Vstup Srbska do Evropské unie

z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Přejít na navigaci Přejít na hledání
Srbsko a Evropská unie
Srbsko a Evropská unie

Srbsko

Evropská unie

Proces přistoupení Srbska k Evropské unii začal v listopadu 2005, kdy bylo Srbsko součástí Státního svazu Srbska a Černé Hory . V květnu 2006 uspořádala Černá Hora referendum o nezávislosti a vystoupila z unie, zatímco Srbsko pokračovalo v jednáních s EU samo. Dne 29. července 2008 Srbsko a EU podepsaly dohodu o stabilizaci a přidružení [1] . Dne 22. září 2009 požádalo Srbsko o vstup do EU [2] .

1. března 2012 Srbsko získalo oficiální status kandidáta na přistoupení [3] . V prosinci 2013 schválila Rada Evropské unie rozhodnutí zahájit jednání o vstupu Srbska do EU v lednu 2014 [4] a 21. ledna se v Bruselu konala první mezivládní konference [5]. V prosinci 2009 bylo srbským občanům s biometrickými pasy uděleno právo cestovat po zemích Schengenu bez získání víza [6] . 15. září 2017 evropský komisař Johannes Hahn zhodnotil, že Srbsko by mohlo získat členství v Evropské unii až do roku 2025. Khan navrhuje, že proces vyjednávání může být dokončen do roku 2023, poté bude trvat další dva roky, než země dohodu ratifikují [7] .

Dějiny

Počáteční fáze integrace

V červnu 2000 na zasedání ve Feiře Evropská rada potvrdila, že všechny země účastnící se mechanismu stabilizace a přidružení jsou „potenciálními kandidáty“ na členství v EU. V témže roce EU jednostranně zrušila cla na průmyslové a zemědělské zboží dovážené ze Srbska do zemí Unie v rámci systému autonomních obchodních opatření. V té době bylo toto odstranění cel největší obchodní koncesí, kterou EU učinila zemi. Srbsko ze své strany začalo rušit dovozní cla po 9 letech, kdy Srbsko začalo implementovat obchodní část Asociační a stabilizační dohody [8] . V říjnu 2000 proběhla v Srbsku buldozerová revoluce , která zemi otevřela možnost evropské integrace.

června 2003 bylo na zasedání Evropské rady v Soluni potvrzeno rozšíření stabilizačního a asociačního procesu na západní část Balkánského poloostrova a Srbsko spolu s pěti dalšími státy západního Balkánu obdrželo status „potenciálního“ kandidáta [6] . Srbsko šlo dopředu. Dne 8. března 2004 byl zřízen Úřad vlády Srbska pro přistoupení k Evropské unii [9] .

Jednání o podpisu Asociační a stabilizační dohody mezi Srbskem a EU začala 1. října 2005 [10] . 3. května 2006 EU zmrazila jednání a vysvětlila to nedostatečnou úrovní spolupráce mezi Srbskem a ICTY . Již dříve Evropská komise požadovala od Srbska, aby do 30. dubna zatklo a předalo Ratka Mladiče Mezinárodnímu tribunálu, což srbská vláda nemohla realizovat. Po konzultaci s hlavní žalobkyní haagského tribunálu Carlou del Ponte se Evropská komise rozhodla jednání o dohodě přerušit. [11]

Dne 13. června 2007 byla jednání obnovena po zatčení 31. května a vydání bývalého generála Zdravka Tolimira ICTY [12]. Čtyři dny po obnovení jednání o Asociační a stabilizační dohodě byl zatčen Vlastimir Djordjevič , bývalý šéf srbské bezpečnostní služby, na základě obvinění ze zločinů proti kosovským Albáncům [13].

Dne 7. listopadu 2007 srbský místopředseda vlády Božidar Djelić a evropský komisař pro rozšíření Olli Rehn parafovali dohodu o přidružení a stabilizaci mezi Srbskem a EU [14] . Olli Rehn uvedl, že úplné podepsání dohody bude možné pouze v případě komplexní spolupráce mezi Srbskem a ICTY .

