Zlatá horda

z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Přejít na navigaci Přejít na hledání
Historický stav
Zlatá horda
Ulus Jochi
Ulug Ulus
Vlajka podle katalánského atlasu (publikováno kolem roku 1375; podle jiných zdrojů byla vlajka žlutá [1])
Vlajka podle katalánského atlasu (publikováno kolem roku 1375; podle jiných zdrojů byla vlajka žlutá [1] )
Golden Horde.jpg
Vlajka mongolské říše. Svg
1207 - 1483
Hlavní město Bolgar [2] , Saray-Batu , Saray-Berke
Jazyky)

počáteční období: mongolské [3] [4] , přičemž hlavním literárním a mluveným jazykem je turkický [3]
v XIII-XIV století. - Kypchak [5] [6]

následný čas: Starý Tatar [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

také tvořil základ literatury [15] a byl použit v některých nálepkách Ujgur
Úřední jazyk Turci , Kypchak , Ujgurové , Mongolci
Náboženství Islám (od roku 1320) - státní náboženství
tengrianismus
Katolicismus (pro část populace) [16]
Pravoslaví (pro část populace)
Měnová jednotka Dang , Poole [17]
Náměstí OK. 6 000 000 km² (1 310)
Počet obyvatel Turci , Ugři [18] [19] , Mongolové [20] , Slované atd.
Forma vlády volitelná monarchie
Dynastie Čingisidy (Jochids)
Největší města Kazan , Khadzhi-Tarkhan , Solkhat [21] , Uvek , Saraichik , Turkestan , Ak-Kerman , Madzhar , Urgench , Sygnak , Derbent , Jend , Isker , Tyumen a další.
Khan
• 1207-1227 Jochi (první)
• 1432-1459 Kichi-Muhammad (poslední)
Předchůdci a nástupci
Logo Wikimedia Commons Mediální soubory na Wikimedia Commons

Zlatá horda nebo Horda, Turku. Ulug Ulus (Velká země, Velký stát) [22] , také Ulus Jochi (Země Jochi) [23] je středověký mnohonárodnostní stát na území střední Eurasie , který na základě turkického etnosu spojil mnoho různých kmenů , národy a země v čele dynastie Jochidů (jménem nejstaršího syna Čingischána ) [24] .

V letech 1207-1266 byla součástí mongolské říše [25][26] .

V roce 1266, pod Chánem Mengu-Timurem, získala úplnou nezávislost a zachovala si pouze formální závislost na císařském centru.

V časných 1320s, pod Khan Uzbek, islám se stal státním náboženstvím .

V polovině 15. století se Ulus Jochi rozdělil na několik nezávislých khanátů; její centrální část, která byla nominálně nadále považována za nejvyšší - Velká horda - zanikla na počátku 16. století .

Jméno (vlastní název státu a varianty jmen)

Ulug Ulus / Ulus

Ve zdrojích Hordy a východních ( arabsko -perských ) stát neměl jediné jméno. To bylo obvykle označováno výrazem „Ulus“ , s přidáním nějakého epiteta ( „Ulug Ulus“ ) nebo jménem vládce ( „Ulus Juchi “, „Ulus Batu “, „Ulus Berke ), a ne nutně působící , ale také dříve vládnoucí („ Uzbek , vládce zemí Berke “, „ velvyslanci Tokhtamyshkhan , suverén uzbecké země “).

Desht-i-Kipchak / Horde

Spolu s tím byl v arabsko-perských pramenech často používán starý geografický termín Desht-i-Kipchak [27] . Slovo „ horda “ ve stejných pramenech označovalo sídlo (mobilní tábor) vládce (příklady jeho použití ve významu „země“ se začínají nacházet až od 15. století). Kombinace „ zlaté hordy “ ( Pers. اردوی زرین , Urdu-i Zarrin) ve smyslu „ zlatého obřadního stanu “ se nachází v popisu arabského cestovatele Ibn Battuty ve vztahu k bydlišti Chána Uzbeka .

Společnost / Tartary

V západoevropských zdrojích byly rozšířeny názvy „ země Komanů “, „ Komaniya “ nebo „ stát Tatarů “, „ země Tatarů “, „ Tataria[27] . Číňané nazývali Mongoly „ Tatary “ (tar-tar) [28] .

Zlatá horda

Poprvé byla fráze „Zlatá horda“ použita v roce 1566 v historickém a publicistickém díle moskevského státuKazanské dějiny “, ve formě „Zlatá horda“ a „Velká zlatá horda“, kdy nejjednotnější stát č. existovala déle. Termín „Zlatá horda“ byl v Rusku běžný v hovorové řeči již v XIV století , ale v kronikách té doby se nikdy neobjevuje. Jeho vznik je spojen s chánovým sídlem, respektive s chánovou slavnostní jurtou, bohatě zdobenou zlatem a drahým materiálem [29] .

Do té doby bylo ve všech ruských pramenech používáno slovo „ Horde “ bez přídavného jména „ Golden “. Od 19. století je tento výraz pevně zakotven v historiografii a používá se k označení Ulus Jochi jako celku nebo (v závislosti na kontextu) jeho západní části s hlavním městem v Sarai.

V ruských kronikách obvykle slovo „horda“ znamenalo armádu. Jeho používání jako názvu země je konstantní od přelomu XIII-XIV století, do té doby byl jako název používán termín „Tatarové“ [30] .

