace o nadcházejících událostech nepřesáhly okruh armády [13] .

Bogeyman bolševismu

Brouček bolševismu se stal jedním z oblíbených objektů nacistické protisovětské agitace a ospravedlňování přípravy války proti SSSR. Důstojníci si byli docela dobře vědomi represí, kterým byl od roku 1936 vystaven velitelský štáb Rudé armády , mezi represemi byli i velitelé, které osobně znali ze společného bojového výcviku. Na Sovětský svaz se dívali jako na území, ve kterém vládlo mravní vakuum a naprostá bezpráví [14] .

Jedním ze směrů, které nacistická propaganda intenzivně využívala, bylo vnuknutí myšlenky podřadnosti nepřítele a na tomto základě zdůvodnění extrémně brutálních metod boje s ním.

Přesto nejinformovanější a nejpřemýšlející vojenští muži vyhodnotili situaci střízlivě a nejprve se pomocí síly přesvědčování pokusili zabránit začátku nové války na dvou frontách. Takže v reakci na Hitlerovu otázku, jaký je vztah armády k paktu Molotov-Ribbentrop , Guderian odpověděl:

My, vojáci, jsme si oddechli, když k nám koncem srpna dorazila zpráva o uzavření paktu. Díky tomuto paktu jsme měli pocit, že naše týl je svobodný, a byli jsme rádi, že se nám podařilo zbavit se nebezpečí války na dvou frontách, která nás v minulé světové válce na dlouhou dobu vyřadila z provozu.

- cit. od G. Guderiana, 1998 [15]

Jedním z rysů, které Wehrmacht zdědil po pruské armádě, byl antisemitismus , který propaganda spojovala s odmítáním komunistické ideologie . Generálplukovník Erich Göpner , velitel 4. tankové skupiny, tedy začátkem května 1941 svým rozkazem vyzval své podřízené, aby porazili „židovský bolševismus“ a nemilosrdně zničili „ruský bolševický systém“ [16] . Akce Einsatzgruppen byly podporovány také Mansteinem , který je považoval za „tvrdou odvetu za židovstvo, ideologického inspirátora bolševického teroru a jeho provádění“ [17] .

Wehrmacht a party

Část vyšších důstojnických sborů německé armády byla k Hitlerovi a stranické ideologii spíše skeptická. [ neuveden zdroj 3790 dní ] . Důstojníky dráždily plebejské rysy projevující se v činnosti funkcionářů NSDAP a samotného Führera a také Hitlerova nekompetentnost v otázkách vojenského rozvoje. Hitler na oplátku obvinil generály, že jednoduše nerozumí jeho současné hospodářské politice.

Od počátku druhé světové války (1939) se v ozbrojených silách země spolu s armádou účastnily formace jednotek SS , které byly na rozdíl od jiných strukturálních jednotek organizace SS financovány nikoli ze stranické pokladny, ale z státní rozpočet. Mezi armádou a jednotkami SS vznikl napjatý vztah, protože se tyto jednotky účastnily politických akcí a německá armáda, jak se věřilo, byla tradičně mimo politiku a její zapojení do politických akcí se setkalo s jistým skrytým protestem. Případ Fritsch-Blomberg, vyprovokovaný bezpečnostními složkami státu, skončil zrušením funkce ministra války a výrazným posílením pozice bezpečnosti státu ve vertikále moci a Hitler se stal nejvyšším vrchním velitelem . Jeho pokus postavit Göringa do čela armády však narazil na odpor důstojnické komunity. Politický proces proti Fritschovi nebylo možné vykonstruovat kvůli stažení Hitlerových nároků ministrem vojenství a státní spravedlnosti ( německy Der Militärjustiz- und der Reichsjustiminister ) Gürtnerem [18] .

Toto nepřátelství zesílilo v době války , kdy byli armádní muži jakékoli hodnosti otřeseni neopodstatněnou brutalitou SS, zejména v případech, kdy byla armáda zapojena do represivních operací.

Mezi důstojníky válčící armády v Německu panovalo přesvědčení, že účast vojenského personálu na represivních akcích proti civilnímu obyvatelstvu nevyhnutelně vede k morálnímu úpadku armády a ztrátě její bojové účinnosti v důsledku nevyhnutelného poklesu kázně. .

Zvláštní averzi v řadách frontových důstojníků vyvolal tzv. " rozkaz komisaře " ( it. Kommissarbefehl), zavazující velitele a správu zajateckých táborů - střílet politsostav Rudé armády a Židy. [ zdroj neuveden 3790 dní ]

Přitom mezi veliteli německé armády byli i přesvědčení příznivci stranické politiky, jako např. polní maršál Reichenau , známý svým protižidovským rozkazem z 10. října 1941 [17] . Jediný Hitlerův způsob vedení a úspěchy, kterých dosáhl na začátku své cesty při řešení složitých problémů voluntaristickým způsobem, přispěly k posílení jeho popularity mezi masami, a to i na všech úrovních armádní hierarchie. Zároveň se postupem času vztah mezi různými instancemi státního aparátu natolik vyhrotil, že již v roce 1942 Bormann hlásil Hitlerovi, že bratrovražedný boj v řadách týlové správy dosáhl alarmujících rozměrů.

Wehrmacht a církev

„Tvůrce Wehrmachtu“ Fritsch byl zarytým monarchistou a věřícím nejen po stránce osobní, ale považoval za nutné vychovávat vojáky, zejména mladé doplňovačky, v duchu křesťanství, pokud to specifika vojenského řemesla umožňovala. V tom byl důsledným nositelem dlouhé tradice konzervativních pruských důstojníků, kteří jen stěží přijímali ateistické myšlenky nové doby. Hitler naproti tomu považoval nacionální socialismus za „náhražku náboženství“. Již v roce 1933 prohlásil: „My jsme také církev,“ a proto jeho vztah k církvi, včetně vojenských kněží, nebyl zdaleka jednoduchý.

Organizace

Vlajka vrchního velitele německých ozbrojených sil (1935-1938)

V čele ozbrojených sil stojí příslušná vrchní velitelství:

Říšský kancléř Adolf Hitler byl nejvyšším vrchním velitelem Wehrmachtu.
V čele nejvyššího velení stojí vrchní velitel příslušné složky ozbrojených sil.
Каждый род войск имел своего главнокомандующего, начальника штаба и штаб, которые подчинялись начальнику штаба оперативного руководства вермахта, а тот в свою очередь начальнику штаба ставки, во главе которого находился Гитлер как верховный главнокомандующий.

Верховное командование (ОКВ)

4 февраля 1938 года после преодоления кризиса по делам Фрича и Бломберга ( дело Фрича — Бломберга ) из управления вооружённых сил военного министерства создаётся Верховное командование вермахта (ОКВ от нем. Oberkommando der Wehrmacht, OKW ), подчинённое непосредственно верховному главнокомандующему страны — Адольфу Гитлеру , и называемое поэтому ставкой фюрера . Должность военного министра (с персональным назначением конкретного лица) отменяется.

Верховным главнокомандующим вооружёнными силами являлся Гитлер, на верность которому личный состав вооружённых сил обязан был принимать присягу. В составе ОКВ было четыре управления: оперативный отдел ( А. Йодль ), военная разведка и контрразведка — абвер ( В. Канарис ), состоявший из непересекающихся между собой структур политической, экономической, разведки. экономический отдел, ведавший вопросами снабжения и вооружения армии (Г. Томас), и управление общего назначения. Начальником штаба Верховного главнокомандования вооружёнными силами был назначен генерал (с 1940 — генерал-фельдмаршал) Вильгельм Кейтель .(((у1-вермахт и структуры, у2-экономическая безопасность государства, у3-стратегическое обеспечение по информации, операционно-тактическое обеспечение вермахта, у4-неизвестно. управление по общим вопросам.

Организационная структура вермахта

1934—1938 гг.
1938—1941 гг.
 • Верховный главнокомандующий и военный министр: фюрер и канцлер
 • Сухопутные войска
 • Кригсмарине (военно-морской флот)
 • Люфтваффе (военно-воздушные силы)
1941—1945 гг.
 • Верховный главнокомандующий, военный министр и главнокомандующий сухопутными войсками: фюрер и канцлер
 • Сухопутные войска
 • Кригсмарине (военно-морской флот)
 • Люфтваффе (военно-воздушные силы)

В составе ставки был создан отдел, названный штабом оперативного руководства . В него входил отдел национальной обороны (отдел «Л» — оперативный отдел) и отдел связи (до 8 августа 1940 года этот отдел назывался не штабом, а оперативным управлением вооружённых сил ). Весной 1939 года он стал включать также отдел печати и пропаганды . Начальник штаба оперативного руководства подчинялся непосредственно начальнику штаба ОКВ и отвечал за все упомянутые отделы. На начало войны начальником штаба ставки был В. Кейтель .

В состав ОКВ входили также (на начало войны):

 • Управление военной экономики и вооружения ( Томас )
 • Общее управление вооружёнными силами ( Г. Рейнеке ) вместе с юридическими и административными отделами
 • Управление разведки и контрразведки ( В. Канарис ).