Neshody ohledně Kosova

Neshody v otázce Kosova začaly ještě před vyhlášením nezávislosti území. Dne 14. prosince 2007 rozhodla Evropská rada o rozmístění policejní a civilní mise v Kosovu ( Mise Evropské unie na podporu právního státu v Kosovu ). José Socrates , který sloužil jako předseda vlády Portugalska (tehdejšího předsednictví v Radě EU), uvedl, že EU vyslala silný signál o svém vedení při řešení budoucnosti Kosova a dodal, že rozhodnutí o misi neznamená uznání nezávislosti regionu [15 ] . Zpráva o rozmístění mise EU vyvolala nespokojenost v Srbsku, kde se věřilo, že nová mise byla vytvořena za účelem realizace Ahtisaariho plánu „nezávislosti pod mezinárodní kontrolou“ pro Kosovo, po kterém následovalo předání pravomocí od mezinárodních řídících orgánů. vytvořený rezolucí Rady bezpečnosti 1244 z roku 1999. místním úřadům kosovských Albánců. Srbsko požadovalo, aby každá nová mezinárodní mise byla vedena v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 1244 a schválena Radou bezpečnosti OSN [16] [17] .

Následně bylo vyslání mise EU definitivně schváleno Evropskou unií na zasedání Evropské rady dne 16. února 2008 [18] . Oficiálními úkoly mise EULEX bylo zajišťovat právní stát, bezpečnost a lidská práva, dohlížet na činnost kosovských institucí a pomáhat jim při zachování některých výkonných pravomocí, kterými disponovala mezinárodní správa pro správu Kosova. Jako právní základ mise byly označeny následující body rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244: 10 (pověřuje generálního tajemníka, aby s pomocí mezinárodních organizací vytvořil mezinárodní civilní přítomnost v Kosovu), 11 (hlavní odpovědnosti mezinárodní civilní přítomnost: f) v konečné fázi dohlížet na převod pravomocí z dočasných institucí Kosova na orgány zřízené v rámci politického urovnání; i) udržování občanského práva a pořádku nasazením personálu mezinárodní policie do služby v Kosovu, 17 (vítá opatření EU k vytvoření komplexního přístupu ke stabilizaci regionu) [19] [20] . Srbský prezident Boris Tadić v reakci na přípravy na rozmístění mise EULEX uvedl, že pro vyslání mise EU do Kosova neexistuje právní základ, k jejímu nasazení je zapotřebí rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN [21] . Ministr pro Kosovo Slobodan Samardzic (Angl.) obvinil EU z porušování mezinárodního práva a sloužících zájmům americké zahraniční politiky [22] .

Kosovo se 17. února 2008 jednostranně vyhlásilo za nezávislou republiku . Se vstupem ústavy Republiky Kosovo v platnost 15. června 2008, která nevysvětluje roli UNMIK , začaly orgány samozvané republiky omezovat činnost mise OSN a převádět její funkce do nových orgánů Kosova. Za těchto okolností nařídil generální tajemník OSN reorganizaci UNMIK, která zahrnovala převedení pravomocí na EULEX. Aby překonal neshody se Srbskem ohledně rozmístění mise EULEX, vedl zvláštní zástupce OSN pro Kosovo Lamberto Zannier řadu jednání se srbskou vládou, která vyústila v šestibodový plán a zprávu generálního tajemníka o prozatímní správě OSN. mise v Kosovu [23] Po dosažení těchto dohod Srbsko souhlasilo s rozmístěním mise EULEX v Kosovu, neboť byly zohledněny jeho požadavky na neutralitu mise EULEX ohledně statutu provincie a zamítnutí „Ahtisaariho plánu“ [24] . Přestože kosovské úřady odmítly šestibodový plán, přislíbily podporu EULEX. 26. listopadu 2008 přijala Rada bezpečnosti OSN prohlášení na podporu zprávy generálního tajemníka a vyslání mise EU v Kosovu [25] [26] [27] a 9. prosince 2008 mise EULEX oficiálně zahájil svou práci [28] [29] .

Evropští politici opakovaně uváděli, že uznání nezávislosti Kosova není podmínkou pro přijetí Srbska do EU [30] [31] [32] [33] [34] .