V moderních jazycích, které jsou spojeny se Starou tatarskou hordou, se Zlatá horda nazývá: Olug jurt / yort (Velký dům, vlast), Olug ulus / olys (Velká země / okres, seniorský okres), Dashti Kypchak (Step of Kipchakové) atd. Přesně také, pokud se hlavní město nazývá Bash kala (hlavní město), pak se mobilní sídlo nazývá Altyn urda (Zlaté centrum, stan, vesnice).

Ulus hranice

Arabský historik Al-Omari , který žil v první polovině XIV. Století, definoval hranice státu následovně:

Hranice tohoto státu od Jeyhun - Khorezm , saganaki , Sairam , Yarkand, Jenda , Shed , město Majar , Azaka -like, Akcha Kerman, Kafa , Sudak , Saxin , Ukek , the Bulgars , the region Siberia , Ibirá , Bashkyrd a Chulyman ... [31]

Později, v době Tokhtamyshu, byly Syrdarya ulus a Khorezm připojeny ke státu Chagatai a státu Timurid, který jej zdědil, a jihovýchodní hranice Hordy se přesunula na sever do hor Ulytau , jak uvádí ruské kroniky [32] .

Dějiny

Batu Khan, středověká čínská kresba

Pozadí

Podle zpráv z různých, nezávislých zdrojů, jak východních - Xi Yu Tzu , Tajemná legenda o Mongolech , tak západní - Benedict Pole , Plano Carpini , Matvey Paris - si Čingischán stanovil sebe a své nástupce za úkol vytvořit světovou říši a jeho zřízení má jedinou moc a jednotné zákony [33] . Dobytí západních zemí a zemí bylo důležité jak pro formování samotné Velké mongolské říše , tak rozhodující pro růst Ulus Jochi na jeho maximální limity [34] .

Během růstu své říše Čingischán přidělil uluses svým synům. V roce 1224 Ulus Jochi (budoucí Zlatá horda) zahrnoval Khorezm a část Eastern Desht-i-Kipchak (polovtská step). Chagatai Ulus (Chagatai ulus) zahrnoval Maverannahr (významná část střední Asie ) a část východního Turkestánu (moderní Sin -ťiang ). Ulus Ogedei obsadil část východního Turkestánu , Pamíru a severozápadního Mongolska . A konečně, Root Yurt, který po smrti Čingischána měl jít k jeho nejmladšímu synovi Tuluy , zahrnoval vlastní Mongolsko , stejně jako čínské oblasti dobyté Mongoly do této doby [35]

Ulus formace

Když v roce 1207 Jochi, velící pravému křídlu mongolské armády, podrobil kmeny Tuva , Khakassia a Altai , Čingischán mu přidělil tyto nově dobyté země a národy v ulusu a nařídil mu, aby pokračoval v rozšiřování ulusu na západ: [34] [36] [37]

... a vydal nezpochybnitelný dekret, který Jochi Khan dobyl a zahrnoval region Desht-i-Kipchak a státy v něm umístěné [38]

Jádro ulusu tvořily mongolské kmeny Sijiut , Kingit a Khushin . V období od roku 1207 do roku 1211, během expanze Ulus Jochi na západ, se k jeho obyvatelstvu a vojskům přidali kmeny Oirats , Kyrgyz , Uryankhais a později další turkicko-kypchacké a tatarské kmeny, které vyjadřovaly loajalitu říši [34] .

V roce 1217 byla k Jochi Ulus připojena severní území Altaje , Transbaikalie a Minusinské pánve [34] . Rozhodnutím Čingischána však Tuva , Khakassia a Gorny Altai odešli do Kořenové jurty říše, ovládané Toluiem [36] .

V roce 1218, vojska Jochi pod vedením Subedey a Tohuchar porazil Merkits a sledují je na řece Irgiz , poprvé střetly s Kypchaks , a to s Yemek stavu se nachází v Aral a Trans-Volha oblastech [ 34] a Khorezmianů.

Po připojení k říši Khorezm se Ulus Jochi rozšířil k řece Jaik (Ural) . Otázka Kypchaků a Yemeků byla na pořadu dne . To však místo války s jednotlivými kmeny Kipchaků vyústilo ve válku s koalicí národů a států Volga-Ural, která začala v roce 1223 a trvala patnáct let [34] .

Druhé obdarování Jochi ulusem se uskutečnilo v roce 1225. Získal severní část Khorezmu (dolní tok Amudarji) a východní Desht-i Kipchak v držení ulusu. Zde Jochi přemístí všechny bahna (kmeny), která mu dal jeho otec. Nejprve se hlavní město ulusu nachází na Irtysh , poté je přeneseno do Desht-i-Kipchak [39] . Po smrti Jochiho v roce 1227 přešly země jeho ulusů na jeho syna Batu .

Expanze Ulus Jochi byla plánována na úkor oblasti Volhy a některých ruských regionů a při dobývání těchto zemí byla hlavní role přidělena Jochidům vedeným Batu . Ostatní země, které měly být připojeny - včetně států střední Evropy a Blízkého východu - pak jejich dobytí bylo součástí obecného plánu na expanzi mongolské říše a nemělo žádný přímý vztah k nárůstu majetku Ulus Jochi . Na držení těchto zemí měl právo počítat také rody Chagatai , Ugedeya , Tolui , Kulkana a Argasuna [33] .