Медико-санитарные части

Ремонтно-восстановительные части

Культпросвет, работа и отдых

Полевая почта ( нем. Feldpost ) называлась нацистской пропагандой «F.waffe», то есть своеобразным идеологическим оружием или «адресованным к сердцам способом ведения войны на идеологическом фронте». 12 тысяч работников почты обрабатывали ежедневно до 25 миллионов свободных от оплаты конвертов и посылок. Цензуру осуществляли 400 сотрудников, деятельность которых позволяла контролировать настроения в действующей армии [19] . Существовали роты пропаганды вермахта .

Полевая жандармерия

«Солдаты, регистрируйтесь в ближайшей военной части! Кто присоединяется к гражданским беженцам или пребывает без дела в гражданских квартирах, тот считается дезертиром». ( Данциг , февраль 1945 года)

Полевая жандармерия ( нем. Feldgendarmerie ) до 1945 года представляла собой вооружённую военную полицию, рекрутировавшуюся из членов полиции порядка ( нем. Ordnungspolizei ). В её обязанности входило не только обеспечение дисциплины в войсках и регулирование движения, но в военное время и задержание отступающих и бегущих солдат и формирование из них временных соединений ( нем. Alarmeinheiten ) для их использования на кризисных участках фронта. Отличительным знаком полевых жандармов была нагрудная цепь, за что в войсках их называли «цепные псы». Весной 1945 года в частях вермахта появились дезертиры . В условиях военного времени, их отлавливали и по законам военного времени казнили на месте без суда и следствия. В их число могли попадать и гражданские лица, уличённые или обвинённые в «распространении панических слухов». По мере усиливающихся поражений на фронтах, к концу войны число таких лиц множилось. В последние дни войны в обязанность полевых жандармов входили карательные функции в отношении военных и гражданских лиц, заподозренных в демонстрации неуверенности в «окончательной победе» Германии [19] .

Вооружённые формирования коллаборационистов


Система воинских званий в вермахте

При рассмотрении системы званий германского вермахта следует иметь в виду следующие моменты:

 1. Каждая из четырёх составляющих вермахта имела свою собственную систему воинских званий, значительно отличающуюся от трёх других.
 2. Каждая составляющая не имела единой системы воинских званий. В каждом роде войск, службе имелись свои собственные наименования званий.
 3. Все лица, входившие в состав данного рода войск, делились на две основные группы:
 • собственно военнослужащие;
 • военные чиновники.

Наименования званий военнослужащих и военных чиновников значительно различались между собой.

 1. Военные чиновники делились на три основные группы, каждая из которых имела свои собственные звания:
 • собственно военные чиновники;
 • военные музыканты;
 • военные священники.
 1. Учащиеся офицерских училищ имели свои собственные звания.
 2. Единого звания для рядовых солдат в вермахте подобно Красной Армии ( красноармеец , краснофлотец , рядовой ) не существовало даже внутри рода войск. Рядовые солдаты именовались по своей специальности, должности, например — «пионер» ( нем. Pionier ; сапёр ) или «егерь» ( нем. Jäger ). Или же, в силу устоявшихся традиций, особенно в воинских частях, история которых насчитывала сотни лет, именовались: «гренадер», «мушкетёр», «фузилёр» [20] . А немецкое слово «der Soldat» — просто собирательное название, близкое к русскому «военнослужащий» , но с менее нейтральной окраской, поскольку несло качественную оценку и вполне могло бы быть заменено русским словом — «воин» . Так, фельдмаршала Роммеля неофициально, но почтительно называли «первым солдатом вермахта» .

Generale — высший офицерский состав

General der Kavallerie — генерал кавалерии;
General der Artillerie — генерал артиллерии;
General der Pioniere — генерал инженерных войск;
General der Panzertruppen — генерал танковых войск ;
General der Gebirgstruppen — генерал горнострелковых войск;
General der Nachrichtentruppen — генерал войск связи;
Generaloberstabsarzt — генерал медицинской службы;
Generaloberstabsveterinär — генерал ветеринарной службы.
Generalstabsarzt — генерал-лейтенант медицинской службы;
Generalstabsveterinär — генерал-лейтенант ветеринарной службы.
Generalarzt — генерал-майор медицинской службы;
Generalveterinär — генерал-майор ветеринарной службы;
Feldbischof der Wehrmacht — полевой епископ вермахта.

Stabsoffiziere ( нем. Stab — жезл) — штаб-офицерский состав

Oberstarzt — оберст (полковник) медицинской службы;
Oberstveterinär — оберст (полковник) ветеринарной службы;
Heeresmusikinspizient — войсковой инспектор военных оркестров;
Wehrmachtsdekan — декан вермахта (священник).
Oberstfeldarzt — оберст-лейтенант (подполковник) медицинской службы;
Oberstfeldveterinär — оберст-лейтенант (подполковник) ветеринарной службы;
Obermusikinspizient — главный инспектор военных оркестров;
Wehrmachtsoberpfarrer — старший священник вермахта.
Oberstabsarzt — майор медицинской службы;
Oberstabsveterinär — майор ветеринарной службы;
Musikinspizient — инспектор военных оркестров;
Wehrmachtspfarrer — священник вермахта.

Oberoffiziere — обер-офицерский состав

Rittmeister — ротмистр, капитан кавалерии;
Futtmeister — начальник продовольственного снабжения в звании капитана;
Stabsarzt — капитан медицинской службы;
Stabsveterinär — капитан ветеринарной службы;
Stabsmusikmeister — главный военный дирижёр;
Wehrmachtkriegspfarrer — военный священник вермахта.
Oberarzt — обер-лейтенант (старший лейтенант) медицинской службы;
Oberveterinär — обер-лейтенант (старший лейтенант) ветеринарной службы;
Obermusikmeister — старший военный дирижёр.
Assistentarzt — лейтенант медицинской службы;
Veterinär — лейтенант ветеринарной службы;
Musikmeister — военный дирижёр.

Unteroffiziere — унтер-офицерский состав

 • Stabsfeldwebel — штабс-фельдфебель;
Stabswachtmeister — штабс-вахмистр (чин в кавалерии и артиллерии);
Sanitätstabsfeldwebel — штабс-фельдфебель медицинской службы;
Wallstabsfeldwebel — штабс-фельдфебель службы строительства долговременных укреплений;
Festungspionierstabfeldwebel — штабс-фельдфебель сапёрных частей укреплённых районов;
Stabsbrieftaubenmeister — штабс-фельдфебель-голубевод;
 • Hauptfeldwebel — гаупт-фельдфебель, ротный старшина (только должность(!), но не звание) в пехоте и других родах войск, кроме артиллерии и кавалерии. Гаупт-фельдфебель мог иметь любое унтер-офицерское звание от унтер-офицера до штабс-фельдфебеля, хотя, как правило, на этой должности служили старшие унтер-офицеры (с портупеей). Гаупт-фельдфебеля можно было отличить по двум серебристым кольцевым галунным нашивкам в нижней части рукавов кителя.
Hauptwachtmeister — гаупт-вахмистр, эскадронный (батарейный, ротный) старшина (должность) в кавалерии (артиллерии);
 • Oberfeldwebel — обер-фельдфебель (звание, но не должность(!));
Oberwachtmeister — обер-вахмистр (обер-фельдфебель в кавалерии (артиллерии);
Sanitätsoberfeldwebel — обер-фельдфебель санитарной службы;
Oberfeuerwerker — старший артиллерийский техник (звание);
Walloberfeldwebel — обер-фельдфебель службы строительства долговременных укреплений;
Festungspionieroberfeldwebel — обер-фельдфебель сапёрных частей укреплённых районов;
Oberfunkmeister — обер-фельдфебель-радист, старший радиотехник;
Oberbrieftaubenmeister — старший голубевод-обер-фельдфебель.
 • Feldwebel — фельдфебель;
Wachtmeister — вахмистр (фельдфебель в кавалерии, артиллерии);
Sanitätsfeldwebel — фельдфебель санитарной службы;
Wallfeldwebel — фельдфебель службы строительства долговременных укреплений;
Festungspionierfeldwebel — фельдфебель сапёрных частей укреплённых районов;
Funkmeister — фельдфебель-радист, радиотехник;
Brieftaubenmeister — голубевод-фельдфебель;
 • Unterfeldwebel — унтер-фельдфебель;
Unterwachtmeister — унтер-вахмистр кавалерии, артиллерии;
Sanitätsunterfeldwebel — унтер-вахмистр медицинской службы;
Beschlagschmiedunterwachtmeister — унтер-вахмистр-кузнец;
Unterschirrmeister — унтер-вахмистр-техник.
 • Unteroffizier — унтер-офицер;
Oberjäger — унтер-офицер горнострелковых частей;
Sanitätsunteroffizier — унтер-офицер медицинской службы;
Beschlagschmiedunteroffizier — унтер-офицер-кузнец.

Fähnriche — фенрихи (учащиеся офицерских училищ)

 • Fahnenjunker — фанен-юнкер (курсант первого курса офицерского училища);
Fahnenjunkerunteroffizier — фанен-юнкер-унтер-офицер (курсант второго курса офицерского училища);
Fähnrich — фенрих (курсант выпускного курса офицерского училища);
Oberfähnrich — обер-фенрих (выпускник офицерского училища, кандидат в офицеры).