Asociační a stabilizační dohoda

Po zahájení Asociační a stabilizační dohody (SAS) byla procedura podpisu naplánována na 29. dubna 2008. V prosinci 2007 vláda pověřila místopředsedu vlády Božidara Djeliće, aby v dubnu 2008 podepsal SAS. 4. dubna 2008 předseda vlády Srbska a vůdce „ Demokratické strany SrbskaVojislav Koštunica řekl, že v důsledku vyhlášení nezávislosti Kosova (17. února 2008) již není vstup Srbska do EU povolen. agendu a obnovení jednání je možné až po dosažení dohody o územní celistvosti Srbska [35] . Stoupenci tohoto rozhodnutí premiéra (ministři z Demokratické strany Srbska a Nového Srbska ) trvali na tom, že podpis SAS s EU by byl v rozporu s ústavou z hlediska územní celistvosti země, protože většina členských států EU uznala nezávislost Kosova . Srbský prezident Boris Tadič , stejně jako ministři z proprezidentské Demokratické strany a strany G17+ s tímto přístupem nesouhlasili a uvedli, že dohoda o přidružení a stabilizaci neobsahuje žádné odkazy na uznání nezávislosti Kosova a naopak podpořil rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1244 . Boris Tadič obvinil odpůrce SAS, že změnili názor na podpis SAS jen kvůli nadcházejícím volbám, protože před několika měsíci odhlasovali ve vládě pravomoc Bozhidaru Dželiće podepsat smlouvu [ 36] . Bozidar Djelic využil svěřené pravomoci a dne 29. dubna 2008 podepsal Asociační a stabilizační dohodu. Slavnostního podpisu v Lucemburku se zúčastnili srbský prezident Boris Tadič a ministr zahraničí Vuk Jeremič . Ze strany EU SAS podepsali evropský komisař pro rozšíření Olli Rehn a ministr zahraničních věcí Slovinska Dimitri Rupel. Premiér Vojislav Koštunica v reakci na podpis SAS slíbil, že v případě vítězství v parlamentních volbách podpis smlouvy zruší [37] [38] [39] .

Parlamentní volby 11. května 2008 vyhrála proevropská koalice vedená prezidentem Tadičem. Novým premiérem se stal Mirko Cvetkovic , který ratifikaci SAS v srbském parlamentu označil za prioritní úkol [40] . 9. září lidové shromáždění ratifikovalo Asociační a stabilizační dohodu [41] [42] .

Spolu s Asociační a stabilizační dohodou podepsaly Srbsko a EU Prozatímní obchodní dohodu, která měla Srbsku a EU umožnit aplikovat ustanovení Asociační dohody, která v té době ještě procházela ratifikací . Nizozemsko a Belgie však zablokovaly uplatňování prozatímní dohody, dokud Srbsko nebude úžeji spolupracovat s Mezinárodním tribunálem pro bývalou Jugoslávii a nevydá bývalého prezidenta Republiky srbské Radovana Karadžiče , generála Ratka Mladiče a bývalého prezidenta Republiky srbské Krajiny Gorana Hadžiče [38] [43] . V červenci 2008 byl Radovan Karadžič zatčen a vydán do Haagu. [44] 15. září 2008 nebyla EU schopna odblokovat obchodní dohodu kvůli odporu nizozemské vlády, která trvala na zatčení dalších osob podezřelých z válečných zločinů [45].

Po neúspěšném pokusu EU o odblokování prozatímní obchodní dohody se srbská vláda rozhodla „jednostranně“ zahájit provádění smlouvy 1. února 2009. Srbské ministerstvo financí poznamenalo, že „unilateralismus“ je formální, protože EU v roce 2000 zrušila dovozní cla na zboží ze Srbska [46] .

Dne 7. prosince 2009 se zemím EU podařilo dohodnout a začít uplatňovat Prozatímní obchodní dohodu ze své strany. Navzdory skutečnosti, že Hadzic a Mladič nebyli zatčeni, bylo Nizozemsko spokojeno s mírou interakce Srbska s ICTY [47]. Od 19. prosince 2009 získali srbští občané s biometrickými pasy právo cestovat do zemí Schengenu bez víz [48] .