Po západním tažení (1236-1242) v čele se synem Jochi Batu (v ruských kronikách Batu) se ulus rozšířil na západ a region Dolní Volha se stal jeho centrem. V roce 1251 se v hlavním městě mongolské říše Karakorum konal kurultai , kde byl Mongke , syn Toluie , vyhlášen velkým chánem . Batu, „nejstarší z klanu“ ( aka ), podporoval Mongkeho Khana a pravděpodobně doufal, že pro jeho ulus získá plnou autonomii [40] . Odpůrci Jochidů a Toluidů z potomků Chagataie a Ogedeie byli popraveni a majetek jim zabavený byl rozdělen mezi Mongke, Batu a další Chingizidy, kteří rozpoznali jejich moc.

Oddělení od mongolské říše

Mapa Mongolské říše 2.gif

Po smrti Batu, jeho syn Sartak , který byl v té době v Mongolsku , u soudu Munke Khan, se stal zákonným dědicem. Na cestě domů však nový chán nečekaně zemřel. Nový chán byl vyhlášen mladým Ulagchim - dalším synem Batu [41] (podle jiných pramenů syn Sartaka, vnuka Batu[42] ), ale také brzy zemřel.

Berke (1257-1266), bratr Batu, se stal vládcem ulusu. Burke v mládí konvertoval k islámu , ale to byl zjevně politický krok, který neznamenal islamizaci širokých vrstev kočovného obyvatelstva. Tento krok umožnil vládci získat podporu vlivných obchodních kruhů městských center bulharské Volhy a střední Asie a přilákat do služby vzdělané muslimy [43] . Za jeho vlády dosáhlo urbanistické plánování značného rozsahu, města Hordy byla vybudována mešitami , minarety , madrasami a karavanseraisem . Předně se to týká Saray-Batu , hlavního města státu, který se v té době stal známým jako Saray-Berke (existuje kontroverzní identifikace Saray-Berke a Saray al-Jedida ) [44] . Obnoveno po dobytí Bulharů , města v regionu Střední Volhy, se stalo jedním z nejdůležitějších ekonomických a politických center Ulusu.

Velký minaret mešity bulharské katedrály , jehož stavba byla zahájena krátce po roce 1236 a dokončena na konci 13. století [45]

Berke pozval vědce, teology, básníky z Íránu a Egypta a řemeslníky a obchodníky z Khorezmu . Obchodní a diplomatické styky se zeměmi Východu se znatelně obnovily. Vysoce vzdělaní imigranti z Íránu a arabských zemí začali být jmenováni do odpovědných vládních funkcí, což způsobilo nespokojenost mezi kočovnou šlechtou Mongolů a Kipchaků. Tato nespokojenost však zatím nebyla otevřeně vyjádřena.

Boj Dunaje ulus s Volhou

Za vlády vnuka Batu Khana Mengu -Timura (1266-1282) se Ulus Jochi stal zcela nezávislým na centrální vládě. V roce 1269 se na kurultai v údolí řeky Talas Mengu-Timur, Borak-khan a Khaidu-khan navzájem uznali jako nezávislí panovníci a uzavřeli spojenectví proti velkému chánovi mongolské říše Kubilai pro případ, že by se pokusil zpochybnit jejich nezávislost[26] .

Tamga Khan Mengu-Timur, ražené na mincích Golden Horde

Po smrti Mengu-Timura začala v zemi politická krize spojená se jménem Temnik Nogai . Nogai, jeden z potomků Čingischána , zastával post beklarbek , druhého nejdůležitějšího ve státě za Mengu-Timura. Jeho osobní ulus se nacházel na západě Zlaté hordy (poblíž Dunaje ). Nogai si za cíl stanovil vytvoření vlastního státu a za vlády Tuda- Mengu (1282-1287) a Tula-Buga (1287-1291) se mu podařilo podrobit obrovské území podél Dunaje, Dněstru , Uzeu ( Dněpru) ).

S přímou podporou Nogai byl Tokhta (1291-1312) dosazen na sarajský trůn. Nový vládce nejprve svého patrona ve všem poslouchal, ale brzy, opíraje se o stepní aristokracii, mu oponoval. Dlouhý boj skončil v roce 1299 porážkou Nogai a jednota Zlaté hordy byla znovu obnovena.

Vzestup Zlaté hordy

Fragmenty kachlové výzdoby paláce Chingizid. Zlatá horda, Saray-Batu. Keramika, překryvná malba, mozaika, zlacení. Osada Selitrennoe. Раскопки 1980-х. ГИМ

Во времена правления хана Узбека (1313—1341) и его сына Джанибека (1342—1357) Золотая Орда достигла своего расцвета. В начале 1320-х годов Узбек-хан провозгласил ислам государственной религией, пригрозив « неверным » физической расправой. Мятежи эмиров [46] , не желавших принимать ислам, были жестоко подавлены. Время его ханствования отличалось строгой расправой [ прояснить ] . Русские князья , зависимые от ханов, перед отъездом в столицу Золотой Орды писали духовные завещания и отеческие наставления детям на случай своей гибели там. Несколько из них действительно были убиты. Узбек построил город Сарай аль-Джедид («Новый дворец»), много внимания уделял развитию караванной торговли. Торговые пути стали не только безопасными, но и благоустроенными. Орда вела оживлённую торговлю со странами Западной Европы ,Малой Азии , Египтом , Индией , Китаем . После Узбека на престол ханства вступил его сын Джанибек , которого русские летописи называют «добрым» [47] .