Mannschaften — рядовой состав

 • Stabsgefreiter — штабс-ефрейтор.
 • Hauptgefreiter — гаупт-ефрейтор (главный ефрейтор) (люфтваффе).
 • Obergefreiter — обер-ефрейтор (старший ефрейтор);
Sanitätsobergefreiter — обер-ефрейтор (старший ефрейтор) медицинской службы.
Sanitätsgefreiter — ефрейтор медицинской службы;
Beschlagschmiedgefreiter — кузнец-ефрейтор.
 • Oberschütze — старший стрелок;
Obergrenadier — старший гренадер;
Oberreiter — старший кавалерист;
Oberkanonier — старший артиллерист;
Panzeroberschütze — старший танкист;
Oberpanzergrenadier — старший рядовой моторизованной пехоты;
Oberpionier — старший сапёр;
Oberfunker — старший радист;
Oberfahrer — старший ездовой;
Oberkraftfahrer — старший водитель;
Musikoberschütze — старший музыкант;
Trompeteroberreiter — старший горнист;
Sanitätsobersoldat — старший санитар.
 • Schütze — стрелок (рядовой);
Grenadier — гренадер (рядовой);
Jäger — рядовой горнострелковых войск;
Reiter — рядовой кавалерии;
Kanonier — рядовой артиллерии;
Panzerschütze — рядовой танковых войск;
Panzergrenadier — рядовой моторизованной пехоты;
Pionier — рядовой-сапёр;
Funker — рядовой-связист;
Fahrer — ездовой (рядовой);
Kraftsfahrer — водитель (рядовой);
Musikerschütze — рядовой-музыкант;
Trompeterreiter — горнист (рядовой);
Sanitätssoldat — рядовой-санитар;
Beschlagschmied — кузнец (рядовой).

Награды вермахта

Высшей наградой вермахта был Большой крест Железного креста . Эту награду получил только один человек — рейхсмаршал Гёринг .

Высшей из наград, доступных основной массе военнослужащих, был Рыцарский крест Железного креста . Так, эту награду получил подросток-немец, уничтоживший в один день 14 советских танков в боях южнее Ладожского озера .

За всё время существования эта награда была присуждена в 7200 случаях (всего службу в вермахте прошло около 22 миллионов военнослужащих) 52 % кавалеров этой награды представляли рядовые и низший командный состав (до лейтенанта включительно). 6 % награждённых имели чины от генерал-майора и выше.

Кроме того, практиковались специализированные награды за отдельные операции. Так известна медаль за участие в боях зимой 1941—1942 гг. — «Winterschlacht im Osten» ( рус. Зимняя битва на Востоке ), которую солдаты называли «медалью мороженого мяса — Gefrierfleischmedaille» [21]

Награды вермахта для арийских народов
Награды вермахта для неарийских народов

По указу А. Гитлера от 14 июля 1942 г были введены специальные наградные знаки, например Знак отличия нацистской Германии для восточных народов . Право награждения ими предоставлялось министру восточных территорий и генерал-инспектору восточных войск вермахта.

Численность

К 1 сентября 1939 года были сформированы 12 армейских корпусов из 38 дивизий, общей численностью 582 000 человек. Общая численность вермахта составляла 3 214 000 человек.

На 22 июня 1941 года общая численность вермахта составляла 7 234 000 человек. В Сухопутных силах имелось 103 дивизии, среди них 43 пехотных, в том числе 21 укомплектованная не полностью, — на западной границе. На востоке находилось 55 корпусов — 157 дивизий . Здесь же находились и части СС, которые с конца 1939 стали называться «Ваффен-СС» (войска СС), а также словацкий корпус и венгерский корпус, финские и румынские Вооружённые силы, не считая добровольческих формирований Испании, Португалии, Франции, стран Бенилюкса , Скандинавии и т. д. Эти войска имели возможность нанесения мощного первого удара [16] .

Начиная с зимы 1941 года, численный состав частей восточного фронта стал сокращаться из-за того, что пополнения не компенсировали потери. Если в июне 1941 года на Восточном фронте было 5,5 млн человек, то в конце 1944 года здесь оставалось только 4,2 млн человек.

Всего в вооружённые силы Германии за период с 1 июня 1939 по 30 апреля 1945 года были призваны 17 893 200 человек. Из них 2 млн отозвали обратно в промышленность в 1939 и 1940 годах, но в 1941 и 1942 годах часть из них призвали обратно.

Численность вооружённых сил вермахта в разные годы войны (в тыс. чел.) [22]

Год Действующая армия Армия резерва Сухопутные силы в целом Военно-воздушные силы Военно-морской флот Войска СС Всего.

Вооружённые силы и войска СС

1939 2741 996 3737 400 50 35 4222
1940 3650 900 4550 1200 250 50 6050
1941 3800 1200 5000 1680 404 150 7234
1942 4000 1800 5800 1700 580 230 8310
1943 4250 2300 6550 1700 780 450 9480
1944 4000 2510 6510 1500 810 600 9420
1945 3800 1500 5300 1000 700 830 7830

На момент нападения на СССР численность вермахта составляла: 3 800 000 человек в сухопутных войсках, 1 680 000 в люфтваффе, 404 000 в Кригсмарине, 150 000 в Ваффен-СС и 1 200 000 в резервной армии. Вермахт имел общую численность 7 234 000 военнослужащих (в/сл) на июнь 1941 года. Для операции Барбаросса Германия направила 3 300 000 чел. из сухопутных войск, 150 000 из Ваффен-СС и приблизительно 250 000 из Люфтваффе. К июлю 1943 года общая численность вермахта составляла 6 815 000 в/сл. Из них 3 900 000 находились на Восточном фронте, 180 000 в Финляндии, 315 000 в Норвегии, 110 000 в Дании, 1 370 000 в Западной Европе, 330 000 в Италии и 610 000 на Балканах. К апрелю 1944 года общая численность вермахта составляла 7 849 000 в/сл, из них 3 878 000 на Восточном фронте, 311 000 в Норвегии и Дании, 1 873 000 в Западной Европе, 961 000 в Италии, 826 000 на Балканах.

Сравнительные таблица расстановки сил действующей армии на Восточном фронте, 1941—1945 гг. [23]
Дата Силы Оси на Восточном фронте Советские войска
июнь 1941 3,050,000 немцы, 67,000 норвежцы, 500,000 финны, 150,000 румыны, 62,000 итальянцы, словаки и др.

Итого: 3,829,000 (80 % от сил армии)

2,680,000 (на фронте)

Всего: 5 080 977 (общая численность)

Июнь 1942 2,600,000 немцы, 90,000 норвежцы, 430,000 финны, 600,000 румыны, венгры, итальянцы, словаки и др.

Итого: 3,720,000 (80 % от сил армии)

5,313,000 (на фронте); 383,000 (в госпитале)

Всего: 9,350,000

Июль 1943 3,403,000 немцев, 80,000 норвежцы, 400,000 финны, 150,000 румыны, венгры, словаки и др.

Итого: 3,933,000 (63 % от численности армии)

6,724,000 (на фронте); 446,445 (в госпитале)

Всего: 10,300,000

Июнь 1944 2,460,000 немцы, 60,000 норвежцы, 300,000 финны, 550,000 румыны, венгры, словаки и др.

Итого: 3,370,000 (62 % от численности армии)

6,425,000 (на фронте)
Январь 1945 2,230,000 немцы, 100,000 венгры

Итого: 2,330,000 (60 % от численности армии)

6,532,000 (+360,000 поляки, румыны, болгары, и др. (на фронте))
Апрель 1945 1,960,000 (в основном немцы) 6,410,000 (+450,000 поляки, румыны, болгары, и др. (на фронте))

Экономическая и производственная база

Завод по производству Штурмовых орудий III (1943)

Находясь с началом Польской кампании (осень 1939) в положении жёсткой экономической блокады (морская блокада портов Германии началась уже 6 сентября, впоследствии добавилась и сухопутная блокада), германская тяжёлая промышленность и экономика в целом оказались на грани кризиса. Подписанный в 1940 г. с Москвой договор о товарообороте (поставки нефти, зерна и фосфатов, также советская сторона обязалась выполнять роль посредника в получении для Германии продукции из третьих стран) несколько смягчила это положение на время, требующееся, по мнению Гитлера, для завоевания победы на Западе. Подписанный договор обеспечивал подготовку перехода от уже ведущейся « сидячей войны » к войне общеевропейской, что и произошло в действительности путём реализации плана « Fall Gelb ».

Однако взятые обязательства означали и то, что Германия попадает в зависимость от воли Сталина , кроме того, взятые ей на себя обязательства создавали дополнительную напряжённость экономики. Тем не менее, эшелоны из Советского Союза шли в Германию буквально до последнего часа перед вторжением.

В июне 1941 года территория, контролируемая Третьим Рейхом, составляла всю Европу, кроме Швеции, Швейцарии (страны, сочувствовавшие Рейху) и Великобритании с Исландией (например, Чехия составляла ~ 30 % экономического потенциала Рейха). Эта территория обладала превосходящими СССР людскими ресурсами.

Существенный вклад в промышленный потенциал Германии внесли в большинстве случаев насильно перевезённые в Германию жители оккупированных территорий (осенью 1944 в промышленности Германии работало 8 миллионов иностранцев, то есть четверть всего занятого в промышленности контингента).

Бочки для топлива вермахта

В первый год войны с СССР Рейху оказались подчинены и территории Белоруссии , Украины , Прибалтики — это миллионы людей, тысячи предприятий, служивших вермахту. На эту же величину уменьшился потенциал РККА.