První zemí, která 21. června 2010 ratifikovala Asociační a stabilizační dohodu se Srbskem, bylo Španělsko [49]. Ratifikace všemi zeměmi EU se protahovala tři roky. Poslední Dohodu ratifikovala Litva, která tak učinila 18. června 2013 [50] . Poté dohoda vstoupila v platnost 1. září 2013 [51] .

Jednání o přistoupení k EU

Dne 22. prosince 2009 požádal srbský prezident Boris Tadič o vstup Srbska do EU [2] [52] . Dne 24. listopadu 2010 předal evropský komisař pro rozšíření Stefan Füle srbským úřadům Dotazník, pomocí kterého Evropská komise připraví zprávu o připravenosti země plnit závazky uložené členům EU. Dotazník se skládal z 2 483 otázek, rozdělených do 6 částí a 33 kapitol. Odpovědi na otázky by se měly stát základem pro rozhodnutí Evropské komise o perspektivě členství Srbska. Dne 31. ledna 2011 zaslal premiér Mirko Cvetkovic odpovědi na vznesené otázky Evropské komisi [53] .

Dne 12. října 2011 zveřejnila Evropská komise zprávu o plnění kodaňských kritérií Srbskem, ve které doporučila, aby Srbsku byl udělen status kandidátské země na členství v EU za předpokladu, že země bude pokračovat v politických reformách a bude usilovat o zlepšení vztahy s Kosovem [54] [55] [56] .

Dne 24. února 2012 podepsaly Srbsko a Kosovo dohodu, podle níž samozvaná republika získala právo účastnit se regionálních mezinárodních fór na Balkánském poloostrově a také souhlasila se společnou správou hraničních přechodů [57] [58 ] [59] . Poslední překážkou pro získání statusu kandidáta byl spor mezi Srbskem a Rumunskem o otázce statusu Rumunska k národnosti Vlachů, kteří mluví dialektem rumunského jazyka (anglicky) [60] . Zástupci Rumunska a Srbska však 1. března podepsali dohodu o ochraně národnostních menšin a Rumunsko své nároky stáhlo [61] . Ve stejný den, 1. března, Evropská rada udělila Srbsku status kandidátské země pro přistoupení k EU [62] [63] .

Další důležitou fází přistoupení jakékoli země k EU je začátek formálních přístupových jednání. Aby Srbsko mohlo zahájit jednání, bylo nutné pokračovat v úsilí o normalizaci vztahů s Kosovem. Dne 19. dubna 2013 Srbsko a Kosovo uzavřely Bruselskou dohodu (anglicky) , který se týkal řešení problému Severního Kosova , obývaného převážně Srby, a evropské integrace obou stran dohody [64] . Evropská komise vzala 22. dubna na vědomí normalizaci vztahů mezi Srbskem a Kosovem a doporučila zahájit oficiální jednání se Srbskem o vstupu do EU [65] . Dne 28. června 2013 se Evropská rada rozhodla zahájit jednání se Srbskem nejpozději v lednu 2014 [66] [67] . 18 декабря 2013 года Европейский совет подтвердил своё июньское решение и назначил первую межправительственную конференцию на 21 января 2014 года [68] . 21 января в Брюсселе была проведена межправительственная конференция, ознаменовавшая начало официальных переговоров по вступлению Сербии в ЕС. Сербию представляли премьер-министр Ивица Дачич и его заместитель Александр Вучич , а ЕС европейский комиссар по вопросам расширения Штефан Фюле и министр иностранных дел Греции Евангелос Венизелос [69] .

В октябре 2015 года Европейская комиссия рекомендовала Европейскому совету до конца 2015 года открыть первые переговорные главы с Сербией, отметив усилия Сербии по урегулированию кризиса беженцев и по нормализации отношений с Косово, выразившиеся в достижении 25 августа 2015 года договорённостей по проблеме Северного Косова и в сфере энергетики и телекоммуникаций [70] [71] [72] . 14 декабря 2015 года Сербия открыла для переговоров главу 32 по финансовому контролю и 35 по отношениям с Косово [73] [74] .

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия планирует закрыть все главы процесса переговоров к 2019 году [75] .