«Великая замятня»

Куликовская битва. Миниатюра из « Сказания о Мамаевом побоище »

С 1359 по 1380 год на ордынском престоле сменилось более 25 ханов, а многие улусы попытались стать независимыми. Это время в русских источниках получило название «Великая замятня».

Ещё при жизни хана Джанибека (не позже 1357 года) в Улусе Шибана был провозглашён свой хан Минг-Тимур [48] . А убийство в 1359 году хана Бердибека (сына Джанибека) положило конец династии Батуидов, что стало причиной появления самых различных претендентов на сарайский престол из числа представителей восточных ветвей Джучидов. Воспользовавшись нестабильностью центральной власти, ряд областей Орды на какое-то время вслед за Улусом Шибана обрёл собственных ханов.

Права на ордынский престол самозванца Кульпы сразу же были подвергнуты сомнению зятем и одновременно беклярбеком убитого хана темником Мамаем . В итоге Мамай, приходившийся внуком Исатаю, влиятельному эмиру времён хана Узбека, создал самостоятельный улус в западной части Орды, вплоть до правого берега Волги . Не будучи чингизидом , Мамай не имел прав на титул хана, поэтому ограничился должностью беклярбека при ханах-марионетках из рода Батуидов.

Ханы из Улуса Шибана, потомки Минг-Тимура, попытались закрепиться в Сарае. По-настоящему это им не удалось, правители менялись с калейдоскопической быстротой. Судьба ханов во многом зависела от благосклонности купеческой верхушки городов Поволжья, которая не была заинтересована в сильной ханской власти.

По примеру Мамая другие потомки эмиров также проявили стремление к самостоятельности. Тенгиз-Буга, тоже внук Исатая, попытался создать самостоятельный улус на Сырдарье . Восставшие против Тенгиз-Буги в 1360 году и убившие его Джучиды продолжили его сепаратистскую политику, провозгласив хана из своей среды.

Салчен, третий внук того же Исатая и в то же время внук хана Джанибека, захватил Хаджи-Тархан . Хусейн-Суфи , сын эмира Нангудая и внук хана Узбека, в 1361 году создал независимый улус в Хорезме [49] . В 1362 году литовский князь Ольгерд захватил земли в бассейне Днепра .

Смута в Орде закончилась после того, как чингизид Тохтамыш при поддержке эмира Тамерлана из Мавераннахра в 1377—1380 годах сначала захватил улусы на Сырдарье , разгромив сыновей Урус-хана , а затем и престол в Сарае , когда Мамай вступил в прямой конфликт с Московским княжеством ( поражение на Воже (1378)). Тохтамыш в 1380 году разгромил собранные Мамаем после поражения в Куликовской битве остатки войск на реке Калке [50] [51] .

Правление Тохтамыша

Золотая Орда ок. 1389 года

В правление Тохтамыша (1379—1395) прекратились смуты и центральная власть вновь стала контролировать всю основную территорию Орды.

В 1380 году ордынский хан Тохтамыш заключил с генуэзцами мирный договор, в котором признал все их территориальные захваты в Крыму. Генуэзцы закрепили за собой Судак с восемнадцатью деревнями и побережье от Каффы до Балаклавы (т.е. весь южный берег Крыма, ранее принадлежавший княжеству Феодоро ), получившее у них название «капитанства Готии» [52] .

В 1382 году хан совершил поход на Москву и добился восстановления выплаты дани . После укрепления своего положения Тохтамыш выступил против среднеазиатского правителя Тамерлана (Тимура) , с которым ранее поддерживал союзные отношения. В итоге ряда опустошительных походов 1391—1396 годов Тамерлан разбил на Тереке войска Тохтамыша, захватил и разрушил поволжские города, в том числе Сарай-Берке , разграбил города Крыма и др. Золотой Орде был нанесён удар, от которого она уже не смогла оправиться.

Распад Золотой Орды

С шестидесятых годов XIV века со времён Великой замятни произошли важные политические перемены в жизни Золотой Орды. Начался постепенный распад государства. Правители отдалённых частей улуса приобрели фактическую самостоятельность, в частности, в 1361 году обрёл независимость Улус Орда-Эджена . Однако до 1390-х годов Золотая Орда ещё оставалась более или менее единым государством, но с поражением в войне с Тамерланом и разорением экономических центров начался процесс распада, ускорившийся с 1420-х годов.

В начале 1420-х годов образовалось Сибирское ханство , в 1428 — Узбекское ханство , затем возникли Казанское (1438), Крымское (1441) ханства, Ногайская Орда (1440-е) и Казахское ханство (1465) [53] . После смерти хана Кичи-Мухаммеда Золотая Орда перестала существовать как единое государство.

Главным среди джучидских государств формально продолжала считаться Большая Орда . В 1480 году Ахмат , хан Большой Орды, пытался добиться повиновения от Ивана III , но эта попытка окончилась неудачно, и Русь окончательно освободилась от татаро-монгольского ига . В начале 1481 года Ахмат был убит при нападении на его ставку сибирской и ногайской конницы. При его детях в начале XVI века Большая Орда прекратила своё существование.