Однако уже в ноябре 1941 года министр вооружений Ф. Тодт предупреждал Гитлера, что в экономическом смысле Германия уже проиграла войну. С этим был согласен «личный архитектор Гитлера» Альберт Шпеер , показавший себя талантливым организатором и сменивший Тодта на его посту после гибели последнего в авиационной катастрофе. Благодаря усилиям Шпеера военная промышленность Германии наращивала объём производства вплоть до осени 1944 года.
Как считал Шпеер, в техническом отношении Германия потерпела поражение 12 мая 1944 года, когда вследствие массированных бомбардировок союзников было уничтожено 90 % заводов, производящих синтетическое горючее [24] .

Тыловое обеспечение

Планируя войну, германское командование не уделило должного внимания выполнению международных соглашений в отношении военнопленных и перемещённых лиц . Кроме того, количество попавших в плен, в особенности на Восточном фронте, было неожиданно велико. В условиях общей блокады Германии и возникшей вследствие этой острой нехватки продовольствия обеспечение пленных питанием, медицинской помощью и жильём стало неразрешимой проблемой. Идеологические установки, исходящие из официальной концепции о необходимости уничтожения «неполноценного» населения, позволяли оставить эту проблему нерешённой. Обращение с восточноевропейскими, прежде всего советскими, военнопленными не отвечало нормам международного права, что влекло за собой высокую смертность в их среде.

По мере того, как становилась ясной необходимость отвлечения мужчин для пополнения потерь вермахта на фронтах, германская администрация была вынуждена использовать принудительный труд военнопленных на промышленных предприятиях, в строительстве и сельском хозяйстве.

Система управления государством в Германии была крайне сложной и запутанной. Многочисленные политические, гражданские и военные ведомства работали независимо и во многих случаях дублировали друг друга. Нередко принятие важных совместных решений требовало личного вмешательства Гитлера.

Участие в войнах

Вермахт участвовал в следующих операциях:

Разведка

В наибольшей степени оппозиционные настроения против нацизма проявились в разведывательном ведомстве ( нем. Auslandsnachrichten und Abwehr ), возглавляемом адмиралом Канарисом . Ещё накануне войны его начальник штаба полковник Остер предупреждал правительство Голландии о готовящемся нападении. Однако ввиду неоднократного изменения срока вторжения (29 раз) его последнее предупреждение было оставлено без внимания [17] .

Разведке, в особенности стратегической, Гитлер уделял слишком мало внимания. В своё время Гудериан, составляя для Гитлера справку о танковом потенциале СССР, из цензурных соображений занизил данные о количестве советских танков с 17 000, которые были ему известны, до 10 000, но Гитлер этому верить отказался.

Впоследствии Гитлер сетовал Гудериану:

«Если бы я знал, что у русских действительно имеется такое количество танков, которое приводится в Вашей книге, я бы, пожалуй, не начал бы эту войну» [15] .

Идеология и стратегическое планирование

Основанная на идеологии национал-социализма пропаганда была распространена в Германии не только на общедоступные средства массовой информации, но и на информацию, которая распространялась по закрытым каналам и, тем самым, пагубно влияла на адекватную оценку обстановки при решении проблем государственной значимости. Варианты развития событий, не укладывающиеся в обусловленную идеологическими рамками схему, просто отбрасывались.

Так, пренебрежительное отношение Гитлера к возможности вступления США в войну в немалой степени объясняло его оптимизм, основанный на убеждённости, что американский Сенат никогда не проголосует за участие в Европейской войне как по причине своих демократических убеждений и пацифизма, так и вследствие традиционной приверженности политике изоляционизма ( Доктрина Монро ). Это нашло своё выражение в его ответе от 14 апреля 1939 года на обращение Рузвельта [18] .

Ошибочным было предположение Гитлера о том, что население не будет поддерживать большевистский режим и Советское государство и что этот «колосс на глиняных ногах» развалится при первом же ударе. Хотя в первые месяцы войны, когда немецкие войска шли по недавно «освобождённым» территориям, наблюдались эпизоды, когда население приветствовало оккупантов.

Представление о неполноценности славянской расы, на котором базировалась политика по порабощению и планомерному уничтожению её представителей, в равной степени стало роковым для Гитлера и Германии.

Гитлер ухитрился объединить всех русских под сталинским знаменем.

Г. Гудериан [25]

На оккупированной территории стихийно, но в большинстве случаев под руководством из Москвы, создавались вооружённые отряды из местного населения и военнослужащих РККА, по разным причинам оказавшихся во вражеском тылу. В советской пропаганде за ними укрепилось название «народные мстители». К 1943 году их диверсионная деятельность стала настолько эффективной, что немецкое командование было вынуждено снимать с фронта войсковые подразделения для проведения широкомасштабных войсковых операций против них. Так, перед началом операции « Цитадель » ОКВ сообщило об уничтожении в своём тылу 207 укреплённых партизанских лагерей [17] .

Но основным результатом партизанской войны стало то, что узловые центры коммуникаций оказались забитыми тыловыми службами, опасавшимися оставаться вне крупных населённых пунктов. Это существенно снизило мобильность войсковых соединений, которая имела большое значение в достижении военного успеха, из-за транспортных пробок на дорогах и невозможности в сезон распутицы организовывать передвижения вне имеющейся недостаточной сети дорог с твёрдым покрытием [24] .

Если бы за годы советской власти в России была бы создана примерно такая же дорожная сеть, какой располагают Западные державы, то эта страна, возможно, была бы быстро завоёвана.

BH Liddel Hart [26]

Операции на море

Во Вторую мировую войну флот Германии вступил, имея в своём составе 2 линкора, 3 броненосца, один тяжёлый крейсер, 5 лёгких крейсеров, 21 эскадренный миноносец, 57 подводных лодок и 12 торпедных катеров [16] .

Действия в воздухе

К 1939 году немецкие военно-воздушные силы имели: 4093 боевых самолёта, в числе которых было 1542 бомбардировщика, 771 истребитель и 408 истребителей-бомбардировщиков [16] .

Операции на Западноевропейском театре военных действий

Начав войну, Гитлер сразу же нарушил заповедь Бисмарка , считавшего гибельными для Германии войны на два и более фронтов, так как центральное положение Германии на Европейском континенте делало её военное положение в случае затяжной войны безнадёжным, как это показал опыт Первой мировой войны. Единственным возможным вариантом была короткая молниеносная и победоносная война — «блицкриг», которую можно было бы закончить на выгодных условиях. В принципе, это понимал и Гитлер [27] , однако, находясь в плену своих притязаний на мировое господство, он терял способность адекватно оценивать реальную ситуацию и свои возможности.

Вторжение в СССР

Специфика принятого советским командованием метода войны во многом стала неожиданной для немецкого командования. Уже с первых дней войны на Востоке стало ясно, что «это будет совсем другая война» и, как выразился будущий фельдмаршал Клюге : «боец Красной Армии показал себя сразу прекрасным воином и, без сомнения, в будущем он станет первоклассным солдатом» . Генерал Меллентин , анализируя тактику советской армии, приходит к выводу, который сделали для себя и многие другие военачальники вермахта, учёт которого во многом повлиял на ответную тактику вермахта в кампании на Востоке:

Коллективная фотография военнослужащих вермахта. На школьной доске написано мелом: «Русский должен умереть, чтобы мы жили» ( нем. Der Russe muß sterben, damit wir leben ). Брянская область , 2 октября 1941

…Никогда нельзя заранее сказать, что предпримет русский: как правило, он шарахается из одной крайности в другую… всё это объясняется тем, что он не мыслит самостоятельно и не контролирует своих действий, а поступает в зависимости от своего настроения. Его индивидуальность не прочна и он легко растворяется в массе. В толпе он полон ненависти и необычайно жесток. Один — бывает дружески настроен и великодушен…
Другое дело терпеливость и выносливость. Благодаря природной силе этих качеств русские стоят во многих отношениях выше более сознательного солдата Запада, который может компенсировать свои недостатки лишь более высоким уровнем умственного и духовного развития…
Стоицизм большинства русских солдат и их замедленная реакция делает их почти нечувствительными к потерям. Русский солдат дорожит своей жизнью не больше, чем жизнью своих товарищей…
Что касается русских военачальников, то они почти в любой обстановке и в любом случае неуклонно придерживаются приказов или принятых ранее решений, не считаются с изменениями в обстановке, ответными действиями противника и потерями своих войск… Они имеют в своём распоряжении почти неисчерпаемые резервы живой силы для восполнения потерь…

В подготовке операций следует обязательно учитывать реакцию, или, вернее, отсутствие реакции русских войск и командования… гораздо полезнее переоценивать упорство русских и никогда нельзя рассчитывать на то, что они не выдержат… [24]

За пару лет войны пришлось отказаться от мнения об интеллектуальной ущербности русских. Так, Меллентин отмечает необычайно быстрый прогресс командования и солдат Советской Армии в овладении военным искусством:

Русские быстро научились использовать новые виды оружия и, как ни странно, показали себя способными вести боевые действия с применением сложной военной техники… Они достигли серьёзных успехов, особенно в войсках связи. Чем дольше затягивалась война, тем с большим искусством использовали они радиоперехват, создание помех и передачу ложных сообщений.