15 сентября 2017 года еврокомиссар Йоханнес Хан оценил, что Сербия может получить членство в Европейском союзе до 2025 года. Хан предполагает, что переговорный процесс может завершиться к 2023 году, после чего ещё около двух лет потребуется на ратификацию соглашения странами [7] .

Процесс переговоров

Главы Оценка на начало переговоров Глава открыта Глава закрыта
1. Свободное перемещение товаров Необходимы дальнейшие реформы - -
2. Свободное перемещение рабочей силы Необходимы дальнейшие реформы - -
3. Свобода учреждения и движения услуг Необходимы дальнейшие реформы - -
4. Свободное перемещение капиталов Необходимы дальнейшие реформы - -
5. Государственные закупки Необходимы дальнейшие реформы 2016-12-13 [76] -
6. Корпоративное право Нет серьёзных проблем 2017-12-11 [77] -
7. Право интеллектуальной собственности Необходимы дальнейшие реформы 2017-06-20 -
8. Политика конкуренции Необходимы дальнейшие реформы - -
9. Финансовые услуги Необходимы дальнейшие реформы - -
10. Информационное общество и СМИ Необходимы дальнейшие реформы - -
11. Сельское хозяйство и развитие сельских территорий Необходимы значительные реформы - -
12. Безопасность пищевых продуктов, ветеринария и фитосанитарная политика Необходимы дальнейшие реформы - -
13. Рыболовство Нет серьёзных проблем 2018-06-25 [78] -
14. Транспортная политика Необходимы дальнейшие реформы - -
15. Энергетика Необходимы дальнейшие реформы - -
16. Налогообложение Нет серьёзных проблем - -
17. Экономическая и монетарная политика Нет серьёзных проблем - -
18. Статистика Нет серьёзных проблем - -
19. Социальная политика и занятость Необходимы дальнейшие реформы - -
20. Промышленная политика и предпринимательство Нет серьёзных проблем 2017-02-27 [79] -
21. Трансъевропейские сети Необходимы дальнейшие реформы - -
22. Региональная политика и координация структурных инструментов Необходимы дальнейшие реформы - -
23. Суд и основные права Необходимы значительные реформы 2016-07-18 [80] -
24. Правосудие, свобода и безопасность Необходимы значительные реформы 2016-07-18 [80] -
25. Наука и исследования Нет серьёзных проблем 2016-12-13 [76] 2016-12-13
26. Образование и культура Нет серьёзных проблем 2017-02-27 [79] 2017-02-27 [79]
27. Окружающая среда и изменение климата Полная несовместимость с правом ЕС - -
28. Защита прав потребителей и здравоохранение Необходимы дальнейшие реформы - -
29. Таможенный союз Нет серьёзных проблем 2017-06-20 -
30. Внешние связи Нет серьёзных проблем 2017-12-11 [77] -
31. Иностранная политика, политика обороны и безопасности Нет серьёзных проблем - -
32. Финансовый контроль Необходимы значительные реформы 2015-12-14 [81] -
33. Бюджетные вопросы Нет серьёзных проблем 2018-06-25 [78] -
34. Институты Нет - -
35. Другие вопросы: отношения с Косово Необходимы дальнейшие реформы 2015-12-14 [81] -
Прогресс 14 из 34 2 из 34

Опросы общественного мнения

Дата Агентство Вопрос Да Нет Не определились
июнь 2011 [82] Канцелярия по европейской интеграции Поддерживаете присоединение к ЕС? 53 % 24 % 23 %
январь 2012 [82] Канцелярия по европейской интеграции Поддерживаете присоединение к ЕС? 51 % 28 % 21 %
март 2012 [83] B92 (англ.) /Ipsos Strategic Marketing Поддерживаете присоединение к ЕС? 49 % 34 % 17 %
сентябрь 2014 [84] Medium Gallup Поддерживаете присоединение к ЕС? 57 % 28 % 15 %
ноябрь 2014 [85] Евробарометр (англ.) Поддерживаете присоединение к ЕС? 58 % 26 % 16 %
июнь 2017 [86] Канцелярия по европейской интеграции Поддерживаете присоединение к ЕС? 49 % 27 % 24 %
август 2017 [87] НСПМ (серб.) Поддерживаете присоединение к ЕС? 51,2 % 36,3 % 12,5 %