Государственное устройство и административное деление

Территория Улуса Джучи (Золотой Орды) в 1300 году

Согласно традиционному устройству кочевых государств, Улус Джучи после 1242 года делился на два крыла: правое (западное) и левое (восточное). Старшим считалось правое крыло, представлявшее собой Улус Бату . Запад у монголов обозначалсябелым цветом , поэтому Улус Бату называлсяБелой Ордой (Ак Орда) [54] . Правое крыло охватывало территорию западного Казахстана, Поволжья, Северного Кавказа, донские и днепровские степи, Крым. Центром его был Сарай-Бату .

Левое крыло Улуса Джучи находилось в подчинённом положении по отношению к правому, и занимало земли центрального Казахстана и долину реки Сырдарьи . Восток у монголов обозначалсясиним цветом , поэтому левое крыло называлосьСиней Ордой (Кок Орда). Центром левого крыла былОрда-Базар . Ханом там стал старший брат БатуОрда-Эджен .

Крылья, в свою очередь, делились на улусы, которыми владели другие сыновья Джучи. Первоначально таких улусов было около 14-ти. Плано Карпини , совершивший путешествие на восток в 1246—1247 годах, выделяет в Орде следующих лидеров с указанием мест кочевий: Куремсу на западном берегу Днепра, Мауци на восточном, Картана , женатого на сестре Бату, в донских степях, самого Бату на Волге и двух тысячников по двум берегам Джаика (река Урал). Берке владел землями на Северном Кавказе, но в 1254 году Бату забрал эти владения себе, приказав Берке передвинуться к востоку от Волги [55] [56] .

Первое время улусное деление отличалось неустойчивостью: владения могли передаваться другим лицам и менять свои границы. В начале XIV века хан Узбек осуществил крупную административно-территориальную реформу, по которой правое крыло Улуса Джучи было разделено на 4 крупных улуса: Сарай, Хорезм, Крым и Дешт-и-Кыпчак во главе с назначаемыми ханом улусными эмирами (улусбеками) [57] . Главным улусбеком был беклярбек . Следующим по значению сановником являлся визирь . Две остальные должности занимали особо знатные или чем-либо отличившиеся сановники. Данные четыре области делились на 70 мелких владений (туменов), во главе с темниками [27] .

Улусы делились на более мелкие владения, также называвшиеся улусами. Последние представляли собой различные по величине административно-территориальные единицы, что зависело от ранга владельца (темник, тысячник, сотник, десятник) [27] .

Города и торговля

Керамика Золотой Орды в собрании Государственного исторического музея .

На землях от Дуная до Иртыша археологически зафиксированы 110 городских центров с материальной культурой восточного облика, расцвет которых пришёлся на первую половину XIV в. Общее же число ордынских городов, по всей видимости, приближалось к 150. [58]

Столицей Орды при Бату стал город Сарай-Бату (близ современной Астрахани ) [ источник? ] ; в первой половине XIV века столицу перенесли в Сарай-Берке (основан ханом Берке (1255—1266) близ современного Волгограда ) [ источник? ] . При хане Узбеке Сарай-Берке переименовали в Сарай Ал-Джедид.

Крупными центрами главным образом караванной торговли были города Сарай-Бату , Сарай-Берке , Увек , Булгар , Хаджи-Тархан , Бельджамен , Казань , Джукетау , Маджар , Мохши , Азак ( Азов ), Ургенч и др.

Торговые колонии генуэзцев в Крыму ( капитанство Готия ) и в устье Дона использовались Ордой для торговли сукном , тканями и льняным холстом , оружием , женскими украшениями, ювелирными изделиями, драгоценными камнями , пряностями , ладаном , мехами, кожей, мёдом, воском , солью , зерном , лесом, рыбой, икрой, оливковым маслом и рабами .

Из крымских торговых городов начинались торговые пути, ведущие как в южную Европу и Средиземноморье (морские), так и в Среднюю Азию , Индию и Китай (сухопутные караванные). Торговые пути, ведущие в Среднюю Азию и Иран , проходили по Волге . Через волгодонскую переволоку была связь с Доном и через него с Азовским и Чёрным морем. Для указанного периода маршруты восток-запад можно объединить как северную ветвь Великого шелкового пути .

Внешние и внутригосударственные торговые отношения обеспечивались серебряными дирхемами , а также подобными им монетами собственной чеканки под названием данг , медными пулами [59] и сумами .

По этим же торговым маршрутам ко времени расцвета Орды в 1340-1350 годах с востока на запад прошло распространение Чёрной смерти — второй пандемии чумы . Позднее были мелкие возвратные волны. Чума и вызванная ей массовая смертность, в первую очередь в городах, также ускорила закат государства. К 1346 году чума дошла до низовьев Дона и Волги и опустошила столицу и близлежащие города. Русский летописный свод 1497 года в записи за 1346 года содержит сведения о сильном море в Орде [60] :

« Бысть мор силён под восточною страною: на Орначи , и на Азсторокань , на Сараи , на Бездежь , и на прочии грады во странах тех, на босурмене, на Татары , на Ормены , на Обезы , на Фрязи , на Черкасы , яко не бысть кому погребати их [61] . »

Население

В Улусе Джучи проживали тюркские ( кыпчаки , волжские булгары , башкиры , кумыки и др.), финно-угорские ( мордва , марийцы (черемисы), удмурты (вотяки) и др.), славянские , северокавказские ( ясы , аланы , черкасы и др.) народы [19] . Немногочисленная монгольская верхушка очень быстро ассимилировалась среди местного тюркского населения. К концу XIV — началу XV века кочевое население Улуса Джучи в русских летописях обозначалось этнонимом « татары » [19] [62] .