[24]

Стратегия и тактика

В наступлении

С самого начала боевых действий германские военачальники применили тактику быстрого удара собранными в единый кулак соединениями танков, пехоты и артиллерии, действующими в тесном взаимодействии с фронтовой авиацией. Эта тактика, в разработку которой внесли большой вклад Манштейн и Гудериан , представляла собой революционный шаг в военном искусстве. Её использование позволяло быстро и неожиданно для противника в двух направлениях вклиниться в его оборону, затем сомкнуть клещи и в образовавшемся котле дать возможность наступающим следом частям довершить уничтожение оставшегося почти без снабжения противника. Такой приём был крайне рискованным, поскольку при быстрой реакции противника незащищённость флангов наступающих могла бы привести к их сокрушительному разгрому. Поэтому авторы идеи «бронированного кулака» в её осуществлении неуклонно придерживались принципа «Безопасность танковых соединений определяется скоростью их передвижения» [15] .

Успешность ведения боевых действий германской армии была основана на хорошо отработанном взаимодействии между родами войск при решении тактических задач, для решения которых было достаточно компетенции их руководителей. Тактика молниеносной войны (« блицкрига ») требовала чёткой дисциплины и исполнительности от всех командиров и солдат, точной работы штабов и согласованных действий всех принимающих участие в наступлении родов войск. Для этого требовалось иметь идеально работающую систему оперативной связи, поэтому в немецкой армии была широко распространена достаточно надёжная радиосвязь. Тем не менее немцы пользовались и посыльными, которые доставляли документы на мотоциклах и даже на велосипедах.

В тактическом отношении германские войска превосходили своих противников, и в том случае, если подразделения сохраняли в основном свой личный состав, технику, вооружение и не имели недостатка в боезапасе, они успешно вели боевые действия даже при соотношении сил 1 : 5. По мере приближения к концу войны на Восточном фронте их качественное превосходство снижалось, но всё равно в тактическом отношении, по мнению германских военачальников, Советская армия всегда уступала [24] .

Сильной стороной германского армейского командования была традиция, согласно которой генералитет и старшие офицеры стремились находиться в войсках, непосредственно принимающих участие в боевых операциях. Это позволяло им лично составлять представление о происходящем, принимать адекватные обстановке решения и следить за исполнением своих распоряжений. Кроме того, это благоприятно сказывалось на моральном состоянии войск, которые постоянно чувствовали, что командующие с ними и в курсе их положения. Существующие технические средства связи, главным образом радио, устанавливаемые в штабной технике, позволяли начальникам постоянно контролировать ситуацию. Кроме того, в их распоряжение предоставлялся легкомоторный самолёт (« Шторьх »).

В обороне

Немецкие войска неоднократно проявляли чрезвычайную стойкость в обороне (котлы в Демянске , Сталинграде ), сражаясь до полного истощения как физического, так и материального. Пользуясь слабостью советской авиации и ПВО и недостатками в планировании их применения в первый период войны, им удалось обеспечить снабжение по воздуху окружённой Демянской группировки вплоть до её деблокирования. Снятие блокады произведено было извне под командованием генерал-лейтенанта Вальтера фон Зейдлиц-Курцбаха и одновременным ударом изнутри котла силами окружённой там дивизии Ваффен СС «Мёртвая голова» .

Перенос полученного опыта на борьбу в Сталинграде привёл к катастрофе, связанной с упорным нежеланием Гитлера разрешить уход из города находящейся в нём 6-й армии Паулюса .

Окружённые в « Курляндском котле » части получили приказ от командования о прекращении военных действий 10 мая 1945, но даже в таких условиях, уже после полной капитуляции Германии, они продолжали бои до 15 мая, став одними из последних, кто вёл войну на Европейском континенте.

В отступлении

Когда Мольтке услышал направленные в его адрес слова похвалы, сравнивавшие его с Наполеоном , Фридрихом Великим или Анри Тюренном , он ответил: «Ничего подобного, ибо я никогда не руководил отступлением» . В плане практического использования умения отступать действовала хорошо отработанная немцами тактика «эластичной обороны», позволяющая путём сокращения в отступлении периметра фронта компенсировать всё возрастающие потери в личном составе и технике [28] .

Эта тактика встречала ожесточённое сопротивление Гитлера, что вело к резкому ухудшению положения его войск на фронте и приближало конец. Мастером проведения операций по отступлению был Манштейн, сумевший после катастрофы под Сталинградом вывести из почти неизбежного окружения более миллиона солдат; неудача могла бы привести к окончанию войны в том же году [24] .

Значительно сложнее было наладить это взаимодействие при переходе к проблемам имеющим стратегическую значимость. В государственном аппарате Германии с начала войны стал распространяться управленческий хаос, вызванный бюрократизацией государственного аппарата, усиливающейся по мере захвата новых территорий, необходимости организации управления ими и постоянно усложняющейся военной обстановкой, когда в итоге Германия вступила в военное противоборство с тремя мощнейшими экономическими державами мира ( Великобритания , США , СССР ) обладавшими не только огромными географическими размерами территорий, учитывая как метрополии , так и колониальные владения , протектораты и доминионы , но и значительными людскими ресурсами, и экономическими ресурсами полезных ископаемых которые имелись на этих территориях. Главная ставка на возможную победу над противником делалась Германией именно на скоротечный победоносный блицкриг , затяжная война на истощение становилась большой проблемой для экономики Германии, несмотря на то, что темпы экономических мощностей и производство всех видов вооружений к концу войны постоянно только возрастали (пик их был именно в 1944 году) и несмотря на созданные Германией самые совершённые типы вооружений в сравнении со своими противниками, как в стрелковом оружии, как в танках, как в военно-морских технологиях (особенно в подводном флоте), как в авиации (в том числе и реактивной), так и заканчивая совершенно революционным военным ракетостроением, которое вот-вот могло объединить свои достижения с разработками в немецком атомном проекте .

Капитуляция

7 мая 1945 года генерал-полковник Йодль , начальник Штаба Верховного главнокомандования Германии, подписал от лица главы государства — адмирала Дёница в Реймсе в штабе главнокомандующего вооружёнными силами союзников Дуайта Эйзенхауэра в 2 часа 41 минуту акт о безоговорочной капитуляции Германии. В соответствии с ним с 23:01 8 мая военные действия на территории всей Европы должны быть прекращены [9] [29] .

Однако по настоянию Сталина эта процедура была повторена в ночь с 8 на 9 мая 1945 года генерал-фельдмаршалом Кейтелем , генерал-адмиралом фон Фридебургом и генерал-полковником Штумпфом . Три этих высших офицера подписали акт о безоговорочной капитуляции от имени Верховного командования вооружённых сил Германии [30] .

День 9 мая был назван днём официального прекращения огня [29] . Последние воинские формирования вермахта, все ещё продолжающие сопротивление, были разоружены или сложили оружие к сентябрю 1945 года. Вермахт распущен законом Контрольного совета союзников № 34 от 20 августа 1946 года. После войны и разделения Германии на две части были созданы вооружённые силы двух стран, называвшиеся соответственно « Национальная народная армия » ( ГДР ) и «Федеральные силы обороны» ( бундесверФРГ ).

Потери

23 февраля 1943 года И. В. Сталин говорил о 4 миллионах убитых немецких солдат [31] . По советским данным, на 26 июня 1944 года потери вермахта составили 7,8 миллионов убитыми и пленными. Так как число военнопленных тогда составляло не менее 700 000 человек, то немецкие потери убитыми составляли, по советским данным, 7,1 миллиона [32] . Потери среди граждан Советского Союза, воевавших в вермахте, составили около 215 000 человек [33] . Таким образом, можно предположить, что, по советским данным, за всю войну пало около 8 миллионов солдат вермахта.

По официальным немецким данным (из доклада Генерального Штаба вермахта Гитлеру от февраля 1945 года) приведены следующие данные [34]

Потери вооружённых сил рейха (в том числе офицеров) по ТВД по 31.01.45 включительно
Фронты (ТВД) Убитые Раненые Пропавшие без вести ВСЕГО
СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ
Восточный фронт 1 105 987 (41 594) 3 498 059 (89 655) 1 018 365 5 622 411 (147 821)
Балканы 19 235 (741) 55 069 (1500) 14 805 (224) 89 109 (2465)
Западный фронт

— до высадки союзников

— после высадки союзников

— Норвегия

40 721 (2103)

66 321 (2439)

16 639 (530)

118 272 (3566)

221 584 (6052)

60 451 (1435)

2 263 (134)

411 978 (5041)

7157 (144)

161 256 (5803)

699 883 (13 892)

84 247 (2109)

Умершие от ран 295 659 (10 141) - - 295 659 (10 141)
Смерти от травм, болезней, самоубийств 160 237 (8580) - - 160 237 (8580)
Невыясненные обстоятельства 17 051 (811) - 687 (17) 17 738 (828)
Запасные части 10 467 (396) 42 174 (941) 1337 (18) 53 978 (1328)
Африка и Италия 50 481 (2053) 163 602 (4464) 194 250 (4758) 408 333 (11 275)
ВСЕГО 1 782 708 (69 361) 4 159 211 (107 613) 1 650 842 (27 268) 7 592 851 (204 242)
ЛЮФТВАФФЕ
Западный фронт и Германия 34 147 (3010) 46 157 (2371) 52 610 (2961) 132 914 (8342)
Запад после высадки союзников 11 066 (556) 25 673 (744) 41 217 (1339) 77 965 (2639)
Африка, Средиземное море, Италия и т. д. 22 625 (1270) 42 613 (1521) 54 325 (2292) 119 563 (5083)
Восточный фронт 52 932 (2499) 116 818 (4318) 49 210 (2569) 218 960 (9386)
Потери в учебных частях 28 892 (2630) 10 991 (1157) - 39 883 (3787)
Смерти от травм, болезней, самоубийств 19 976 (1201) - - 19 976 (1201)
ВСЕГО ПО ВВС 158 572 (10 610) 216 579 (9367) 156 145 (9165) 531 296 (29 142)
Из них:

— лётного состава

— парашютисты

43 517 (6527)

21 309 (732)

27 811 (4194)

56 388 (1206)

27 240 (4361)

43 896 (889)

98 568 (15 082)

121 593 (2827)

КРИГСМАРИНЕ
Атлантика 39 256 (2215) 15 854 (382) 92 509 (1896) 147 619 (4939)
Средиземное море 5836 (186) 6691 (125) 3840 (107) 16 367 (418)
Восток 3812 (173) 2714 (47) 3907 (171) 10 433 (391)
Смерти от травм, болезней, самоубийств 11 125 (862) - - 11 125 (862)
ВСЕГО ПО ВМФ 60 029 (3336) 25 259 (554) 100 256 (2174) 185 544 (6064)
ВСЕГО ПО ВС 2 001 399 (83 307) 4 401 049 (117 534) 1 907 243 (37 264) 8 309 691 (238 105)
Безвозвратные потери вермахта с сентября 1939 года по ноябрь 1944 года [35] [36] .
Год 1939 1939 1940 1940 1941 1941 1942 1942 1943 1943 1944 1944
потери Убитые Пропавшие Убитые Пропавшие Убитые Пропавшие Убитые Пропавшие Убитые Пропавшие Убитые Пропавшие
январь - - 800 - 1400 100 44400 10100 37000 127600 44500 22000
февраль - - 700 100 1300 100 44500 4100 42000 15500 41200 19500
март - - 1100 - 1600 100 44900 3600 38100 5200 44600 27600
апрель - - 2600 400 3600 600 25600 1500 15300 3500 34000 13000
май - - 21600 900 2800 500 29600 3600 16200 74500 24400 22000
июнь - - 26600 100 22000 900 31500 2100 13400 1300 26000 32000
июль - - 2200 - 51000 3200 36000 3700 57800 18300 59000 310000
август - - 1800 - 52800 3500 54100 7300 58000 26400 64000 407600
сентябрь 16400 400 1600 100 45300 2100 44300 3400 48800 21900 42400 67200
октябрь 1800 - 1300 100 42400 1900 25500 2600 47000 16800 46000 79200
ноябрь 1000 - 1200 100 28200 4300 24900 12100 40200 17900 31900 69500
декабрь 900 - 1200 - 39000 10500 38000 40500 35300 14700 - -
Всего за год 20100 400 62700 1800 291400 27800 443300 94600 449100 343600 458000 1069600
Доля в потерях (в %) 1,17 0,03 3,64 0,12 16,90 1,81 25,70 6,15 26,04 22,34 26,56 69,55
Всего 20100 400 82800 2200 374200 30000 817500 124600 1266600 468200 1724600 1537800

Примечания: Цифры потерь включают в себя: Ваффен СС, австрийцев и призывников из числа этнических немцев. Цифры пропавших включают в себя военнопленных, удерживаемые союзниками СССР по антигитлеровской коалиции.

Военные потери Германии [37] Всего мёртвых Общий призыв [38]
Сухопутная армия 4202000 13600000
ВВС (включая пехотные подразделения) 433000 2500000
Военно-морской флот 138000 1200000
Ваффен СС 314000 900000
Поддержка войск 53000 -
Всего вермахт 5140000 18200000
Фольксштурм 78000 -
Полиция 63000 -
Другие организации 37000 -
Всего 5318000 -

Пленные

Германские военнопленные

Германской статистике ( нем. Statistsches Bundesamt , Wiesbaden) известно, что в 1945 году в плену и лагерях находилось от 6 до 7 миллионов военнослужащих, из них от 4 до 5 миллионов — за пределами Германии, прежде всего в СССР, а также во Франции и Англии [39] [40] [41] [42] .

Наиболее тяжёлым было положение военнопленных в СССР, где естественное недоброжелательное отношение усугублялось тяжёлым экономическим состоянием государства. В годы наибольшего продвижения на Восток было оккупировано до 50 % земель, поставлявших продовольствие. Все важнейшие для поддержания жизни продукты в стране жёстко нормировались. Количество военнопленных в СССР оценивается в 3,5 млн человек, из них в плену погибло около 1,2 миллиона [ источник не указан 3130 дней ] . Для сравнения — из общего числа не вернувшихся из плена примерно 4-х миллионов красноармейцев непосредственно в лагерях погибло 2,6 миллиона человек, остальные либо погибли при других обстоятельствах, либо, не вернувшись на Родину, числятся пропавшими без вести. Следует учесть, что практически до последних недель войны германские солдаты сдавались в плен, как правило, полностью исчерпав физические и моральные ресурсы сопротивления. Так, из 90 000 военнопленных, вышедших из-под Сталинграда, от голода и болезней в первые несколько недель умерло более 90 %. Крайне тяжело на снабжении сказалась засуха 1946 года, во многом по причине которой в зиму 1946/1947 года погибло значительное количество военнопленных. В это же самое время союзники СССР прекратили поставки продовольствия [14] .

Судьбы немецких военнопленных были предметом озабоченности в послевоенной Германии. К 1950 году Советское правительство официально заявило, что они репатриировали всех немецких военнопленных, за исключением небольшого числа осуждённых военных преступников. Во время «холодной войны» в Западной Германии утверждалось, что миллион немецких военнопленных тайно удерживался СССР. Правительство Западной Германии создало комиссию Машке для расследования судьбы немецкого военнопленного на войне. В своём докладе 1974 года Комиссия Машке установила, что около 1,2 млн немецких военнослужащих, числящихся пропавшими без вести, скорее всего погибли как военнопленные, в том числе 1,1 млн в СССР [43] . Основываясь на своих исследованиях, Рюдигер Оверманс считает, что смерть 459 000 военнопленных может быть подтверждена официально (в том числе 363 000 в СССР). По оценкам Оверманса, фактическая смертность немецких военнопленных составляет около 1,1 миллиона человек (в том числе 1 миллион в СССР). Он утверждает, что среди пропавших без вести были люди, которые фактически умерли в качестве заключённых. [44] Официальные данные советских архивов, опубликованные Г. И. Кривошеевым, подтверждают смерть 450 600 немецких военнопленных в СССР, в том числе 356 700 в лагерях НКВД и 93,9 тыс. при конвоировании. [45]

Согласно данным западных союзников СССР 2 055 575 немецких солдат сдались на Западном фронте между днём высадки в Нормандии и 16 апреля 1945 года, в том числе 1 300 000 немецких солдат сдались до 31 марта 1945 года. С начала марта 1945 массовые сдачи в плен немецких солдат на Западном фронте серьёзно ослабили вермахт и приблизили капитуляцию Германии. 27 марта Эйзенхауэр заявил на пресс-конференции, что немецкая армия теперь потеряла организацию и управление [46] . Западные союзники также взяли в плен 134 000 немецких солдат в Северной Африке и по меньшей мере 220 000 к концу апреля 1945 года в Итальянской кампании. Общее число немецких военнопленных пленённых западными союзниками к 30 апреля 1945 года на всех театрах военных действий составило более 3 150 000 человек, и возросло до 7 614 790 немецких военнопленных после капитуляции Германии [47] . Стоит отметить, что Западные союзники захватили в плен 2,8 миллиона немецких солдат до 30 апреля 1945 года, ещё в то время как Гитлер был жив и сопротивление вермахта было достаточно упорным, особенно на Восточном фронте. Потери Западных союзников в этом поражении вермахта были относительно лёгкими: 164 590 убитых и 78 680 взятых в плен. [48]

Количество захваченных немецких военнопленных и умерших в плену [49] .
Армия, захватившая военнопленных Число захваченных военнопленных Умерло в плену
Великобритания 3 600 000 2 000
США 3 000 000 5 000-10 000
СССР 3 000 000 максимум 1 000 000
Франция 1 000 000 Более 22 000
Югославия 200 000 80 000
Польша 70 000 10 000
Бельгия 60 000 500
Чехословакия 25 000 2 000
Нидерланды 7 000 200
Люксембург 5 000 15
Всего 11 000 000 максимум 1 200 000
Количество удерживаемых в плену немецких военнопленных [50]
Западные союзники СССР и его союзники Всего удерживаемых военнопленных
Четвёртый квартал 1941 года +6 600 26 000 32 600
Четвёртый квартал 1942 года 22 300 100 000 122 300
Четвёртый квартал 1943 года 200 000 155 000 355 000
Четвёртый квартал 1944 года 720 000 563 000 1 283 000
1-й квартал 1945 года 920 000 1 103 000 2 023 000
Второй квартал 1945 года 5 440 000 2 130 000 7 570 000
3-й квартал 1945 года 6 672 000 2 163 000 8 835 000

Пропавшие без вести

Со времени окончания войны, 1 млн 738 тыс. военнослужащих вермахта числились пропавшими без вести, из них на Западном фронте и на других театрах военных действий только несколько тысяч, то есть, менее 0,5 %, судьба которых была установлена практически вскоре после окончания войны. Свыше 99,5 % пропавших без вести приходилось на Восточный, советско-германский фронт . Поиском пропавших без вести занималась централизованно неправительственная организация со штаб-квартирой в Мюнхене (ФРГ), взаимодействуя с аналогичной службой в структуре Международного Красного Креста и с советским правительством (с конца 1960-х). С тех пор, за двадцать семь лет (до 1972 года) поисковикам удалось установить дальнейшую судьбу и местонахождение только 758 тыс. из них (установить погибших, пленённых, выехавших за рубеж и др.), судьба 980 тыс. продолжала оставаться неизвестной, — большая часть из них по всей вероятности погибла при неустановленных обстоятельствах, поскольку согласно официальной немецкой статистике последний немецкий военнопленный покинул места заключения в СССР в 1955 году [51] .