Экономические контакты Сербии и ЕС

Евросоюз является основным торговым партнёром Сербии. Двусторонний товарооборот в 2013 году составил 16,3 млрд евро, в том числе 9,7 млрд составили поставки из ЕС в Сербию, а 6,6 млрд сербский экспорт в Евросоюз [88] . Доля экспорта из Сербии в ЕС составляла в 2013 году 62,8 % от всего экспорта из Сербии. Ещё 17,7 % сербского экспорта отправляется в страны Центрально-европейской ассоциации свободной торговли , которые являются кандидатами или «потенциальными кандидатами» в ЕС [89] . В 2013 году 61,8 % импорта в Сербию составили поставки из стран ЕС и 4,3 % поставки из ЦЕАСТ [90] . Торговый баланс Сербии с ЕС является отрицательным, хотя торговый дефицит сокращался с 2009 до 2014 года. В торговле сельскохозяйственными продуктами наблюдается обратная ситуация, и Сербия вывозит в ЕС больше сельскохозяйственной продукции, чем ввозит из союза (в 2013 году больше 52 % сербского сельскохозяйственного экспорта пришлось на страны ЕС [91] ) [92] . Введение в 2014 году российского продовольственного эмбарго на сельскохозяйственную продукцию стран ЕС было настороженно встречено властями Сербии. Опасаясь ввоза дешёвого европейского продовольствия на свой рынок, Сербия ввела дополнительные таможенные пошлины на ввоз из Евросоюза молока, продукции из него (в том числе сыра и сливок), а также свинины (эти пошлины отменены в декабре 2016 года) [93] .

Прямые иностранные инвестиции из стран ЕС составили 76 % от общего количества прямых иностранных инвестиций в Сербию за период 2005—2014 годов (в численном выражении за 9 лет в Сербию из ЕС вложили 13,5 млрд евро) [92] . Кроме того, ЕС — самый крупный донор для Сербии, оказывающий ей значительную финансовую помощь в различных областях от реформы государственного управления до сельского хозяйства и защиты окружающей среды. Фактически Сербия — главный получатель помощи от фондов ЕС на территории Западных Балкан, получая ежегодно приблизительно 200 млн евро [94] . В 2001—2014 годах Сербия получила от ЕС помощь на сумму более чем 2,5 млрд евро [88] . Только в рамках программы ЕС Инструмент для помощи в присоединении Белград получил в 2007—2013 годах 1,1 млрд евро [95] .