В Улусе Джучи происходил этногенез волжских , крымских , сибирских татар . [62] Тюркское население восточного крыла Улуса Джучи составило основу современных казахов , каракалпаков и ногайцев .

Армия

Подавляющей частью ордынского войска являлась конница , использовавшая в бою традиционную тактику ведения боя мобильными конными массами лучников . Её ядром были тяжеловооружённые отряды , состоявшие из знати, основой которых была гвардия ордынского правителя. Помимо ордынских воинов, ханы набирали в войско солдат из числа покорённых народов, а также наёмников из Поволжья , Крыма и Северного Кавказа . Основным оружием ордынских воинов был сложноставной лук восточного типа, которым ордынцы пользовались с большим мастерством. Широко распространены были и копья , применявшиеся ордынцами во время массированного копейного удара, следовавшего за первым ударом стрелами. Из клинкового оружия наиболее популярными были палаши и сабли . Распространено было и ударно-дробящее оружие: булавы , шестопёры , чеканы , клевцы , кистени .

Среди ордынских воинов были распространены ламеллярные и ламинарные металлические панцири, с XIV века — кольчуги и кольчато-пластинчатые доспехи . Самым распространённым доспехом был хатангу-дегель, усиленный изнутри металлическими пластинами ( куяк ). Несмотря на это, ордынцы продолжали пользоваться ламеллярными панцирями . Пользовались монголы и доспехами бригантинного типа . Получили распространение зерцала , ожерелья , наручи и поножи . Мечи практически повсеместно были вытеснены саблями . С конца XIV века на вооружении появляются пушки . Ордынские воины стали применять также полевые укрепления, в частности, большие станковые щиты - чапары . В полевом бою они также использовали некоторые военно-технические средства, в частности, арбалеты .

Наука

Долгое время такие аспекты истории Улуса Джучи, как наука и культура этой державы, не затрагивались специалистами. Однако развитие ордыноведения и накопление значительного количества различных письменных источников позволило сделать качественный шаг вперед в этом направлении. В разных зарубежных архивах до сих пор время от времени находят различные юридические научные трактаты ордынских авторов [63] .

Правители Улуса Джучи

Хан Портрет Начало правления Конец правления Происхождение Тамга
С признанием главенство великого каана Монгольской империи (1207—1269)
1 Джучи
Juchi Khan.JPG
1207 1227 старший сын Чингиз-хана
2 Бату
Batu han.jpg
1227 1255 второй сын Джучи
3 Сартак 1255 1256 сын Бату
4 Улагчи 1256 1257 сын Сартака
5 Берке 1257 1266 сын Джучи
6 Менгу-Тимур 1266 1269 из рода Бату
Независимо от Монгольской империи (1269—1459)
1 Менгу-Тимур 1269 1282 из рода Бату
Tamga Mengu-Timur.png
2 Туда Менгу 1282 1287 из рода Бату
3 Тула Буга 1287 1291
4 Тохта 1291 1312 из рода Бату
5 Узбек-хан 1313 1341 из рода Бату
6 Тинибек 1341 1342 из рода Бату
7 Джанибек 1342 1357 из рода Бату
8 Бердибек 1357 1359 из рода Бату
9 Кульпа август 1359 январь 1360
10Науруз-хан январь 1360 июнь 1360
11 Хизр-хан июнь 1360 август 1361 из родаОрда-Ежена
12 Тимур-Ходжа-хан август 1361 сентябрь 1361 из родаОрда-Ежена
13 Ордумелик сентябрь 1361 октябрь 1361 из родаТука-Тимура
14 Кильдибек октябрь 1361 сентябрь 1362
15 Мурад хан сентябрь 1362 осень 1364 из родаОрда-Ежена
16 Мир Пулад осень 1364 сентябрь 1365 из рода Шибана
17 Азиз шейх сентябрь 1365 1367
18 Абдуллах-хан 1367 1368
19 Хасан-хан 1368 1369
20 Абдуллах-хан 1369 1370
21 Мухаммед Булак-хан 1370 1372
22 Урус-хан 1372 1374
23 Черкес-хан 1374 начало 1375
24 Мухаммед Булак-хан начало 1375 июнь 1375
25 Урус-хан июнь 1375 июль 1375
26 Мухаммед Булак-хан июль 1375 конец 1375
27 Каганбек (Айбек-хан) конец 1375 1377
28 Арабшах (Кары-хан) 1377 1380
29 Тохтамыш 1380 1395
30 Тимур Кутлуг 1395 1399
31 Шадибек 1399 1407
32 Пулад-хан 1407 1411
33 Тимур-хан 1411 1412
34 Джалал ад-Дин-хан 1412 1413
35 Керимберды 1413 1414
36 Кепек 1414 1414
37 Чокре 1414 1416
38 Джаббар-Берди 1416 1417
39 Дервиш-хан 1417 1419
40 Кадыр-Берди 1419 1419
41 Хаджи-Мухаммад 1419 1419
42 Улу Мухаммед 1419 1423
43 Барак-хан 1423 1426
44 Улу Мухаммед 1426 1427
45 Барак-хан 1427 1428
46 Улу Мухаммед 1428 1428
47 Кичи-Мухаммед 1428 1428
48 Улу Мухаммед 1428 1432
49 Кичи-Мухаммед 1432 1459