Лагеря советских военнопленных

За время войны в немецкий плен попало 5,7 миллионов советских солдат и офицеров. Из них 3,3 миллиона погибло, в основном от голода и болезней [52] .

Согласно плану «Барбаросса» война должна была стать скоротечной и пленные вскоре должны были быть распущены за исключением тех, кто был бы направлен на работы. Вопросами военнопленных в вермахте занималась служба Главного квартирмейстера, должность которого занимал Эдуард Вагнер [53] .

В солдатскую книжку каждого солдата были внесены «Десять заповедей по ведению войны немецкими солдатами». На первом месте стояла запись: «Немецкий солдат сражается за победу своего народа, как рыцарь. Жестокость и ненужные разрушения позорят его» [52] .

В апреле-мае взгляды Гитлера на оккупированные территории претерпели существенную радикализацию.

30 марта 1941 года в своём выступлении пред избранным собранием офицеров Гитлер заявил, что коммунист никогда не был и не будет камрадом в принятом тогда в армии смысле слова.

Однако уже в первые недели войны с СССР стало ясно, что война будет развиваться по другому сценарию. Хотя число советских военнопленных намного превысило ожидаемое количество.

21 октября 1941 года было принято решение о снижении дневного рациона для советских военнопленных до 1 500 килокалорий (ккал).

В ответ на докладную записку адмирала Канариса, требовавшего существенного улучшения обращения с советскими военнопленными, Кейтель ответил: «Подобные решения уместны в случае войны, ведущейся рыцарскими методами. Сейчас же идёт война за уничтожение целого мировоззрения, и потому я не считаю нужным удовлетворить ваше требование» [52] .

Но скоро немецкому командованию стало ясно, что война затягивается и требует пополнения убыли в действующей армии за счёт гражданского населения и рабочих ранее занятых в промышленности.

31 октября 1941 Кейтель издаёт распоряжение о всемерном использовании советских военнопленных в оборонной промышленности «ввиду нехватки рабочей силы, создающей опасные затруднения для военной промышленности» [54]

24 декабря 1941 Гитлер отдаёт приказ об улучшении обращения с советскими военнопленными для того, чтобы обеспечить рабочей силой по возможности, как можно большую территорию Третьего Рейха [55] .

20 января 1943 года инспектор концентрационных лагерей группенфюрер СС Глюкс (Glücks), посетив один из лагерей, требует принять любые меры, чтобы снизить смертность. На 31 мая 1943 года численность иностранной рабочей силы (включая военнопленных) достигала 12,1 млн человек. [56]

Военные преступления и их судебное преследование

Нападение на восемь государств без объявления войны противоречило международному праву , также как применяемые методы ведения войны и контроля на захваченных территориях, включающие расстрелы заложников , акты возмездия и карательные операции в отношении гражданского населения.

На основании «Директивы о сотрудничестве армии с айнзатцгруппами СС» вермахт принимал участие прямо и косвенно в арестах и убийствах евреев [57] .

На Нюрнбергском процессе международный трибунал признал преступными такие организации как СС , СД , гестапо и руководящий состав нацистской партии , но ни Генеральный штаб , ни Верховное командование вермахта (OKW) в целом преступными организациями признаны не были. Вермахт с самого начала процесса не был причислен к списку обвиняемых и к преступным организациям также причислен не был [58] . Позже это легло в основу так называемого мифа о «чистом вермахте» .

Однако, после главного процесса, были проведены частные последующие Нюрнбергские процессы над армейским командованием, а именно: процесс над генералами Юго-Восточного фронта ( англ. Case VII Generals on southeastern front ), над командованием спецподразделений («зондеркоманд»; англ. Case IX Task forces ) и Верховным командованием вермахта ( англ. Case XII Wermacht High Command ) [59]

Кроме того, значительное число немецких военнопленных долгое время содержалось в концентрационных лагерях на территории Советского Союза. Последние 40 000 пленных были репатриированы в 1955 году, когда канцлер Аденауэр добился их освобождения при своей встрече с Хрущёвым .

Похоронное дело и память о павших

Памятная доска на военном кладбище в Сологубовке-Лезье

16 декабря 1919 года был организован Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями , как общественная организация. После 1933 года руководящий орган Народного Союза не избежал влияния национал-социалистической идеологии. Во время войны деятельность Союза носила ограниченный характер — тогда организацию работ по закладке солдатских кладбищ переняла на себя похоронная служба вермахта.

Только в 1946 году Народный Союз смог восстановить свою гуманитарную деятельность. За короткие сроки удалось благоустроить в Германии более 400 военных кладбищ. В 1954 году канцлер Федеративной Республики Германии Аденауэр возложил на Народный Союз обязанности производить поиск немецких военных захоронений за рубежом и принимать меры по уходу за ними и сохранению.

После политических перемен в Восточной Европе Народному Союзу удалось возобновить свою работу также и в государствах бывшего Восточного блока , где во время Второй мировой войны погибло около трёх миллионов немецких военнослужащих, что примерно вдвое больше, чем покоящихся на Западе.

На территории бывшего СССР многие из более чем 100 000 захоронений разрушены, застроены или разграблены. Несмотря на это, за последние годы удалось восстановить и заложить более 150 кладбищ второй мировой войны и более 150 захоронений первой мировой войны в странах Восточной, Средней и Юго-Восточной Европы. К этому числу относятся 21 центральное сборное кладбище. На начало XXI века около 50 кладбищ находятся в процессе строительства, порядка 152 000 погибших во время войны уже перезахоронены.