Примечания

 1. Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part
 2. 1 2 Serbia Applies for EU Membership (недоступная ссылка)
 3. Serbia to Launch Negotiations on Accession to EU on December 14
 4. Council conclusions on Enlargement and Stabilisation and Association Process (недоступная ссылка) . Council of the European Union (17 декабря 2013). Дата обращения: 17 декабря 2013. Архивировано 17 декабря 2013 года.
 5. Serbia starts negotiations to join EU . B92 (21 января 2014). Дата обращения: 21 января 2014.
 6. 1 2 The Delegation of the European Commission to the republic of Serbia (недоступная ссылка) . Дата обращения: 31 декабря 2015. Архивировано 4 марта 2016 года.
 7. 1 2 Брюссель обозначил сроки принятия Сербии в Европейский союз - ИА REGNUM (рус.) , ИА REGNUM . Дата обращения 5 октября 2017.
 8. Serbian producers exporting duty-free to the EU since 2000 (недоступная ссылка) . Дата обращения: 31 декабря 2015. Архивировано 5 марта 2016 года.
 9. Семенов А. В. Перспективы расширения ЕС на Западных Балканах: случай Сербии // Вестник Кемеровского государственного университета. — 2013. — № 2-3 (54). — С. 132
 10. Serbia and the EU. Milestones (недоступная ссылка) . Дата обращения: 31 декабря 2015. Архивировано 4 марта 2016 года.
 11. Отказ ЕС от переговоров «ударит по Сербии»
 12. Возобновились переговоры с Сербией о приеме в ЕС
 13. Задержан сербский генерал Джорджевич, скрывавшийся от МТБЮ
 14. Евросоюз «снизошел» до Сербии
 15. EU agrees on Kosovo mission
 16. Белград выступает против переустройства миссии ООН в Косове
 17. EU Kosovo mission 'unacceptable' for Serbia
 18. Евросоюз одобрил размещение своей миссии в Косово
 19. COUNCIL JOINT ACTION 2008/124/CFSP of 4 February 2008 on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo, EULEX KOSOVO
 20. RESOLUTION 1244 (1999) Adopted by the Security Council at its 4011th meeting, on 10 June 1999 Архивировано 29 мая 2010 года.
 21. Tadić: EU mission welcome only with UN approval
 22. Serbian parties react to EU mission move
 23. Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo
 24. Косово отвергло план ООН по размещению в крае Миссии ЕС
 25. Совет Безопасности открыл путь для миссии Евросоюза в Косово
 26. Совбез ООН одобрил работу своей миссии в Косове
 27. Statement by the President of the Security Council
 28. В Косово заработала гражданско-полицейская миссия ЕС
 29. EULEX deployment under way
 30. Но не ждите спешного признания
 31. Kosovo recognition «not condition for integrations»
 32. EU's approach to Kosovo «status-neutral» — spokesperson
 33. EU: Serbia Does Not Have to Recognize Kosovo
 34. Mogherini in Belgrade: Firmly on the EU path
 35. Koštunica: EU membership not on agenda
 36. Signing SAA is binding, says Tadić
 37. ЕС и Сербия подписали символическое соглашение о стабилизации и сотрудничестве. Коштуница называет его антиконституционным
 38. 1 2 ЕС и Сербия подписали ассоциативное соглашение
 39. Serbia, EU sign SAA in Luxembourg
 40. В Сербии утверждено проевропейское правительство
 41. Парламент Сербии ратифицировал договор о стабилизации и сотрудничестве с ЕС. (недоступная ссылка) . Дата обращения: 24 июля 2019. Архивировано 5 марта 2016 года.
 42. Сербский парламент одобрил договор о сотрудничестве с Евросоюзом
 43. ЕС не дает добро договору с Сербией
 44. Караджич доставлен в Голландию
 45. The Netherlands' froze the trade related part of a pre-accession deal with Serbia
 46. Serbia applies interim deal Feb. 1
 47. EU unfreezes trade agreement with Serbia Архивировано 8 января 2010 года.
 48. EU scraps visas for three Balkan states
 49. Семенов А. В. Перспективы расширения ЕС на Западных Балканах: случай Сербии // Вестник Кемеровского государственного университета. — 2013. — № 2-3 (54). — С. 133
 50. Lithuanian parliament ratifies SAA with Serbia
 51. The Delegation of the European Commission to the republic of Serbia. Serbia and the EU. Milestones (недоступная ссылка) . Дата обращения: 31 декабря 2015. Архивировано 4 марта 2016 года.
 52. Сербия подала заявку на членство в ЕС
 53. Serbia Delivers Answers to EC's Questionnaire (недоступная ссылка) . Дата обращения: 31 декабря 2015. Архивировано 2 октября 2015 года.