Беклярбеки

См. также

Примечания

 1. Zahler, Diane. The Black Death (Revised Edition) . — Twenty-First Century Books (англ.) , 2013. — С. 70. — ISBN 978-1-4677-0375-8 .
 2. В. Д. Димитриев, С. А. Краснов. Болгарская земля // Электронная Чувашская энциклопедия. — Дата обращения: 25.01.2020.
 3. 1 2 Габдельганеева Г. Г. История татарской книги: от истоков до 1917 г . — Directmedia, 2015. — С. 29. — 236 с. — ISBN 9785447536473 .
 4. Золотая Орда . — Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, 2007. — С. 56. — 247 с. — ISBN 9789965081316 .
 5. Документы — Золотая Орда — Письма золотоордынских ханов (1393-1477) — Текст
 6. Григорьев А. П. Официальный язык Золотой Орды XIII-XIV вв.//Тюркологический сборник 1977. М, 1981. С.81-89."
 7. Татарский энциклопедический словарь. — Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 1999. — 703 с., илл. ISBN 0-9530650-3-0
 8. Фасеев Ф. С. Старотатарская деловая письменность XVIII в. / Ф. С. Фасеев. – Казань: Тат. кн. издат., 1982. – 171 с.
 9. Хисамова Ф. М. Функционирование старотатарской деловой письменности XVI-XVII вв. / Ф. М. Хисамова. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1990. – 154 с.
 10. Письменные языки мира, Книги 1-2 Г. Д МакКоннелл, В. Ю. Михальченко Академия, 2000 Стр. 452
 11. III Международные Бодуэновские чтения: И.А. Бодуэн де Куртенэ и современные проблемы теоретического и прикладного языкознания : (Казань, 23-25 мая 2006 года) : труды и материалы, Том 2 Стр. 88 и Стр. 91
 12. Введение в изучение тюркских языков Николай Александрович Баскаков Высш. школа,, 1969
 13. Татарская энциклопедия: К-Л Мансур Хасанович Хасанов, Мансур Хасанович Хасанов Ин-т Татарской энциклопедии, 2006 Стр. 348
 14. История татарского литературного языка: XIII-первая четверть XX в Институт языка, литературы и искусства (ИЯЛИ) имени Галимджана Ибрагимова Академии Наук Республики Татарстан изд-во Фикер, 2003
 15. http://www.mtss.ru/?page=lang_orda Э. Тенишев Язык межнационального общения золотоордынской эпохи
 16. Католические миссионеры в Золотой Орде // Золотая Орда в мировой истории / Хакимов Р.С., Фаверо М., Трепавлов В.В., Миргалеев И.М., Хаутала Р. (ред.). Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2016. С. 328–334.
 17. Денежная система Золотой Орды, вторая половина XIII-XV века
 18. Атлас истории Татарстана и татарского народа М.: Издательство ДИК, 1999. - 64 с.: илл., карт. под ред. Р. Г. Фахрутдинова
 19. 1 2 3 Историческая география Золотой Орды в XIII—XIV вв. Автор: В. Л. Егоров Издательство: Либроком Год: 2009
 20. Ракушин А. И. Монгольские племена Улуса Джучи // Монголы на Волге / Л. Ф. Недашковский. — Саратов: Техно-Декор. — С. 10—29. — 96 с.
 21. Большая Российская энциклопедия «Вскоре город стал центром правого крыла Золотой Орды со ставкой беклербека из правящего дома ... Важный пункт контроля над транзитной торговлей со Средиземноморьем»
 22. Золотая Орда Архивная копия от 23 октября 2011 на Wayback Machine
 23. Р. Г. Фахрутдинов. История татарского народа и Татарстана. (Древность и средневековье) / РГБ . Учебник для средних общеобразовательных школ, гимназий и лицеев. — Казань: Магариф, 2000. — 255 с.
 24. М. Г. Крамаровский. Открытие новой постоянной экспозиции "Золотая орда. История и культура" . Государственный Эрмитаж (7 декабря 2007).
 25. Сафаргалиев М. Г. Распад Золотой Орды / Под ред. П. Коровин. — Саранск: Мордовское Книжное издательство, 1960. — С. 28. — 279 с.
 26. 1 2 Почекаев Р. Ю. Правовое положение Улуса Джучи в Монгольской империи 1224—1269 гг. (недоступная ссылка) . — Библиотека «Центральноазиатского исторического сервера». Дата обращения: 17 апреля 2010. Архивировано 8 августа 2011 года.
 27. 1 2 3 4 См.: Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в XIII—XIV вв. — М. : Наука, 1985.
 28. Мэн-да бэй-лу (полное описание монголо-татар) Пер. с кит., введ., коммент. и прил. Н. Ц. Мункуева. М., 1975, с. 48, 123—124.
 29. Государственный Эрмитаж. История и культура Золотой Орды (рус.) . https://www.hermitagemuseum.org . Государственный Эрмитаж.
 30. Султанов Т. И. Как улус Джучи стал Золотой Ордой .
 31. В. Тизенгаузен. Сборник материалов, относящихся к истории Орды (стр. 215), арабский текст (стр. 236), русский перевод (Б. Греков и А. Якубовский. Золотая Орда, стр. 44).