См. также

Примечания

Комментарии
 1. The official dissolution of the Wehrmacht began with the German Instrument of Surrender of 8 May 1945. Reasserted in Proclamation No. 2 of the Allied Control Council on 20 September 1945, the dissolution was officially declared by ACC Law No. 34 of 20 August 1946.[2][3]
Источники
 1. Müller, 2016 , p. 1.
 2. Allied Control Authority, 1946a , p. 81.
 3. Allied Control Authority, 1946b , p. 63.
 4. Wehrgesetz (21. Mai 1935) at the documentArchiv.de (Hrsg.) (нем.) (13. Oktober 2008). Дата обращения: 11 марта 2013. Архивировано 11 июня 2013 года.
 5. Proklamation der Reichsregierung an das deutsche Volk bezüglich der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht (нем.) (16. März 1935). Дата обращения: 17 марта 2013. Архивировано 21 марта 2013 года.
 6. Пыхалов И. В. Великая оболганная война. — М. : Яуза; Эксмо, 2011. — 415 с. — ISBN 978-5-699-48169-9 . (источник — электронные каталоги РГБ ).
 7. Bergschicker H. Deutsche Chronik 1933—1945 : Ein Zeitbild Faschistischen Diktatur. — 3. Aufl. — Berlin: Verlag der Nation, 1981.
 8. англ. «By appointing Hitler chanselor you have handed over our sacred German faterland to one of the biggest demagogues of all time. I solemnly prophesy that this wretched man will plunge our country into the depths and will bring unimaginable suffering to our nation. Future generations will curse you in your grave for this action.»
 9. 1 2 3 Kitchen M. The Cambridge Illustrated History of Germany . — Cambridge University Press, 1996. — ISBN 0-521-45341-0 .
 10. Fritz Tobias . Ludendorff, Hindenburg und Hitler. Das Phantasieprodukt des Ludendorff-Briefes. // Uwe Backes, Eckhard Jesse und Rainer Zitelmann (Hrsg.): Die Schatten der Vergangenheit. Impulse zur Historisierung des Nationalsozialismus. — Frankfurt/Main und Berlin: Propyläen Verlag, 1990. — S. 319—342.
 11. Lothar Gruchmann . Ludendorffs «prophetischer» Brief an Hindenburg vom Januar/Februar 1933. Eine Legende. // Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. 47. Jahrgang, Oktober 1999. — S. 559—562.
 12. Не забыт окончательно был даже такой пережиток прошедших веков, как дуэль . Так, обострённые отношения между фельдмаршалом Клюге и генералом Гудерианом привели к тому, что младший по званию вызвал старшего на дуэль.
 13. Fränfel H., Manvell R. Canaris: Tatsachenbericht. — München: Wilchelm Heyne Verlag, 1979. — ISBN 3-453-00923-1 .
 14. 1 2 Einsiedel H. v. Der Überfall. — 1. Aufl. — Hamburg: Hoffmann und Campe, 1984. — ISBN 3-455-08677-2 .
 15. 1 2 3 Гудериан Г. Воспоминания солдата / Пер. с нем.. — Смоленск: Русич, 1998. — 656 с. — (Мир в войнах). — ISBN 5-88590-901-6 .
 16. 1 2 3 4 Schreiber G. Kurze Geschichte des Zweiten Weltkrieges. — München: Verlag CH Beck oHG, 2005. — ISBN 3-406-52953-4 .
 17. 1 2 3 4 Chronik zweiter Weltkrieg / Christian Centner. — St. Gallen: Otus Verlag AG, 2007. — ISBN 978-3-907200-56-8 .
 18. 1 2 Der II. Weltkrieg: Dokumentation: Das III. Reich (Zeitgeschichte in Wort, Bild und Ton 1938—1941). — Gütersloch: Mohndruck Graphische Betriebe GmbH, 1989. — ISBN 3-88199-536-6 .
 19. 1 2 Zentner C. Der Zweite Weltkrieg: Ein Lexikon. — München: Ulstein Heyne List GmbH & Co. KG, 2003. — ISBN Buch-Nr. 006168.
 20. Знаки различия званий Вермахта (Die Wehrmacht) 1935—1945 гг. Сухопутные Силы (Das Heer). Нарукавные знаки различия званий солдат и гефрайтеров
 21. Dr.Helmuth Günther Dahms. Der Weltanschauungskrieg gegen die Sowjetunion (in Der 2.Weltkrieg .Bilder Daten Dokumente. Library of Congress Catalog Card Number 68-18769/ Bertelsmann Lexicon-Verlages Reinhard Mohn,Güterslöch,1968
 22. Б. Мюллер-Гиллебранд . Сухопутная армия Германии 1933—1945 гг. — М. , «Изографус», 2002. стр. 718
 23. Гланц, David M .; Дом, Джонатан М. (2015). Когда титаны схлестнулись: Как Красная Армия Остановился Гитлера . Современные войны исследования (вторая ред.). University Press Канзас. стр. 301—303. ISBN 978-0-7006-2121-7 .
 24. 1 2 3 4 5 6 Ф. В. фон Меллентин. Бронированный кулак вермахта. Смоленск: «Русич», 1999. 528 с. («Мир в войнах») ISBN 5-8138-0088-3
 25. Panzer Leader. — London: Futura, 1979. — P. 440.
 26. Liddel Hart BH The other side of the hill. — Cassel, 1948. — P. 47.
 27. Adolf Hitler: Mein Kampf. Eine Abrechnung. F. Eher Nachfolger, München. Band 1: 1925, XVI, 433 S.; 2. Auflage. 1926, XVI, 391 S.; 1932: Eine Abrechnung. XVIII, 406 S.; Band 2: 1927; 2. Auflage 1932: Die nationalsozialistische Bewegung. S. 409—781.
 28. Манштейн Э. Утерянные победы / Сост.: С. Переслегин, Р. Исмаилов.. — М.; СПб.: ООО «Фирма Издательство АСТ»; Terra Fantastica, 1989. — 896 с. — (Военно-историческая библиотека). — ISBN 5-237-01547-6 (АСТ); ISBN 5-7921-0240-6 (TF).
 29. 1 2 Meilensteine des 20. Jahrhunderts. — Stuttgart etc.: Verlag das Beste GmbH, 1978. — ISBN 3-87070-133-1 .
 30. Illustrierte Lexicon der Weltgeschichte. — Stuttgart etc.: Verlag das Beste GmbH, 1999. — ISBN 3-87070-825-5 .
 31. Сталин, И. В. Приказ Верховного Главнокомандующего 23 февраля 1943 года. № 95. Г. Москва // О Великой Отечественной войне Советского Союза . — 5-е. — М. : Государственное издательство политической литературы, 1950.
 32. Наша Победа. День за днём — проект РИА Новости (недоступная ссылка) . Дата обращения: 11 марта 2011. Архивировано 29 апреля 2018 года.
 33. Overmans, Rűdiger. Deutsche militärische Verluste im Zweiten Weltkrieg (нем.) . — 1996. — S. 335. — 367 S. — ISBN 3-486-56531-1 .
 34. Hahn, Fritz . Waffen und Geheimwaffen des deutsched Heeres 1933—1945. Band I. Infanteriewaffen, Pionierwaffen, Artilleriewaffen, Pulver, Spreng-und Kampfstoffe (нем.). — Koblenz: Bernard & Graefe Verlag, 1986. — ISBN 3-7637-5830-5 .
 35. Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1960 , страница 78
 36. Б. Мюллер-Гиллебранд . Сухопутная армия Германии 1933—1945 гг. — М. , «Изографус», 2002. стр. 732.
 37. Rüdiger Overmans. Deutsche militärische Verluste im Zweiten Weltkrieg . Ольденбург 2000. ISBN 3-486-56531-1 Page 266
 38. Радигер Оверманс. Deutsche militärische Verluste im Zweiten Weltkrieg . Ольденбург 2000. ISBN 3-486-56531-1 Page 257
 39. Die letzten hundert Tage : Das Ende d. 2. Weltkrieges in Europa u. Asien / Hrsg. von Hans Dollinger. Wissenschaftliche Beratung: Hans-Adolf Jacobsen.. — München etc., 1965. — 431 p.
 40. Jacobsen H.-A., Dollinger H. Der zweite Weltkrieg in Bildern und Dokumenten. — München etc., 1962–1963. — Vol. 1–3.
 41. Binder G. Deutschland seit 1945 : Eine dokumentierte gesamtdt. Geschichte in d. Zeit d. Teilung. — Stuttgart; Degerloch: Seewald, 1969. — 608 p.
 42. Franck D. Jahre unseres Lebens : 1945 – 1949. — München; Zürich: Piper, 1980. — 199 p. — ISBN 3-492-02561-7 .
 43. Эрих Машке , Zur Geschichte дер Deutschen Kriegsgefangenen де Zweiten Weltkrieges Билефельд, Е. В. унд Гизекинг, 1962—1974. Том 15. Р. 185—230.
 44. Рюдигер Оверманс, Солдатен Хинтер Стачелдрахт. Deutsche Kriegsgefangene de Zweiten Weltkriege. Ullstein., 2000. Page 246. ISBN 3-549-07121-3
 45. Г. И. Кривошеев. Советские потери и боевые потери . Гринхилл, 1997 ISBN 1-85367-280-7 Страницы 276—278
 46. Eisenhower Crusade in Europe William Heinemann 1948, p. 421
 47. The World War II Databook, by John Ellis, 1993 p. 256.
 48. The World War II Databook, by John Ellis, p. 185, p. 256.
 49. Rüdiger Overmans Source of figures-Rüdiger Overmans, Soldaten hinter Stacheldraht p246
 50. Рюдигер Оверманс, Солдатен Хинтер Стачелдрахт. Deutsche Kriegsgefangene de Zweiten Weltkriege. Уллстейн Taschenbuchvlg., 2002 ISBN 3-548-36328-8
 51. World War II Missing . // Military Review . — October 1972. — Vol. 52 — No. 10 — P. 103 — ISSN 0026-4148.
 52. 1 2 3 Till Bastian. Furchtbare Soldaten. Deutsche Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg. Verlag CH Beck.München. 1997- ISBN 3-406-42019-2
 53. Rolf-Dieter-Müller. An der Seite der Wermacht — Hitlers ausländische Helfer beim «Kreuzzug gegen den Bolschewismus» 1941—1945 Ch.Links Verlag, Berlin, 2007 ISBN 978-3-86153-448-8
 54. Christian Centner. Chronik. Zweiter Weltkrieg. Otus Verlag AG, St.Gallen,2007 ISBN 978-3-907200-56-8 Стр. 131
 55. Christian Centner. Chronik. Zweiter Weltkrieg. Otus Verlag AG, St.Gallen,2007 ISBN 978-3-907200-56-8 Стр. 133
 56. Christian Centner. Chronik. Zweiter Weltkrieg. Otus Verlag AG, St.Gallen, 2007 ISBN 978-3-907200-56-8 Стр. 264
 57. Giordano R. Die Traditionslüge : vom Kriegerkult in der Bundeswehr. — Köln: Kiepenheuer und Witsch, 2000. — 460 p. — ISBN 3-462-02921-5 .
 58. Der Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess. — 2 Aufl. — Berlin: Stiftung Topographie des Terrors. Druck DMP Digital & Offsetdruck GmbH, 2006. — ISBN 3-9807205-2-7 .
 59. Fascination und Gewalt / Das Richsparteigelände in Nürnberg. — © Museen der Stadt Nürnberg, 1996.

Литература

 • Allied Control Authority (1946a). “Enactments and Approved Papers of the Control Council and Coordinating Committee” (PDF) . I .
 • Allied Control Authority (1946b). “Enactments and Approved Papers of the Control Council and Coordinating Committee” (PDF) . IV .
 • Müller, Rolf-Dieter. Hitler's Wehrmacht, 1935–1945. — University Press of Kentucky, 2016. — ISBN 978-0-81316-738-1 .
 • Б. Мюллер-Гиллебранд . Сухопутная армия Германии 1933—1945 гг. — М. , «Изографус», 2002.

Ссылки