 54. EC Awards EU Candidate Status to Serbia, Accession Talks to Montenegro
 55. Сербия сдала кандидатский минимум
 56. Conclusions and Recommendations of the Commission's Opinions on the membership applications by Serbia
 57. Kosovo, Serbia Reach Deal on Regional Representation
 58. Миссия выполнима Сербия и Косово нацелились в объединенную Европу
 59. Косово получило суверенитет со звездочкой
 60. Сербию не пускают в ЕС из-за Румынии
 61. Serbia Set For EU Entry
 62. EU leaders grant Serbia candidate status
 63. Сербия получила статус кандидата на прием в ЕС
 64. Сербия и Косово пришли к договору, разойдясь в его оценке
 65. EU Commission recommends start of Serbia membership talks
 66. Брюссель согласился начать переговоры о вступлении Сербии в ЕС
 67. EU set for Serbia membership talks
 68. EU sets date for Serbia membership talks
 69. Serbia starts negotiations to join EU
 70. Сербия и Косово: разные ожидания от заключенного соглашения
 71. EU to open first chapters in accession talks with Serbia
 72. EC, EEAS Recommend Opening Of Accession Chapters For Serbia
 73. Opening of chapters a historic step for Serbia
 74. Сербия открывает первые главы в переговорах о вступлении в ЕС
 75. В Сербии новый президент. Куда он поведет свою страну? (рус.) , РИА Новости (20170531T1443+0300Z). Дата обращения 11 июня 2017.
 76. 1 2 Fourth meeting of the Accession Conference with Serbia
 77. 1 2 Seventh meeting of the Accession Conference with Serbia at Ministerial level Brussels, 11 December 2017
 78. 1 2 Serbia opens chapters 33 and 13 in negotiations with EU (англ.) . europa.rs. Дата обращения: 14 августа 2018.
 79. 1 2 3 Serbia opens two new chapters — 20 and 26
 80. 1 2 Chapters 23, 24 in negotiations of Serbia, EU opened
 81. 1 2 EU membership negotiations chapters to be opened Dec. 14
 82. 1 2 Support for EU membership continues to decline
 83. Poll: Progressive Party is pro-EU, but its voters are not
 84. Serbia: 57 Percent Of Citizens In Favor Of EU Membership — Poll
 85. Serbia: Citizens Dissatisfied With Their Life — Survey
 86. ЕВРОПСКА ОРИЈЕНТАЦИЈА ГРАЂАНА СРБИЈЕ (недоступная ссылка) . Дата обращения: 12 октября 2017. Архивировано 11 апреля 2019 года.
 87. НСПМ истраживања јавног мњења (Србија — август 2017)
 88. 1 2 Нелаева Г. А., Семенов А. В. Балканский треугольник: Сербия между Европейским союзом и Россией в 2000-е гг. // Сибирские исторические исследования. — 2015. — № 3. — С. 46
 89. MORE THAN 64 % OF SERBIA'S EXPORTS GO TO THE EU (недоступная ссылка) . Дата обращения: 3 января 2016. Архивировано 5 марта 2016 года.
 90. OVER 61 % OF SERBIA'S IMPORTS COME FROM THE EU (недоступная ссылка) . Дата обращения: 3 января 2016. Архивировано 4 марта 2016 года.
 91. SERBIA ENJOYS A SURPLUS IN AGRICULTURAL TRADE WITH THE EU (недоступная ссылка) . Дата обращения: 3 января 2016. Архивировано 4 марта 2016 года.
 92. 1 2 Trade Benefits for Serbia (недоступная ссылка) . Дата обращения: 3 января 2016. Архивировано 4 марта 2016 года.
 93. Сербия отменила пошлины на молоко и свинину из ЕС Архивировано 3 января 2017 года.
 94. The EU is by far the biggest donor to Serbia with more than €2.6 billion (as of January 2014)
 95. Нелаева Г. А., Семенов А. В. Балканский треугольник: Сербия между Европейским союзом и Россией в 2000-е гг. // Сибирские исторические исследования. — 2015. — № 3. — С. 46 — 47

Ссылки

 • Radojičić, Mirjana S. Evropska unija i Kosovsko pitanje - međunarodno-etička perspektiva (хорв.) // Zbornik Radova Filozofskog Fakulteta U Prištini. — 2015. — Vol. 45 , br. 1 . — Str. 167—184 . — doi : 10.5937/zrffp45-7157 .
 • Samardžić, Slobodan. The Kosovo-Metohija problem from the European integrations angle (англ.) // Serbia in the European Union Association Process, Službeni Glasnik : journal / Samardžić, Slobodan. — 2009. — P. 193—238 .
 • Jovanović Nadica; Gardašević Jovana; Vapa-Tankosić Jelena. Strategija procesa proširenja Evropske unije i društveno-ekonomski efekti integracije Republike Srbije (хорв.) // Poslovna Ekonomija. — 2015. — Vol. 9 , br. 2 . — Str. 191—212 .
 • Gajić, Tamara. Ulazak Srbije u EU, civilno društvo i politička kultura (хорв.) // Politikon. — 2015. — Vol. 10 . — Str. 119—131 .