 32. Григорьев А. П., Телицын Н. Н., Фролова О. Б. Надпись Тимура 1391 г. // Тюркологический сборник 2009-2010: Тюркские народы Евразии в древности и средневековье / Институт восточных рукописей РАН . — М. : Издательская фирма « Восточная литература » РАН , 2011. С. 109—129. стр. 113.
 33. 1 2 Почекаев, 2007 , с. 75.
 34. 1 2 3 4 5 6 Измайлов, 2009 , с. 133.
 35. Почекаев, 2017 , с. 10.
 36. 1 2 Трепавлов, 2016 , с. 138.
 37. Миргалеев, 2016 , с. 74.
 38. Рашид ад-Дин, 1960 , с. 78.
 39. Трепавлов, 2016 , с. 139.
 40. Вернадский Г. В. Монголы и Русь = The Mongols and Russia / Пер. с англ. Е. П. Беренштейна, Б. Л. Губмана, О. В. Строгановой. — Тверь, М. : ЛЕАН, АГРАФ, 1997. — 480 с. — 7000 экз.ISBN 5-85929-004-6 .
 41. Рашид ад-Дин . Сборник летописей / Пер. с персидского Ю. П. Верховского, редакция проф. И. П. Петрушевского. — М. , Л. : Издательство Академии Наук СССР, 1960. — Т. 2. — С. 81. (недоступная ссылка)
 42. Джувейни .История завоевателя мира // Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. — М. , 1941. — С. 223. Прим. 10 . (недоступная ссылка)
 43. Греков Б. Д. , Якубовский А. Ю. Часть I. Образование и развитие Золотой Орды в XIII—XIV вв. // Золотая Орда и её падение . — М.Л. , 1950.
 44. Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в XIII—XIV вв. — М. : Наука, 1985. — С. 111—112.
 45. Соборная мечеть . — Сайт «Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника». Дата обращения: 17 апреля 2010.
 46. Шабульдо Ф. М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского Архивная копия от 11 сентября 2011 на Wayback Machine
 47. Н. Веселовский. Золотая орда // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.
 48. Сабитов Ж. М. Генеалогия Джучидов в 13-18 веках // Генеалогия Торе . — Алма-Ата, 2008. — С. 50. — 1000 экз.ISBN 9965-9416-2-9 . Архивированная копия (недоступная ссылка) . Дата обращения: 14 января 2011. Архивировано 27 января 2012 года.
 49. Сабитов Ж. М. Указ. соч . — С. 45. Архивированная копия (недоступная ссылка) . Дата обращения: 14 января 2011. Архивировано 27 января 2012 года.
 50. Карамзин Н. М. История государства Российского .
 51. Соловьёв С. М. История России в древнейших времён .
 52. Андреев, А.Р. История Крыма: краткое описание прошлого Крымского полуострова. — Москва: Межрегион. центр отраслевой информатики Госатомнадзора России, 1997. — 251 с. — ISBN 5-89477-001-7 .
 53. Р. Ю. Почекаев. Суд и правосудие в Золотой Орде. Архивная копия от 26 марта 2012 на Wayback Machine
 54. Существует точка зрения, что деление на Белую Орду и Синюю Орду относится только к восточному крылу, обозначая, соответственно, улус Орды-Эджена и улус Шибана.
 55. Гийом де Рубрук . Путешествие в Восточные страны . Архивированная копия (недоступная ссылка) . Дата обращения: 27 октября 2011. Архивировано 29 октября 2007 года.
 56. Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в XIII-XIV вв. — М. : Наука, 1985. — С. 163—164.
 57. Егоров В. Л. Глава четвёртая. Административно-политическое устройство Золотой Орды // Историческая география Золотой Орды в XIII—XIV вв / Отв. редактор В. И. Буганов. — М. : Наука, 1985. — 11 000 экз. Архивированная копия (недоступная ссылка) . Дата обращения: 27 ноября 2007. Архивировано 10 апреля 2008 года.
 58. В. Л. Егоров. Историческая география Золотой Орды в XIII—XIV вв. Москва «Наука» 1985 г. с — 78, 139
 59. Денежная система Золотой Орды, XIII-XV века (рус.) . Авторский коллекции и нагрудные знаки .
 60. Руссев Н. Д. «Безносая привратница эпох»: Чёрная смерть на Западе и Востоке Европы // Стратум: структуры и катастрофы: Сборник символической индоевропейской истории: Археология. Источниковедение. Лингвистика. Философия истории. — СПб. : Нестор, 1997. — 267 с. — ISBN 5-901007-03-4 . — С. 220—239.
 61. Летописный свод 1497 г. // Полное собрание русских летописей . — Т. 28. — М.-Л., 1963. — С. 71.
 62. 1 2 «Атлас истории Татарстана и татарского народа» М.: Издательство ДИК, 1999. — 64 с.: илл., карт. под ред. Р. Г. Фахрутдинова
 63. Почекаев Р.Ю. К истории юридической науки в Золотой Орде // Золотоордынское обозрение. 2020.
 64. Селезнёв Ю. В. Элита Золотой Орды. — Казань: Издательство «Фэн» АН РТ, 2009. — С. 9, 88. — 232 с.
 65. Селезнёв Ю. В. Элита Золотой Орды. — С. 116—117.

Литература

Ссылки